Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İçsel ve dişsal moti̇vasyonlar

1,794 views

Published on

Bu araştırmada, bireyin yeterlik, otonomi ve bağlılık duygularını destekleyen sosyal bağlamdaki şartların, içsel motivasyonu sürdüren ve dışsal motivasyonla ilgili olarak daha hür iradeli olan bir durumun alt yapısı olduğunu gördük.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

İçsel ve dişsal moti̇vasyonlar

 1. 1. İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYONLAR: HAZIRLAYAN ÖZDEN ÖZLÜ Istanbul, 2009
 2. 2. Araştırma  Araştırmanın amacı  Motive olmak ne demektir?  İçsel motivasyon nedir?  İçsel motivasyonun işlevsel tanımları  İçsel motivasyonu zayıflatmaya karşı kolaylaştırma  Dışsal motivasyon nedir?  Sonuçlar
 3. 3. Araştırmanın amacı Bu araştırmanın amacı: içsel ve dışsal motivasyon arasındaki ayırım ve her birini besleyen şartlarla ilgili bilgi vermektir.
 4. 4. Motive olmak ne demektir? Bir şeyi yapmak için harekete geçirilmek demektir.
 5. 5. Motive olmak ne demektir? Bir hedefe doğru enerji verilmiş ve harekete geçirilmiş biri motive olmuştur.
 6. 6. Motive olmak ne demektir? Harekete geçmek için bir uyarı veya ilham hissetmeyen birey, motivasyonsuz demektir.
 7. 7. Motive olmak ne demektir? Motivasyon uyum sürecinin ilgilendiği şeyler, temelinde yatan tutumlar ve harekete geçirecek hedeflerdir.
 8. 8. Motive olmak ne demektir? Örneğin; Bir öğrenci, merak ettiği için değil de, sadece öğretmeninin veya ebeveyninin beğenisini kazanmak için ödev yapmaya karşı yüksek motivasyonlu olabilir.
 9. 9. Motive olmak ne demektir? Eğitimcilerin öğrencilerinden istedikleri görevlerin bir çoğu ilginç ve eğlenceli olmadığı için, dışsal motivasyonun daha hareketli ve isteme dayalı biçimler haline nasıl getirileceğini bilmek başarılı öğretim için gerekli bir stratejidir.
 10. 10. İçsel Motivasyon İçsel motive olan birey, dış dürtüler, baskılar veya ödüllerden daha çok eğlence ya da gerekli olan mücadele için eyleme geçmek üzere gayrete getirilir.
 11. 11. İçsel Motivasyon Doğuştan itibaren insanlar, öğrenmeye ve araştırmaya her zaman hazır olduğunu gösteren hareketli, araştırmacı, meraklı yaratıklardır ve bunları yapmak için dış dürtüleri istemezler.
 12. 12. İşlevsel Tanımlar ‘Serbest seçim’ (içsel motivasyonun davranışsal ölçümü): * Deneylerde, katılımcılar, değişken şartlar altında bir göreve maruz kalırlar.
 13. 13. İşlevsel Tanımlar * Araştırıcı, katılımcıların hedeflenen görevle daha fazla çalışmalarının istenmeyeceğini söyler ve deney odasında, birtakım çeldirici etkinliklerin yanı sıra hedeflenen görevle birlikte yalnız bırakılırlar.
 14. 14. İşlevsel Tanımlar * Böylece katılımcılar, etkinliğe geri dönme veya dönmeme konusunda ‘serbest seçim’ süreci yaşarlar.
 15. 15. İşlevsel Tanımlar * Görevi tamamlamak için dışsal neden yoksa (ödül veya beğeni gibi) hedeflenen görev ile ne kadar fazla zaman geçirirlerse, bu görev için o kadar içsel motive olmuşlardır diye düşünülür.
 16. 16. İşlevsel Tanımlar İçsel motivasyon ölçümüne diğer genel yaklaşım: kendine önem verme raporu ve aslında eylemden alınan hazdır.
 17. 17. İçsel motivasyonu zayıflatmaya karşı kolaylaştırma Araştırma, dışsal ödüllerin, içsel motivasyonu zayıflattığını göstermekle başladı.
 18. 18. İçsel motivasyonu zayıflatmaya karşı kolaylaştırma Bundan başka, tehditler, zaman sınırlaması, emirler ve rekabet baskısı içsel motivasyonu azaltmaktadır.
 19. 19. İçsel motivasyonu zayıflatmaya karşı kolaylaştırma Diğer taraftan, kendi kendini yönetme fırsatı daha büyük otonomi duygusu sağlayabildiği için içsel motivasyonu artırdığı izlenimini vermektedir.
 20. 20. İçsel motivasyonu zayıflatmaya karşı kolaylaştırma Sınıf içi öğrenmede otonomi önemlidir. Örneğin; otonomi destekleyici öğretmenler (denetimin tersine), öğrencilerinde daha fazla içsel motivasyon, merak ve yarışma isteğini sağlayabilirler.
 21. 21. Dışsal Motivasyon Dışsal motivasyon, bir eylemi yardımcı değerinden daha çok eylemin yararı için yapma anlamına gelen içsel motivasyonla farklılık gösterir.
 22. 22. Dışsal Motivasyon Örneğin; ödevini yapmadığı takdirde ebeveyn yaptırımından korktuğu için ödevini yapan bir öğrenci, dışsal motive edilir.
 23. 23. Dışsal Motivasyon Seçtiği kariyer için değerli olduğuna inandığından dolayı çalışan bir öğrenci, ilginç bulmasından daha çok yardımcı değeri için çalışmaktadır ve böylece dışsal motive olmaktadır.
 24. 24. Dışsal Motivasyon Asıl soru, okullarda salık verilen eğitimsel aktivitelerin çoğu içsel olarak ilginç hale getirilmeden verildiği için, öğrencilerin bu aktivitelere değer vermeleri ve dıştan gelen bir baskı olmaksızın, bunları kendi başlarına yürütmeleri konusunda nasıl motive edileceğidir.
 25. 25. Dışsal Motivasyon Bu sorun, Hür İrade Teorisi kapsamında, içselleştirme ve bütünleşme değerlerini ve davranış kurallarını teşvik etme açısından ifade edilir.
 26. 26. Dışsal Motivasyon İçselleştirme; bir değeri veya kuralı içine alma sürecidir.
 27. 27. Dışsal Motivasyon Bütünleşme; bireyin bir kuralı kendi kuralına dönüştürerek benlik duygusundan meydana getirme sürecidir.
 28. 28. Dışsal Motivasyon Niyeti eyleme çevirmede yoksun olma durumu motivasyon eksikliğidir.
 29. 29. Dışsal Motivasyon Araştırmada ortaya çıkan şudur: Öğrenciler ne kadar dıştan denetim altına alındılarsa, o kadar az ilgi, değer ve çaba sarf ettiler ve de olumsuz sonuçlar için öğretmenlerini ve ebeveynlerini suçlayıcı eğilim gösterdiler.
 30. 30. Dışsal Motivasyon Ve ayrıca; içsel motivasyonun ilgi, haz alma, yeterli hissetme ve pozitif başa çıkma ile ilişkili olduğu gözlendi.
 31. 31. Dışsal Motivasyon Başka bir konu da, algılanan yeterlik ile ilgilidir. Öğrenciler, eğer hedefi anlarlarsa ve onda başarılı olmak için ilgili becerilere sahip olurlarsa, hedefe daha iyi uyum sağlayabilir ve benimseyebilirler.
 32. 32. SONUÇLAR Bu araştırmada, bireyin yeterlik, otonomi ve bağlılık duygularını destekleyen sosyal bağlamdaki şartların, içsel motivasyonu sürdüren ve dışsal motivasyonla ilgili olarak daha hür iradeli olan bir durumun alt yapısı olduğunu gördük.
 33. 33. TEŞEKKÜR EDERİM.

×