Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie SBIR infobijeenkomst

872 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie SBIR infobijeenkomst

 1. 1. SBIR informatiebijeenkomst Zorginnovatieplatform
 2. 2. In 2008 gestart met het Zorginnovatieplatform    
 3. 3. De maatschappelijke opgaven in de zorg zijn groot <ul><li>Toename van chronisch zieken en ouderen </li></ul><ul><li>Behoefte aan 470.000 extra werknemers in 2025 </li></ul><ul><li>Stijging zorgkosten hoger dan stijging economische groei </li></ul>
 4. 4. De maatschappelijke opgaven in de zorg zijn groot <ul><li>Toename van chronisch zieken en ouderen </li></ul><ul><li>Behoefte aan 470.000 extra werknemers in 2025 </li></ul><ul><li>Stijging zorgkosten hoger dan stijging economische groei </li></ul> Innovatie is urgent en noodzakelijk voor houdbaarheid van de zorg op lange termijn
 5. 5. Nederland heeft een goede uitgangspositie <ul><li>NL gezondheidszorg behoort tot top Europa </li></ul><ul><li>Kwaliteit onderzoek behoort tot wereldtop </li></ul><ul><li>Uitstekende toegang tot internet </li></ul>
 6. 6. Missie van het ZIP <ul><li>Het ZIP wil innovaties versnellen en aanjagen die bijdragen aan een duurzaam gezondheidssysteem en daarmee het welzijn en de welvaart van de bevolking verhogen. </li></ul><ul><li>Focus op chronisch zieken en ouderen </li></ul>
 7. 7. Drie centrale thema’s <ul><li>De mens meer centraal: verbeteren positie van patiënten en professionals </li></ul><ul><li>Meer toepassen van mogelijkheden ICT en technologie (katalysator) </li></ul><ul><li>Slimmer organiseren en meer ondernemerschap in de zorg </li></ul>
 8. 8. Drie centrale thema’s <ul><li>De mens meer centraal: verbeteren positie van patiënten en professionals </li></ul><ul><li>Meer toepassen van mogelijkheden ICT en technologie (katalysator) </li></ul><ul><li>Slimmer organiseren en meer ondernemerschap in de zorg </li></ul><ul><li>Expliciet aandachtspunt: intersectorale innovatie </li></ul>
 9. 9. Instrumenten <ul><li>Communicatie: website (online community), LinkIn, nieuwsbrief, evenementen, ZIP Café </li></ul><ul><li>Financieel: subsidieregeling, prijsvragen </li></ul><ul><li>Juridisch: adresseren van tegenstrijdige prikkels in het systeem </li></ul>
 10. 10. Financieel instrumentarium <ul><li>4 financiële instrumenten </li></ul><ul><li>Circa 93 miljoen euro (2009 – 2012) </li></ul><ul><li>Instrumentarium afgeleid van ministerie EZ </li></ul><ul><li>Uitvoering door Agentschap NL </li></ul>
 11. 12. Call voor Experimenten (SBIR) <ul><li>Preventie gericht op gezondheid en leven met beperkingen: ‘langer meedoen’ </li></ul><ul><li>Ouderen (55-plussers) </li></ul><ul><li>Sectoroverstijgende ideeën </li></ul>
 12. 13. Focus op preventie <ul><li>Onderdeel van de ZIP-visie ‘de mens meer centraal’ </li></ul><ul><li>Stimuleren gezond ouder worden en langer meedoen in de maatschappij </li></ul><ul><li>Zorgt voor een mindere en latere zorgvraag bij ouderen </li></ul>
 13. 14. Focus op ouderen <ul><li>Deze groep wordt snel groter  toenemende zorgvraag </li></ul><ul><li>Ziektelast en impact van ouderdom zijn groot op de kwaliteit en zelfstandigheid van leven </li></ul><ul><li>Zorguitgaven zijn geconcentreerd bij deze groep </li></ul>
 14. 15. Focus op sectoroverstijgende initiatieven <ul><li>Maatschappelijke opgaven in de zorg zijn een sectoroverstijgend vraagstuk </li></ul><ul><li>Innovaties ontstaan vaak door een combinatie van kennis en ervaring uit verschillende sectoren </li></ul><ul><li>Verwachting dat er nieuwe, onconventionele ideeën uit voorkomen </li></ul>
 15. 16. Sectoroverstijgend <ul><li>Ideeën uit andere sector dan zorg </li></ul><ul><li>Toepassing binnen of buiten de zorg </li></ul><ul><li>Indiener binnen of buiten de zorg </li></ul>Zorg? ‘ instellingen die in organisatorisch verband zorg verlenen, zoals ziekenhuis, woon/zorg-centrum, of de volgende beroepsgroepen: arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, huidtherapeut, optometrist, radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant, apothekersassistent, verzorgende in de gezondheidszorg.’
 16. 17. Voorbeelden <ul><li>Voeding, sport/bewegen, wonen, bouw, milieu, landbouw/natuur, ICT, domotica, robotica, industrieel design, arbeid, onderwijs etc. </li></ul><ul><li>Een nieuwe manier van recreëren die de zorgvraag van vroeg dementerenden uitstelt. </li></ul><ul><li>Een nieuwe manier om mantelzorgers te trainen in preventiemaatregelen. </li></ul><ul><li>Een nieuw woning- of wijkconcept dat de gezondheid van 55-plussers bevordert. </li></ul>
 17. 18. We hopen op veel innovatieve ideeën!

×