Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurumsal danışmanlık ve eğitim

3,585 views

Published on

AAD Training and Consulting - Çünkü kendinizi, zamanınızı ve şirketinizi nasıl yönettiğiniz önemlidir!

Güçlü, uzun ömürlü ve değer yaratabilen bir şirket olmak için kurumsallaşmak şarttır. Arsem Aşıkoğlu danışmanlık hizmetiyle, kurumsallaşmayı hedefleyen ya da kurumsal yapıya sahip şirketlerin aksiyon planlarında her zaman yer alabilecek güçlü bir danışmandır. Profesyonel şirketler için gelişim artık bir seçenek değil, gerekliliktir. Kurumlar çalışanlarının iş ihtiyaçlarına cevap vermek yeni beceriler kazanmak ve kendilerini geliştirmek amacıyla sonuç odaklı, fayda sağlayan uygulamalara ihtiyaç duyarlar.

www.arsemasikoglu.com
www.facebook.com/pozitifdegisim

Published in: Business
 • Be the first to comment

Kurumsal danışmanlık ve eğitim

 1. 1. Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim
 2. 2. İçindekiler • Amacımız • Tecrübemiz • Stratejimiz • Hizmetlerimiz • Yapılanma Danışmanlığı • Yönetim Danışmanlığı • Performans Danışmanlığı • Eğitim • Kurumsal Sosyal Sorumluluk www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim
 3. 3. Biz, kişi ve kuruluşlara, daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için motive sağlayıp, ilham kaynağı olurken; Başarıya ulaşabilmeleri, pozitif gelişim ve değişim yaratmaları için onlara fırsat sunuyoruz. Öz potansiyellerini artıracak, etkili, harekete yönelik, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim Amacımız
 4. 4. Tecrübemiz 2006 senesinden günümüze, uluslararası düzeyde 30’dan fazla ülkede, ağırlıklı olarak ‘liderlik’, ’yönetim’ ve ‘iletişim’ alanlarında 3000 saati aşkın tecrübemiz bulunmaktadır. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim
 5. 5. Stratejimiz Bilim ile sanatı, teori ile pratiği birleştirerek etkili ve harekete yönelik sürdürülebilir çözümler üretmektir. KoAktif ProAktif Teknik Sonuç Koçluk Mentörlük Danışmanlık Kalıcı ve Sürdürülebilir Pozitif Değişim Potansiyel www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim
 6. 6. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim Hizmetlerimiz
 7. 7. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim AAD Yapılanma Danışmanlığı
 8. 8. AAD Yapılanma Danışmanlığı Günümüzde artan rekabet koşulları, değişen teknoloji, kurumların çalışanlarına sunduğu şartları değiştirmekle kalmamakta kurumların yapılanma süreçlerine ve oluşmuş yapılarına da önemli etkilerde bulunmaktadır. Çalıştığı kurumda beklentileri karşılanmayan bireyler, farklı kurumsal yapılarda yeni iş alternatiflerine yönelmekte ve aktif iş arama sürecine girmektedir. Bu noktada, kurumsal yapısı bu ve benzeri değişimlere uygun olan kurumlar bu gibi durumları daha az hasar ile atlatmakta ya da hiçbir değişime gerek görmeden devam etmektedir. AAD olarak kurumsal yapılanmaları bu ve buna benzer değişkenlerin etkilerinden korumak ve bunlara hazır tutmak için çeşitli hizmetler sunmaktayız. Şirket içi ilişkiler ile şirketleri çevreleyen dış ortam arasındaki uyumun uygun biçimde sağlanması, söz konusu uyumu sürdürebilecek esnek, kurumsal bir organizasyon yapısı ve politikası oluşturulması için yeniden yapılandırma gereklilik arz eder. Kurumsallaşma amaçlı yeniden yapılandırma çalışmalarının odak noktası organizasyon yapısıdır: insan kaynakları, yönetim, üretim, yatırım, finansman, bütçeleme, dağıtım, pazarlama ve satışın yapısını, politıkasını oluşturmaktır. Bu bakımdan, iş süreçlerinin geliştirilmesi, yeniden tanımlanması, şirket faaliyetlerinin gerektiği gibi izlenip değerlendirilmesi ve etkin şekilde yürütülmesi, bunları sağlayabilecek yeni veya daha gelişmiş bir organizasyon yapısının oluşturulması için AAD sizlere bu hizmeti sunmaktadır. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim
 9. 9. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim AAD Yönetim Danışmanlığı
 10. 10. Yöneticilere ve kuruluşlara, yönetim ve işletme sorunlarını çözüme kavuşturarak, yeni fırsatları tespit edip ve kullanmayı öğretir ve değişiklikleri uygulamaya koymayı hedefler. Gerçek bir yönetici ile patron arasındaki farkların verildiği, iş stratejisi, kuruluş organizasyon yapısı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların araştırıldığı danışmanlık hizmetidir. Bu hizmet: •İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir. •Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir. •Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir. •Yöneticilerin astları ile olan iletişimi doğru yapmalarını sağlar ve iletişimi sağlıklı kılar www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim AAD Yönetim Danışmanlığı
 11. 11. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim AAD Performans Danışmanlığı
 12. 12. AAD Performans Danışmanlığı Performans yönetiminde öncelikle danışan kurumun vizyon, ilke ve prensiplerine uygun olarak; işleyişte ortaya koyduğu performansların değerlendirilmesini yapar ve buna paralel olarak en verimli, potansiyele en yakın performans gücünü ortaya çıkarır. Performansı olabildiğince yükseltmek ve tüm birimlerde yüksek karlılığa erişmek; sürdürülebilir gelişimi gözetmek de en tabi prensipler arasındadır. Bu sayede; •Performansı yüksek personeli, diğer çalışanlardan ayırt edebilme, •Departmanlar arası iş ilişkilerini net gözlemleyebilme •Potansiyel yönetici adayını belirleyebilme •Verimliliği artıracak tedbirleri saptayabilme •Personelin geliştirilecek yönlerini ortaya çıkarabilme •Personelin zayıf ve kuvvetli yönlerini ortaya çıkarabilmekteyiz. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim
 13. 13. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim AAD Eğitim
 14. 14. AAD Eğitim Kişisel gelişimi hedefleyen ve bireyi iş yaşamında uzmanlığa taşıyan eğitimlerimizle personelinizi doyum noktasına taşıyabilecek ve departmanlara özel olarak hazırlanacak eğitmlerle iş yaşamınızın kalitesini artırılacaksınız. Çeşitli eğitim tekniklerinin bir arada kullanıldığı personel eğitimlerinde temel amaç ise iş odağını artırıp motivasyonu güçlendirmektir. Öğrenen merkezli olan tüm çalışmalarımızda nesnellik ve özgünlük hakimdir. Etkili İletişim Zaman Yönetimi İnsanlar ve Renkler Erteleme Alışkanlığını Yenme Vücut Dili Sırları Etkili Sunum Teknikleri Doğru Hedef Belirleme Stres Yönetimi Çözüm ve Çözüm Odaklılık Strateji Geliştirme Etkili Satış Teknikleri Toplantı Prosedürleri Proje Yönetimi Eğitimcinin Eğitimi Proje Planlama ve Yönetimi Marka ve Ürün Tanıtma Topluluk Önünde Konuşma Liderlik www.arsemasikoglu.com AAD KİŞİSEL GELİŞİM VE UZMANLIK GELİŞİMİ EĞİTİMLERİ www.facebook.com/pozitifdegisim
 15. 15. AAD Kurumsal Sosyal Sorumluluk AAD kaliteli bir yaşam için topluma fayda sağlayan, pozitif değişimin gücüne inanan, uzun soluklu ve kalıcı yararlar sağlayacak projeler üreten bir kurum olmayı hedeflemiş ve harekete geçmiştir. www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim Proje Birey Toplum
 16. 16. AAD Kurumsal Sosyal Sorumluluk www.arsemasikoglu.com www.facebook.com/pozitifdegisim Projelerimizden Kareler
 17. 17. Teşekkür ederiz.

×