Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Business Now: roadmap van fans naar business impact

1,596 views

Published on

De social business roadmap kun je gebruiken om te herkennen waar jouw organisatie staat. En om te bepalen waar je naar toe zou willen.

Deze roadmap bestaat uit vier fases: Presence, Dialogue, Engagement en Social Business. Een bedrijf dat voornamelijk aanwezig en vindbaar is op social media, verkeert in de ‘Presence-fase’. Wanneer een bedrijf ook daadwerkelijk het gesprek aangaat zit het in de ‘Dialogue-fase’. In de ‘Engagement-fase’ betrekt het bedrijf zijn klanten actief. Een ‘Social Business’ integreert social op alle niveaus in bedrijfsprocessen en ondernemingscultuur.

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Social Business Now: roadmap van fans naar business impact

  1. 1. Presence Dialogue Engagement Social Business Aanwezig zijn en leren In gesprek gaan en begrijpen Betrekken en organiseren Real-­‐>me inzicht en an>ciperen • Social is ‘het kindje’ van een pionier in de organisa6e • Monitoren en luisteren • Zoeken naar koppeling afdelingsdoelen • Opze=en van pilot projecten • Zoeken naar processen en richtlijnen • Social is belegd binnen marcom en/of service team • Structureel inze=en content en dialoog • Richten op aantallen, adverteren en targe6ng • Richten op plaCormen: ‘Facebook Plan’ in plaats van digitaal of social plan • Reac6ef betrekken van klanten • Social media richtlijnen sturend en gebiedend • Aanstellen social media manager of cross business social team • Social draagt bij aan bedrijfsprocessen • Social is vast agendapunt bij senior management • Open en klantgerichte cultuur • Intern en extern inze=en van social voor kennisdeling en communica6e • Structureel betrekken van klanten bij op6malisa6e • Aanstellen data manager voor analyse stuurinforma6e uit social • Social is verankerd in het denken en doen van alle medewerkers • Social draagt bij aan de visie en business doelen • Direc6eleden en senior managers zijn ac6eve ambassadeurs • Mensgerichte organisa6ecultuur, gericht op ‘co-­‐created value’ • Klanten kunnen de ini6ator zijn van verandering • Vrijheid voor medewerkers om processen te verbeteren • Data wordt strategisch en afdeling-­‐overs6jgend benut

×