Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Oppimisen ja opetuksen tulevaisuudesta1. Yleissivistävän koulun uudistaminen 2012-2016  • OKM:n KESU 2011-2016  • Peruso...
Aluksi1. Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri •  Linturi, Hannu & Rubin, Anita (2011) Toinen koulu, toinen maailma. Opp...
OPS-tiekartta 1     TEHTÄVÄ       KESKUSTELU                         TOIMIJA2/2012  Op...
OPS-tiekartta 2     TEHTÄVÄ         KESKUSTELU                        TOIMIJA2/2014  E...
Mitä, miksi ja miten?1. Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee2. Nuuskitaan käännepisteitä ja paradi...
-  Jim Dator 17.8.21012 JokuVeli valvoo –seminaari   - Hawaijin Tutu http://www.futures.hawaii.edu/
OPH:n tubaro         Toiminta,        yhteisö, koulu          (Otava)Tieto, taito,Oppiminen (Ot...
Tulevaisuusteesi (Delfoi-tekniikka)ULKOISTETTU OPETUS”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavatopetuspanokset ke...
Teesi ja kiistakysymys    ei-          todennäköinentodennäköinen           ja toivottava ja toivo...
Argumentaatio            Puolesta                              VastaanKilpailu t...
Teesien kolmijako
RATKAISUKYSYMYSTAPAHTUU    EI IKINÄ
Ratkaisuteesejä            II OPPIMINEN: I TAVOITTEET:    jatkuva oppiminen,   ei teesiä    sosiaalinen...
DIALOGIKYSYMYSKIRJO   “LUMIKKI JA KÄÄPIÖT”
DialogiteesejäI TAVOITTEET:    II OPPIMINEN: näyttö, aika,   metataidot, slownollatoleranssi,     learning,aluee...
KIISTAKYSYMYSPOLARISAATIO   “KAMELI”
Kiistateesejä I TAVOITTEET:     II OPPIMINEN: oppimisen tulos,   ryhmämuotoinen kieli, demokratia     oppimine...
Paolo Freire ja ajan teemat        Teemat ilmaisevat kussakin ajassa        ratkaistavia tehtäviä ja ongelmi...
“Koulun pirulliset dilemmat”1. Jatkuvuus vastaan muutos (traditio vs tulevaisuus)2. Julkinen vastaan yksityinen (valtio vs...
Koulun pirullisten dilemmojen ratkaisu?“Rauhallisesti eteenpäin!”“Rauhallisesti ja harkiten hyökäten eteenpäin!” (toim. to...
Tämän ja lähitulevan ajan ratkaistavia(dialektisia?) teemoja1.  Tarkoitus: hyvä elämä vs hyvä tulos2.  Strategia: lahjak...
Teemoja ja teesejäMITTARI    TARKOITUS STRATEGIA TAKTIIKKA       MERKITYS DRIVER      SYSTEEMI    YMPÄRI...
I Koulu ja oppiminen 2030
ratkaisu  • Ainejakoisuus 2012 (2010)                   Peruskoulun "lukujärjestys"          ...
ratkaisu  • Ainejakoisuus 2012 (2010)             TODENNÄKÖISYYS N=58 (25), KA=1,40 (1,44)      70.00 ...
ratkaisu  • Ainejakoisuus 2012 (2010)             TOIVOTTAVUUS N=54 (25), KA = 1,94 (1,76)      60.00 ...
Avainkompetenssit (OECD)        1. Työkalujen       vuorovaikutteinen           käyttö     (k...
Osaamiset suunnittelua organisoimaanTyökalut   Ryhmät    Hallinta  kieli   suhteet   isokuva tieto    yhte...
Kokeiluja osaamis-pohjaiseen  opetus- suunnit-  teluun
III Oppiminen ja yhteiskunta 2030
dialogi  • Lahjakkuus 2012 (2010)                   Koulun päätavoite on tasa-arvon          ...
dialogi  • Lahjakkuus 2012 (2010)            TODENNÄKÖISYYS N=48 (34), KA=0,60 (0,88)     40     3...
dialogi  • Lahjakkuus 2012 (2010)               TOIVOTTAVUUS N=48 (34), KA=1,00 (1,09)     35    ...
kiista  • Oppivat ryhmät 2012 (2010)                  Luokkien tai luokattoman mallin          ...
kiista  • Oppivat ryhmät 2012 (2010)            TODENNÄKÖISYYS N=58 (41), KA=-0,26 (-0,24)     35.00  ...
kiista  • Oppivat ryhmät 2012 (2010)             TOIVOTTAVUUS N=58 (41), KA = 0,07 (-0,22)     25.00  ...
"Jos haluat kulkea kovaa,mene yksin. Jos haluat kulkea kauas, mene yhdessä."           - Afrikkalainen sananla...
IV Lukion tulevaisuus 2030
http://envisioningtec h.com/education/
http://www.nmc.org/horizon-project
Tubaron jatkoAIKA   TEHTÄVÄ2/2012  Siirto eDelfoi 4.0 –alustalle (http://eDelfoi.fi)     eBarometri-ympäristön luom...
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja

732 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin metadiskursseja ja seurantapoimintoja.

Published in: Education
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ for more detailed information.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja

 1. 1. Oppimisen ja opetuksen tulevaisuudesta1. Yleissivistävän koulun uudistaminen 2012-2016 • OKM:n KESU 2011-2016 • Perusopetuksen tuntijako (VNP 28.6.2012) • Opetussuunnitelmien uudistamisen tiekartta 2012-20162. Oppimisen tulevaisuus 2030-barometri • Delfoi –metodin barometrimurre (tubaro) • Yleissivistävät koulut: perusopetus ja lukio3. Freireläisiä ajan teemoja • Tarkoitus: hyvä elämä vai hyvä tulos? • Strategia: lahjakkuus vai tasa-arvo? • Taktiikka: kokonaisena vai osina? • Merkitys: oma vai yhteinen? • Driver: kilpailu vai yhteistyö? • Merkitys: kilpailu vai yhteistyö? • Systeemi: ohjaus vai itseorganisoituminen? • Ympäristö: sulautettu vai erillinen?4. eDelfoi ja barometrin tulevaisuus • Barometrin tulevaisuus: jaettuun ja osallistavaan palveluun 2013 • eDelfoi 4.0, open source
 2. 2. Aluksi1. Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri • Linturi, Hannu & Rubin, Anita (2011) Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus 2030. 171 s. ISBN 978-952-249-060-5, http://ffrc.utu.fi/julkaisut/tutu-sarja/ • Linturi, Hannu, Rubin, Anita, Airaksinen, Tiina (2012) Lukion tulevaisuus, Toinen koulu, toinen maailma. ISSN-L 2242-1297 (Otavan Opiston Osuuskunta), ISSN 2242-1297 (verkkojulkaisu) http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lukion_tulevaisuus_20302. Osaava opettaja 2010-2020 • Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamisalueet http://www.edelfoi.fi/fi/kirjasto/osaavaopettaja/ (Paaso)3. Autenttinen ympäristö • Barometriympäristö http://www.edelphi.fi/fi/groups/ot • Uusi eDelfoi http://edelfoi.fi • Kalvot http://www.slideshare.net/oraakkeli
 3. 3. OPS-tiekartta 1 TEHTÄVÄ KESKUSTELU TOIMIJA2/2012 Opetussuunnitelmi Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Miten OPH, alueelliset en perusteiden muutokset vaikuttavat koulutyöhön? Miten koulu viritystilaisuuudet (ELY), yleiset linjaukset vaikuttaa muutokseen? perustetyön kommentointi Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat opintoja jatkaessaan ja myöhemmin elämässä? Miten toimien koulu parhaiten tuottaa tulevaisuuden sivistystä ja osaamista?1/2013 Esi- ja perus- Miten kunnan toimintakäytänteet sekä kunkin koulun OPH, kommentointi opetuksen sisältö- toimintatavat ja arki edistävät oppimista ja ja tulevaisuudessa tarvittavia taitoja? Miten oppilaat ovat oppiainekohtainen mukana suunnittelussa – miten he oppivat valmistelu, vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta ympäristöstään? opettajien Miten kunnassa/koulussa otetaan huomioon oppilaiden täydennyskoulutus erilaisuus?2/2013 Luonnos Miten esiopetus ja nykyinen esiopetuksen OPH, paikallista ops-työtä esiopetuksen opetussuunnitelma toimivat? Mitkä ovat vahvuutemme tukevat tilaisuudet, ops- opetussuunnitelma ja keskeiset kehittämistarpeemme? Miten esiopetus ja kommentointi n perusteiksi nykyinen esiopetuksen opetussuunnitelma toimivat? Mitkä ovat vahvuutemme ja keskeiset kehittämistarpeemme?1/2014 Luonnos Miten perusopetus ja nykyinen opetussuunnitelmamme OPH, paikallista ops-työtä perusopetuksen ja nyt toimivat? Millaiset ovat mahdollisuudet tukevat tilaisuudet, ops- lisäopetuksen lisäopetukseen? Entä mahdollisuudet perusopetukseen kommentointi
 4. 4. OPS-tiekartta 2 TEHTÄVÄ KESKUSTELU TOIMIJA2/2014 Esi-, perus- ja lisä- Miten Opetushallituksen luonnos perusopetuksen ja OPH, kommentointi opetuksen opetus- lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi suunnitelman muuttaisi alueen/kunnan/koulun toimintaa sekä perusteita perusopetusta ja lisäopetusta? Mikä siinä on koskevat viralliset innostavaa ja mihin se haastaa? lausunto-pyynnöt1/2015 Opetushallituksen Miten opetussuunnitelman laadinta saadaan parhaiten OPH, kunnat: paikallisen järjestämät palvelemaan arjen koulutyön kehittämistä? Miten kaikki opetussuunnitelman ohjaustilaisuudet asianomaiset saadaan työhön mukaan? laadinta2/2015 Opetushallituksen Miten työn etenemistä arvioidaan? Mistä voidaan OPH, kunnat ja koulut: järjestämät saada palautetta? Auttaako yhteistyö muiden kuntien paikallisen ohjaustilaisuudet kanssa? Millaista tukea voidaan saada oppilailta, opetussuunnitelman huoltajilta ja eri yhteistyötahoilta? laadinta1/2016 Paikallista opetus- Miten päätöksentekoprosessi hoidetaan? OPH, kunnat suunnitelmaa koskeva päätös ennen 1.8.20162/2016 Uusien opetus- Miten paikallisesti tuetaan uusien opetussuunnitelmien Kunnat, OPH suunnitelmien toimeenpanoa? Miten uusien perusteiden toteutumista mukainen opetus seurataan ja arvioidaan? käynnistyy koko maassa.
 5. 5. Mitä, miksi ja miten?1. Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee2. Nuuskitaan käännepisteitä ja paradigmamurroksia (laadullinen ennakointi)3. Tähyillään ajopuita, liukumia ja valumisia käytäntöihin, joita kukaan ei kerro haluavansa4. Etsitään systeemisiä malleja, vuorovaikutuksia, relaatioita ja vipuvaikutuksia5. Lietsotaan, laajennetaan ja ylläpidetään argumenttien markkinoita6. Käynnistetään dialogeja ja osallistetaan toimijoita (oppijat, vanhemmat, koulut, kunnat)7. Metodeiksi open source, open data ja open argument
 6. 6. - Jim Dator 17.8.21012 JokuVeli valvoo –seminaari - Hawaijin Tutu http://www.futures.hawaii.edu/
 7. 7. OPH:n tubaro Toiminta, yhteisö, koulu (Otava)Tieto, taito,Oppiminen (Otava) Arvot, päämäärät ja tavoitteet (Tutu) Toiminta- Ympäristö (Demos)
 8. 8. Tulevaisuusteesi (Delfoi-tekniikka)ULKOISTETTU OPETUS”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavatopetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot onsidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen,maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.”SeliteVuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut,kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja - organisaatio, kieli,luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojenyli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntientaloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määräon vähentynyt.
 9. 9. Teesi ja kiistakysymys ei- todennäköinentodennäköinen ja toivottava ja toivottava ei- todennäköinentodennäköinen ja ei-toivottavaja ei-toivottava Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030
 10. 10. Argumentaatio Puolesta VastaanKilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. Huonot Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni koululainenpalveluntuottajat karsiintuvat ja opetuksen ostajat määrittelevät tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voi rauhassatavoitteet. keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vailla "suorituspaineita".Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan hyvä. En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä,Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon (esim. joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille.vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, eija värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! yritystoimintaa! Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik ochOstettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för alla.laadun ja toisaalta pysyvien opettaja-oppilaskontaktien Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning skulle änsäilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat mera koncentreras till Nyland och huvudstads-regionen samtparhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja några få andra större orter ! Icke önskvärt - skulle medföratodella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. betydligt större samhälleliga problem.
 11. 11. Teesien kolmijako
 12. 12. RATKAISUKYSYMYSTAPAHTUU EI IKINÄ
 13. 13. Ratkaisuteesejä II OPPIMINEN: I TAVOITTEET: jatkuva oppiminen, ei teesiä sosiaalinen media, itseoppiminen III KOULU: ainejakoisuus, IV YMPÄRISTÖ: opetustiimi, kouluoppimisympäristö, toimintakeskuksena relevantti tieto
 14. 14. DIALOGIKYSYMYSKIRJO “LUMIKKI JA KÄÄPIÖT”
 15. 15. DialogiteesejäI TAVOITTEET: II OPPIMINEN: näyttö, aika, metataidot, slownollatoleranssi, learning,alueet, uskonto, lahjakkuus, osallistuminen kotikoulu III KOULU: IV YMPÄRISTÖ: ympäristön eläkeläiset, EU- kehittäjä, integraatio, opettaja tiedonvälityssivistysagenttina kollektiiviäly
 16. 16. KIISTAKYSYMYSPOLARISAATIO “KAMELI”
 17. 17. Kiistateesejä I TAVOITTEET: II OPPIMINEN: oppimisen tulos, ryhmämuotoinen kieli, demokratia oppiminen III KOULU: IV YMPÄRISTÖ: opettajakoulutus, opetuksenoppivelvollisuusikä, ulkoistaminen, virtuaalimaailma ilmastonmuutos
 18. 18. Paolo Freire ja ajan teemat Teemat ilmaisevat kussakin ajassa ratkaistavia tehtäviä ja ongelmia. Ihmisen humanisaatio riippuu siitä, kuinka hyvin hän kykenee ratkaisemaan oman aikakautensa teemat ja integroitumaan ajan henkeen. Aikakaudet täyttyvät sitä mukaa, kun ihmiset käsittävät sen teemat ja ratkaisevat sen tehtävät. Aikojen murroksessa vaihtuvat paitsi teemat myös ajan järki. - Paolo Freire 1970-luvun alussa
 19. 19. “Koulun pirulliset dilemmat”1. Jatkuvuus vastaan muutos (traditio vs tulevaisuus)2. Julkinen vastaan yksityinen (valtio vs perhe)3. Yhteis- vai rinnakkaiskasvatus (integraatio vs segregaatio)4. Systematiikka vai spontaanisuus (suunnitelma vs tilanne)5. Erilaistuminen vai samuus (eheys) (erillinen vs yhteinen)6. Luonto vai sosiaalisaatio (tulla itsekseen vs tulla ihmiseksi)7. Vapaus vai pakko (kiinnostus vs välttämätön) - Jari Salminen (2012) Koulun pirulliset dilemmat. Teos. Helsinki.
 20. 20. Koulun pirullisten dilemmojen ratkaisu?“Rauhallisesti eteenpäin!”“Rauhallisesti ja harkiten hyökäten eteenpäin!” (toim. toim. lisäys)“Luen kirjaa niin, että koulu on systeemi, kompromissi, jota pitää koossa etujenja paineiden ”kauhun tasapaino”. Maailma koulun ympärillä muuttuu ja muutoskiihtyy. Kouluun kohdistuu tyytymättömyyttä ja vaatimuksia kaikilta: poliittisiltapäättäjiltä, ideologisilta, uskonnollisilta ja edunvalvonnallisilta ryhmittymiltä,hallinnolta ja sen virkamiehiltä, asiantuntijoilta, ammattilaisilta, kansalais-järjestöiltä, oppilailta ja heidän vanhemmiltaan. Muutospuheen sävy muuttuu yhävelvoittavammaksi Koulu on yhteiskunnallisten toiveiden pohjatontynnyri, kaikkeuden keskus, kaikkien ongelmien ratkaisu yhtä aikaa.” (MarttiHellström http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/)- Jari Salminen politiikkaradiossa http://areena.yle.fi/radio/1566516/.
 21. 21. Tämän ja lähitulevan ajan ratkaistavia(dialektisia?) teemoja1. Tarkoitus: hyvä elämä vs hyvä tulos2. Strategia: lahjakkuus vs tasa-arvo3. Taktiikka (metodi): kokonaisena vs osina4. Merkitys: oma vs yhteinen5. Driver: kilpailu vs yhteistyö6. Systeemi: ohjaus vs itseorganisoituminen7. Ympäristö: sulautettu (autenttinen) vs erillinen
 22. 22. Teemoja ja teesejäMITTARI TARKOITUS STRATEGIA TAKTIIKKA MERKITYS DRIVER SYSTEEMI YMPÄRISTÖI KOULU Oppimis- Metataitojen Ainejakoisuu Monialaine Oppivat Koulu Koulusta tulokset arviointi s n ryhmät ympäristöns toimintakesku opetustiimi ä s kehittäjänäII YHTEIS- Demokratia Tiedonvälitys Osallistuva Kollektiivin Älymani- Euroopan Ilmaston-KUNTA oppiminen en älykkyys pulaatio integraatio muutosIII OPPIMINEN Itseoppimine Lahjakkuus Relevantti Alueellinen Sosiaaline Oppi- Virtuaali- n tieto tasa-arvo n media velvollisuus maailmaIV LUKIO Tarkoitus Tehokkuus Tiedon Valinnaisuu Tehokkuus Lukioverkko Globaalisuus tuottaminen s
 23. 23. I Koulu ja oppiminen 2030
 24. 24. ratkaisu • Ainejakoisuus 2012 (2010) Peruskoulun "lukujärjestys" jakautuu suhteellisen tasan ainepainotteisen (väline- ja harjoitusaineet) ja toiminta- painotteisen (ilmiöt, projektit, teemat) opetusohjelman välillä.
 25. 25. ratkaisu • Ainejakoisuus 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=58 (25), KA=1,40 (1,44) 70.00 60.00 60.34 50.00 40.00 2010 30.00 2012 20.00 17.24 10.00 6.90 6.90 0.00 3.45 5.17 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 26. 26. ratkaisu • Ainejakoisuus 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=54 (25), KA = 1,94 (1,76) 60.00 50.00 44.44 40.00 37.04 30.00 2010 2012 20.00 10.00 7.41 5.56 1.85 1.85 1.85 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 27. 27. Avainkompetenssit (OECD) 1. Työkalujen vuorovaikutteinen käyttö (kieli, tieto, teknologia) 2. Vuorovaikutus 3. Autonominen heterogeenisten toiminta ryhmien kanssa
 28. 28. Osaamiset suunnittelua organisoimaanTyökalut Ryhmät Hallinta kieli suhteet isokuva tieto yhteistyö suunnitteluteknologia ratkaisu arviointi
 29. 29. Kokeiluja osaamis-pohjaiseen opetus- suunnit- teluun
 30. 30. III Oppiminen ja yhteiskunta 2030
 31. 31. dialogi • Lahjakkuus 2012 (2010) Koulun päätavoite on tasa-arvon sijaan jokaisen lapsen lahjakkuuden esillekaivaminen ja tukeminen.
 32. 32. dialogi • Lahjakkuus 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=48 (34), KA=0,60 (0,88) 40 35 35.42 30 25 20 20.83 20.83 2010 2012 15 10 10.42 8.33 5 4.17 0 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
 33. 33. dialogi • Lahjakkuus 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=48 (34), KA=1,00 (1,09) 35 30 29.17 25 22.92 20 18.75 2010 15 2012 14.58 10 10.42 5 4.17 0 0 -3 -2 -1 0 1 2 3
 34. 34. kiista • Oppivat ryhmät 2012 (2010) Luokkien tai luokattoman mallin asemesta oppilaista muodostetaan pysyviä 6-8 hengen ryhmiä, jotka oppivat yhdessä.
 35. 35. kiista • Oppivat ryhmät 2012 (2010) TODENNÄKÖISYYS N=58 (41), KA=-0,26 (-0,24) 35.00 30.00 27.59 25.00 24.14 20.00 18.97 2010 15.00 2012 13.79 10.00 10.34 5.00 5.17 0.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 36. 36. kiista • Oppivat ryhmät 2012 (2010) TOIVOTTAVUUS N=58 (41), KA = 0,07 (-0,22) 25.00 22.41 20.00 18.97 15.00 15.52 13.79 2010 12.07 2012 10.00 10.34 6.90 5.00 0.00 -3 -2 -1 0 1 2 3
 37. 37. "Jos haluat kulkea kovaa,mene yksin. Jos haluat kulkea kauas, mene yhdessä." - Afrikkalainen sananlasku
 38. 38. IV Lukion tulevaisuus 2030
 39. 39. http://envisioningtec h.com/education/
 40. 40. http://www.nmc.org/horizon-project
 41. 41. Tubaron jatkoAIKA TEHTÄVÄ2/2012 Siirto eDelfoi 4.0 –alustalle (http://eDelfoi.fi) eBarometri-ympäristön luominen Oppimisen tulevaisuus 2030, seurantaraportti 20121/2013 eBarometrin avaaminen (http://eBarometer.fi) Seurantamittaus 20132/2013 eBarometrin kytkeminen OPS-työhön Mittarien tarkistaminen Oppimisen tulevaisuus 2030, seurantaraportti 20131/2014 eBarometrin laajentaminen (koulut, kunnat) Seurantamittaus 20142/2014 eBarometrin mediallistaminen (artikkelit, keskustelut) Oppimisen tulevaisuus 2030, seurantaraportti 20141/2015 eBarometrin syventäminen (tutkimukset) Seurantamittaus 2015

×