Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lectric 7 October

594 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lectric 7 October

 1. 1. Module Public Relations<br />
 2. 2. Even voorstellen… Wie is Marcel Olislagerswww.linkedin.com/in/marcelolislagers twitter.com/marcel020 marcel.olislagers Wie is My Reputation<br />
 3. 3. Centrum voor Personal Branding en Online Reputatie <br />
 4. 4. De relevantie van Social Media op Public Relations<br />
 5. 5. Inhoud<br />Public Relations in vroegere dagen<br />De relevantie van Social Media op Corporate Websites<br />Online Reputatiemanagement en Online Monitoring<br />Shift van PR 1.0 naar PR 2.0 <br />Faciliteren van journalisten in digitale omgeving<br />Social Newsroom in een Public Relations Strategie<br />Cases Social Newsroom<br />Rich Media Persberichten 2.0<br />Personal PR ontmoet Corporate PR<br />
 6. 6. Definitie Public Relations<br />bevorderen van wederzijds begrip<br /> Visie<br /> Missie<br /> Positionering<br />
 7. 7. Stakeholder<br />
 8. 8. Maatschappelijk krachtenveld<br />
 9. 9. Public Relations en specialisaties<br />
 10. 10. Taken Public Relations<br />
 11. 11. Taken Public Relations<br />Lobbyen<br />Beïnvloeding publieke opinie<br />Speciale evenementen<br />Ghost writing<br />Fluistercampagne<br />Perscommuniques<br />
 12. 12. De Kredietcrisis; inzet van PR in 2008<br />Hoe gebruikten de grootste en verzekeraars banken internet om hun financiële achterban informeren.<br />Hun beloften: tijdige, transparante en accurate financiële informatie<br />
 13. 13. Zoektocht naar de kredietcrisis eind 2008<br />Zoeken op ‘kredietcrisis’ leverde 414.000 hits (Google.nl)<br />“credit crunch” leverde 7.911.000 hits (Google.com) <br />
 14. 14. Wat doen de banken & verzekeraars op internet?Bron: 2008<br />Citigroup (afschrijvingen: $ 42,9 miljard)<br />‘kredietcrisis’ komt op de homepage niet direct aan bod. Wel over Citigroup’s groei in Japan en de benoeming van een nieuwe Chief Innovation Officer. <br />Ook op de IR (Investor Relations) is informatie over de ‘kredietcrisis blijkt lastig te vinden. <br />
 15. 15. Wat doen de banken & verzekeraars op internet?Bron: 2008<br />UBS (afschrijvingen: $ 38,2 miljard)<br />Op de investeerders homepage prijken de resultaten van Q1 2008. Als je doorklikt naar het bijbehorende persbericht maken de Zwitsers melding van hun verliezen en de afschrijvingen als gevolg van de ‘kredietcrisis’ . <br />UBS heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van de ‘kredietcrisis’ . Na even zoeken op UBS blijkt het onderzoeksrapport (50 pagina’s) te vinden op de pagina’s over de algemene aandeelhoudersvergadering. <br />Het blijft echter ook bij UBS lastig om snel toegang te krijgen tot de ‘essentials’ over de ‘kredietcrisis’ . <br />
 16. 16. Wat doen de banken & verzekeraars op internet?Bron: 2008<br />Bear Stearns (afschrijvingen: $ 3,2 miljard <br />en overgenomen door JP Morgan Chase)<br />Bear Stearns heeft zich als gevolg van de ‘kredietcrisis’ moeten laten overnemen. De koers van het aandeel van $ 160 naar ruim onder de $ 10. <br />Op de website stond tot in juni 2009, dus ruimschoots na de start van de crisis, de volgende introductie: “Al 83 jaar lang winstgevend, nooit een verliesleidend jaar”. Het lijkt erop dat de ‘kredietcrisis’ bij Bear Stearns tot een online identiteitscrisis heeft geleid. <br />Actuele en gedetailleerde informatie over de ‘kredietcrisis’ blijkt lastig te vinden. <br />
 17. 17. Belofte ‘transparantie’ onvoldoende ingelost<br />Internet biedt prachtige kansen om up-to-date en transparant te communiceren met wereldwijd verspreide financiële doelgroepen. <br />Zeker gezien het gebruik van Google door de Stakeholders. Denk aan de bijna 8 miljoen hits op Google voor de zoekterm “credit crunch”. <br />De grote financiële instellingen die in dit geval de primaire bron van informatie zijn hullen zich nog teveel in stilzwijgen. <br />Je zou ook in 2008 verwachten dat bedrijven over zo’n belangrijk thema transparanter en toegankelijker communiceren.<br />
 18. 18. Naam PR nog van deze tijd ?<br />Term 'PR‘ onduidelijk en te pas en te onpas gebruikt<br />Kortom: time to change!? <br />Corporate Landscape Management StakeholderManagementIdentityManagement Influencer Management Public Influencer ManagementCorporateEnvironmentManagement Corporate RelationsManagement...etc....<br />
 19. 19. Online Reputatie Pers en Social Media<br />
 20. 20. Wat is online reputatie ?<br /> Niet<br /> Zoeken op je merknaam in Google <br />Google beïnvloeden met trucs om negatieve resultaten weg te drukken <br /> Wel<br />Relaties met alle stakeholders<br />Methodiek om je relatie met stakeholders inzichtelijk te maken en gericht te verbeteren<br />Actief positief communiceren via diverse online 2.0 tools. <br />
 21. 21. Het belang van Online Reputatiemanagement<br />“Het proactief en/of reactief beïnvloeden van de online publieke opinie teneinde een goede reputatie te verkrijgen of te behouden.”<br />Een merk valt of staat met haar reputatie. Op corporate niveau, merkniveau en op persoonlijk niveau (denk aan de CEO). <br />Online worden reputaties sneller dan ooit gemaakt of gebroken; het merk is een speelbal van de publieke opinie<br />Merken staan niet buitenspel in deze online omgeving <br /> Te weinig PR Bureaus besteden hier aandacht aan !<br />
 22. 22. Online Monitoring<br />
 23. 23. Wat is Online Monitoring ?<br />Webmonitoring (Luisteren)<br />Het monitoren van bedrijven, producten. <br />Herken de beïnvloeders.<br />Het volgen van trends en Bereik.<br />Vaststellen van Sentiment.<br />Meest invloedrijke websites, bloggers en twitter gebruikers.<br />Identificeren van potentiële PR crisis.<br />Het in kaart brengen van nieuwe content (Traceren van Buzz):<br />Sociale media<br />
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. Monitor en analyseer de Online Reputatie<br />
 27. 27. Monitor en analyseer de Online Reputatie<br />
 28. 28. Hoe anticiperen op toekomst social web?<br />Handel snel.<br />Maximale transparantie.<br />Connect met online ambassadeurs.<br />Breng website in delen.<br />13% gelooft in corporate of product advertising.<br />78% gaat af op aanbevelingen van mensen.<br />
 29. 29. Public Relations<br />De shift van PR 1.0 naar PR 2.0 <br />
 30. 30. Uitgangspunten van moderne PR<br />Van woordvoerder naar woordhoorder!<br />Vroeger via een select aantal journalisten. Nu vijf keer zoveel bloggers, journalisten. <br />Je kan niet iedereen, nog één op één benaderen. Keuze voor kennen van alle relevante contacten. Woordhoorder zijn dus... <br />Waarom iemand benaderen met een verhaal? Dé perslijst bestaat niet meer. <br />Prio op medialijst. Met alles en iedereen daarop die over bepaalde onderwerpen invloedrijk kan communiceren met anderen.<br />Wie je kent is dan dus minstens zo belangrijk als wat je kent !<br />
 31. 31. Van PR 1.0 naar PR 2.0<br />Via rss-feeds en weblogs wordt nieuws razensnel opgepakt en verspreidt. <br />Online journalisten zien het web als een sociaal-culturele omgeving.<br />Nieuws is niet langer schaars; iedere blogger gebruikt en hergebruikt.<br />Journalisten brengen boodschappen over via podcasts, online video’s of weblogs; gebruiken links van de informatie die er al is op diverse websites.<br />Belangrijke vragen: <br />Hoe zorg je ervoor dat bloggers over je schrijven? <br />Hoe zorg je dat consumenten optreden als ambassadeur? <br />Hoe ga je om met klachten op het web? <br />
 32. 32. Public Relations 2.0 <br /> 6 Stappen voor PR 2.0<br />
 33. 33. Stap 1 voor PR 2.0<br />In plaats van te beginnen met hard te roepen, geldt ook voor PR 2.0: <br /><ul><li>Luister eerst naar je doelgroep !
 34. 34. Wat zeggen en schrijven ze over je? </li></ul>Bijvoorbeeld: <br /> Monitor online conversatie van je doelgroep via tools zoals Google/alerts en Technocrati. <br /> Zoek regelmatig via Google op de naam van je organisatie, dienst of product én op keywords die je doelgroep gebruikt<br />
 35. 35. Stap 2 voor PR 2.0 : beschrijf de relatie met je doelgroep<br />Breng de “RELATIE” met je doelgroep in kaart.<br />Wat is de huidige situatie? <br />En wat is de gewenste? <br />Hoe ziet je doelgroep de relatie en welk voordeel heeft de doelgroep bij een relatie met jouw organisatie of merk? <br />Wat zijn de verwachtingen van beide partijen?<br />
 36. 36. Stap 3 voor PR 2.0 : beschrijf je off- en online speelveld<br />PR 2.0 gaat over het opbouwen van relaties. <br />Dan is het niet alleen belangrijk om de relaties zélf te beschrijven, maar ook het speelveld waarin je werkt. <br />Beschrijf welke off- en online media relevant zijn. Geef vervolgens aan wie de meest invloedrijke mensen, organisaties en individuele participanten zijn bij deze media.<br />
 37. 37. Stap 4 voor PR 2.0: raak vertrouwd met de media<br />Raak vertrouwd met de media die je doelgroep consumeert. Volg traditionele media, nieuwe media (sites, blogs) die je doelgroep leest, luistert en bekijkt. <br />Op deze manier krijg je inzicht in welke onderwerpen scoren en kun je nieuwe invalshoeken voor een onderwerp zoeken.<br />Onderhoud mediarelaties zorgvuldig. Ga in gesprek met een journalist of blogger over hoe hij tegen een bepaald onderwerp aan kijkt en waarom hij wil plaatsen. <br />Streef naar samenwerking: jij hebt input en de journalist of blogger kan op basis daarvan een verhaal vertellen.<br />
 38. 38. Stap 5 voor PR 2.0 : zoek de nieuwswaarde<br />Stel jezelf de vraag: waarom zou men dit doorvertellen? <br />Thema’s die nieuwswaardig zijn:<br /><ul><li>Paradox
 39. 39. Crisis/verandering
 40. 40. Human interest
 41. 41. Maatschappelijke discussie/issues</li></ul>Belangrijk: lever bewijs voor de nieuwswaarde:<br /><ul><li>Third party endorsement.
 42. 42. Onafhankelijk onderzoek,
 43. 43. Testimonials van klanten en
 44. 44. Quotes autoriteiten.</li></li></ul><li>Stap 6: faciliteer je doelgroepen en stakeholders<br />Bij PR 2.0 draait het om‘Be good and let others tell it’. <br />Geef de ontvangers de middelen om iets door te vertellen<br /><ul><li>inhoudelijk eenvoudig
 45. 45. gemakkelijk te herinneren
 46. 46. reproduceerbaar </li></ul>Geef de journalist of blogger de informatie en middelen die hij nodig heeft<br /><ul><li>Op maat
 47. 47. Beeldmateriaal
 48. 48. Achtergrondinformatie
 49. 49. Links </li></li></ul><li>De relevantie van Sociale Media op Corporate Websites<br />De corporate website staat niet bekend om het toepassen van<br />nieuwe online middelen zoals sociale media, terwijl veel <br />organisaties wel aanwezig zijn op sociale platformen !<br />Hoe kunnen deze twee elementen van het sociale landschap van <br />organisaties elkaar versterken?<br /> EEN PARADOX !<br />
 50. 50. Een oplossing voor deze paradox<br />Corporate websites zijn dé plaats om deze activiteiten te verenigen. Enerzijds overzicht online aanwezigheid van een organisatie. Anderzijds Social Media content te gebruiken om informatie op de corporate website te verrijken. <br />MyReputation zorgt ervoor dat de corporate website relevanter wordt voor alle stakeholders. Aanwezigheid Social Media op corporate website draagt bij aan vergroten relevantie.<br />
 51. 51. Wat is relevantie voor stakeholders?<br />Relevantie is als de stakeholder voldoende input kan verzamelen <br /> om beslissingen te kunnen nemen. Beslissingen op basis van betrouwbare informatie.<br />Betrouwbare informatie (en conversatie) is te vinden op zowel sociale platformen en corporate websites.<br />13% gelooft in corporate of product advertising.<br />78% gaat af op aanbevelingen van mensen<br />
 52. 52. De Social Media Newsroom<br />Maar hoe geef je de noodzakelijke context mee aan je nieuwsbericht <br /> die er voor zorgt dat je bericht ook wordt opgepikt? <br />En hoe faciliteer je de verspreiding van je online nieuwsbericht? <br />De SocialNewsroom 2.0<br />Persbericht 2.0<br />
 53. 53. De Social Newsroom van My Reputation<br />Complete online newsroom voorzien van Social Media om Marketing en PR campagnes wijder te verspreiden.<br />Omgeving waar journalisten, media, investeerders en andere gegadigden alles kunnen vinden over producten, diensten, persberichten, reclame campagnes, video, corporate nieuws, events, medewerkers, het managementteam en de organisatie.<br />Ontsluit informatie een overzichtelijke centrale plek. Tools waarmee commentaar achter gelaten wordt of verder te verspreiden.<br />
 54. 54. Social Content kan corporate website relevanter maken<br />Social Media ontsluiten op corporate website<br />Twee manieren van ontsluiten:<br />1) Linken en Aggregeren <br />2) Integreren<br />
 55. 55. Linken naar sociale platformen<br /><ul><li>Ontsluiten van de activiteiten op sociale media door organisaties.
 56. 56. Linken houdt het aanbieden van links  naar de desbetreffende aanwezigheid op sociale platformen in.
 57. 57. Met de content op de sociale platformen wordt dus niets gedaan op de corporate website.</li></li></ul><li> Aggregatie van informatie<br /> Verschil Social News Room en normale persomgeving<br />Aggregatie van social media content vanuit verschillende platformen. <br />Variant op de standaard nieuws- en perssectie. Aan de berichten worden  relevante en gerelateerde sociale media gekoppeld. Dit maakt het mogelijk om het bericht  in verschillende vormen aan te bieden (tekst, video, foto’s).<br />De Social News Room dient als centralisering van alle content die horen bij een campagne of corporate communicatie<br />Biedt voor journalisten een context rijke centrale plek voor informatie<br />Versterking van online reputatie door het aggregeren van social media in corporate website<br />
 58. 58. Social Newsroom. Online and interactive<br />Persberichten<br />Archive of press releases<br />Video’s<br />Management (face)<br />Interviews Management<br />Company figures<br />Press speaker<br />Integration Social Media<br />Photo’s<br />Highlights<br />Twitter feeds<br />
 59. 59. Tagging<br />Doorstuurmogelijkheid<br />Socialbookmarking<br />Links <br />SocialNetwerk sites (LinkedIn)<br />Aantal reacties<br />Pagerank <br />Hoe vaak gebookmarkt<br />Sociaal Newsroom integreerteenvoudigandere content in context. <br />Kant en klarepakkettenvoor de journalist die snelallesbij de hand wilhebben. <br />48<br />
 60. 60. Company Management Team<br />49<br />
 61. 61. Scania<br />
 62. 62. 51<br />Cisco<br />
 63. 63. Ford<br />
 64. 64. Deloitte<br />Deloitte gebruikt social media om zich als werkgever te laten zien<br />De activiteit op een corporate blog kan worden ingezet om enerzijds op een meer persoonlijke toon producten of beslissingen te belichten en anderzijds stakeholders te betrekken bij corporate informatie.<br />
 65. 65. De Talentbank<br />
 66. 66. Waterbestendig: actiesite Waterschappen<br />
 67. 67. Waterbestendig: actiesite Waterschappen<br />
 68. 68.
 69. 69. Hoe ziet de corporate website eruit in 2012?<br />De corporate website van 2015 zal een nog prominentere positie hebben verworven in de communicatiemix en in toenemende mate print vervangen. <br />De website actief als een strategisch communicatie-instrument dat voor de reputatie van het bedrijf absoluut key is. Niet alleen om de stakeholdergroepen van relevante informatie te voorzien, maar ook op interactieve manier een dialoog aan te gaan met deze groepen.<br />Versterkt door een goede inzet van multimedia, personalisatie,  een visueel attractief en onderscheidend design en de onvermijdelijke optimalisatie voor mobiel en PDA. <br />In het totaalaanbod van online tools en instrumenten zal het belang van corporate websites relatief afnemen en alleen dan kunnen welslagen als de aanpak van de website volledig is geïntegreerd met Search, Wikis, Virtual Worlds, Social Networks, Portals, Blogs, Video, SMS,  RSS enzovoorts.<br />
 70. 70. En hoe faciliteer je de verspreiding van je online nieuwsbericht?<br />Persbericht2.0<br />
 71. 71. Waarom persbericht 2.0 ?<br />Uitgangspunt<br />Maak journalisten en bloggers het gemakkelijk om alle relevante informatie rondom een persbericht handig op één plek te kunnen vinden.<br />Eenvoudige en goedkope manier bieden om persberichten te publiceren die maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die het web en social media bieden.”<br />Hoe werkt persbericht 2.0.?<br />Hetzelfde als posts in bekende blogsoftware: je vult alle gegevens in, uploadt attachments zoals afbeeldingen en video’s en vervolgens publiceren bericht.<br />Het distribueren van je persbericht, door middel van e-mail- en tweet-templates die je direct naar je contacten kunt versturen. Categorie-specifieke RSS-feeds, e-mail alerts en verzending naar de bekende zoekmachines (waaronder Google News, dus geïndexeerd).<br />
 72. 72. Persbericht 2.0 <br />
 73. 73. Personal Branding meets Corporate Branding<br />Personal Branding is ook Public Relations<br />Als mensen de belangrijkste asset van een bedrijf zijn……. dan.....des te sterker de personalbrands van de medewerkers ....des te sterker de reputatie van het bedrijf.<br />62<br />
 74. 74. 63<br />
 75. 75. Traditionele traffic<br />Traffic<br />Traffic<br />64<br />
 76. 76. Meer & relevante traffic<br />Traffic<br />Traffic<br />Traffic<br />Traffic<br />Traffic<br />Traffic<br />Traffic<br />Traffic<br />Traffic<br />Traffic<br />Traffic<br />65<br />
 77. 77. Versterken van je corporate website<br />66<br />
 78. 78. Old school press room and online profile<br />67<br />
 79. 79. 68<br />
 80. 80. www.myreputation.nl<br />“Plug and Play” oplossing voor <br />Business Professional<br />Personal Branding<br />MKB Bedrijven<br /> Social Media Press Room<br />69<br />
 81. 81. EINDESucces !<br />marcel@myreputation.nl<br />70<br />

×