Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació cep

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació cep

 1. 1. Els ambients a Mata de Jonc ÍNDEX1. Introducció2. Punt de partida3. Objectius4. Desenvolupament de lexperiència Aspectes generals Estructura de la sessió Quins ambients tenim?5. Conclusions
 2. 2. 1. Introducció Som una cooperativa densenyament que practicaun model educatiu en català, integrador,aconfessional i sostenible. Escola petita, duna sola línia. De 2n EI a 4t ESO, iuna unitat educativa específica a centres (UEEC) Horari: de 9 a 12h i de 14 a 16h
 3. 3. 2. Punt de partida Programa Mestres TV3. Ens permet conèixer altresrealitats educatives Levidència de la riquesa de compartir aprenentatgesentre les diferents aules i nivells Alliberar tensions dins les aules de referència peraconseguir un ambient relaxat, motivador i educatiualhora Innovació: anar cercant nous corrents, novesmaneres de fer, observar lefectivitat i encaixar-ho dinsel nostre propi context
 4. 4. Un cop assolit el consens de letapa, iniciam lasensibilització amb el tema: . documentació . formació . visita a altres centres: Marina de Llucmajor, Establiments, El Martinet (el proper 25 de maig) Al llarg del curs 2011-2012 ja posam en marxa duesexperiències: . racons de cicle . jocs de pati
 5. 5. 3. ObjectiusAfavorir lautonomia i motivació mitjançant la manipulació ilexperimentació● Participar de manera més activa, lliure, constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i del seu creixement personal.Facilitar la interacció, col·laboració i cooperació entre infants dediferents edats, on es donin relacions dajuda mútua, ambcreació de grups heterogenis pel que fa a edat, nivelldaprenentatge i interessos.Desenvolupar les habilitats socials per aprendre a afrontarsituacions de la vida quotidiana.Afavorir el treball de forma autònoma i amb responsabilitat.
 6. 6. 4. Desenvolupament de lexperiència:4.1 Aspectes generals 5 ambients: Ca nostra (simbòlic) Espai art Experiments Conte contat Peça a peça (construcció) 5 mestres, cadascuna es responsabilitza dun ambient. LATE participa també a Espai Art, així són 2 adults per a aquest ambient. Tria de lambient a la tutoria Ràtio de 16 alumnes per ambient. 3 anys sincorpora ja en el segon trimestre. Compten amb una tira plastificada amb imatges que identifiquen els ambients per facilitar lautocontrol.
 7. 7. 4.2. Estructura de la sessió 3 sessions setmanals (dimecres, dijous i divendres) de 14 a 16h Durant tota la setmana es mantenen els mateixos grups al mateix ambient Comença cadascú a la seva aula per organitzar-se, agafar collars i posar-se les bates si han de fer Espai art o Experiments● A cada ambient ens reconeixem com a grup, presentam els diferents materials i les propostes Desenvolupament de lactivitat Recollim el material Temps de reflexió
 8. 8. Ca nostraAquest ambient està ubicat a laula de 3 anys i té assignat el colorlila. Lespai propicia el joc simbòlic i, per tant, és el més proper alsinteressos daquesta edat, també és laula més gran. Els materialsqueden a laula de manera permanent.Sha dotat de materials i racons on es reprodueix el que tenim acasa. Una cuina amb taulell, amb forn i pica per rentar, un espai debany amb una dutxa, un llit amb larmari, planxa, estenedor per laroba, ordinador portàtil, mòbils...Els objectes són reals i adaptats a la seva alçada.És lespai on ells mateixos, jugant a fer com a casa, es posarandacord amb allò que faran, quins rols adoptaran cada un dells,elaboraran llistats, cuinaran, rentaran roba, planxaran, estendran,passaran laspiradora, faran el llit, vestiran les pepes...
 9. 9. Ca nostra
 10. 10. Peça a peçaLambient de peça a peça es realitza dins laula depsicomotricitat i el seu color identificatiu és el blau.En aquest ambient de construcció disposam de les fustes depsicomotricitat, daltres fustes de color i un gran joc de fustescomprades a través de la pàgina web jugarijugar.com.Quan iniciàrem aquest ambient, amb els nins pensàrem ambquins materials propers de casa podríem construir i fins ara hohem fet amb: taps de suro, rodets de diferents mides, capsesde cartró...A les primers sessions construíem només amb un material.Una vegada ja hem experimentat tots els material, ara japodem fer construccions utilitzant aquells material quenecessitam, mesclant-los...També hi ha espai per la representació de les construccions.
 11. 11. Peça a peça
 12. 12. Conte ContatAquest ambient es duu a terme a la biblioteca de lescola, ubicada a ledificiprincipal del centre. El color que identifica lambient és el groc.Els contes contribueixen a la formació dels nins perquè els desenvolupen laimaginació, enriqueixen el seu món interior, els permeten ampliar vocabularii millorar el seu llenguatge i la seva capacitat de comunicació. Tambédesenvolupen el sentit crític i afavoreixen el coneixement dun mateix, ja quearriben a la part més emocional dels infants.Tots poden ser narradors i recrear fets, pensaments i sentiments per alsaltres. En els contes, els nins poden reconèixer les dificultats, la superació,la maldat, la convivència, trobar models per identificar-se i com es podenveure les coses a través dels ulls dels altres.Algunes de les activitats que es duen a terme en aquest ambient són:explicar contes, llegir i mirar contes, projeccions, representacions ambtitelles, dramatitzacions, audicions, activitats de lectura i escriptura,dibuix...
 13. 13. Conte Contat
 14. 14. ExperimentsEs duu a terme dins laula de 5 anys i té assignat el color verd. Lespai propicia eljoc experimental que va més enllà duna activitat manipulativa i suposa unesactuacions en què els nins investiguen amb els objectes o els materials, endescobreixen les característiques, les seves utilitats, el seu funcionament. I, percomparació, descobreixen les seves diferències, així com la manera en quèpoden interaccionar.Dins la mateixa aula podem trobar propostes diferents.Taula de manipulació: ciurons, mongetes, llenties, arròs, sopa, farina, pasta... permesurar, omplir i buidar recipients...Ribelles per fer transvasaments daigua de diferents maneres: recipients,xeringues, tubs... i experimentar amb els tres estats de laigua (líquid, sòlid igasós)Taules per experiments més concrets: mescles i dissolucions, mescla de colorsprimaris...Caixa de llum: per pintar amb farina, cacau, observar objectes translúcids iopacs, mescla de colors amb paper de cel·lofana...
 15. 15. Experiments
 16. 16. Espai ArtLambient despai art es du a terme a laula de 4 anys on es va habilitarlespai per arribar a aconseguir dins laula una mena de taller de plàstica.El color que identifica lambient és el vermell.Comptam amb 6 cavallets de pintura, projector i pantalla per a lamediateca artística, un racó fix de fang i modelatge i diferents prestatgesper poder tenir a labast tot el material artístic necessari.Lespai es distribueix en diferents propostes artístiques, unes de méslliures i daltres més dirigides, a les quals lalumne hi accedeix lliurement,de tal manera que en acabar la setmana hagi pogut experimentar-lestotes.La programació anual de lespai està pensada de tal manera que lalumneal llarg del curs pugui arribar a experimentar en funció de tres puntsbàsics: color, forma i matèria. Aprofitant aquesta programació, donam aconèixer diferents autors que, a través de la seva obra, ens permetenexperimentar els tres continguts anteriors.
 17. 17. Espai Art
 18. 18. 5. ConclusionsAlguns aspectes positius que identificam en la metodologiadels ambients: Afavoreixen la intenció globalitzadora de letapa a lhoradavaluar. La valoració de qualsevol membre de letapa ésvàlida per dur-la a terme. Ens permeten compartir els interessos i motivacions entre les diferents mestres Reducció de la ràtio Permeten respectar els diferents ritmes daprenentatge, atendre la diversitat de lalumnat i oferir una atenció més individualitzada

×