Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llibres digitals

720 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Llibres digitals

 1. 1. Llibres digitals, 2009-2010 <ul><li>La gestió d’un canvi de les eines en educació </li></ul>“ Llibres” no n’hi ha més que molts Institut Torre del Palau Terrassa, Barcelona 13 de juliol de 2010 Els llibres de text com a pretext
 2. 2. Llibres digitals 09-10 Culpables o innocents? adaptació, canvis, por, tradició, motivació, connexions, xarxes, materials, inseguretat, solucions, mentalitat, il.lusió, reptes, optimització, complexitat, tècnic resident, Administració dubtes , formació, desconfianç a, problemes? “ Un problema és una oportunitat per aprendre”
 3. 3. Llibres digitals 1x1 ´ Fases del procès a l’institut Torre del Palau 1. Precedents amb lesTIC 2. Gestió informativa 3. Logística 4. Programació pedagògica 5. Seguiment del treball 6. Difusió i ajuts 7. Estudis en marxa 8. Aprendre de la solució de problemes -
 4. 4. Llibres digitals 1x1 ´ <ul><li>Fases del procès a l’institut Torre del Palau </li></ul><ul><li>Precedents amb les TIC: </li></ul><ul><li>-De 40 a 500 ordinadors (618 alumnes) </li></ul><ul><li>-Projecte IATIC: 2005-2007- </li></ul><ul><li>Ús de les TIC en totes les assignatures- </li></ul><ul><li>La competència digital </li></ul><ul><li>-2009- Els llibres digitals </li></ul><ul><li>- </li></ul>
 5. 5. Llibres digitals 1x1 ´ <ul><li>Resultats </li></ul><ul><li>Tècnics: </li></ul><ul><ul><li>Creació de la web, revista digital i intranet adaptades al centre (elaboració pròpia). </li></ul></ul><ul><ul><li>Equipament, ús i gestió del maquinari multimedia en el projecte del centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tècnic resident al centre, a jornada sencera. </li></ul></ul><ul><li>Recursos classes: </li></ul><ul><ul><li>Recerca, creació i experimentació amb recursos propis i externs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Entorns virtuals d’aprenentatge. </li></ul></ul><ul><li>Gestió: </li></ul><ul><ul><li>Aplicatius propis en gestió administrativa i acadèmica i en organització . </li></ul></ul><ul><li>Comunicació: </li></ul><ul><ul><li>Eines per afavorir la comunicació interna (Intranet) i externs (revista digital) </li></ul></ul><ul><li>Formació del professorat i de l’alumnat: </li></ul><ul><ul><li>0rganització de cursos “a la carta” per al professorat i transmissió dels coneixements a l’alumnat. </li></ul></ul><ul><li>L’experiència suma, ajuda a millorar, a compartir i a innovar: impulsar més les TIC. </li></ul><ul><li>- </li></ul>
 6. 6. Llibres digitals 1x1 ´ Fases del procès a l’institut Torre del Palau 2. Gestió informativa Claustre - Convèncer al claustre de què els llibres digitals són el pas següent al projecte IATIC - Una oportunitat per a la qual el centre es troba preparat. Consell Escolar - Un projecte de centre, un fet diferencial. Famílies de l’alumnat de primer d’ESO - L’atractiu de la innovació amb les TIC i de la novetat. - Els seus fills s’adelanten als altres, amb la garantia d’un centre preparat, amb experiència des de fa set anys. - L’estalvi de diners, a la llarga (Estratègia: fer-se les seves preguntes i donar respostes en públic) -
 7. 7. Llibres digitals 1x1 ´ <ul><li>Fases del procès a l’institut Torre del Palau </li></ul><ul><li>3. Logística (comissió de professorat) </li></ul><ul><li>- Espais: </li></ul><ul><ul><li>Elecció d’aules </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribució de taules, pantalles i endolls </li></ul></ul><ul><ul><li>Compra de guixetes individuals </li></ul></ul><ul><li>- Fase tècnica: </li></ul><ul><ul><li>Instal.lacions: adequació aules, </li></ul></ul><ul><ul><li>Manteniment </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervenció immediata </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensació de seguretat i control:manuals </li></ul></ul><ul><li>- Seguretat: </li></ul><ul><ul><li>Guixetes individuals. Claus d’aules. </li></ul></ul><ul><ul><li>Policia Municipal i Mossos d’Esquadra </li></ul></ul><ul><ul><li>Alarmes i càmeres de videovigilància </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ordinadorés responsabilitat de l’alumne </li></ul></ul><ul><ul><li>Deixar-lo o portar-lo. </li></ul></ul><ul><li>-Editorial dels llibres </li></ul><ul><li>- </li></ul>
 8. 8. Llibres digitals 1x1 ´ Fases del procès a l’institut Torre del Palau 4. Aspectes pedagògics - Programacions per competències (competència digital) - Programació de reunions de seguiment. - Elaboració de documents: sistematització del treball - Els mateixos objectius amb experimentacions diverses: El llibre digital. Continguts d’elaboració pròpia, penjats a la intranet Continguts d’altres editorials. Continguts de la xarxa. Ús del material d’escriptura: llibretes, llibres de paper. -Com estudiar amb els ordinadors? -
 9. 9. Llibres digitals 1x1 ´ <ul><li>Fases del procès a l’institut Torre del Palau </li></ul><ul><li>5. Seguiment del treball </li></ul><ul><li>- Professorat: </li></ul><ul><ul><li>Reunions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Caps de departament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Claustre i Consell Escolar </li></ul></ul><ul><li>- Alumnes: </li></ul><ul><ul><li>Sessions de tutoria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reunions delegats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Preavaluacions i avaluacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>La seva opinió, en el seu bloc. </li></ul></ul><ul><li>- Famílies: </li></ul><ul><ul><li>Enquesta on-line al gener. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reunió presencial a finals del gener. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contacte per correu electrònic. </li></ul></ul><ul><li>- </li></ul>
 10. 10. Llibres digitals 1x1 ´ Fases del procès a l’institut Torre del Palau 6. Difusió i ajuts -Difusió interna: entre el professorat. - Difusió externa: Jornades, grups, i experts.Campanya de preinscripció. - Ajut a altres instituts: el centre, obert. - Mostra del projecte a experts i autoritats - Universitats: UAB, UB, UOC, Universidad del Norte, de Colombia. -Contactes amb altres centres semblants. -
 11. 11. Llibres digitals 1x1 ´ Fases del procès a l’institut Torre del Palau 7. Estudis en marxa - Preocupació sobre els efectes de l’ús dels ordinadors a la vista - L’ergonomia i els hábits posturals. -Contacte amb la Càtedra d’Accessibilitat de la UPC. -
 12. 12. Llibres digitals 1x1 ´ Fases del procès a l’institut Torre del Palau 8. Aprendre de la solució de problemes - Aprendre a usar les eines i recursos: editorials, intranet, programari. - Esborrar a casa programes per treballar en el centre. - Despistes de materials, pèrdues i robatoris. - I si falla la tècnica?: plan A, B i C a les classes. - Retalla i enganxa. - Oblit de l’ordinador a casa o les claus de la guixeta. - Xarxes socials i el respecte a la intimitat: Facebook. - Opinar amb responsabilitat. - Publicar a la xarxa no és un joc. - Centrar-se amb les multipantalles. - A tenir en compte: ètica i TIC -
 13. 13. Llibres digitals 1x1 <ul><li>IMPLICACIONS: </li></ul><ul><li>La gestió del canvi remou… </li></ul><ul><li>L’ESTRUCTURA DEL CENTRE </li></ul><ul><ul><li>- Documents: PEC, TAC. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Funcionament </li></ul></ul><ul><ul><li>- Organització </li></ul></ul><ul><ul><li>- Aules específiques </li></ul></ul><ul><ul><li>- Del model literari a l’hipermedia </li></ul></ul><ul><li>EL PROFESSORAT </li></ul><ul><ul><li>- Preparat per experimentar </li></ul></ul><ul><ul><li>- Adaptable </li></ul></ul><ul><ul><li>- Innovador </li></ul></ul><ul><ul><li>- Interactiu </li></ul></ul><ul><ul><li>- Cooperador </li></ul></ul><ul><ul><li>- Facilitador </li></ul></ul><ul><ul><li>- Guía, canvi de rol </li></ul></ul><ul><li>ELS ALUMNES </li></ul><ul><ul><li>Interactiu,desperts, disciplinat, cercador, assimilador autónom, multimèdia i hipertextual. </li></ul></ul>
 14. 14. Llibres digitals 1x1 Canvi cap a altres models de gestió dels continguts a l’aula - Llibres “contenidors de continguts” - Treballs amb “multiplataformes” : navegadors, processadors, intranet, xarxes socials, blogs, wikis, recursos externs i interns, paper. - Canvi en el model de les editorials: - Amb un currículum igual per a tothom, el professorat i l’alumnat han de tenir cada vegada més protagonisme per tal de retroalimentar els continguts, però: qui paga a qui? - Les editorials també són el professorat i l’alumnat: és l’ ensenyament 2.0 - Generació de coneixement des de l’aula.
 15. 15. Libros digitales 09-10 ¿ Y la retroalimentación? Los alumnos opinan sobre los libros digitales en sus blogs personales Valoración de los libros digitales a lo largo del primer trimestre del curso 1- Después de más de tres meses de usar los libros digitales, a la hora de aprender y de hacer las actividades escolares de cada día , ¿qué cambios observas si comparas los digitales con los libros impresos en papel que usabas en sexto de primaria? 2. ¿Qué valoración haces de los libros digitales? ¿Qué aspectos mejorarías en general? 3. Trabajar las asignaturas con Internet implica hacerlo con muchas herramientas y recursos: los libros digitales, webs de consulta, blogs, materiales del profesorado, libretas en papel, libros de lectura en papel, etc. ¿Cómo estudias y aprendes ahora si comparas el momento presente con sexto de primaria? 4. ¿Qué mejoras introducirías para aprender más y saber enfrentarte a tanta información como hay en Internet?
 16. 16. Una lectura per a primer d’ESO Un món imaginari sense llibres en paper, amb teleclasses i viatges a l’interior dels llibres Llibres digitals 1x1
 17. 17. El missatge final: “ Amb un ordinador, tens el món a les teves mans” Alexandra Regalie, alumna de 1ESO C Institut Torre del Palau Llibres digitals 1x1
 18. 18. Llibres digitals 1x1 El futur, des del present

×