Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla de treball del curs de Ràdio Educativa

941 views

Published on

Pla de treball del curs de Ràdio Educativa, amb motiu de la III Escola d'estiu d'educació en comunicació.

  • Be the first to comment

Pla de treball del curs de Ràdio Educativa

  1. 1. <ul><li>Ràdio educativa per Internet: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Un recurs a l'abast dels centres </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>i les entitats educatives catalanes </li></ul></ul></ul></ul>Barcelona, 13 de juny de 2008
  2. 2. Missió : Formar a diferents professionals en l’ús de les possibilitats que les aules informàtiques permeten per tal de realitzar projectes de ràdio amb els seus alumnes i en les seves comunitats educatives, al mateix temps que es treballen els diferents objectius pedagògics de les institucions que duen a terme aquests projectes de ràdio. <ul><li>Destinataris : </li></ul><ul><li>Professionals del món de l’educació formal (primària i secundària i mòduls de grau mitjà): responsables de TIC, formadors, mestres. </li></ul><ul><li>Professionals d’entitats socials i educatives i d’AMPAS. </li></ul><ul><li>Professionals de centres de recursos pedagògics. </li></ul><ul><li>Estudiants de pedagogia, treball social, educació social, comunicació i, en general, persones interessades en el desenvolupament de projectes educatius i de comunicació. </li></ul>Ràdio educativa per Internet Guia de l'acció formativa
  3. 3. Enfocament del curs: Marc formatiu conceptual: Teories constructivistes de l’ensenyament-aprenentatge. <ul><li>Objectius d’aprenentatge: </li></ul><ul><li>Conèixer les claus per tal d'introduir el treball amb la ràdio a l'escola i a l'institut o al centre educatiu, de forma assequible pel professorat i atractiva pels estudiants.  </li></ul><ul><li>Reflexionar al voltant del treball transversal que es aquest mitjà ens permet realitzar, a partir de propostes concretes i del coneixement d’experiències realitzades. </li></ul><ul><li>Conèixer les eines que tenim al nostre abast per fer projectes amb qualitat i amb el màxim aprofitament dels recursos disponibles.  </li></ul>
  4. 4. La ràdio a dintre de l’aula: propostes didàctiques i eines metodològiques del treball cooperatiu i col·laboratiu. La funció educativa. Els formats i generes periodístics: entrevista, noticia, reportatge, documental, editorial, magazín, musical, etc. Eines de treball: plantilles, guions i estructures; fonts d’informació i recursos a Internet. L’entorn tècnic de la ràdio per Internet: el maquinari (el kit de ràdio i la taula de so, les gravadores MP3, els micròfons connectats a l’ordinador), el programari (gravació, edició i muntatge) i la publicació a Internet. Continguts
  5. 5. Continguts Continguts
  6. 6. Competències interpersonals - Col·laboració amb els companys del grup i del curs vers la consecució dels objectius del curs. Competències instrumentals - Domini de les eines de comunicació pròpies del treball col·laboratiu (fòrum, wiki i xat). - Capacitat de formulació, planificació i execució dels projectes de ràdio educativa : fases del projecte, procés, sistemàtica, resolució de problemes i cerca d’alternatives. - Coneixement de l’ estructura dels programes radiofònics i dels diferents gèneres periodístics aplicables en l’àmbit educatiu i idoneïtat en cada cas. - Coneixement dels recursos i eines pròpies del treball radiofònic . Reconeixement de les potencialitats de l’entorn social com a proveïdor d’informació. - Coneixement dels instruments tècnics (maquinari i programari) disponibles als centres educatius per a la producció i postproducció dels programes radiofònics. - Capacitat de dur a terme els processos de difusió del resultat : publicació a Internet i promoció. Competències sistèmiques - Identificació dels projectes de ràdio educativa viables a cada centre educatiu tenint en compte les necessitats educatives dels alumnes, el marc general de la institució, els mitjans, infrastructures i personal a l’abast de cada centre i els recursos disponibles en el seu entorn. Competències
  7. 7. <ul><li>Es tracta d'una formació semipresencial. </li></ul><ul><li>L'entorn virtual es presenta a través de la plataforma Moodle, un entorn modular, de fàcil navegació i dotat d’un seguit de recursos i eines que s’ajusten al disseny de l’acció formativa, basat en els principis pedagògics constructivistes que es caracteritzen per: </li></ul><ul><li>Crear un entorn motivador per l’alumne. </li></ul><ul><li>Despertar l’interès a través del procés </li></ul><ul><li>d’aprenentatge que es planteja. </li></ul><ul><li>Facilitar la participació activa i autònoma de l’estudiant </li></ul><ul><li>Complementat amb: </li></ul><ul><li>Sistema de podcast en Podomatic.com </li></ul><ul><li>Un bloc per a publicar els resultats. </li></ul>Imatge: captura de pantalla del curs Ràdio Educativa en la plataforma Moodle de Ravalnet i captura de la imatge del sistema de podcast de podomatic. Desenvolupament de l'acció
  8. 8. 30 de juny . Trobada presencial: presentació, didàctica i formació de grups de treball. Del 30 de juny al 4 de juliol. Dinàmica de treball per grups. Organització dels grups de treball i elaboració de propostes temàtiques fins al 2 de juliol. Definició total del guió i compilació dels recursos i preparació de la gravació, fins al 4 de juliol. 7/8 de juliol. Trobada presencial: enregistrament dels programes. Del 7 al 10 de juliol. Postproducció i difusió, treball individual. 11 de juliol. Celebració i avaluació. Calendari de treball
  9. 9. <ul><li>Avaluació final: </li></ul><ul><li>Avaluació grupal A càrrec dels estudiants, sobre el procés formatiu, la qualitat dels materials, la qualitat del sistema tutorial i l’eficàcia de l’acció formativa </li></ul><ul><li>A càrrec de les tutores: sobre el procés formatiu, la qualitat dels materials, la qualitat del sistema tutorial, l’eficàcia de la interfície de l’aula virtual, l’evolució i l’aprenentatge dels alumnes. </li></ul><ul><li>Avaluació individual </li></ul><ul><li>A càrrec dels estudiants, sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i, especialment, sobre la seva pròpia trajectòria en el sí de la formació (autoavaluació) </li></ul>Avaluació

×