Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estadis tic del professorat (estudi atles de la diversitat)

1,287 views

Published on

Resum d'una part de l'estudi que es va fer des del Projecte Artles de la diversitat sobre els Estadis TIC que es van detectar en el professorat dels centres participants.

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

Estadis tic del professorat (estudi atles de la diversitat)

  1. 1. Estadis TIC del professorat Seis estadios TIC identificados para el proyecto Atlas de la Diversidad Cultural .
  2. 2. <ul><li>Estadis TIC del professorat </li></ul>Seis estadios TIC identificados para el proyecto Atlas de la Diversidad Cultural.
  3. 3. <ul><li>Estadis TIC del professorat </li></ul><ul><ul><li>1r.- Alfabetització informàtica: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Familiarització </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pèrdua de por </li></ul></ul></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>Estadis TIC del professorat </li></ul><ul><ul><li>2n.- Suport a la classe magistral: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Animacions </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Simulacions </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Multimèdia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paper transmissor del docent </li></ul></ul></ul>
  5. 5. <ul><li>Estadis TIC del professorat </li></ul><ul><ul><li>3r.- Utilització de programes tancats: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Seqüències d’aprenentatge tancades (p.e. Jclic) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Es desplaça el binomi professorat- alumne </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>Estadis TIC del professorat </li></ul><ul><ul><li>4t.- Utilització de programes oberts: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Processadors de text </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bases de dades </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fulls de càlcul </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Alumne paper més autònom davant l’aprenentatge </li></ul></ul></ul></ul>
  7. 7. <ul><li>Estadis TIC del professorat </li></ul><ul><ul><li>5è.- Treball en projectes i en grup: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Diàleg entre alumnes i entre docents i alumnes. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Repartir responsabilitats </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Consens per avançar i acabar el projecte </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ús de diferents aplicacions informàtiques </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Varietat d’entorns de comunicació i aprenentatge </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Possible participació d’altres grups del centre. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Alumne més autònom i treballa en grup </li></ul></ul></ul></ul>
  8. 8. <ul><li>Estadis TIC del professorat </li></ul><ul><ul><li>6è.- Projectes interescolars a través d’internet: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Obertura del centre a l’exterior </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Contacte directe amb realitats diferents </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Diferents tipologies de projectes telemàtics </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Treball en grup , amb comunicació amb altres grups </li></ul></ul></ul></ul>

×