De concurrentie in social media voorblijven

10,073 views

Published on

Concrete aanpak en voorbeeld case hoe je conclusies kunt trekken en aanbevelingen kunt doen naar aanleiding van een analyse naar je concurrenten in social media.

Het is belangrijke input voor je social media plan en ook maandelijks te gebruiken om de effectiviteit van je social media inspanningen te analyseren.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De concurrentie in social media voorblijven

 1. 1. SOCIAL MEDIA ADVIES | COMMUNICATIE | IMPLEMENTATIE | MONITORING JIJ WILT JE TOCH OOK IN SOCIA MEDIA ONDERSCHEIDEN VAN JE CONCURRENTEN? Praktische aanpak om je concurrenten voor te blijven.De concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 1
 2. 2. 1. InleidingSlimmer zijn dan en je onderscheiden van je concurrenten is één van de vele onderwerpen waar iederemarketeer toch regelmatig mee bezig is (of moet zijn). Een concurrentie-analyse vormt onderdeel van jestrategisch marketingplan en regelmatige benchmark-analyses vertellen hoe je er voor staat en op welkevlakken je het beter/slechter doet.Op een meer tactisch niveau zoom je verder in. Met het toenemende belang van social media, of andersgezegd de socialisering van het internet, kan het geen kwaad om te kijken hoe je concurrenten presterenin social media. Hoe en in welke context wordt er over hen gesproken, op welke sociale media platformenvindt dit plaats, hoe actief zijn zij zelf in social media, etc.? Kortom, relevante inzichten die jou als bedrijfkunnen helpen bij het innemen van een positie in social media of, indien je al als bedrijf actief bent in socialmedia, je positie kunnen verbeteren.In deze handleiding helpen we je op weg. We bieden je handvatten om een gerichte analyse te kunnendoen en we laten je met behulp van een voorbeeldcase zien hoe een analyse kan leiden tot concreteconclusies en aanbevelingen.De concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 2
 3. 3. 2. Indicatoren om je concurrenten te vergelijkenIn dit hoofdstuk beschrijven we 5 indicatoren die je kunt gebruiken om (regelmatig) je concurrenten insocial media te onderzoeken en ook onderling te vergelijken. Bewust is het woord indicator gebruikt,omdat het ten eerste geen exacte wetenschap is en ten tweede je de indicatoren vooral in samenhangmoet bekijken. De indicatoren moeten vooral leiden tot een goede kwalitatieve analyse van de oorzaak,het waarom. En daar heb je kennis en ervaring in social media voor nodig.2.1 Bereik - indicator voor exposure in social mediaDirect  vs.  indirect  bereik  Bereik creëren is een belangrijk argument om aanwezig te zijn op die plekken waar je doelgroep zichbevindt. Dat kan door bijvoorbeeld te participeren in discussies op forums, blogs of om zelf eenaanwezigheid te creëren op bekende social media als Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn.In het laatste geval spreken we over direct bereik, of te wel het bereik, de groep mensen waarmee je directvia social media kunt communiceren. Dat is wat anders dan indirect bereik, wat dat is de groep mensendie buiten je directe beïnvloedingsfeer ligt en die je bijvoorbeeld via via kunt bereiken door middel vanmond-tot-mond reclame.Meten  van  direct  bereik  Direct bereik, ook wel social reach genoemd, is eenvoudig te meten als het totaal van alle volgers,vrienden, abonnees op de sociale platformen waar je als bedrijf aanwezig bent. Je zult ongetwijfelddenken: "ik heb 2.500 Twitter volgers, maar het percentage Twitter volgers dat daadwerkelijk mijnberichten in hun Tweeter feed ziet is heel erg klein, dus mijn werkelijke bereik is eigenlijk veel kleiner". Datklopt inderdaad. Maar het is tegelijkertijd ook een kip-en-ei discussie. Zonder voldoende, liefst invloedrijke,volgers ben je nu eenmaal niet in staat om voldoende impact te maken en behaal je niet je doelstellingen.Het is vrij simpel te bepalen want de meeste van alle gegevens zijn openbaar, zie onderstaand fictiefvoorbeeld:De concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 3
 4. 4. De tabel vertaalt in een grafiek, levert het volgende plaatje op:Wat  je  ermee  kunt?  In dit fictieve voorbeeld wordt duidelijk dat “Jouw Bedrijf” ten opzichte van de concurrentie goed scoort inhet aantal RSS abonnees, maar minder scoort qua bereik op LinkedIn via haar LinkedIn Company Page.De belangrijkste vraag is: waarom is dat zo? Wat is de oorzaak hiervan?Nadere analyse resulteert bijvoorbeeld in de aanbeveling dat “Jouw bedrijf” er voor kan kiezen om via de“Status Updates” op LinkedIn korte samenvattingen van haar blogartikelen te promoten. Deze “statusupdates” verschijnen in het nieuwsoverzicht van je volgers.Reageren, leuk vinden of delen van “Status Updates” in LinkedIn zorgen voor de virale verspreiding vandeze updates en vergroten daarmee de kans voor organische groei van volgers.Actief monitoren welke updates effectief zijn en actief participeren via reacties zijn noodzakelijk om hetvirale effect te stimuleren en dus meer volgers te verkrijgen.De concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 4
 5. 5. 2.2 Share of Voice - indicator hoe vaak er over je bedrijf wordt gesprokenDiscussies, positieve of negatieve ervaringen van klanten over je bedrijf en concurrenten, vinden in socialmedia vaak buiten je eigen invloedssfeer plaats. Denk aan specifieke communities, blogs waar jij als bedrijfniet aanwezig bent. Daarmee zullen zij indirect anderen beïnvloeden. Hoe vaker dit gebeurt, hoe groter depotentiële impact voor je bedrijf.Belangrijk genoeg dus om een vergelijking te maken hoe vaak er over je bedrijf en concurrenten in socialmedia wordt gesproken. Hiervoor gebruiken we "share of voice" als indicator.Zoekdomein  bepalen  Share of voice bepalen doen we met behulp van social media monitoring tools. De meest eenvoudigemanier is om je hierbij te beperken tot de merknamen en de namen van producten/diensten van je bedrijfen concurrenten.Je bent echter vollediger als je deze lijst aanvult met de belangrijkste zoekwoorden waarmee je als bedrijfgeassocieerd wordt en die gebruikt worden in jouw categorie en product/service domein, bijvoorbeeld“doorlopend krediet”. Analyseer echter ook welke zoekwoorden gericht zijn op de intentie van jedoelgroep, zoals in de context van dit voorbeeld “hoe kan ik extra aflossen”.Voorbeeld  In onderstaand (anoniem) overzicht is de industrie (domein) weergegeven waarbinnen dit bedrijf actief is.Dit is bepaald door een set van zoekwoorden zoals hiervoor is beschreven.Dit bedrijf kent binnen het gekozen domein een ‘marktaandeel’ of te wel een ‘share of voice’ van 13% enlaat qua volume de concurrentie voorlopig achter zich.De concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 5
 6. 6. Echter er zijn uiteraard de volgende kanttekeningen bij te plaatsen: 1. Het schetst een beeld van slechts 1 periode – in dit geval een maand. Het zou zo maar kunnen dat één specifieke gebeurtenis in deze periode een piek heeft veroorzaakt in het aantal vermeldingen. Met andere woorden een langere termijn trend analyseren is altijd beter. 2. Onderzoeken wat het sentiment (zie 2.3) van deze vermeldingen is (positief/belangrijk) is uiteraard net zo belangrijk. Je kunt wel een grotere ‘share of voice’ dan je concurrenten hebben, maar als dit voor het merendeel veroorzaakt wordt door negatieve vermelding over je merk/product/dienst, dan is er geen enkele reden om te juichen.2.3 Sentiment - indicator voor hoe er over je bedrijf wordt gesprokenIn welke mate word je bedrijf en concurrenten in positieve of negatieve zin genoemd in social media?Belangrijk en zeker in combinatie met je ‘share of voice’. Negatief sentiment vraagt per definitie om nadereanalyse, helemaal als je concurrenten wel in staat zijn om positief voor de dag te komen in social media.In dit voorbeeld scoort dit bedrijf qua sentiment in deze periode aanzienlijk positiever dan de concurrentie.Da’s goed nieuws, maar ook hier geldt opnieuw: hoe langer de periode waarover je meet, hoe beter. Duikje dieper de details, dan onderzoek je wanneer er sprake was van negatief of positief sentiment. Vaak zijner specifieke pieken te ontdekken in het aantal conversaties over je bedrijf of concurrent. Belangrijk is danom te kijken wat de oorzaak is. En dat brengt ons bij de volgende indicator.De concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 6
 7. 7. 2.4 Context - indicator waarover in social media wordt gesprokenIs er een fundamenteel verschil te ontdekken tussen de vermeldingen over je bedrijf ten opzichte van deconcurrentie? Word je concurrent als expert beschouwd en jouw bedrijf bijvoorbeeld niet? Of worden deproducten of service van je concurrenten beter gewaardeerd? Allemaal belangrijke inzichten die een rolspelen bij het bepalen van de vervolgstappen in social media.Een goede social media monitoring tool moet je hier de nodige functionaliteiten voor bieden om op basisvan taalanalyse je een duidelijk beeld te schetsen. In hoofdstuk maken we dit concreet door middel vaneen voorbeeld.2.5 Kanalen - indicator waar er over je bedrijf in social media wordt gesprokenWaar vinden de conversaties over je bedrijf en concurrenten in social media plaats? Natuurlijk op je eigensocial media accounts op Twitter, LinkedIn, Facebook etc. Maar het is slechts een beperkt deel van depuzzel, want vanzelfsprekend wordt er op nog veel meer plaatsen in social media over je bedrijf enconcurrentie gesproken.In dit voorbeeld is voor dit bedrijf Twitter een belangrijk kanaal. Verdere analyse waar en waarom jeconcurrent in bepaalde kanalen vaker vermeldt wordt kan bijvoorbeeld leiden tot het ontdekken vanrelevante influencers waar je mogelijkerwijs een relatie mee kunt opbouwen om je bereik te vergroten.2.6 TenslotteEr zijn nog veel meer indicatoren te bedenken, echter deze set van 5 indicatoren zijn relatief eenvoudig temeten en te analyseren. Hoe ze in samenhang te gebruiken kun je lezen in het volgende hoofdstuk. Hiernemen we je mee naar een voorbeeld case.De concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 7
 8. 8. 3. Italiaans restaurant doet concurrentanalyse in social mediaConclusies trekken is in de praktijk best lastig, ook al omdat je de indicatoren zoals beschreven in hetvorige hoofdstuk, in samenhang moet bekijken. Jet beste laat zich dit beschrijven door middel van eencase waarbij een Italiaans restaurant zich oriënteert op het inzetten van social media en 2 concurrentenanalyseert.3.1 Beschrijving van de concurrentenRestaurant  1  Restaurant 1 is zeer actief op Facebook met een eigen pagina. Met 2.700 ‘vrienden’ in slechts 6 maandenis een groot bereik gecre_ëerd. Bijna dagelijks wordt gecommuniceerd. Fotomateriaal, stellingen, gerechten en ervaringen van bezoekers wordt actief gedeeld en besproken. Het restaurant mengt zich zelf ook actief in de discussies. Betrokkenheid van de doelgroep uit zich in gemiddeld 2,5 reacties per bericht over de afgelopen 2 maanden. Op Twitter is men ook actief, maar het lijkt er op dat tijd en capaciteit ontbreekt om ook dit kanaal te onderhouden. De meest recente tweet is van 1 maand geleden enslechts 70 volgers (en nauwelijks groei) laat zien dat dit medium al een tijdje stil staat.De website van het bedrijf is statisch, bruist niet en bevat slechts basale informatie. Het is in tegenstellingtot Facebook geen visitekaartje en inspireert niet tot een bezoek aan het restaurant.!Restaurant  2  Restaurant 2 is ook actief op Facebook en kent 89 ‘vrienden’. Gemiddeld worden er 2 tot 3 berichten permaand door het restaurant gepubliceerd, variërend van foto’s van nieuwe menugerechten tot vrij basic nieuws over het restaurant zelf (nieuw menu, openingstijden, evenement). Betrokkenheid vanuit de doelgroep is beperkt (gemiddeld 1,2 reacties per bericht over de afgelopen 2 maanden). Bezoekers delen nauwelijks eigen ervaringen. Het restaurant is ook actief op LinkedIn met een eigen LinkedIn Group met 109 leden. Er is weinig activiteit, gemiddeld 1 bericht per maand. Het gebruik van de LinkedIn Groupwordt eigenlijk primair gebruikt als PR medium, iets waarvoor de Group feitelijk niet bedoeld is.De website is stijlvol en schetst een ambiance die je ook in het restaurant kunt verwachten. De Facebookpagina en LinkedIn worden gepromoot, maar van echte integratie is geen sprake.!De concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 8
 9. 9. 3.2 Bereik - conclusies Indicator Restaurant 1 Restaurant 2 Twitter 70 0 Facebook 2.700 89 LinkedIn 0 109 (Group) Blog nee nee Pluspunten Facebook ademt de sfeer, gezelligheid en passie Actief op Facebook en LinkedIn, vooral van het restaurant uit en draagt daardoor bij aan laatstgenoemde kan slim zijn om de zakelijke markt de beleving en conversie naar bezoek aan te spreken. aan restaurant. Dagelijkse actieve betrokkenheid houdt Facebook Stijlvolle website die aansluit bij beleving in pagina levendig restaurant. Eenvoudige promotie van Facebook en LinkedIn Minpunten Geen directe conversie vanuit Facebook naar Facebook kan actiever benut worden om bereik en website (bijvoorbeeld online reserveerfunctie). betrokkenheid met doelgroep te vergroten en conversie naar bijvoorbeeld website (t.b.v. reserveren) te vergroten. Geen actieve promoties op Facebook LinkedIn Group wordt primair als PR medium benut. Het zou beter zijn om een LinkedIn Company Page hiervoor te benutten en Facebook te gebruiken als discussieplatform Website statisch, ontbeert bruisende beleving Twitter wordt niet benut als kanaal om bereik te zoals op Facebook wordt geboden. Blog vergroten, verkeer naar de website te genereren ontbreekt als landingsplatform voor deel van (blog op website) en bijvoorbeeld cross-promotie social media activiteiten. Social media worden niet van bijvoorbeeld relevante Facebook items. gepromoot en zijn niet geïntegreerd. Twitter niet actief onderhouden om bereik te Website ontbeert integratie van social media en vergroten, verkeer naar website te genereren of bijvoorbeeld blogfunctie dat als landingsplatform voor bijvoorbeeld cross-promotie van relevante kan dienen voor social media activiteiten. items op Facebook. Andere social media bereiksmogelijkheden zoals Video’s als contenttype in combinatie met YouTube gebruik van video via YouTube en LinkedIn (additioneel bereik) wordt niet benut. worden niet benut.De concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 9
 10. 10. 3.3 Overige indicatoren en conclusies Voor de overige indicatoren kijken we vooral of en zo ja, waar en hoe er binnen social media over de beide bedrijven gesproken. Dit betreffen de social media die buiten de eigen invloedssfeer vallen, dus alles behalve de eigen social media accounts op platformen als Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube etc. Omdat deze case over restaurants gaat nemen we volledigheidshalve ook de belangrijkste review sites mee als iens, dinnersite, specialbyte en eetnu. Op deze sites worden de meningen van bezoekers weergegeven en deze vormen dus eenbelangrijke bron voor het sentiment. Indicator Restaurant 1 Restaurant 2 Sentiment Positief: 82% Positief: 87% Negatief: 18% Negatief: 13% Volume concurrenten op basis van domein “italiaans restaurant” 4% 3% Context: waarover wordt gesproken lekker gegeten, heerlijk gegeten, genieten Kanalen waarbinnen concurrenten worden besproken Facebook: 100% Twitter: 33% Facebook: 67% Kanalen waarbinnen “italiaans restaurant” wordt besproken Twitter: 65%, Facebook: 16%, Hyves: 8%, Nieuws sites: 7%, Forums: 4%De conclusies die hieruit kunnen worden getrokken zijn: 1. Sentiment voor beide restaurants is zeer positief. Negatieve sentiment is niet structureel en wordt ingegeven door incidentele slechte ervaringen omtrent service en prijs/kwaliteit verhouding. 2. Het positieve sentiment komt uiteraard ook tot uiting in de onderwerpen waarover wordt gesproken. Het gaat hier vooral over “lekker” en “genieten”. Associaties die passen bij de beide restaurants. Woorden als “super eten”, “top” zijn associaties die vaker voorkomen bij culinaire top (sterren)restaurants. 3. Het volume van de conversaties over beide restaurants is gebaseerd vanuit de context van “italiaanse restaurants”. Een domein waarbinnen beide restaurants vallen en waarmee zij ook worden geassocieerd. Het directe bereik (de eigen social media accounts) biedt vooralsnog meer perspectief omdat de be_invloeding vanuit andere social media nog relatief beperkt is, met uitzondering van de restaurant review sites. 4. Facebook en Twitter zijn de kanalen om vooralsnog op te focussen.!De concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 10
 11. 11. 3.4 Conclusies vertalen in concrete aanbevelingenDe laatste stap in een concurrentieanalyse is de conclusies vertalen in aanbevelingen die input zijn voor jesocial media plan. Dit is uiteraard afhankelijk van je doelstellingen.In dit voorbeeld is de overall doelstelling meer omzet genereren. Door middel van social media activiteitenwil men de naamsbekendheid vergroten, de reputatie als “de ultieme inspiratiebron zijn voor italiaansculinair genieten” versterken en het aantal reserveringen via digitale en sociale media vergroten. Onderwerp Aanbeveling Positionering T.o.v. de concurrentie kunnen we ons onderscheiden als de culinaire italiaanse inspiratiebron door het bieden van receptuur, instructies, tips, wijn/spijsadviezen die nauw aansluiten op de culinaire belevenis in ons restaurant. Zo blijven we top-of-mind bij onze klanten, stimuleren we mond-tot-mond reclame en op de middellange termijn biedt dit voor ons de mogelijkheid om online een additionele inkomstenbron te generen door verkoop van culinaire artikelen. Daarnaast bieden zowel social media als de restaurant review sites ons de ultieme gelegenheid om feedback te krijgen over onze kwaliteit van dienstverlening zodat we dit kunnen blijven verbeteren. We zullen dit ook actief moeten promoten in andere media en binnen ons restaurant. Tenslotte kunnen we door middel van promotionele acties via social media bijvoorbeeld herhaalbezoek aan ons restaurant stimuleren of op tijden waar onze bezetting niet volledig is toch proberen om deze bezettingsgraad op te krikken. Kanalen Facebook wordt ons primaire platform voor: !- communicatie met en voor onze klanten, !- promotie van thema-avonden, speciale evenementen, incentves!- tips / adviezen / receptuur welke zullen doorlinken naar het blog op onze website - stimuleren van feedback / betrokkenheid van onze bezoekers - reageren op ! ! reacties van onze bezoekers - op termijn online reserveringsmogelijkheid !- op termijn komt hier onze online ! shop. Twitter gebruiken we net als Facebook voor promotie, feedback en serviceverlening naar onze klanten. Op LinkedIn starten we een “company page” waardoor we ons ook als zakelijk restaurant kunnen positioneren. Via status updates op LinkedIn bereiken we ons zakelijk netwerk optimaal. YouTube wordt ons platform voor culinaire inspiratie en how-to video’s. Het videomateriaal kunnen we hierdoor ook gebruiken op onze andere platformen. Onze website zal een blog gaan omvatten dat het hart vormt van de culinaire inspiratiebron. Hier komen onze tips/adviezen/receptuur/wijn-spijs combinaties die actief gepromoot worden via onze social media. Het garandeert continue verkeer naar onze website en de mogelijkheid tot conversie naar online reserveren. Onze website is qua uitstraling het verlengstuk van ons restaurant en is levendig door enerzijds ons blog en anderzijds door content van onze social media kanalen te integreren. Stijl Onze communicatiestijl zal zich kenmerken door passie voor de puurheid van producten, eenvoud, humor en servicegerichtheid.De concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 11
 12. 12. 4. TenslotteDoor je concurrentie in social media te analyseren en hiervan te leren krijg je handvatten om invulling tegeven aan je social media plan. Veelal is het ook de bevestiging van je ‘onderbuikgevoel’. Het mooie is datna implementatie van je social media plan je de indicatoren voor concurrentieanalyse in social media weerkunt gebruiken om jezelf blijvend te benchmarken ten opzichte van je belangrijkste concurrenten.De concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 12
 13. 13. Neem contact met ons op of volg ons!Website www.saristos.nlTwitter www.twitter.com/saristosRSS abonneer je op onze RSS feed voor alle updatesLinkedIn www.linkedin.com/company/saristosFacebook www.facebook.com/saristos.likeSlideshare www.slideshare.net/saristosYouTube www.youtube.com/user/saristosDe concurrentie in social media voorblijven © 2012, Saristos, Edwin Duys, www.saristos.nl 13

×