Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ops2016 ja oppivat koulut

351 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin avoimet ovet 7.2.2014: OPS2016 ja oppivat koulut
Tiina Airaksinen
Aki Luostarinen
Iida-Maria Peltomaa

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ops2016 ja oppivat koulut

 1. 1. OPS 2016 ja oppivat koulut Oppimisen tulevaisuus 2016-2030 Avoimet ovet 7.2.2014 Tiina Airaksinen Aki Luostarinen Iida-Maria Peltomaa
 2. 2. OPS-hautomoiden taustaa
 3. 3. Mikä OPS-hautomo?
 4. 4. OPS-hautomoiden tavoitteita • Käynnistää, laajentaa, syventää ja konkretisoi opstyötä eri tasoilla • Tukee paikallista työtä ja yhteistöitä • Auttaa hahmottamaan uudistuksen merkitystä • Lisää tulevaisuusnäkökulmien huomiointia
 5. 5. Teemahautomot
 6. 6. Koulu-, alue- ja virtuaalihautomot
 7. 7. OPS-teesit hautomorunkona Tieto, taito, oppiminen Arvot, asenteet ja tavoitteet ToimintaYmpäristö Opetus, toiminta, yhteisö
 8. 8. OPS-tulevaisuusteesi LAAJENNETTU OPETTAJUUS Vuonna 2017 koulun ulkopuoliset vapaaehtoisasiantuntijat ja työntekijät hoitavat 10-20 prosenttia kaikesta koulun opetuksesta ja ohjauksesta. Selite: Vapaaehtoisten osallistuminen koulutyöhön on suunnitelmallista ja lisääntyvää toimintaa. Hyväkuntoiset eläkeläiset mukaan lukien eläköityneet opettajat - muodostavat vanhempien ohella motivoituneen toimijavarannon. Koulun ja muun yhteiskunnan lähentyminen edellyttää ja mahdollistaa yhteistyön koulun luonnollisten kumppaneiden kuten oppilaiden vanhempien, naapuruston, kunnan, yritysten ja yhdistysten kanssa.
 9. 9. Vastausjakauma
 10. 10. OPS-teesin kommentit Puolesta Vastaan Erityneiden asiantuntija-ammattien aika alkaa olla ohi. Toivottavasti yhteistyö ei kuitenkaan ns Kaikenlaiset liittoutumat tuovat lisää resurssia, dialogia itsekkäin perustein. ja osallisuutta. Näinhän nytkin tapahtuu. Tosin nimike on nyt sijainen tai koulunkäynninohjaaja. Nyt opettajat kokevat vapaaehtoiset teema-asiantuntija OPSista irrallisiksi oman asiansa saarnaajiksi. Välitunneille tarvittaisiin ohjaajia liikuttamaan niin lapsia kuin nuoria. Ulkopuoliset yhteistyötahot jo nyt mielellään koulun kanssa yhteistyössä Eri alojojen ammattiin valmistuvat tekevät jo nyt harjoittelujaksojaan koulussa. Yhteistyö monipuolistaa toimintaa. Tahoja täytyisi löytää enemmän ja selventää, että kouluilla ei oikeasti ole varaa maksaa kaikesta. Olisi oltava selvää, että yhteistyö on koko yhteisön etu! Suomessa koulu tuntuu olevan edelleen erillinen saareke, johon vanhemmat ja muut toimijat eivät tarpeeksi pääse mukaan - tai paikka, jonka vastuulle koko kasvatus halutaan kaataa. Nykyinen ilmiö on myös se, että vanhemmat entistä hanakammin haastavat opettajan tai rehtorin oikeuteen, jos joku koulun tekemä ratkaisu ei miellytä. Tarvitaan lisää aitoa yhteistyötä yhteisten lasten hyväksi.
 11. 11. OPS-teesit eDelfoissa ja hautomoissa
 12. 12. OPS-teesit OPS-välitunneilla Maarit Kallio-Savela Kuntaliitto Iida-Maria Peltomaa OPS-hautomot
 13. 13. KOEPORAUKSIA OPPIVAT KOULUT Barometrien ja OPS-hautomon jäljillä kohti kehittyvää koulua
 14. 14. Oppimisen tulevaisuus maastokarttana
 15. 15. Oppivat koulut oppimisen lähi- ja kaukotulevaisuuden maastoissa (1) opetustiimit sekä ammatillinen erilaistuminen ja moninaistuminen (2) oppimisen henkilökohtaistaminen, mahdollistuminen ja poluttuminen (3) oppimisen eksosysteemi eli ulkoresurssien käyttöönotto ja opetuksen autentisointi (4) monikko-oppiminen ja teknologisen, fyysisen ja sosiaalisen ympäristön laajeneminen (5) laaja-alaiset osaamiset, sivistyskäsitys ja yleissivistys
 16. 16. Mitä ovat oppivat koulut? KOULUN YHTEISÖIDENTITEETTI JA OSAAMINEN. JAETUSTA VERTAISOPPIMISEN KIERTEESEEN
 17. 17. Oppivat koulut Kehitysalueet 5. Osaamiset 1. Opetus Laaja-alaiset osaamiset, yleissivistys, systeemiajattelu Monirooliset yhteisölliset tiimit, profession siirtymät Koulu 4. Monikko-oppi 2. Oppiminen Kollektiiviset oppimisen muodot, ryhmäoppi, globaalivastuu Itseohjautuvat ja ohjatut oppimisen polut, henkilökohtaistettu opetus ja ohjaus 3. Eksosysteemi Ulkoiset motivoituneet resurssit, toiminnan ja kehittämisen keskus
 18. 18. JAETTU JOHTAJUUS 120 KM KIMPPA-OPS 89 KM KOKONAISTYÖAIKA 55 KM KARTTA: http://osm.org/go/0fLCA-
 19. 19. JAETTU JOHTAJUUS 120 KM KIMPPA-OPS 89 KM KOKONAISTYÖAIKA 55 KM KARTTA: http://osm.org/go/0fLCA-
 20. 20. Oppivien koulujen kysymyksiä • • • • • • • Miten koulua voidaan kehittää oppivana yhteisönä ja mitä se tarkoittaa opetussuunnitelmatyön organisoinnin ja toimintamallien näkökulmasta? Kuinka vahvistetaan koulun pedagogista yhteisökulttuuria ja -osaamista? Miten opetussuunnitelma saadaan toimimaan dynaamisena koulutyön tukena? Mitä aito koulujen sisäinen, ulkoinen ja välinen yhteistyö edellyttää? Mitä edellyttää oppilaiden ja huoltajien sekä muiden koulun ulkopuolisten toimijoiden mukaan ottaminen koulutyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin? Miltä opettajan roolin muutos koulun murroksessa näyttää ja tuntuu? Kuinka suomalaisen koulun poikkeukselliset vahvuudet, kuten pätevä ja motivoitunut henkilöstö ja laajan autonomian koulu, päivitetään toimintaympäristön muutoksiin?
 21. 21. YHTEYSTIEDOT Tiina Airaksinen Opetussuunnitelmat-yksikön vetäjä Tiina.Airaksinen@otavanopisto.fi Iida-Maria Peltomaa Opetussuunnitelmatyöskentelyn kehittäjä Iida-Maria.Peltomaa@otavaopisto.fi Aki Luostarinen Verkko- ja ilmiöpedagogi Aki.Luostarinen@otavanopisto.fi

×