Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verksamhetskultur

127 views

Published on

Hur ska verksamhetskulturen se ut i dagens förskola? Vilka krav ställer läroplanen och vilka utmaningar behöver vi svara på med tanke på framtiden? I nätcaféet tar Josefin Holmkvist upp utmaningarna vi kan stöts på men även hur vi med hjälp av förskolans verksamhetskultur kan bemöta och förebygga de här utmaningarna.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verksamhetskultur

 1. 1. Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Toimintakulttuurin rakentaminen Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist
 2. 2. www.otf2017. fi Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja ja ne voivat kohdistua yksittäisen lapsen ja nuoren tai koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin. Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valteri är ett riksomfattande center för lärande och kompetens som stöder närskolprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för behov inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Valteri tjänster kompletterar kommunala och regionala stödtjänster för lärande och skolgång och kan enligt behov rikta sig till enskilda barn eller unga eller en hel arbetsgemenskap, en kommun eller ett område. Valteriskolan fungerar i anslutning till sex enheterna vid Valteri. Valteri hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. 9.4.2018 ©Valteri 2015
 3. 3. www.otf2017. fi Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist All Aboard’ – project has a leading work philosophy: Searching the best inclusive education practices for sharing nationally and internationally. This three-year-project gathers the multi- professional information on good practices and special knowledge on how to support inclusive education. The aim is to find flexible models to develop the training of the staff of expertise centres and mainstreamed schools when providing services for supporting the implementation of inclusive education. More info: http://all-aboard-erasmus.eu/ This webinar is promoting Erasmus+ All Aboard project In cooperation
 4. 4. www.otf2017. fi ”Verksamhetskultur är ett historiskt och kulturellt format handlingsmönster som utvecklas i det sociala samspelet inom förskolegemenskapen. Utvecklandet av verksamhetskulturen styrs av lagarna om förskoleundervisning och av de värden, den syn på lärande och de mål för förskoleundervisningen som fastställs i grunderna för läroplanen och i de lokala planerna.” LP16 Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist
 5. 5. www.otf2017. fi Dagens utmaning Hur ska vi slå vakt om jämlikheten inom utbildning och lika utbildningsmöjligheter i ett allt mer polariserat samhälle? Hur ska vi stödja varje barns lärande, välmående och utveckling av den egna identiteten? Hur ska skolan svara på de kravförändringar som arbetslivet ställer? Hur ska förskolan utvecklas så den blir elevcentrerad, ser ut i framtiden och använder IKT? Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist
 6. 6. www.otf2017. fi Den nya läroplanen har som mål att skapa en verksamhetskultur som främjar: 1. Lärande och lärandemiljöer 2. Välmående 3. Dialog och mångsidiga arbetsmetoder 4. Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 5. Delaktighet och demokrati 6. Jämlikhet 7. En hållbar livsstil Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist
 7. 7. www.otf2017. fi - Ett lärande samhälle är kärnan i verksamhetskulturen 1. Lärande och lärmiljö Oppiminen ja oppimisympäristö Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist
 8. 8. www.otf2017. fi Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist 2. Välmående och en trygg vardag Hyvinvointi ja turvallinen arki
 9. 9. www.otf2017. fi Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist 3. Dialog och mångsidiga arbetsmetoder Vuorovaikutus ja monipuoliset työtavat
 10. 10. www.otf2017. fi Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist 4. Kulturell mångfald och språkmedvetenhet Kulttuurista moninaisuutta ja kielitietoisuutta
 11. 11. www.otf2017. fi Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist 5. Delaktighet och demokrati Osallisuutta ja demokraattista toimintaa
 12. 12. www.otf2017. fi Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist 6. Jämlikhet Yhdenvertaisuus
 13. 13. www.otf2017. fi Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist 7. Ansvar för naturen och en hållbar livsstil 8. Vastuu ymärpistöstä ja kestävä elämäntapa
 14. 14. www.otf2017. fi • Förskolans viktigaste uppgift är att se och bekräfta varje barns styrkor och intresseområden • Delaktighet och aktivitet är de byggklossar som möjliggör lärande och en hälsosam uppväxt • En samhällelig, positiv verksamhetskultur stärker sociala förhållanden, lärande och välmående En förskola som ser styrkor hos eleven Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist
 15. 15. www.otf2017. fi Valteri center för lärande och kompetens Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri valteri.fi Ollaan yhteyksissä! Ta kontakt! Tenalavägen 15, 00280 Helsingfors , Skilla 0295332212 josefin.holmkvist@valteri.fi , Skilla Valterin nettikahviloiden tallenteet ja materiaalit on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Valterin nettikahvilat 2017-2018
 16. 16. www.otf2017. fi Nettikahvilat Maksuttomat alustukset ajankohtaisista aiheista noin kerran kuussa tiistaina klo 15:00-16:00 etäyhteydellä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki nettikahvilaan. Lähetys koostuu n. 30-40 minuutin alustuksesta. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus keskustella yhteisesti alustajan kanssa. Alustukset on katsottavissa myös tallenteena myöhemmin. Lukuvuoden 2017-2018 ohjelma valteri.fi/nettikahvila Gratis korta föreläsningar kring aktuella ämnen Tisdagar, ungefär en gång i månaden kl.15:00-16:00. Till dem som anmält sig skickar vi en länk till Netkaféet. En föreläsning består av en introduktion på ca. 30-40 minuter. Deltagaren har dessutom möjlighet till en gemensam diskussion tillsammans med föreläsaren. De korta föreläsningarna bandas in vilket betyder att inspelningen kan ses på nytt senare. Läsåret 2017-2018 program valteri.fi/nettikahvila Netkaféer 9.4.2018 ©Valteri 2015
 17. 17. www.otf2017. fi Tack! Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen - Josefin Holmkvist

×