Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Universiteit Utrecht Niels Bosma

318 views

Published on

Netwerkbijeenkomst Impactmeting 1 december

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Universiteit Utrecht Niels Bosma

 1. 1. Presentation | 1-12-2015Niels Bosma Impactmeting: wetenschappelijke inzichten Social Impact Factory, Netwerk-bijeenkomst Impactmeting Utrecht School of Economics
 2. 2. Albert Einstein 1-12-2015Niels Bosma “Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.” 2
 3. 3. • Social entrepreneurship & impact meten • Theory of change • Tussen waarderen en waardecreatie • Toekomstbeeld o Visie G8 en Europese Commissie o Big data • Van theorie naar praktijk Overzicht 3
 4. 4. Wanneer ben je een sociale ondernemer? 4 “Waarde creëren > waarde afnemen” Felipe Santos
 5. 5. Wat is social impact? 5 1-12-2015Niels Bosma
 6. 6. 6 Naar social impact: het proces… Guclu, Dees & Anderson (2002)1-12-2015Niels Bosma
 7. 7. Resources Bronnen om mee te starten Activities Lijst van benodigde acties Outputs Verwachte resultaten Outcome Behaalde resultaten Societal Impact Impact op lange termijn Zie www.theoryofchange.org Theory of Change Model • Fysiek • Arbeid • Financieel • Technologisch • Informatie • Processen • Tools • Events • Technologie • Directe output van de activiteiten Verandering in: • Gedrag • Kennis • Vaardigheden • Verwachte (overall) impact 1-12-2015Niels Bosma7
 8. 8. Resources Start with Resources Activities List Activities to Accomplish Outputs Results Expected Societal Value Outcomes Achieved Societal Impact Long Term Outcome Theory of Change & meer recente benaderingen als Lean Startup / Effectuation: Conflict?! 1-12-2015Niels Bosma8
 9. 9. Uitpakken van het probleem 1-12-2015Niels Bosma9
 10. 10. 10 Tussen waarderen en waardecreatie 1-12-2015Niels Bosma
 11. 11. • Financieel / Nominaal: interventie kost €200 per week • Gevoelsmatige uitkomst van “interventie” o Combinatie van verschillende ingrediënten: bijvoorbeeld product/dienst, setting en gezelschap • Waardering: van “5/10 naar 8/10” • Subsitutie: dit is me evenveel waard als… • Waardering welzijn o Voorbeeld (!): ‘Je gewaardeerd voelen’ staat voor €15,000 per jaar, ofwel €300 per week o Weegt dit op tegen financiële waarde die je ‘weg neemt’ bij klanten? Uitdrukken waarde voor de klant 1-12-2015Niels Bosma11
 12. 12. • Uitgaan van waarde voor de klant maar rekening houden met “aftrek’’ o Attribution: welke waarde veroorzaak je zelf op de verandering o Deadweight: hoe groot is de kans dat de verandering toch al was opgetreden? o Displacement: zijn er neven-effecten? Bijvoorbeeld op anderen, buiten de doelgroep? Of naar andere buurt? o Duration: hoe lang zal de ‘interventie’ effect hebben? Neemt de waarde af over de tijd? Uitdrukken waardecreatie 1-12-2015Niels Bosma12
 13. 13. Attributie 1-12-2015Niels Bosma13
 14. 14. Deadweight 1-12-2015Niels Bosma14
 15. 15. Neveneffecten 1-12-2015Niels Bosma15
 16. 16. • Uitgaan van waarde voor de klant maar rekening houden met “aftrek’’ o Attribution: welke waarde veroorzaak je zelf op de verandering o Deadweight: hoe groot is de kans dat de verandering toch al was opgetreden? o Displacement: zijn er neven-effecten? Bijvoorbeeld op anderen, buiten de doelgroep? Of naar andere buurt? o Duration: hoe lang zal de ‘interventie’ effect hebben? Neemt de waarde af over de tijd?  Is de waardecreatie hoger dan wat je terug neemt van de klant? Uitdrukken waardecreatie 1-12-2015Niels Bosma16 “Waarde creëren > waarde afnemen”
 17. 17. 17 Visie G8 en EU • Recente papers werkgroepen GECES (EU 2013) en G8 (2014) • Beide benadrukken procesmatige aanpak en standaardisering 1-12-2015Niels Bosma
 18. 18. 18 Vooruitblik – Big Data • Grootschalige studies gebruiken om jouw impact an te tonen 1. Inzicht mbv Big Data Studies. Bijvoorbeeld Columbia University: het naar de streep brengen van studenten levert geld op voor de maatschappij 2. Financieel waarderen van een bepaald gevoel of van het doen of kunnen doen van een bepaalde activiteit. • Bij specifieke activiteiten: zelf monitoren van doelgroep, interventiegroep, controlegroep 1-12-2015Niels Bosma
 19. 19. Van theorie naar praktijk • Denk aan Einstein… • Inventariseer wat je wilt meten en waarom • Maak keuzes en blijf kritisch over de waarde van van je impactmeting. – Laat anderen er op ‘schieten’ – Meten voor stakeholders én voor jezelf • Maak gebruik van bestaande tools – Nationaal en internationaal – Voor eerste verkenning, voorbeeld: http://www.cerise-sb.org/ 1-12-2015Niels Bosma19
 20. 20. 1-12-2015Niels Bosma20 Tools & labels http://impactinvesting.marsdd.com/social-impact-measurement/
 21. 21. 21 Vragen? 1-12-2015Niels Bosma
 22. 22. 12 april 2016 European Social Business Forum 1-12-2015Niels Bosma22
 23. 23. online at www.uu.nl/useVisit The real-world perspective www.uu.nl/se-initiative uu_sei n.s.bosma@uu.nl

×