Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twitterprofil

1,799 views

Published on

Liten refleksjonsoppgave om at ikke alle er den de utgir seg for å være på nett

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Twitterprofil

  1. 1. Diskusjon - twitterprofilTwitter er et sosialt nettverk, hvor man kan skrive småoppdateringsmeldinger og dele lenker/bilder med andremedlemmer av nettsamfunnet.Her ser dere en twitterprofil som kaller seg @KongenDin. Øverstser dere biografien for profilen, og under ser dere hvor mangesom følger med på hva denne profilen skriver (134.833mennesker). Nederst ser dere noen av meldingene som profilenhar skrevet på Twitter.Tror dere at det er Kong Harald V som skriver dissemeldingene? Hvorfor/hvorfor ikke?Hvis dere ikke tror at det er Kong Harald V som skriver dissemeldingene, hvorfor tror dere mange følger med på hva denneprofilen skriver?Hvis dere mener at det ikke er Kong Harald V som har denneprofilen, vil dere da kalle dette et identitetstyveri?Hvis dere mener at det er Kong Harald V som skrivermeldingene, hva slags inntrykk får dere av ham?Oversikten er utviklet av Drammen kommune v/Erik Westrumog evabra.no, under lisensen CC BY-NC-SA.

×