Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajatuksia palautteesta ja arvioinnista

402 views

Published on

Ajatuksia herättämään Otavan Opiston verkkopedapäivässä 26.9.2014.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ajatuksia palautteesta ja arvioinnista

 1. 1. PALAUTE PALAUTE PALAUTE PALAUTE Kuva: dana robinson CC BY 2.0 https://flic.kr/p/32UwYT ajatuksia Palautteenannosta ja arvioinnista Aki Luostarinen | Otavan Opisto | Verkkopedapäivä 26.9.2014 PALAUTE PALAUTE PALAUTE
 2. 2. formatiivinen arviointi ! summatiivinen arviointi
 3. 3. formatiivinen arviointi ! summatiivinen arviointi OPPIMINEN ARVIOINTI JA PALAUTE Wynne, H. 2007: Assessment of learning.
 4. 4. feedback OF learning Kuva: The National Guard CC BY 2.0 https://flic.kr/p/7Kf8zs
 5. 5. Kuva: Jo Guldi CC BY 2.0 https://flic.kr/p/t3eLr Feedback for Learning
 6. 6. kognitiivis-konstuktivistinen traditio humanistinen traditio sosiokonstrukt. ja konnektivistinen traditio behavioristinen traditio Kuva: Sebaastian ter Burg CC BY 2.0 https://flic.kr/p/dobiAg Gould, J. 2010: Learning Theory and Classroom Practice in the Lifelong Learning Sector
 7. 7. kognitiivis-konstuktivistinen traditio oppiminen aktiivista toimintaa yksilön tiedonkäsittely tavoiteorientaatio verkostoituminen humanistinen traditio sosiokonstrukt. ja konnektivistinen traditio yhteisöllisyys tieto rakentuu vuorovaikutuksessa behavioristinen traditio PALAUTE mallioppiminen palkkiot ja ! rangaistukset reagointi! ulkoisiin ärsykkeisiin oppimisen! affektiivisuus kokemuksellisuus ihmisenä kasvu ja itseohjautuvuus Kuva: Sebaastian ter Burg CC BY 2.0 https://flic.kr/p/dobiAg Gould, J. 2010: Learning Theory and Classroom Practice in the Lifelong Learning Sector
 8. 8. PaLAUTTEEN Tavoite? Kuva: http://mrg.bz/UbCb7a LUOMINEN ARVIOIMINEN ANALYSOIMINEN SOVELTAMINEN YMMÄRTÄMINEN MUISTAMINEN Bloomin taksonomia Holmes & Gardner 2006: E-learning : Concepts and Practice
 9. 9. Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. ” Lukiolaki 629/1998 17 1 mom. Peruskoululaki 628/1998 22 1 mom.
 10. 10. OIKEA-AIKAISUUS SOPIVA MÄÄRÄ YMMÄRRETTÄVYYS YKSILÖLLISYYS VUOROVAIKUTTEISUUS sovellettavuus
 11. 11. OIKEA-AIKAISUUS Kuva: Lisa Yaros CC BY 2.0 https://flic.kr/p/4y3f4U
 12. 12. sopiva määrä Kuva: Tony Alter CC BY 2.0 https://flic.kr/p/pjhYyj
 13. 13. ? ? Kuva: Joris Louwes CC BY 2.0 https://flic.kr/p/byhzdr Puhekuplan kuva: dan paluska CC BY 2.0. https://flic.kr/p/7s2kFj ymmärrettävyys
 14. 14. YKSILÖLLISYYS Kuva: Tim Walker CC BY 2.0. https://flic.kr/p/3egQyu
 15. 15. VUOROVAIKUTTEISUUS Kuva: Anthony KellyCC BY 2.0. https://flic.kr/p/6bVyCs
 16. 16. sovellettavuus Kuva: Jonf728 CC BY 2.0 https://flic.kr/p/P3fGf
 17. 17. Opetuksen suunnittelun tulisi lähteä oppijan [-]taidosta ja tavoitteista. Tällöin opettaja tuottaa ympäristön resursseja oppijan ulottuville ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa niiden affordanssien suuntaan, jotka voivat edistää oppijan tavoittelemaa oppimista. ” Aalto, Mustonen & Tukia 2009* *Aalto, Eija & Mustonen, Sanna & Tukia, Kaisa 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. Virittäjä 3/2009. 402-423
 18. 18. Opetuksen suunnittelun tulisi lähteä oppijan [-]taidosta ja tavoitteista. Tällöin opettaja tuottaa ympäristön resursseja oppijan ulottuville ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa niiden affordanssien suuntaan, jotka voivat edistää oppijan tavoittelemaa oppimista. ” Aalto, Mustonen & Tukia 2009* = Ympäristön tiedollista ja toiminnallista tarjontaa, jonka oppija havaitsee ja voi kokea oppimiselleen relevantiksi ja valjastaa oppimisen resurssiksi. Se minkä oppija kykenee ottamaan käyttöönsä ja mikä muokkaa hänen käsitystään opitusta. *Aalto, Eija & Mustonen, Sanna & Tukia, Kaisa 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. Virittäjä 3/2009. 402-423
 19. 19. Opetuksen suunnittelun tulisi lähteä oppijan [-]taidosta ja tavoitteista. Tällöin opettaja tuottaa ympäristön resursseja oppijan ulottuville ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa niiden affordanssien suuntaan, jotka voivat edistää oppijan tavoittelemaa oppimista. ” Aalto, Mustonen & Tukia 2009* Vygotsky: ZPD vrt. BRUNER: scaffolding *Aalto, Eija & Mustonen, Sanna & Tukia, Kaisa 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. Virittäjä 3/2009. 402-423
 20. 20. Kuva: Sebaastian ter Burg CC BY 2.0 https://flic.kr/p/dobioc korjaa vahvistaa syventää muotoilee uudelleen oppimissisällöt oppijan uskomukset ajattelu-strategiat jäsentää
 21. 21. toimintaa ohjaavaa – ei-ohjaavaa tuloksiin kohdistuvaa – toimintaan kohdistuvaa Geddes, D. & Linnehan F. 1996: Exploring the Dimesionality of Positive and Negative Performance Feedback. Communication Quarterly 44, 326-344. Kuva: Sebaastian ter Burg CC BY 2.0 https://flic.kr/p/dobioc tarkkaa – epämääräistä rakentavaa – destruktiivista perustuuko selviin, johdonmukaisiin ja sovittuihin standarteihin? +–
 22. 22. Be curious. Read widely. Try new things. What people call intelligence just boils down to curiosity. ” ” Kuva: Sage Ross CC BY-SA 2.0 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aaron_Swartz_at_Boston_Wikipedia_Meetup,_2009-08-18.jpg
 23. 23. Be curious. Read widely. Try new things. Miten ylläpitää ja vahvistaa oppijan uteliaisuutta palautteella? What people call intelligence just boils down to curiosity. ” ” Aaron Swartz 1986-2013 Kuva: Sage Ross CC BY-SA 2.0 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aaron_Swartz_at_Boston_Wikipedia_Meetup,_2009-08-18.jpg

×