070913 Seminarium Stockholm

780 views

Published on

Presentation vid Seminarium om Kompetensförsörjning för lokal och regional utveckling den 13/9 2007

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 070913 Seminarium Stockholm

  1. 1. Lärande regioner Om satsningen på ett nationellt projekt om lärande och regional utveckling Sören Thornell [email_address] http://www.slideshare.net/sortho
  2. 2. Lärande och regional utveckling… <ul><li>Vad är CFL? </li></ul><ul><li>Vad är flexibelt lärande? </li></ul><ul><li>Var sker lärande? </li></ul><ul><li>Vad är en region? </li></ul><ul><li>Vad är regional utveckling? </li></ul><ul><li>Varför satsa på vuxnas lärande och utveckling? </li></ul><ul><li>Vad är viktigt för att lyckas? Kritiska områden? </li></ul><ul><li>Vad gör CFL? </li></ul><ul><ul><li>- LU-projektet </li></ul></ul><ul><ul><li>- Lärande regioner </li></ul></ul>
  3. 3. 1. Vad är CFL? Nationellt centrum för flexibelt lärande <ul><li>CFL är (än så länge) en statlig myndighet </li></ul><ul><li>Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) har till uppgift att främja livslångt lärande för alla… </li></ul><ul><li>Ur regleringsbrevet för 2007 … </li></ul><ul><li>CFL skall medverka vid genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007 - 2013 och dess prioriteringar </li></ul>
  4. 4. Stöd till utveckling <ul><li>Kunskapsbildning </li></ul><ul><ul><li>Expertråd och CFL-råd </li></ul></ul><ul><ul><li>Nättidskriften Nät och bildning www.cfl.se/natochbildning </li></ul></ul><ul><li>Metod- och lärresursutveckling </li></ul><ul><ul><li>Kursnavet - kursnavet.cfl.se </li></ul></ul><ul><ul><li>Lärresurser - larresurs.cfl.se </li></ul></ul><ul><li>Stöd till utvecklingsmiljöer </li></ul><ul><ul><li>Fortbildning , Konferenser , Seminarier , Mentorer, Nätverk, Omvärldsbevakning </li></ul></ul><ul><li>Fördela utvecklingsmedel </li></ul>
  5. 5. Tillgängliggöra distanskurser - från egna kurser till Netvux <ul><li>Tillgängliggöra … </li></ul><ul><li>Tidigare egna kurser … </li></ul><ul><li>Netvux - mäklartjänst … </li></ul><ul><ul><li>Ger en samlad bild </li></ul></ul><ul><ul><li>Stärker och utvecklar regioner </li></ul></ul><ul><ul><li>En flexibel söktjänst </li></ul></ul><ul><li>Kompetensutveckling … </li></ul>
  6. 6. 2. Vad är flexibelt lärande? <ul><li>Webbaserat lärande </li></ul><ul><li>Teknikstött lärande </li></ul><ul><li>Distansutbildning med teknikstöd </li></ul><ul><li>eLearning </li></ul><ul><li>Flexibel utbildning </li></ul><ul><li>Just-in-time-learning </li></ul><ul><li>Livslångt lärande </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Datorstött lärande (Computer supported learning) </li></ul><ul><li>Flerforms utbildning (Blended learning) </li></ul><ul><li>Nätbaserat lärande </li></ul><ul><li>Online learning </li></ul><ul><li>Virtuellt lärande </li></ul><ul><li>Virtuella universitet </li></ul><ul><li>… </li></ul>
  7. 7. Open Learning <ul><li>the removal of restrictions, exclusions and privileges </li></ul><ul><li>the accreditation of students´ previous experience </li></ul><ul><li>flexibility in managing the time variable </li></ul><ul><li>substantial changes in the relationships between professors and students </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ross Paul 1990 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  8. 8. Ur den studerandes perspektiv <ul><li>- bedriva studier annan ort än utbildningsorganisatören </li></ul><ul><li>- vid olika tidpunkter </li></ul><ul><li>- i olika takt </li></ul><ul><li>- enskilt eller tillsammans med andra </li></ul><ul><li>- utifrån sin reella kompetensnivå </li></ul>
  9. 9. Utbildningsanordnarna måste <ul><li>utveckla/anpassa undervisning, studiestöd, examination </li></ul><ul><li>utnyttja IKT för att överbrygga distans i tid och rum </li></ul><ul><li>vara tillgänglig </li></ul><ul><ul><li>vägleda studierna </li></ul></ul><ul><ul><li>stödja bearbetning och kommunikation </li></ul></ul><ul><ul><li>ge en administrativ struktur </li></ul></ul><ul><li>starta från reell kompetensnivå </li></ul>
  10. 10. 3. Var sker lärande? Leder till betyg Leder inte till betyg Ej avsiktlig Avsiktlig Informellt l ä rande Icke formellt l ä rande Formellt l ä rande
  11. 11. Tre arenor för lärande Formell, Icke-formell och Informell Lärcentra Formell arena Informell arena Icke formell arena
  12. 12. Utbildningssystem är komplexa organisationer… ger komplexa förändringsprocesser Organisation/Teknologi Pedagogik Policy, Mål Kultur
  13. 13. 4 Vad är en region? <ul><li>Formella </li></ul><ul><ul><li>Politiskt avgränsade regioner, länstänkande </li></ul></ul><ul><li>Funktionella </li></ul><ul><ul><li>Lokala arbetsmarknader (SCB) </li></ul></ul><ul><ul><li>Funktionella analysregioner, FA (Nutek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geografiska kluster (konkurrensfördelar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektregioner (höja effektiviteten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nätverksregioner (ej geografisk närhet) </li></ul></ul>
  14. 14. 5 Vad är regional utveckling? <ul><li>Kan ses och mätas ur flera perspektiv: </li></ul><ul><ul><li>kan mätas i pengar, BRP, omsättning, lönesumma </li></ul></ul><ul><ul><li>kan mätas i arbetstillfällen </li></ul></ul><ul><ul><li>kan mätas i befolkningsutveckling </li></ul></ul><ul><ul><li>kan mätas i livskvalitet, hälsa, bildning </li></ul></ul><ul><ul><li>kan mätas i ökad rörlighet </li></ul></ul><ul><ul><li>kan mätas i politisk aktivitet </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  15. 15. 6 Varför satsa på vuxnas lärande och utveckling? <ul><li>Ur ”En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013” </li></ul><ul><li>” Utbildningssystemet och tillgång till kompetensutvecklande insatser för anställda och arbetslösa, som ett led i det livslånga lärandet, är av avgörande betydelse för den ekonomiska tillväxten, produktiviteten och sysselsättningen på lång sikt. Det livslånga lärandet förutsätter en kontinuerlig samverkan mellan utbildningssystemet, …och det omgivande samhället, så att arbetsmarknadens behov och individers efterfrågan kan matchas …” </li></ul><ul><li>Linda Ylivainio, politiskt sakkunnig Näringsdepartementet </li></ul>
  16. 16. 7 Vad är viktigt för att lyckas? Sex kritiska områden för resultat och långsiktiga effekter <ul><li>Visioner och strategier </li></ul><ul><li>Syn på lärande och utbildning </li></ul><ul><li>Gränsöverskridande samverkan </li></ul><ul><li>Investeringar i utvecklingsarbete </li></ul><ul><li>Operativt samarbete med näringslivet </li></ul><ul><li>Samordning av aktörer, resurser och aktiviteter </li></ul>
  17. 17. Visioner och strategier <ul><li>Förankring i politik och högsta ledning </li></ul><ul><li>Del av framtidsbilden i kommunen </li></ul><ul><li>Aktuellt inom flera politikområden </li></ul><ul><li>Del i det regionala tillväxtarbetet, i RUP och RTP   </li></ul><ul><li>Deltar på arenor där utvecklingssatsningar planeras </li></ul>
  18. 18. Syn på lärande och utbildning <ul><li>Lärande sker i många olika sammanhang </li></ul><ul><li>Öppen för nya lösningar, där vardagens lärande beaktas </li></ul><ul><li>Anpassar organisation, innehåll och metoder efter behov och förutsättningar </li></ul><ul><li>Helhetstänkande där utbildningsaktörer samverkar operativt </li></ul>
  19. 19. Gränsöverskridande samverkan <ul><li>Utbildningsgivare samarbetar med </li></ul><ul><ul><li>myndigheter </li></ul></ul><ul><ul><li>förvaltningar </li></ul></ul><ul><ul><li>näringsliv </li></ul></ul><ul><ul><li>organisationer </li></ul></ul>
  20. 20. Investeringar i utvecklingsarbete <ul><li>Nyckelpersoner ges förutsättningar </li></ul><ul><li>Ta tillvara möjligheter till extern finansiering </li></ul><ul><li>Utnyttja regionala utvecklingsmedel inom ramen för RTP </li></ul><ul><li>Regionala medel används som medfinansiering </li></ul>
  21. 21. Operativt samarbete med näringslivet <ul><li>Operativt samarbete näringslivet </li></ul><ul><ul><li>möta efterfrågan </li></ul></ul><ul><ul><li>anpassar utbildningsinsatser till innehåll, form och metod </li></ul></ul><ul><li>Näringslivet samarbetar med institutioner och högskola/universitet (Triple helix) </li></ul><ul><li>Näringslivet har en aktiv roll i olika </li></ul>
  22. 22. Samordning av aktörer, resurser och aktiviteter <ul><li>Resurser inom olika politikområden används effektivt </li></ul><ul><li>Samverkar i planering och genomförande </li></ul><ul><li>Samordnande funktioner med tydligt uppdrag och legitimitet. </li></ul>
  23. 23. 8 Vad gör CFL? <ul><li>LU-projektet </li></ul><ul><li>2006-2007 </li></ul><ul><li>Lärande regioner </li></ul><ul><li>2007-2008 </li></ul>
  24. 24. <ul><li>kraften i den svenska tillväxten finns i den regionala utvecklingen … </li></ul><ul><li>en regionaliserad ekonomi håller på att växa fram … </li></ul><ul><li>vuxnas flexibla livslånga lärande är ett viktigt verktyg … </li></ul>Livslångt lärande och regional utveckling men …
  25. 25. Livslångt lärande och regional utveckling <ul><li>Utvecklingen är inte homogen över hela landet … </li></ul><ul><li>Olika regioner kommit olika långt … </li></ul><ul><li>Utvecklingslinjerna olika … </li></ul>därför projektverksamhet…
  26. 26. LU - ett projekt i samverkan <ul><li>Drivs av Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL … </li></ul><ul><li>… i samverkan med APeL Forskning och utveckling </li></ul><ul><li>Finansieras av CFL och Europeiska Socialfonden </li></ul><ul><li>12 regioner medverkar </li></ul>
  27. 27. LU-projektet <ul><li>Systempåverkan för lärande, utveckling och tillväxt (LU) </li></ul><ul><li>Projekt för spridning och systempåverkan </li></ul><ul><li>Samla, systematisera och sprida kunskap </li></ul><ul><li>Skapa möjligheter till utbyte mellan regioner </li></ul><ul><li>Stimulera till aktiviteter inom identifierade områden </li></ul>
  28. 28. Tre delprojekt Kunskaps- bildning Metoder och verktyg Processtöd
  29. 29. DELPROJEKT 1: Kunskapsbildning <ul><li>” Skapa en samlad och systematiserad kunskap kring hindrande och främjande faktorer i utvecklingen av en infrastruktur för vuxnas lärande med koppling till lokal och regional arbetsmarknad, utveckling och tillväxt.” </li></ul>
  30. 30. DELPROJEKT 2: Processtöd <ul><li>Ekonomiskt stöd till egna praktiska processer, 500 000 kr var </li></ul><ul><li>Inom nätverket utgöra stöd i varandras processer </li></ul><ul><li>Projektet har en mäklande funktion </li></ul><ul><li>Varje region får en kontaktperson från CFL </li></ul><ul><li>Ta del av de metoder och verktyg som tas fram </li></ul><ul><li>Kommunerna i regionerna erbjuds stöd från CFL </li></ul>
  31. 31. DELPROJEKT 3: Metoder och Verktyg <ul><li>Styrs av regionernas behov och intresse </li></ul><ul><li>Seminarier, föreläsningar </li></ul><ul><li>Fortbildning </li></ul><ul><ul><li>Lärväxt - utvecklingsmaterial kring lärande och utveckling </li></ul></ul><ul><ul><li>Förändringskompetens – en kurs om regionalt samarbete kring utbildning och kompetensförsörjning </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekt som arbetsform </li></ul></ul><ul><ul><li>Hands-on Lärmiljö </li></ul></ul><ul><ul><li>Netvux </li></ul></ul><ul><ul><li>Safir ... </li></ul></ul>
  32. 32. LÄRVÄXT Ett utvecklingsmaterial som vill hjälpa dig att reflektera kring lärande och tillväxt
  33. 33. LÄRVÄXT - 4 temaområden Omvärldskunskap Gemensamt perspektiv Framtida lärstrukturer Lärande & Regional utveckling
  34. 34. Vilka regioner ingår i LU? <ul><li>Visat tydligt intresse för området </li></ul><ul><li>Erfarenheter av utvecklingssamarbete </li></ul><ul><li>Kommuner i samverkan </li></ul><ul><li>Koppling mellan lokal och regional nivå </li></ul><ul><li>Koppling till arbetsmarknad och näringsliv </li></ul><ul><li>Har kommit en bit på väg </li></ul><ul><ul><li>Behov av praktiskt processtöd </li></ul></ul><ul><ul><li>Möjlighet att delge andra sina erfarenheter </li></ul></ul>
  35. 35. Regioner som deltar <ul><li>DalaWux </li></ul><ul><li>Göteborgsregionen </li></ul><ul><li>Hälsingland </li></ul><ul><li>Kompetens Direkt, Kalmar län </li></ul><ul><li>Norrbotten             </li></ul><ul><li>Region Blekinge/Blekinge UtbildningsForum </li></ul><ul><li>Region Värmland </li></ul><ul><li>Umeåregionen </li></ul><ul><li>Vuxenutbildningen i Sörmland </li></ul><ul><li>Västernorrland </li></ul><ul><li>Örebro </li></ul><ul><li>Östsam </li></ul>
  36. 37. Ann-Sofie Jernstedt
  37. 38. Exempel från seminarium 070828 <ul><li>Värmland Ann-Sofie Jernstedt, Region Värmland Länk till videoinspelningen (19 min) </li></ul><ul><li>Dalavux Länk till videoinspelningen (23 min) </li></ul><ul><li>Örebro Sören Carlsson, Örebro Länk till videoinspelningen (15 min) </li></ul><ul><li>Regeringens politik för regional utveckling Linda Ylivainio, politiskt sakkunnig Näringsdepartementet Länk till videoinspelningen (23 min)   </li></ul>
  38. 39. Utvecklingsmedel från CFL - 2007 <ul><li>Den digitala klyftan (Folkbildning) </li></ul><ul><li>Utveckling av webbaserade gymnasiekurser på distans </li></ul><ul><li>Samverkansprojekt kring kompetensförsörjning och matchning av utbildning och behov </li></ul>(Avslutad ansökan)
  39. 40. Utvecklingsmedel från CFL - 2007 <ul><li>Pedagogiskt utvecklingsarbete kring digitala lärresurser och webb 2.0 </li></ul><ul><ul><li>Ansökningsperiod till 13 september 2007. </li></ul></ul><ul><li>Överta och nationellt bedriva CFL:s webbaserade gymnasiekurser på distans i Netvux </li></ul><ul><ul><li>Ansökningsperiod till 17 september 2007 </li></ul></ul><ul><li>Lärande regioner </li></ul><ul><ul><li>Ansökningsperiod till 20 september 2007 </li></ul></ul>
  40. 41. Lärande regioner ” Utvecklingen av det flexibla lärandet måste i allt högre grad ske som en integrerad del i en större strategi för regional utveckling och tillväxt”
  41. 42. Projektet Lärande Regioner <ul><li>Projekt för spridning och systempåverkan </li></ul><ul><li>Systempåverkan för lärande, utveckling och tillväxt </li></ul><ul><li>Skapa möjligheter till utbyte mellan regioner </li></ul><ul><li>Stimulera till aktiviteter inom identifierade områden </li></ul>
  42. 43. Förutsättningar … <ul><li>Ekonomiskt stöd max 500 000 till egna processer i 6-8 regioner </li></ul><ul><li>Krav på medfinansiering med 50% av erhållet belopp </li></ul><ul><li>Krav att inom projektnätverket utgöra stöd i varandras processer </li></ul><ul><li>Ta del av de metoder och verktyg som tas fram </li></ul><ul><li>Kommunerna i regionerna erbjuds konsultativt stöd från CFL </li></ul>
  43. 44. www.cfl.se
  44. 45. <ul><li>Vuxenutbildning som strategi för regional utveckling </li></ul><ul><li>10-11 oktober på Arlanda, Arlandia </li></ul>

  ×