Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitä koulujen kansainvälisyydellä tarkoitetaan?

544 views

Published on

Johdatus koulujen kansainvälistymisen perusteisiin opsissa sekä vinkkejä koulujen laadukkaaseen kansinvälistymiseen

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mitä koulujen kansainvälisyydellä tarkoitetaan?

 1. 1. MITÄ KOULUJEN KANSAINVÄLISYYDELLÄ TARKOITETAAN? KansainväliSYYSpäivät Tampere 25.11.2015 Tiina Sarisalmi 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi
 2. 2. Kontekstina 2000-luku: Globaali on osa arkipäivän elämää ja päivittäiset yhteydet eri puolille maapalloa ovat sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja poliittisia Tekijöitä jotka edellyttävät kansain- välisyyden ja globaalikasvatuksen lisäämistä kouluissa 1. Median kasvava vaikutus 2. Globaalit verkostot 3. Kulttuurinen moninaistuminen 4. Monimutkaiset globaalit ongelmat vaativat nopeita ratkaisuja 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi
 3. 3. PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa. pops s. 16 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi
 4. 4. TOIMINTAKULTTUURI Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. pops s. 26 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi
 5. 5. 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi
 6. 6. Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä. s.166 Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa.. s. 243 KANSAINÄLINEN YHTEISTYÖ 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden. s. 19
 7. 7. Kv-yh- teistyö: kielet ja tvt Monitie- teinen ajat- telu (lops) Tutkiva työskentely ja tekno- logia (lops) Luonto ja ympäristö Viestintä ja vuoro- vaikutus Kulttuuri- perintö Terveys, ruoka, liikunta Yrittäjyys ja yhteiskunta Osaaminen arjessa (lops) 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi
 8. 8. 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi
 9. 9. MAAILMANKANSALAISEN ARVOT JA ASENTEET • Avoimuus uusille ideoille, näkökulmille ja tavoille ajatella • Tietoisuus ja ymmärrys omasta identiteetistä ja kulttuurista sekä herkkyys ja kunnioitus erilaisia ihmisiä ja kulttuureita kohtaan • Empatia ja erilaisten näkökulmien arvostus • Moniselitteisyyden, outojen tilanteiden ja vieraiden kulttuurien hyväksyminen ja kunnioitus • Halu tehdä hyvää, auttaa muita ja • parantaa maailmaa 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi © Liisa Jääskelainen
 10. 10. PAIKALLINEN OPS-TYÖ KANSAINVÄLISYYDEN JA GLOBAALIKASVATUKSEN NÄKÖKULMASTA 1. Kulttuurinen moninaisuus ja globaali vastuu paikallisessa arvoperustassa ja toimintakulttuurissa 2. Laaja-alainen osaaminen ja maailmankansalaisen taidot 3. Globaalikasvatuksen teemat oppiainerajat ylittävinä opetuksen eheyttäjinä 4. Yhteistyö paikallisten järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa 5. Globaalikasvatus oppiaineitten sisältöihin – paikalliset sovellukset ja painotukset 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi
 11. 11. 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi
 12. 12. Hyvä kv-kehittämishanke  Tuottaa ”hyviä käytäntöjä” ja esimerkkejä miten toteuttaa käytännössä uutta opsia  Tuottaa uusia toimintamalleja, jotka jäävät osaksi koulun arkipäivää  Toimintamalli on skaalattavissa erilaisille oppilaitoksille sovellettavaksi  Tukee oppilaitten osallisuutta ja aktiivisuutta  Laajenee koko koulun hankkeeksi  paikallinen  seudullinen …  Rikkoo rajoja: oppiaineiden, luokka-asteitten, koulujen, maiden, instituutioiden…  Toimii verkostoissa ja näkyy somessa 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi
 13. 13. KIITOS! 25.11.2015 Tampere Tiina Sarisalmi Kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS Schools going global Kansainvälisyys ja globaalikasvatus kouluissa - facebook-ryhmä http://tiinasarisalmi.wikispaces.com/ http://www.slideshare.net/tiinsari KIITOS!

×