Successfully reported this slideshow.

Ajatuksia palautteesta ja arvioinnista

392 views

Published on

Ajatuksia herättämään Otavan Opiston verkkopedapäivässä 26.9.2014.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ajatuksia palautteesta ja arvioinnista

 1. 1. PALAUTE PALAUTE PALAUTE PALAUTE Kuva: dana robinson CC BY 2.0 https://flic.kr/p/32UwYT ajatuksia Palautteenannosta ja arvioinnista Aki Luostarinen | Otavan Opisto | Verkkopedapäivä 26.9.2014 PALAUTE PALAUTE PALAUTE
 2. 2. formatiivinen arviointi ! summatiivinen arviointi
 3. 3. formatiivinen arviointi ! summatiivinen arviointi OPPIMINEN ARVIOINTI JA PALAUTE Wynne, H. 2007: Assessment of learning.
 4. 4. feedback OF learning Kuva: The National Guard CC BY 2.0 https://flic.kr/p/7Kf8zs
 5. 5. Kuva: Jo Guldi CC BY 2.0 https://flic.kr/p/t3eLr Feedback for Learning
 6. 6. kognitiivis-konstuktivistinen traditio humanistinen traditio sosiokonstrukt. ja konnektivistinen traditio behavioristinen traditio Kuva: Sebaastian ter Burg CC BY 2.0 https://flic.kr/p/dobiAg Gould, J. 2010: Learning Theory and Classroom Practice in the Lifelong Learning Sector
 7. 7. kognitiivis-konstuktivistinen traditio oppiminen aktiivista toimintaa yksilön tiedonkäsittely tavoiteorientaatio verkostoituminen humanistinen traditio sosiokonstrukt. ja konnektivistinen traditio yhteisöllisyys tieto rakentuu vuorovaikutuksessa behavioristinen traditio PALAUTE mallioppiminen palkkiot ja ! rangaistukset reagointi! ulkoisiin ärsykkeisiin oppimisen! affektiivisuus kokemuksellisuus ihmisenä kasvu ja itseohjautuvuus Kuva: Sebaastian ter Burg CC BY 2.0 https://flic.kr/p/dobiAg Gould, J. 2010: Learning Theory and Classroom Practice in the Lifelong Learning Sector
 8. 8. PaLAUTTEEN Tavoite? Kuva: http://mrg.bz/UbCb7a LUOMINEN ARVIOIMINEN ANALYSOIMINEN SOVELTAMINEN YMMÄRTÄMINEN MUISTAMINEN Bloomin taksonomia Holmes & Gardner 2006: E-learning : Concepts and Practice
 9. 9. Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. ” Lukiolaki 629/1998 17 1 mom. Peruskoululaki 628/1998 22 1 mom.
 10. 10. OIKEA-AIKAISUUS SOPIVA MÄÄRÄ YMMÄRRETTÄVYYS YKSILÖLLISYYS VUOROVAIKUTTEISUUS sovellettavuus
 11. 11. OIKEA-AIKAISUUS Kuva: Lisa Yaros CC BY 2.0 https://flic.kr/p/4y3f4U
 12. 12. sopiva määrä Kuva: Tony Alter CC BY 2.0 https://flic.kr/p/pjhYyj
 13. 13. ? ? Kuva: Joris Louwes CC BY 2.0 https://flic.kr/p/byhzdr Puhekuplan kuva: dan paluska CC BY 2.0. https://flic.kr/p/7s2kFj ymmärrettävyys
 14. 14. YKSILÖLLISYYS Kuva: Tim Walker CC BY 2.0. https://flic.kr/p/3egQyu
 15. 15. VUOROVAIKUTTEISUUS Kuva: Anthony KellyCC BY 2.0. https://flic.kr/p/6bVyCs
 16. 16. sovellettavuus Kuva: Jonf728 CC BY 2.0 https://flic.kr/p/P3fGf
 17. 17. Opetuksen suunnittelun tulisi lähteä oppijan [-]taidosta ja tavoitteista. Tällöin opettaja tuottaa ympäristön resursseja oppijan ulottuville ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa niiden affordanssien suuntaan, jotka voivat edistää oppijan tavoittelemaa oppimista. ” Aalto, Mustonen & Tukia 2009* *Aalto, Eija & Mustonen, Sanna & Tukia, Kaisa 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. Virittäjä 3/2009. 402-423
 18. 18. Opetuksen suunnittelun tulisi lähteä oppijan [-]taidosta ja tavoitteista. Tällöin opettaja tuottaa ympäristön resursseja oppijan ulottuville ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa niiden affordanssien suuntaan, jotka voivat edistää oppijan tavoittelemaa oppimista. ” Aalto, Mustonen & Tukia 2009* = Ympäristön tiedollista ja toiminnallista tarjontaa, jonka oppija havaitsee ja voi kokea oppimiselleen relevantiksi ja valjastaa oppimisen resurssiksi. Se minkä oppija kykenee ottamaan käyttöönsä ja mikä muokkaa hänen käsitystään opitusta. *Aalto, Eija & Mustonen, Sanna & Tukia, Kaisa 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. Virittäjä 3/2009. 402-423
 19. 19. Opetuksen suunnittelun tulisi lähteä oppijan [-]taidosta ja tavoitteista. Tällöin opettaja tuottaa ympäristön resursseja oppijan ulottuville ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa niiden affordanssien suuntaan, jotka voivat edistää oppijan tavoittelemaa oppimista. ” Aalto, Mustonen & Tukia 2009* Vygotsky: ZPD vrt. BRUNER: scaffolding *Aalto, Eija & Mustonen, Sanna & Tukia, Kaisa 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. Virittäjä 3/2009. 402-423
 20. 20. Kuva: Sebaastian ter Burg CC BY 2.0 https://flic.kr/p/dobioc korjaa vahvistaa syventää muotoilee uudelleen oppimissisällöt oppijan uskomukset ajattelu-strategiat jäsentää
 21. 21. toimintaa ohjaavaa – ei-ohjaavaa tuloksiin kohdistuvaa – toimintaan kohdistuvaa Geddes, D. & Linnehan F. 1996: Exploring the Dimesionality of Positive and Negative Performance Feedback. Communication Quarterly 44, 326-344. Kuva: Sebaastian ter Burg CC BY 2.0 https://flic.kr/p/dobioc tarkkaa – epämääräistä rakentavaa – destruktiivista perustuuko selviin, johdonmukaisiin ja sovittuihin standarteihin? +–
 22. 22. Be curious. Read widely. Try new things. What people call intelligence just boils down to curiosity. ” ” Kuva: Sage Ross CC BY-SA 2.0 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aaron_Swartz_at_Boston_Wikipedia_Meetup,_2009-08-18.jpg
 23. 23. Be curious. Read widely. Try new things. Miten ylläpitää ja vahvistaa oppijan uteliaisuutta palautteella? What people call intelligence just boils down to curiosity. ” ” Aaron Swartz 1986-2013 Kuva: Sage Ross CC BY-SA 2.0 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aaron_Swartz_at_Boston_Wikipedia_Meetup,_2009-08-18.jpg

×