Presentatie Flanders' Care door de bevoegde ministers

1,649 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Flanders' Care door de bevoegde ministers

 1. 1. Errera, 8 juli 2010<br />
 2. 2. Een gezamenlijk initiatief<br />Ingrid Lieten, Vlaams Vice minister-presidentook bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie<br />Kris Peeters, Vlaams Minister-presidentook bevoegd voor economie<br /> en buitenlands beleid<br />Jo Vandeurzen,Vlaams MinisterVerantwoordelijk voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin<br />
 3. 3. Vlaams Regeerakkoord 2009-2014<br />ViA doorbraak “Warme samenleving”<br />Concrete implementatie van het concept “Vlaanderen Medisch Centrum”<br />Nieuwe naam:<br /> “Flanders’ Care”<br />“Innoveren en Ondernemen in Zorg”<br />Wat voorafging<br />
 4. 4. Investeren in een kwalitatieve en toegankelijke gezondheids- en welzijnszorg <br />met een maximale maatschappelijke meerwaarde<br />Investeren in innovatieve gezondheids- en welzijnszorg<br />met een maximale economische meerwaarde<br />Investeren in sterk ondernemerschap met uitzicht op:<br />marktinnovatie in Vlaanderen<br />internationale valorisatie wereldwijd<br />Uitgangspunten Flanders’ Care<br />
 5. 5. Opportuniteiten voor Zorg op weg naar 2020<br />Jo Vandeurzen<br />Vlaams Ministervan Welzijn, Volksgezondheid en Gezin<br />
 6. 6. Zorg internationaal in evolutie<br />
 7. 7. Opdrachtverklaring<br />Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.<br />
 8. 8. Opdrachtverklaring<br />Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.<br /><ul><li>Geïntegreerd in een steeds explicietere EU context
 9. 9. Concrete objectieven
 10. 10. Meten, evalueren en bijsturen</li></li></ul><li>Impact: aantoonbaar<br />Kwaliteit van zorg<br />Effectiviteit<br />Efficiëntie<br />Patiëntgestuurd<br />Tijdigheid<br />Toegankelijkheid<br />Veiligheid<br />Continuïteit<br />Witte economie<br /><ul><li>Werkgelegenheid
 11. 11. # Starters
 12. 12. Toegevoegde waarde
 13. 13. Competentieontwikkeling
 14. 14. Exportmogelijkheden
 15. 15. …</li></ul>Flanders’ Care criteria !<br />9<br />
 16. 16. Opdrachtverklaring<br />Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.<br /><ul><li>Zorg zien vanuit het perspectief van de zorgvrager
 17. 17. Zorggericht wetenschappelijk onderzoek
 18. 18. Technologie en nieuwe zorgconcepten</li></li></ul><li>Innovatie<br />Kwaliteitsvolle Zorg<br />Synergie !<br /> R&DDemo ImplemInternat<br />Witte economie<br />
 19. 19. Opdrachtverklaring<br />Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.<br /><ul><li>Meerwaarde voor de Vlaamse burgers en internationale ambities
 20. 20. Internationale Q – criteria: effectief, efficiënt, tijdig, patiënt gestuurd, toegankelijk, naadloos, veilig
 21. 21. Cfr rapportering aan het Vlaams Parlement mbt decreet betreffende kwaliteit in de gezondheid- en welzijnsvoorzieningen na overleg met sector</li></li></ul><li>Opdrachtverklaring<br />Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.<br /><ul><li>Interactie verstrekkers – instellingen – patiënten – ondernemers
 22. 22. Van kostelijk zorgenkind naar nieuwe opportuniteiten voor ondernemerschap in de zorg
 23. 23. Socialprofiténforprofit: toetsing aan Flanders’ Care criteria met mogelijke ondersteuning door zaaikapitaal (Project Levenskwaliteit -business Case PMV ter bespreking)
 24. 24. Internationale valorisatie</li></li></ul><li>Kennisinstellingen<br />Industrie<br />Maximale inspraak stakeholders<br />via Zorgvernieuwingplatform<br />Gebruik bestaand instrumentarium<br />Met nieuwe beleidsmaatregelen<br />In een consistente benadering<br />Over de gehele innovatiecyclus <br />Zorgactoren<br />Werkwijze<br />
 25. 25. Bevoegdheden:<br />Thuiszorg<br />Preventie<br />Technologisch:<br />Assistieve technologie<br />Telegeneeskunde<br />Zorg-ICT<br />Medische beeldvorming<br />Genetica <br />Diagnostiek<br />Inhoudelijke focus<br />
 26. 26. Instrumenten overheid<br />Zorg<br />Innovatie<br />Ondernemen<br />Innovatief<br />aanbesteden<br />Impulsloket<br />Demonstratie-projecten<br />Zaaikapitaal<br />Beleid<br />
 27. 27. Over hele innovatiecyclus<br />Impulsloket<br />ONDERZOEK &ONTWIKKELING<br />INTERNATIONALEVALORISATIE<br />DEMONSTRATIE<br />IMPLEMENTATIE<br />Incubatoren<br />O&O proj.<br />Innov .aanbest.<br />AAL NOR<br />NERF<br />zaaikapitaal<br />CMI<br />Demonstratieproj.<br />Accreditatie<br />Zorg om talent<br />
 28. 28. Aantonen meerwaarde innovatie <br />Richting Flanders’ Care objectieven<br />Kwaliteit van zorg<br />Perspectief op uitrol in Vlaanderen<br />Internationale valorizatie<br />Veronderstelt: <br />Praktijknood zorginstelling<br />Effectmeting<br />Benchmarking<br />Partnering voor kennis en uitrol<br />Kennisbescherming<br />Via subsidiëring<br />1stecall: december 2010<br />Demonstratieprojecten<br />
 29. 29. Zorg om talent<br /><ul><li>Competentie-opbouw voor innovatieve oplossingen in de zorg.
 30. 30. Conceptnota ‘Werk maken van Werk’
 31. 31. Huisartsen en artsen-specialisten
 32. 32. Verpleeg-enVroedkundigen, zorgkundigen, verzorgenden,e.a.
 33. 33. Eerstelijnsgezondheidsconferentie(december 2010)</li></li></ul><li>Zorginstellingen worden aangemoedigd om hun kwaliteit van zorg te laten toetsen door internationaal erkende accreditatie-instellingen<br />Toetsen aan de hand van indicatoren die uitspraken toelaten over het resultaat van geleverde zorg<br />Anticiperen op EU-richtlijn over grensoverschrijdend patiëntenverkeer <br />Accreditatie<br />
 34. 34. <ul><li>Europees netwerk van leidende regio’s
 35. 35. Focus: assistieve technologieën
 36. 36. Activiteiten:
 37. 37. Benchmarking tussen regio’s
 38. 38. Uitwisseling beleidservaringen
 39. 39. Interregionale samenwerking
 40. 40. Link Europees beleidsniveau
 41. 41. Vlaanderen neemt leidende rol
 42. 42. 14 september: AAL forum, Odense, Denemarken</li></ul>AAL netwerk van regio’s<br />
 43. 43. Interactie en kruisbestuiving tussen goede zorg en zorgvuldig ondernemerschap <br />Wat goed is nog willen verbeteren<br />Perspectief van verstrekker en instelling kunnen overstijgen en resoluut kiezen voor perspectief van de zorgvrager<br />Enthousiasme voor het ViA project in het Zorgvernieuwingsplatform<br />Ontwikkeling van goede indicatoren voor opvolging<br />…<br />Kritische succesfactoren<br />
 44. 44. Innoveren in Zorg<br />Ingrid Lieten<br />Vice minister-presidentVerantwoordelijk voor Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie<br />
 45. 45. VRWI studie 2006: strategischevisie op technologie en innovatie.<br />Focus op sleuteldomeinen, waarVlaandereneencompetitiefvoordeelkanopbouwen en Europees en internationaalkanscoren.<br />Life sciences is belangrijkthemabijbeleidwetenschap & innovatie.<br />Life sciences: innovatiespeerpuntVlaanderen<br />
 46. 46. Flanders’Carekanvoordeelopleveren door intense samenwerkingtussenaanbodwetenschap, innovatieactoren en de medische en zorgsector.<br />Versterkinggeïntegreerdeaanpakkanbijdragen tot succesvolletoepassingontwikkelingen in medische en zorgsector en economischesuccessen.<br />Bijdrage Flanders’Care<br />
 47. 47. Fundamenteel onderzoek.<br />Translationeel onderzoek: vertaling inzichten in behandelingen.<br />Innovatief aanbesteden<br />Begeleiding innovatie trajecten<br />Optimaal gebruik overheidsinstrumentarium<br />Zaaikapitaal voor de zorg<br />Flanders’Care: recente evolutie<br />
 48. 48. Kennisgeneratie universiteiten en kenniscentra zoals VIB, IMEC en ITG (Instituut voor Tropische Geneeskunde)<br />Onderzoek scoort internationaal hoge toppen, > 2.000 toponderzoekers.<br />Aantrekkingspool internationaal ondernemen. <br />Fundamenteel onderzoek<br />
 49. 49. Voorbeeld: neuro-elektronisch onderzoek:<br />Verwerven van inzicht in de werking van het menselijk brein.<br />NERF is een samenwerking van drie topinstituten: IMEC, VIB en KUL.<br />Evaluatie einde 2011.<br />Aanverwant onderzoek in voorbereiding.<br />Fundamenteel onderzoek (2)<br />
 50. 50. Focus op vertaling van nieuwe inzichten of in nieuwe diagnostische of therapeutische toepassingen.<br />Translationeel biomedisch onderzoek (TBM)<br />
 51. 51. Eerste concrete resultaten Flanders’ Care.<br />Overleg beleidsdomein wetenschap en innovatie met beleidsdomein volksgezondheid en medische sector: opportuniteit onderzoek naar preventie. <br />Vanaf oproep 2010 behoort onderzoek naar preventieve toepassingen in TBM bij IWT ook tot de focus.<br />Translationeel biomedisch onderzoek (2)<br />
 52. 52. De overheid koopt een te ontwikkelen innovatie in plaats van een reeds gekende oplossing.<br />Opportuniteit om als overheid innovatie te stimuleren.<br />Zorgsector loopt voorop:<br /><ul><li>Succesvolle case oogscreener Kind&Gezin.
 53. 53. Veelbelovend project rond telezorg in voorbereiding</li></ul>Innovatief aanbesteden<br />
 54. 54. Provinciale Innovatiecentra.<br />Intense begeleiding innovatietrajecten door 30 hoogopgeleide specialisten.<br />Gerichte doorverwijzing naar het juiste overheidsinstrumentarium.<br />8 jaar opgebouwde competentie en ervaring<br />Nauwe samenwerking met alle overheidsdiensten.<br />Aspect zorg is nieuw en specifiek element<br />Begeleiding innovatietrajecten door Innovatiecentra.<br />
 55. 55. Sector lifesciences: groot belang zaaikapitaal wegens lange innovatiecycli.Optimale aanwending door de sector.<br />Specifieke problematiek zorgsector: leemte in aanbod. 20 miljoen euro zaaikapitaal voor de zorg <br /><ul><li>Initiatief beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin
 56. 56. Beheer door PMV, beleidsdomein ec. overheidsinstrumentarium</li></ul>Optimaal gebruik economisch overheidsinstrumentarium.<br />
 57. 57. Ondersteunt innoveren en ondernemen in de zorg<br />Doelgroep: starters en jonge ondernemingen, ondernemingen met nieuwe activiteiten.<br />Innovatief aanbod in de zorg versterken<br />Aanvulling commercieel aanbod kapitaal<br />Noodzaak omwille van zorgspecifieke hinderpalen<br />Lang commercieel aanlooptraject<br />Veelheid aan stakeholders<br />Derde betalersysteem<br />…<br />Nauwe betrokkenheid zorgactoren<br />PMV levert relevante ervaring<br />Zaaikapitaal voor Zorg<br />
 58. 58. Ontwikkeling van de patiëntenkamer van de toekomst.<br /><ul><li>Afgestemd op de zorgsector
 59. 59. Rekening houdend met de technologische mogelijkheden
 60. 60. Met steun van IWT
 61. 61. Samenwerkingsmodel van open innovatie
 62. 62. 30 tal bedrijven en organisaties
 63. 63. Gericht op zorgkwaliteit, innovatie en economische valorisatie</li></ul>Case: Innovatie in medische & zorgsector<br />
 64. 64. Ondernemen in Zorg<br />Kris Peeters<br />Minister-presidentook bevoegd voor Economie <br />
 65. 65. Vaststellingen:<br />Kloof tussen zorgaanbieders en ondernemers met innovatiepotentieel<br />Ondersteunend instrumentarium van de Vlaamse Overheid onderbenut in de zorgsector<br />Resultaat:<br />Verlies van innovatiepotentieel <br />Gemiste kansen voor creatie van ondernemerschap met uitzicht op economische meerwaarde <br />Samenspel tussen zorg, innovatie en ondernemen nodig<br />Impulsloket Flanders’ Care<br />
 66. 66. “Bridging the Gap”<br />Informeren en sensibiliseren van stakeholders<br />Wegwijzer:<br />Initiatiefnemers wegwijs maken tussen de verschillende overheidsinstrumenten van de beleidsdomeinen:<br />Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG: Agentschappen,…)<br />Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI: IWT, AO, PMV,…)<br />Vlaanderen Internationaal (VI: FIT, VAIS,..)<br />Makelaarsrol:<br />Concrete verwijzing en optimale aanwending van bestaand overheidsinstrumentarium<br />Dienstverlening op maat van de bedrijven<br />Aanzet tot trajectbegeleiding<br />Impulsloket Flanders’ Care<br />
 67. 67. Dubbel promotorschap:<br />Eén of meerdere actoren uit de zorgsector<br />Eén of meerdere actoren uit de ondernemerswereld<br />Begeleidingscel:<br />Promotoren en vrijgestelden<br />Kennisinstellingen<br />Impulsloket Flanders’ Care<br />
 68. 68. Proefproject met een looptijd van 2 jaar<br />Nauwe samenwerking tussen AO, IWT, PMV, FIT… <br />Financiering en co-financiering:<br />Vlaamse EFRO-doelstelling 2-programma 2007-2013<br />Hermes-fonds<br />Impulsloket Flanders’ Care<br />
 69. 69. Facilitator voor “early stage” projecten ?<br />Voor wie de investeringscriteria (voorlopig) nog te hoog liggen<br />Die baat hebben bij de ondersteuning door een professionele manager<br />Voor wie geografische nabijheid belangrijk is voor kruisbestuiving<br />Voor wie zichtbaarheid in een nieuwe markt belangrijk is<br />Die bereid zijn een risico te nemen mits hulp in de opstartfase <br />IncubatorenFlanders’ Care<br />
 70. 70. Quid ?<br />Naar model van de bio-incubatoren ?<br />Nuttig ? Nodig ?<br />Ideale grootte ?<br />Financiering ?<br />Locatie(s) ?<br />Onderwerp van een onafhankelijke studie die wordt uitbesteed<br />Antwoord wordt verwacht tegen einde 2010<br />IncubatorenFlanders’ Care<br />
 71. 71. Opstap bestaand instrumentarium<br />Voorbeeld ARKimedes II Fonds<br />Durfkapitaalfonds ter ondersteuning van innovatief ondernemerschap<br />Ondergebracht bij Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)<br />Durfkapitaal voor ontwikkeling en doorgroei van innovatieve en snelgroeiende KMO’s binnen speerpuntdomeinen van ViA<br />
 72. 72. Internationale Valorisatie<br />Kris Peeters<br />Minister-presidentook bevoegd voor buitenlands beleid<br />
 73. 73. Tweeledige ambitie:<br />Ondersteunen van valabele kandidaten<br />Bij het ontwikkelen en concretiseren van exportstrategieën door de ondernemers<br />Aantrekken van buitenlandse investeerders<br />Aanmoedigen en begeleiden van initiatieven binnen een hoogtechnologische kenniseconomie<br />Flanders’ Care International<br />
 74. 74. Concrete uitrol in de zorgsector van de bestaande initiatieven (FIT) :<br />Informatie aan de initiatiefnemers<br />Dienstverlening aan de bedrijven<br />Ondersteuning bij concrete initiatieven met exportcapaciteit<br />Specifieke aandacht voor initiatieven die investeren in ontwikkelingslanden (VAIS) :<br />Prioriteit voor partnerlanden<br />Flanders’ Care International<br />
 75. 75. Wereldwijs Week september 2010<br />Informatie over Flanders’ Care als speerpuntsector <br />Vlaamse Economische Vertegenwoordiging in het buitenland (VLEV’s)<br />Promotie van Flanders’ Care<br />Flanders’ Care International<br />
 76. 76. Internationale positionering van Vlaanderen als kennisregio voor technologie in de zorg <br />Internationale valorisatie van het product- en dienstenaanbod in de zorg<br />Internationaal Congres 2014<br />
 77. 77. ELAT:<br />Driehoek Eindhoven Leuven Aken<br />Structurele samenwerking op gebied van innovatie en ondernemerschap<br />Creëren van onderlinge synergieën<br />Op basis van complementaire sterktes<br />Wegen op het Europees beleid<br />Europese samenwerking<br />
 78. 78. CASES<br />
 79. 79. CASE<br />Blue Callphone – Ithaka vzw<br />
 80. 80. Patient Room Of the Future<br />CASE<br />CASE<br />
 81. 81. Een eerste operationalisering<br />Johan Hellings<br />VoorzitterZorgvernieuwingsplatform Flanders’ Care <br />
 82. 82. The ‘Spirit of Flanders’ Care’ ontwikkelen<br />Zorgvernieuwingsplatform opstarten<br />Flanders’ Care Criteria ontwikkelen<br />Planning van het eerste werkjaar<br />Eerste operationalisering<br />
 83. 83. “Quality of care is the degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge (Institute of Medicine, 1990).”<br />In medicine, the definition of a better way to do something often depends whether you’re the giver or the recipient of care.<br />Innovation, in short, is anything but business as usual<br />Many people who are full of ideas simply do not understand how an organization must operate to get things done.<br />Don’t underestimate science. Pure science always drives innovation just as much as markets do<br />Put aside ego and don’tfearfailure<br />Merge patience and passion. Fight negativity<br />…<br />The spirit of Flanders’ Care …<br />
 84. 84. Zorgvernieuwingsplatform<br />
 85. 85. Het ZVP rapporteert aan het Doorbraakplatform “Warme Samenleving”, voorgezeten door de minister van welzijn, volksgezondheid en gezin of zijn afgevaardigde<br />Het ZVP zal operationeel interageren met de onderliggende structuren om tot een praktische vertaling te komen van de opties genomen binnen het doorbraakplatform<br />Binnen het aspect zorginnovatie is het Open Innovatieplatform het centraal instrument, dat rapporteert aan het ZVP<br />Zorgvernieuwingsplatform<br />
 86. 86. Objectieven<br />Flanders’ Care stimuleren en uitbouwen in afstemming met FC stakeholders<br />Flanders’ Care label en modaliteiten voor zaaikapitaal ontwikkelen en toetsen bij ingediende projecten<br />Interactie ontwikkelen tussen kwaliteitsvolle zorg, innovatie en goed ondernemerschap<br />Klankbord voor diverse Flanders’ Care stakeholders, projecten en nieuwe initiatiefnemers, …<br />Flanders’ Care opvolgindicatoren integreren en ontwikkelen<br />Zorgvernieuwingsplatform<br />
 87. 87. Methode<br />Regelmatige samenkomst met leden ZVP<br />Loket en website als informatie- en communicatiemiddel<br />Omkaderd door operationeel team<br />FC events stimuleren om spirit en inspiratie te ontwikkelen<br />Werkjaar september – juni:<br />Werken aan LT objectieven<br />Stimuleren van KT projecten<br />Periodische afstemming met Flanders’ Care stakeholders<br />Jaarlijkse evaluatie en bijsturing in juni met rapportering naar bevoegde ministers, doorbraakplatform en raad van wijzen<br />Zorgvernieuwingsplatform<br />
 88. 88. A. Projectbeschrijving:<br />1. Aard:<br />Product<br />Dienst<br />Technologie<br />Organisatie<br />…<br />2. Innovatieperspectief;<br />Wetenschappelijk<br />Zorgvrager<br />Technologisch<br />Organisatorisch<br />…<br /> <br />Aanzet van Flanders’ Care label<br />
 89. 89. B. Doelgroep:<br />Onderzoeksdata over of afstemming met de doelgroep<br />Identificatie van de plaats in het zorgtraject <br />Identificatie van de plaats in het innovatietraject:<br />R&D<br />Demonstratie<br />Implementatie<br />Internationalisatie<br /> <br />Aanzet van Flanders’ Care label<br />
 90. 90. C. Objectivering/kwantificering:<br /> <br />Van actuele naar beoogde situatie voor de doelgroep, concreet geformuleerd en in meetbare termen naar impact, effect, …<br />Periodiciteit van meten en wijze van opvolgen<br />Financiële impact voor de doelgroep en de gemeenschap<br />Personeelsimpact:<br />Vorming & opleiding<br />Competentieontwikkeling<br />Bijkomende tewerkstelling<br />…<br /> <br />Aanzet van Flanders’ Care label<br />
 91. 91. D. Tijdsbestek:<br />Projectfasering en projectmanagement<br />Opvolging en rapportering<br />Fasering<br />Momenten van oplevering<br />…<br />E. Middelen:<br />Beschikbare middelen voor het project<br />Gevraagde ondersteuning in het kader van de bestaande mogelijkheden en fondsen <br />…<br /> <br />Aanzet van Flanders’ Care label<br />
 92. 92. F. Ondernemingsimpact:<br /> <br />Verbetering van product of dienst in bestaande onderneming<br />Nieuw product in bestaande onderneming<br />Nieuwe dienst in bestaande onderneming<br />Nieuw product of dienst in nieuwe onderneming<br />Perspectieven commerciële uitrol<br />Marktgrootte<br />Internationale valorisatie<br />Business model<br />…<br /> <br />Aanzet van FC criteria<br />
 93. 93. Voorstel van planning werkjaar 1: 2010 - 2011<br />Eerste bijeenkomst ZVP (oktober 2010): <br />Flanders’ Care label<br />Flanders’ Care project format<br />Flanders’ Care indicatoren<br />Gerichte communicatie naar stakeholders (oktober 2010)<br />Evaluatierapport: juni 2011<br />Opstart Zorgvernieuwingsplatform<br />
 94. 94. www.flanderscare.be<br />
 95. 95. Meer informatie:<br />Kabinet Jo Vandeurzen,Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin<br /> +322.552.64.00 <br />Kabinet Ingrid Lieten<br />Vice-minister-president van de VlaamseRegering<br /> +322.552.70.45<br />Kabinet Kris Peeters<br />Minister-president van de VlaamseRegering<br /> +322.552.60.12<br />

×