Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bijeenkomst 8 september 2011 stg en alliantie gezondheidsvaardigheden

213 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bijeenkomst 8 september 2011 stg en alliantie gezondheidsvaardigheden

 1. 1. <ul><li>Toekomstbeelden </li></ul><ul><li>zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden </li></ul><ul><li>Bijeenkomst STG/HMF en Alliantie Gezondheidsvaardigheden </li></ul><ul><li>8 september 2011 </li></ul>
 2. 2. Toekomst verkenning gaat over (on)zekerheden
 3. 3. Zekerheden
 4. 4. Onzekerheden <ul><li>Wie stuurt vernieuwing in de zorg? </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Ligt de regie bij de zorgprofessionals, of bij de patiënt/burger? </li></ul>
 5. 5. Onzekerheden <ul><li>Hoe kijken we naar gezondheidszorg in de toekomst? </li></ul><ul><li>Is de zorg uitsluitend een kostenpost of biedt de zorg maatschappelijke baten? </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Onzekerheden en spanningsbogen </li></ul><ul><li>Regie bij patiënt of bij professional </li></ul><ul><li>Zorg is uitsluitend kostenpost of een investering met maatschappelijke baten </li></ul>
 7. 7. Regie door de patiënt Regie door de zorgprofessional Zorg is uitsluitend een kostenpost Zorg is investering met maatschappelijke baten 1 2 4 3
 8. 8. Kind of blue <ul><li>Zorg wordt ingeperkt tot medische en verpleegkundige diensten </li></ul><ul><li>Beperking in vraag; moeilijker toegang voor nieuwe patiënten </li></ul><ul><li>Focus professioneel handelen: medical evidence basis in minimum kwaliteitsstandaard </li></ul>
 9. 9. Get ready for red <ul><li>Patiënten zoeken diensten voor kwaliteit van leven ( balanceren werk, opleiding, gezinsleven, maatschappelijke participatie) </li></ul><ul><li>Focus professioneel handelen: snelle toegang en dienstbaarheid aan andere sectoren </li></ul><ul><li>Innovaties ondersteunen gezonde en ongezonde burgers in participatie in samenleving 24/7, gezondheid en gedrag </li></ul>
 10. 10. Evergreens inzetten <ul><li>Zorg ingeperkt tot medisch/ verpleegkundige diensten </li></ul><ul><li>Focus professioneel handelen: Inzet op maximaliseren therapietrouw </li></ul><ul><li>Snijden in overhead en tarieven zorgaanbieders. Meer patiënten helpen tegen lagere productiekosten </li></ul>
 11. 11. Discussie <ul><li>Welke focus krijgt het werken aan gezondheidsvaardigheden in de verschillende toekomstbeelden over zelfmanagement? </li></ul>
 12. 12. Visie STG/Health Management Forum <ul><li>De toekomst is geen black box, maar is niet eenvoudig te begrijpen. </li></ul><ul><li>STG/Health Management Forum verzamelt signalen van de toekomst. De stichting ondersteunt beslissers in de zorgsector om de toekomst te begrijpen en nodigt hen uit om een toekomst van innovatieve gezondheidszorg te co-creëren. </li></ul><ul><li>www.stg.nl </li></ul>

×