Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat didàctica taula de llum

35,073 views

Published on

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Unitat didàctica taula de llum

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA: Juguem amb els colorsTEMPORITZACIÓ 3 sessions del 2on trimestre JUSTIFICACIÓ Els infants gaudeixen i aprenen nous conceptes amb l’experimentació. Els reis han portat una taula de llum i els infants han mostrat moltes ganes d’experimentar amb ella. CAPACITATSLes capacitats relacionades són: • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma. • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. ÀREA 1: Descoberta d’un ÀREA 2: Descoberta de ÀREA 3: Comunicació i llenguatges mateix i dels altres l’entornCONTINGUTS • Sentiment de pertànyer al • Observació de les • Interès i gaudi davant les experimentacions. grup de classe, i als petits característiques dels • Coneixement dels colors i els cossos a partir de la llum. grups de treball. colors i els cossos en • Exercitació de destreses manuals. • Participació activa en els relació la llum. • Experimentació amb materials diversos. diferents experimentacions de • Respecte pels treballs dels altres companys i companyes. classe. • Expressió oral de les activitats. • Participació en la cura dels • Adquisició del vocabulari relacionat amb l’experiemntació. materials. • Potenciar els aspectes de motricitat fina. • Viure la sensació de fer una activitat a les fosques. OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
 2. 2. - Escoltar les explicacions de la mestra. 1a sessió: Avaluació inicial- Mostrar curiositat pels fenòmens de l’entorn i la foscor. - Al tornar de les vacances de nadal, ela infants troben un gran paquet que han deixat els Reis Mags. Al obrir-lo- Saber els colors primaris. apareix una taula de llum.- Conèixer els colors secundaris experimentant amb la llum.- Utilitzar el material adequadament: taula de llum i paper cel·lofana de colors.- Recollir el material utilitzat.- Decorar les finestres de la classe.- Ser creatiu.- Gaudir de l’activitat. Conversa posterior: Què és? Com la podem utilitzar? A les fosques, deixar que hi juguin posant objectes diversos sobre la taula de llum i observin els objectes transparents, translúcids i opacs. Quan van perdent l’interès s’endreça el material de l’activitat. 2a sessió: Avaluació contínua - En petits grups es realitzarà el taller de color i llum amb paper de cel·lofana de colors. Cada taller (3 alumnes) tindrà una taula amb el material: paper de cel·lofana de colors per a cada nen i nena. Lliurament s’experimentarà posant els diferents papers sobre la taula i fent combinacions. Conversa posterior: Què ha passat? 4a sessió: Avaluació sumativa Finalment, entre tots es posaran diferents papers de cel·lofana fent combinacions de colors a les finestres baixes de la
 3. 3. classe per on poden mirar i així decorar-les al passar la llum solar. Conversa posterior: Com es veurà per la finestra si hi ha el paper de color...? RECURSOS MATERIALS RECURSOS HUMANS• Materials fungibles: paper de cel·lofana de color vermell, groc, blau i transparent. • Tutora• Taula de llum. • Mestra de suport ATENCIÓ A LA DIVERSITAT CRITERIS D’AVALUACIÓPer atendre a la diversitat i als diferents ritmes d’aprenentatge es realitzaran les següents activitats de reforç i ampliació: L’alumne serà capaç de:Activitats de reforç: • Manifestar les habilitats necessàries per • Realitzar les activitats en grups reduïts per atendre de manera més individualitzada. experimentar.Activitats d’ampliació: • Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se • Ajudar i cooperar amb els seus companys que tenen més dificultats aprofitant les estratègies i habilitats dels companys/es més part del grup, establint relacions afectives madurs. mútues. • Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar en els llenguatges verbal, corporal i musical. METODOLOGIALa metodologia d’aquesta unitat es basa en l’experimentació, la manipulació i l’observació dels colors i la llum, per aquest motiu sempre es faran les activitats amb una persona de suport per poderrealitzar-les en petit grup.Cal que l’ambient sigui relaxat; així shabituen a treballar amb tranquil·litat i a mantenir una actitud de respecte vers els companys i el material.S’afavorirà la participació de tots els infants perquè vagin desenvolupant el seu llenguatge al crear les seves pròpies hipòtesis fent-se preguntes com: "què és això? què puc fer amb això? per a quserveix?que passarà si...?"

×