Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016

875 views

Published on

TOPIKin Opettaja luotsina -hankkeelle toteutettu ilmiöpohjaisen oppimisen ja OPS2016:n webinaari yhdessä Heikki Koposen kanssa. Lue lisää Opettaja luotsina -hankkeesta: http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/opettajaluotsina

Published in: Education
 • Login to see the comments

Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016

 1. 1. ILMIÖPOHJAISUUS JA OPS2016 MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Aki Luostarinen ja Heikki Koponen 22.2.2016 Opettaja luotsina -hanke
 2. 2. ESITYSMATERIAALI: bit.ly/topikmok2016 Seuraa Twitterissä: @otavanopisto @akiluos @opshautomot
 3. 3. ILMIÖT JA OPS-TYÖ bit.ly/moktopik2016 Otavan Opisto on sitoutumaton mikkeliläinen kansanopisto, jossa ilmiöpohjaista oppimista ja pelipedagogisia kokeiluja on toteutettuja jo useita vuosia. Opisto toteuttaa tällä hetkellä Opetushallituksen rahoittamaa OPS- hautomot-täydennyskoulutusta, jossa pureudutaan POPS2014- ja LOPS2016-teemoihin. Avoimia teemahautomoita sekä yksittäisten koulujen, kuntien tai seutukuntien ops-prosessien tukemista. www.oppiminen.fi www.otavanopisto.fi #pops2016 #otavanopisto Kuva: Aki Luostarinen-
 4. 4. ILMIÖ? Mitä sinulle tulee mieleen käsitteestä ilmiöpohjainen oppiminen? Listatkaan niin montaa sanaa/asiaa kuin keksitte: https://answergarden.ch/262972
 5. 5. Kuva: Jonf728 CC BY 2.0 https://flic.kr/p/P3fGf UTELIAISUUDEN HERÄTTÄMINEN ihmettely tutkiminen kokeminen tunteminen
 6. 6. Kuva: Jonf728 CC BY 2.0 https://flic.kr/p/P3fGf MITÄ SINÄ OLET VIIMEKSI PYSÄHTYNYT IHMETTELEMÄÄN?
 7. 7. VAPAUS- RAJOJEN YLITTÄMINEN- Kuva: Jukka Nikkilä | käyttö luvalla-
 8. 8. SIRPALETIEDOSTA KOKONAISUUKSIEN TUTKIMISEEN Maailma tai oppiminen eivät ole oppiainejakoisia. Pitääkö koulun olla? Kuva: Flavio~ CC BY 2.0 https://flic.kr/p/nDMva2
 9. 9. Oppilas on aktiivinen toimija. [-] Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. POPS 2014, s. 17 Kuva: Aki Luostarinen- OPPIMISKÄSITYS
 10. 10. Oppilas on aktiivinen toimija. [-] Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. POPS 2014, s. 17 POHDITTAVAKSI- Jos oppilaan rooli on aktiivinen, mitä vaaditaan opettajan roolilta? Millainen opettajan rooli on tällöin? Kuva: Aki Luostarinen- OPPIMISKÄSITYS
 11. 11. “Ilmiöpohjaisessa opetuksessa ja opiskelussa oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt. Ilmiöitä tarkastellaan kokonaisina, aidossa kontekstissa, ja niihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat ylittäen. Lähtökohta poikkeaa perinteisestä oppiainejakoisesta koulukulttuurista, jossa usein opeteltavat asiat on hajotettu suhteellisen pieniksi ja irrallisiksi palasiksi” http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen ILMIÖPOHJAINEN OPPIMINEN
 12. 12. Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja oppilaita kiinnostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. POPS 2014 s. 31 Aikuisten yhteistyö, kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille. POPS 2014 s. 31 Kokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. POPS 2014 36 MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET
 13. 13. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita. [-] Oppimiskokonai- suuksien sisällöiksi etsitään toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. POPS 2014, s. 32 Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi siten, että oppilailla on aikaa syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. POPS 2014, s. 31 MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Kuva: Juho Matilainen | OPS-hautomot-
 14. 14. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ JA KESTÄVÄÄN TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUMINEN YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO OSALLISUUS JA DEMOKRAATTINEN TOIMINTA HYVINVOINTI JA TURVALLINEN ARKI VUOROVAIKUTUS JA MONIPUOLINEN TYÖSKENTELY KULTTUURINEN MONINAISUUS JA KIELITIETOISUUS OPPIVA YHTEISÖ TOIMINTAKULTTUURIN YTIMENÄ TOIMINTAKULTTUURIIN KEHITTÄMISTÄ OHJAAVAT PERIAATTEET
 15. 15. TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN AJATTELU JA OPPIMAAN OPPIMINEN (L1) KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU (L2) ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT (L3) MONILUKUTAITO (L4) TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN (L5) TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS (L6) OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7)
 16. 16. Opetuksen järjestäjä päättää, miten monialaiset oppimis- kokonaisuudet toteutetaan ja miten oppilaiden osallistuminen suunnitteluun järjestetään. POPS 2014 s. 33 JUHANNUSKYLÄN YLÄKOULU, TAMPERE http://youtu.be/dpHYeRxIqfw
 17. 17. Juhannuskylän alakoulu 0.-2. luokka: lähiympäristö 3.-4. luokka: kestävä kehitys 5.-6. luokka: yrittäjyys kulttuurit ja kielet Juhannuskylän yläkoulu 7. syksyvuorovaikutus ja kulttuurit 7. kevät lähialueen tutkimusprojekti 8. syksyterveys, hyvinvointi ja turvall. 8. kevät ympäristön tutkimusprojekti 9. syksyyrittäjyys, vaikuttaminen 9. kevät kulttuurit ja kielet JUHANNUSKYLÄN KOULUPOLKU (TAMPERE)
 18. 18. ILMIÖITÄ TUTKIMAAN Ilmiöitä, joita haluaisin tutkia omien oppilaideni kanssa. Listatkaan ilmiöitä/teemoja: https://answergarden.ch/263006
 19. 19. Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan osoittama osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa muodostettaessa. POPS2014, 32 MOKIEN ARVIOINTI Kuva: Juho Matilainen | OPS-hautomot-
 20. 20. Kuva: Juho Matilainen | OPS-hautomot-
 21. 21. MILLAISEEN TOIMINTAAN ARVIOINTIKÄYTÄNTEET MEITÄ OHJAAVAT?
 22. 22. NAPPAA LAPSI JA NUORI HYVÄNTEOSSA! VAHVUUKSIA KOROSTAVA MUTTA KEHITTÄVÄ JA ETEENPÄIN KATSOVA KANNUSTAVA ARVIOINTI EI TARKOITA EPÄREALISTISEN OPPIJAKUVAN RAKENTAMISTA TAI KEHITTÄMISKOHTEIDEN PIILOTTELUA.
 23. 23. bit.ly/palaute_ulmer Mitä jokaisen oppilaan on tärkeää tietää itsestään? Chris Ulmer, erityisopettaja
 24. 24. POPS2014 ja arviointi Opetusneuvos Irmeli Halinen NOPS2016-hankkeen haastattelussa bit.ly/nops2016arviointi Kuva: Juho Matilainen | OPS-hautomot-
 25. 25. POPS2014 ja arviointi Opetusneuvos Erja Vitikka OPS-hautomot-hankkeen haastattelussa bit.ly/opsarviointi Kuva: Juho Matilainen | OPS-hautomot-
 26. 26. CC-lisensoitu kooste OPS2016 JA ARVIOINTI bit.ly/pops2014arviointi
 27. 27. Piratismi Kuka minä olen? Nälkä ja jano Hyvinvointivaltio Ihminen 2.0 Mieli ja keho Aika ja energia Sukupuoli(suus) Ääni ja aallot Valta Toinen todellisuus Maailmankylä Kuluttaja (in memoriam?) Maailman meret Tietoisuus Aika ja avaruus Minun oikeuteni Hiljaisuus ja äänimaisema Tulevaisuuden työ Onnellisuus Suomalaisuudet Kaupungien rytmit Citius, altius, fortius Matkailun tulevaisuus Hiljaisia vaikuttajia ja suuria ajattelijoita Tieto ja totuus Norppa Aika ja avaruus Kaupungit ja maisema Löytöretki Otavan Opiston ilmiöitä
 28. 28. Miten oppilaat, joiden toiminnanohjaus tai itsesäätely on puutteellista, selviävät ilmiöoppimisesta? Kuinka tarkkoja tavoitteita oppilaille esitetään ennen varsinaista itsenäistä tiedonhankintaa tai opiskelua? Millaisia itsearvioinnin asioita ja kuinka usein ilmiöopiskelun aikana olisi hyvä käyttää? KYSYMYKSIÄ:
 29. 29. ORIENTOITUMINEN- aivoriihi tms.- KOHTI TAVOITETTA- työskentely- TYÖN TULOKSET- tuotosesittelyt- Kuva: Jacob Bøtter CC BY 2.0 https: //flic.kr/p/5pQ2v Picture: Capture Queen CC BY 2.0 https://flic.kr/p/mpZCv Kuva: Eduardo Merille CC BY 2.0 https://flic.kr/p/8ftxEm
 30. 30. Viikkoteemat 1. Ihminen+ 2. Kehon hyvinvointi 3. Kulttuuriviikko 4. Muistiviikko 5. Kuinka keho toimii? 6. Hulluusviikko Kuva: Robert Blomerus | käyttö luvalla-
 31. 31. Ihminen+ seminaarin streemaus Millaisilla tekniikoilla voit tutkia kehoasi? Ville Venäläinen Yrittäjän päivä: Jouni Herranen, HealthEx -yrittäjä Runopaja, Facebook runoilija Hanna Lind https://www.facebook. com/kunsanatriittavat/timeline Kati Lepistö, Locked in -syndrooma http://katilepisto.fi/ Mindfulnessohjaaja Mari Rauhala Luonnon hyvinvointivaikutukset Minna Malin Vihreästä Veräjästä Kun mieli ei voi hyvin. Kokemusasiantuntija Mimmi Tick ILMIÖN ASIANTUNTIJOITA:
 32. 32. Susku kertoo opiskelustaan ilmiöissä http://bit.ly/susku2011 KOKEMUKSIA ILMIÖISTÄ:
 33. 33. Vilma Mutka, oppimisen fasilitoija, Mukamas learning design OPS-hautomot- webinaari 12.1.2016: Ketterä oppiminen tiimissä https://youtu.be/Ib_idiZ0VWk Vilma Mutka: “Tiimioppiminen pelasti minut, lukion kympin tytön, JAMKin Tiimiakatemiassa”
 34. 34. Monialaiset oppimiskokonaisuudet perusopetuksen uudessa opsissa (Aki Luostarinen ja Iida-Maria Peltomaa): https://youtu.be/z9EcLepOeVU Teemaopinnot nuorten lukiokoulutuksessa, opetusneuvos Tiina Tähkä vastaa: https: //youtu.be/bj4zA6DSkxg MUISTIA VIRKISTÄMÄÄN:
 35. 35. MOK-/ilmiöehdotuksia: bit.ly/mok_topik2016
 36. 36. Aki Luostarinen Heikki Koponen aki.luostarinen@otavanopisto.fi 050 311 7255 akiluos aki.luostarinen heikki.koponen@otavanopisto.fi 044 794 5307 Kysymyksiä ja kommentteja? bit.ly/suuntapalaute

×