Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Debat Itinera 18 november Lieven Annemans

1,027 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Debat Itinera 18 november Lieven Annemans

 1. 1. Mogelijkheden tot herinvesteren in gezondheidszorg: kwaliteit, innovatie en preventie voor iedereen Lieven Annemans Universiteit Gent Itinera, november 2014 @LievenAnnemans
 2. 2. “Health is a value in itself. It is also a precondition for economic prosperity. People’s health influences economic outcomes in terms of productivity, labour supply, human capital and public spending.”
 3. 3. 3
 4. 4. Het doel van de gezondheidszorg Zo veel mogelijk gezondheid winnen voor zo veel mogelijk mensen, binnen de grenzen van de beschikbare middelen (dit is wat de gezondheidseconoom wakker houdt) 4 EU Council of Ministers of Health in Dec 2010
 5. 5. De drie hoofdprincipes 5 KWALITEIT DUURZAAMHEID SOLIDARITEIT
 6. 6. Wat we goed doen 6 Onze zorgverstrekkers worden goed opgeleid. Onze zorgverstrekkers zijn harde werkers en leveren zeer goede kwaliteit. Onze zorg-tarieven zijn laag. De verzekering dekt de ganse Onze zorg is over bevolking. het algemeen veilig. Er is een groot streven naar innovatie.
 7. 7. PROBLEMEN! 1. Vergrijzing en chronische ziekten 2. Steeds nieuwe dure technologieën en geneesmiddelen 3. Stijgende verwachtingen van de mensen 7
 8. 8. 8 Technologies of the near future www.kingsfund.org.uk
 9. 9. + extra PROBLEEM 1. Vergrijzing en chronische ziekten 2. Steeds nieuwe dure technologieën en geneesmiddelen 3. Stijgende verwachtingen van de mensen 4. Slordig omgaan met de middelen (geen coördinatie, te veel, te weinig, te rap, te traag, te van alles) 9
 10. 10. We moeten nu de verspilling aanpakken! • 30% te veel CT scans • 15% meer ziekenhuisopnames dan het EU gemiddelde • 25% van terminale patiënten krijgt nog chemo • …… • Medical shopping • Medicalisering • De ‘verborgen’ overconsumptie 1100 7 tot 14% besparingspotentieel
 11. 11. .. Maar ook de onderbehandeling aanpakken! • Te weinig preventie • Mensen te vroeg ontslagen • Ondervoeding • Decubitus • Wachtlijsten • Stand-still voor innovaties • De ‘verborgen’ onderbehandeling • … 1111 Tientallen voorbeelden uit de praktijk
 12. 12. Marcel Marcel is 92 jaar. Hij heeft chronische hartziekte en heeft onlangs een beroerte gehad. Hij ligt op de afdeling geriatrie van een regionaal ziekenhuis. 12 Hoewel hij totaal niet in staat is het ziekenhuis te verlaten wil men hem toch ontslaan (omdat hij niks meer opbrengt). Uiteindelijk, na bemiddeling van de huisarts, wordt hij overgeplaatst naar een geriatrieafdeling van een geassocieerd ziekenhuis
 13. 13. De bizarre financiering vd ziekenhuizen 13 Budget financiële middelen Werkingskosten Verblijfskosten Verpleegkundigen Verzorgenden … Afhoudingen op inkomsten vd artsen Op basis van betaling per prestatie Pharma Op basis van afgedwongen kortingen DEFICITAIR Meer prestaties Meer afhoudingen Meer supplementen Onderbestaffing Onderbehandeling
 14. 14. De foute oplossing: nulgroei 14
 15. 15. Regeerakkoord 15
 16. 16. 1,5% = de nieuwe groeivoet voor gezondheidszorg PLANBUREAU  2.1% om vergrijzing te dekken: De “MARCEL-norm” 16
 17. 17. Wat is de juiste oplossing? Alles wat we doen in de gezondheidszorg moet waar 17 Kosteneffectiviteit voor zijn geld bieden! Investing in Health 2013
 18. 18. Regeerakkoord 18 Moet werkzaamheid/ doeltreffendheid zijn
 19. 19. ENKELE CONCRETE VOORSTELLEN 19
 20. 20. 1. Een verplichte vaste huisarts voor iedereen ! 20
 21. 21. 21 • Less hospital admissions • Less emergency visits* • Less non-evidence based surgery • Less readmissions • Better self reported health • More prevention • …. Een vaste huisarts voor IEDEREEN
 22. 22. Idealiter: GMD verplicht maken Regeerakkoord: “referentie”-huisarts aanmoedigen Probleem: begrotingsronde stelt GMD+ investeringen uit 22
 23. 23. 2. Naar een nieuw zorgmodel 23 Van Naar Aanbodgericht Cliënt-/patiëntgericht Monodisciplinair Multi-/transdisciplinair Standaardzorg Zorg op maat Re-actieve zorg Pro-actieve zorg Autonoom Netwerken
 24. 24. 24 Developing optimal networks GP, specialist, Pharmacist, psychologist, kinesitherapy, logopedist, dietician,..…. Zie CORTEXS project KULeuven, UGent, UA, Uhasselt en TNO TIP: neem hier het voortouw
 25. 25. 3. nieuw betalingssysteem voor alle zorgverstrekkers
 26. 26. Nood aan nieuwe betalingsmechanismen! 26 Federaal regeerakkoord
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. It is too early to draw conclusions about the effects of the new payment system on the quality or the overall costs of care. However, the introduction of bundled payments might turn out to be a useful step in the direction of risk-adjusted integrated capitation payments for multidisciplinary provider groups offering primary and specialty care to a defined group of patients. 29
 30. 30. Integrated care requires integrated payment Lump sum per period Per insured per period Capitation integration Payment Single isolated organisations Care integration On top: P4Q Pay-for-Quality Multidisciplinary network of collaborating caregivers from different organisations Full organisational integration of care delivery DRG Per visit/ procedure Bundled payment Per patient per episode/ condition (Population-based) budget Fee for service Per patient per period Global budget/salary GP fund holders Based on Rutten, ISPOR 2014, Shih al. The Commonwealth Fund 2008 & Eijkenaar et al Eur J Health Econ 2013; 14: 117-31
 31. 31. Pay for quality? 31 Maar hoe?
 32. 32. Probleem: P4Q, indien niet slim toegepast, leidt net 32 tot meer fragmentatie!
 33. 33. Recent nationwide initiatives in EU PPaayy ffoorr CCoooorrddiinnaattiioonn PPaayy ffoorr QQuuaalliittyy AAllll--iinncclluussiivvee Austria X Denmark X Estonia X France X X Germany X X Hungary X X Netherlands X Portugal X UK X TIP: nu starten met pilootprojecten Tsiachristas et al., Health Policy 113 (2013) 296– 304, adapted PFC consists of payments to one or more providers to coordinate care between certain care services
 34. 34. 4. een perfect gezondheidsinformatiesysteem (eHealth) 34 “ If you do not have all information for all the patients , all the time you are wasting your money ” George Halvorson, CEO,Kaiser Permanente interview http://vimeo.com/4039344
 35. 35. eHealth actieplan 2013-2018 • Nadruk op beter communiceren • Maar ook nodig voor • betere beleidsvoering • Telegeneeskunde (mHealth) integreren  o Software connecteren o Text reading, ‘big data’ o sluitende afspraken rond privacy nodig TIP: neem hier het voortouw 35 From Big Brother to Soulsister
 36. 36. 5. Nieuwe taken en beroepen
 37. 37. 37
 38. 38. ! Casemanager (zorgbehartiger) 38 Al honderden papers die de gezondheids-economische aspecten ervan bespreken -Voor afgelijnde chronische ziekte -Voor multi-morbiditeit -Thuis, nursing homes, ziekenhuizen -…. Studie rond haalbaarheid en ‘best-care’ gestart in Gent voortouw hier het O-Vl) TIP: neem WGK (cf.
 39. 39. Kortom • Verspilling aanpakken via 5 maatregelen En herinvesteren in meer KIP • Meer Kwaliteit • Meer Innovatie • Meer Preventie 39
 40. 40. MAAR : Kip en ei verhaal • We hebben die 5 maatregelen nodig om verspilling tegen te gaan. • We hebben het geld van de verspilling nodig om die maatregelen te nemen • OPLOSSING – Starten met projecten die kwaliteit behouden/verbeteren en kosten besparen • thuisdialyse, nieuwe diagnostica, valpreventie, ….. – Bottom up initiatieven 40 TIP: doe voorstellen
 41. 41. Mogelijkheden tot herinvesteren in gezondheidszorg: kwaliteit, innovatie en preventie voor iedereen Lieven Annemans Universiteit Gent Itinera, november 2014 @LievenAnnemans

×