Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curs de formació de personal formador

505 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Curs de formació de personal formador

  1. 1. Curs de Formació de Personal Formador: Estratègies per a la formació permanent del professorat Curs 2010-2011 LOGO ICE
  2. 2. Adreçat a: Professorat amb bones pràctiques d’aula que li agradi aprofundir en l’exercici de la professió i, en general, persones interessades per ampliar el seu àmbit de treball a la formació permanent.
  3. 3. <ul><li>Durada: </li></ul><ul><li>75 hores: </li></ul><ul><li>40 h formació presencial (de març a juny de 2011) </li></ul><ul><li>15 h de pràctiques acompanyant a un/a formador/a expert/a (primer trimestre del curs 2011-2012) </li></ul><ul><li>20 h Anàlisi, reflexió i tutorització de les pràctiques realitzades: 3 sessions presencials de 2 hores + 14 hores de treball personal no presencial </li></ul><ul><li>Finalitza: desembre 2011 </li></ul>
  4. 4. Calendari: Inici març 2011- finalització desembre 2011 Formació presencial: 16 a 20.30h 29   11a. Sessió 18 a 20.30h 8   10a. Sessió 9 a 14h 4   Juny 9a. Sessió 18 a 20.30h 25   8a. Sessió 18 a 20.30h 18   7a. Sessió 9 a 14h 14   Maig 6a. Sessió 18 a 20.30h 13   5a. Sessió 9 a 14h 9   Abril 4a. Sessió 18 a 20.30h 30   3a. Sessió 18 a 20.30h 23   2a. Sessió 9 a 14h 19   Març 1a. Sessió   horari   dissabte dimecres    Mes
  5. 5. Preu: 120 hores Material necessari: Ordinador portàtil Inscripcions: Del 14 al 25 de febrer 11 de març publicació de la llista de persones admeses
  6. 6. Continguts: <ul><li>Les competències del personal formador </li></ul><ul><li>Expressió eficaç i domini dels recursos comunicatius </li></ul><ul><li>Utilització de les TIC en els processos de formació </li></ul><ul><li>Conducció i dinamització de grups humans </li></ul><ul><li>Eines pel lideratge creatiu </li></ul><ul><li>Formació en continguts didàctics: </li></ul><ul><ul><li>Model didàctic socioconstructivista </li></ul></ul><ul><ul><li>Model didàctic i competències </li></ul></ul><ul><ul><li>Tria i seqüenciació de continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>Enfocament globalitzador i interdisciplinarietat </li></ul></ul><ul><li>Eines d’intervenció en centre: </li></ul><ul><ul><li>Accions, instruments i procediments de la persona formadora </li></ul></ul><ul><li>La formació permanent avui: reptes i oportunitats </li></ul>

×