Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HAZIRLAYAN
ÖZDEN ÖZLÜ
ISTANBUL, 2010
Oxford İngilizce Sözlüğünde performans tanımı,
‘başarı, yürütme, başarmak, üstlenilen bir işi
başarılı bir şekilde sonuçla...
Bernadin ve diğerleri, performansı:
kurumun
stratejik hedeflerine,
müşteri memnuniyetine ve
ekonomik katkılara
en güçlü ba...
Performans yönetimi;
bireyleri, kendi potansiyellerinin farkına varmalarını
sağlayacak şekilde motive ederek örgütlerden,
...
Performans yönetimi;
mutabık kalınan planlı hedefler, amaçlar ve
standartlar çerçevesinde kurumlar, takımlar ve
bireylerde...
Çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini bilip anladıkları
ve daha da önemlisi kendi hedeflerinin oluşturulmasında
rol ald...
Performans yönetimi son yıllarda sürekli olarak
değişmektedir. Armstrong ve Baron, performans
yönetiminde bugüne kadar ola...
Performans yönetim sisteminin çeşitli bölümleri
vardır:
o Performansı tanımlama
o Değerlendirme süreci
o Performansı ölçme...
Performans Yönetim Sisteminin Amaçları
Performansın amaçlarını şu şekilde sıralanabilir (Palmer
1993):
o Hedeflerin gerçek...
o Çalışanlardan beklenen performans sonuçları ile gerçekleşen
başarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi.
o Kişisel ...
o Örgütün ve çalışanın güçlü ve zayıf yönlerinin tanınması.
o Örgütte olağanüstü yetenekli kişilerin saptanması.
o Eğitime...
Okulda performans yönetiminin amacı;
akademik personel becerilerini, bilgisini, eğitimini ve
yeteneğini, öğrencilerin öğre...
Okulda performans yönetiminin yararları;
Performans yönetimi, öğretmenlerin işlerini gerek bireysel
gerekse takım çalışmas...
Performans yönetimi en iyi;
okul kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunda,
adil ve açık olarak göründüğünde,
herkes taraf...
Okul performans yönetiminin politikasını hazırlamak:
Okulların, okul bünyesindeki herkesin performans
yönetiminin nasıl ça...
Roller ve sorumluluklar:
Performans yönetimi paylaşılan bir sorumluluktur:
İdare Bölümü, okulun performans yönetim politik...
Yerel eğitim makamlarınca sağlanan harici bir danışman,
okul idaresi temsilcilerine, hedef koyma konusunda
tavsiyede bulun...
Performans yönetimi, değerlendirici ve öğretmenin;
•amaçların tartışılması ve kabul edilmesini sağlama,
•düzenli ve tarafs...
Öğretmenler İçin Performans Değerlendirme
Okulun verimliliği ve etkililiği öğretmenlerin, okul
yöneticilerinin ve diğer ça...
Performans değerlendirmede kullanılabilecek araçlar:
o Elde edilen sonuçların analizi,
o Tutum ve davranışların gözlenmesi...
Okulda performans yönetim sistemi
Okulda performans yönetim sistemi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Okulda performans yönetim sistemi

348 views

Published on

Okulun verimliliği ve etkililiği öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer çalışanların performansına bağlıdır. Çalışanların performans değerlendirmelerinin yapılması, okulun amaçlarına ulaşma derecesinin değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Okulda performans yönetim sistemi

 1. 1. HAZIRLAYAN ÖZDEN ÖZLÜ ISTANBUL, 2010
 2. 2. Oxford İngilizce Sözlüğünde performans tanımı, ‘başarı, yürütme, başarmak, üstlenilen bir işi başarılı bir şekilde sonuçlandırmak’ olarak verilmektedir. 3/22
 3. 3. Bernadin ve diğerleri, performansı: kurumun stratejik hedeflerine, müşteri memnuniyetine ve ekonomik katkılara en güçlü bağlantıyı sağlayan iş sonuçları olarak tanımlamışlardır. 4/22
 4. 4. Performans yönetimi; bireyleri, kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak şekilde motive ederek örgütlerden, takımlardan ve bireylerden daha etkin sonuçlar almak için üzerinde anlaşmaya varılmış amaçlar, performans standartları, hedefler, ölçüm, geri bildirim, ödüllendirme/onurlandırma aşamalarından oluşan sistematik bir yönetim aracıdır (Armstrong, 1991). 5/22
 5. 5. Performans yönetimi; mutabık kalınan planlı hedefler, amaçlar ve standartlar çerçevesinde kurumlar, takımlar ve bireylerden daha iyi sonuçlar alma yoludur (Armstrong ve Murlis). 6/22
 6. 6. Çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini bilip anladıkları ve daha da önemlisi kendi hedeflerinin oluşturulmasında rol aldıklarında işlerini sahiplenecek ve hedeflere ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Performans yönetim sisteminin temel ilkesi de budur. 7/22
 7. 7. Performans yönetimi son yıllarda sürekli olarak değişmektedir. Armstrong ve Baron, performans yönetiminde bugüne kadar olan önemli değişiklikleri şu şekilde özetlemişlerdir: ÖNCE ŞİMDİ • Sistem • Değerlendirme • Çıktılar • Ödüle yönelik • Genel derecelendirmeler • Yukarıdan aşağıya • Yönlendirici • Tek parçalı sistem • İnsan kaynakları müdürü tarafından idare edilme • Mesleğe/Kadroya dayalı • Süreç • Birlikte değerlendirme • Çıktılar ve girdiler • Gelişime yönelik • Daha az derecelendirme • 360 derece geribildirim • Destekleyici • Esnek • Kullanıcılar tarafından idare edilme • Hizmete dayalı 8/22
 8. 8. Performans yönetim sisteminin çeşitli bölümleri vardır: o Performansı tanımlama o Değerlendirme süreci o Performansı ölçme o Geri bildirim ve koçluk. 9/22
 9. 9. Performans Yönetim Sisteminin Amaçları Performansın amaçlarını şu şekilde sıralanabilir (Palmer 1993): o Hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli performans kriterlerinin belirlenmesi. o Belirlenen kriterlere göre çalışanların zamanında ve adaletli değerlendirilmesi. 10/22
 10. 10. o Çalışanlardan beklenen performans sonuçları ile gerçekleşen başarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi. o Kişisel performans sorunlarının belirlenmesi. o Çalışanın performansının iyileştirilmesi için öneriler geliştirilmesi. o Yönetici ile çalışan arasında etkin bir iletişim ve anlayış ortamının yaratılması. o Yönetici/çalışan ilişkilerinin güçlendirilmesi. o Performansın geliştirilmesi için yönetici ve çalışanın ortak çaba harcaması. o Çalışanların başarılarının tanınması ve ödüllendirilmesi. 11/22
 11. 11. o Örgütün ve çalışanın güçlü ve zayıf yönlerinin tanınması. o Örgütte olağanüstü yetenekli kişilerin saptanması. o Eğitime gereksinim duyulan alanların saptanması. o Geri bildirimde bulunularak, çalışanların desteklenmesi ve motivasyonlarının arttırılması. o Örgütün performansında kalıcı gelişmelerin elde edilmesi. o Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerinin teşvik edilmesi. o Örgütte sürekli gelişim ve mükemmellik anlayışının ve kalite bilincinin geliştirilmesinin sağlanması. 12/22
 12. 12. Okulda performans yönetiminin amacı; akademik personel becerilerini, bilgisini, eğitimini ve yeteneğini, öğrencilerin öğrenme çıktılarını en yüksek seviyeye çıkartan bir yolla harekete geçirmektir. Yöneticilerin, çalışanların performansını daha sistemli bir şekilde tanımlamaları, desteklemeleri ve değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu şekilde, her çalışan kendisinden ne beklendiğini, bu beklentileri karşılayabilecek desteğin olduğunu, performanslarının nasıl izleneceği ve değerlendirileceğini ve becerilerini daha nasıl geliştirebileceklerini bilme imkanı olacaktır. (‘Teacher Performance Management’ ,1999). 14/22
 13. 13. Okulda performans yönetiminin yararları; Performans yönetimi, öğretmenlerin işlerini gerek bireysel gerekse takım çalışması ile destekleyip geliştirerek okulların ilerlemesine yardımcı olma yoludur. 15/22
 14. 14. Performans yönetimi en iyi; okul kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunda, adil ve açık olarak göründüğünde, herkes tarafından anlaşıldığında, gelişim ve başarının önemi ayırt edildiğinde çalışır. 16/22
 15. 15. Okul performans yönetiminin politikasını hazırlamak: Okulların, okul bünyesindeki herkesin performans yönetiminin nasıl çalıştığını ve sorumlulukları ve haklarının ne olduğunu anlamaları için yazılı ve aynı görüş birliğine varılmış bir performans yönetim politikası hazırlamaları gerekmektedir. Politika adil olmalı, tüm öğretmenlere her zaman adil bir şekilde davranılmalı, çalışması ve yürütülmesi için basit olmalıdır. (Performance Management in Schools) 17/22
 16. 16. Roller ve sorumluluklar: Performans yönetimi paylaşılan bir sorumluluktur: İdare Bölümü, okulun performans yönetim politikasını kabul etmede stratejik bir rolü vardır ve okuldaki öğretmenlerin performansının düzenli olarak değerlendirilmesini ve izlenmesini sağlar. Başkan/Okul müdürü, okulun performans yönetim politikasını uygulamak ve performans yönetimi değerlendirmelerinin gerçekleşmesini sağlamaktan sorumludur. 18/22
 17. 17. Yerel eğitim makamlarınca sağlanan harici bir danışman, okul idaresi temsilcilerine, hedef koyma konusunda tavsiyede bulunur ve değerlendirme döngüsü sonunda performans değerlendirilirken onlara destek verir. 19/22
 18. 18. Performans yönetimi, değerlendirici ve öğretmenin; •amaçların tartışılması ve kabul edilmesini sağlama, •düzenli ve tarafsız geri bildirimde bulunma, •en uygun rehberliği verme, •eğitimi ve gelişimi sağlama, •formal yıllık performans değerlendirme konularında birlikte çalışmasını içerir. 20/22
 19. 19. Öğretmenler İçin Performans Değerlendirme Okulun verimliliği ve etkililiği öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer çalışanların performansına bağlıdır. Çalışanların performans değerlendirmelerinin yapılması, okulun amaçlarına ulaşma derecesinin değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Değerlendirme sürecinin iki temel amacı vardır: o Tüm öğrenciler için belirli bir düzeyde nitelikli bir eğitim öğretimin sağlanması, o Öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişiminde, geliştirmeye açık alanların belirlenmesi ve öğretimin etkililiğinin geliştirilmesinde bu alanlar üzerinde odaklanmayı sağlamak. 21/22
 20. 20. Performans değerlendirmede kullanılabilecek araçlar: o Elde edilen sonuçların analizi, o Tutum ve davranışların gözlenmesi, o Kişinin kendisi ile ilgili düşünceleri, o Başkalarının o kişi ile ilgili düşünce ve görüşleri, (öğrenci, veli, meslektaşı, yönetici) o Yüz yüze görüşmeler, o Formlar. 22/22 TEŞEKKÜRLER

×