4artikelen persoonlijke media_strategie

546 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4artikelen persoonlijke media_strategie

 1. 1. Vier artikelen met betrekking tot persoonlijk social mediastrategie.BEfive: vijf simpele uitgangspunten voor social media strategievoor medewerkersJeroen NagtegaalNu Twitter de hype voorbij lijkt en definitief een plaats krijgt in onze maatschappij, stellenveel organisaties richtlijnen op voor social media gebruik door hun medewerkers, zoals deNOS en CNV die bijvoorbeeld naar buiten brachten. Toch hoeft het protocol niet zo uitgebreiden stellig te zijn: met vijf eenvoudige uitgangspunten geef je medewerkers al duidelijkheid.Een introductie van de BEfive.BEwustwordingBelangrijk is om je bewust te zijn van sociale mediakanalen zoals Twitter. Deze berichten zijn(doorgaans) openbaar en kunnen door alle volgers worden doorgestuurd of, bij ‘beschermde’profielen, alsnog openbaar worden gemaakt. Juist omdat het in vrijwel alle gevallen om korteberichten gaat, ontbreekt voor de ‘anonieme lezer’ de context die je wellicht bij het publicerenvan het bericht in je hoofd had. Berichten die worden geplaatst op Twitter zijn bovendien voorlangere tijd terug te vinden, waardoor soms ook nog eens de context van de tijd waarop hetbericht is geplaatst verloren gaat.Gebruikers moeten zich dus bewust zijn van deze functionaliteit. Aangezien bedrijven enorganisaties vrijwel geen controle kunnen uitoefenen over wat hun medewerkers (oppersoonlijke titel) schrijven op social media, is het raadzaam hen te helpen bij dezebewustwording door trainingen of workshops aan te bieden waarin deze zaken wordenbenoemd. Doorgaans is de marketing- of communicatieafdeling goed op de hoogte van demogelijkheden van dergelijke trends, dus het inhuren van een specialist is daarbij niet directnoodzakelijk.
 2. 2. BEeldvormingOntegenzeggelijk stralen persoonlijke berichten van medewerkers op social media af op deorganisatie(s) waarvoor zij werken. Een medewerker is immers afgezant van die organisatie,dus alles wat hij of zij zegt kan invloed hebben op de perceptie van de organisatie. Vaak zaldat overigens in een positieve context zijn, want vanuit de menselijke behoefte aanwaardering worden social media hoofdzakelijk ingezet om succesverhalen te delen.Medewerkers die over hun baan Twitteren, zullen derhalve vooral positieve berichten naarbuiten brengen.Desalniettemin is het belangrijk te beseffen dat persoonlijke standpunten die via social mediaworden geuit, ook bijdragen aan de beeldvorming van een organisatie. Iemand die openlijkGeert Wilders steunt in zijn politieke standpunten kan daar niet alleen als privépersoon, maarook als medewerker op worden aangesproken door zakelijke relaties. Plaats je foto’s van jezelfachter een meter bier in de kroeg, dan heeft dat invloed op je uitstraling als privépersoon enmedewerker. Het is dus raadzaam om terughoudend te zijn in het plaatsen van extremestandpunten, partyfoto’s of excessen en je bewust te zijn van de invloed die dat kan hebbenop je persoonlijke én zakelijke beeldvorming. Het klassieke spreekwoord ‘bezint eer gij begint’gaat ook voor de moderne social media op!BEdreigingSommige organisaties zien medewerkers die actief zijn op social media als een bedreiging,omdat het klanten en relaties de kans geeft om buiten de geijkte kanalen informatie in tewinnen of hun ongenoegen te uiten over het bedrijf. Dit is inderdaad een aandachtspunt, maarvertrouwen in de medewerkers is nuttig. Feedback in de vorm van kritiek en klachten zijnimmers waardevol en geven een organisatie de kans om verbeteringen door te voeren.Aangezien medewerkers die actief over hun werkzaamheden schrijven hoofdzakelijk positiefzijn, zullen zij als ambassadeurs van je bedrijf eventuele negatieve reacties op eenzachtmoedige manier sussen of proberen om de klachten op te lossen. Daarmee wordt eenbereik gegenereerd dat via traditionele kanalen nooit haalbaar is.Daarbij is het echter wel relevant dat zij bij vragen of klachten die hun kennis te boven gaan,de mensen naar de juiste afdeling doorsturen. Hier ligt dan ook een taak voor marketing(sales en proactief) en klantenservice (reactief) om bereikbaar te zijn voor de medewerkersbinnen hun organisatie die actief zijn op social media. Voor beide afdelingen is het sowieso
 3. 3. raadzaam om te monitoren wat er over hun bedrijf wordt verteld op social media, zodat zij zelfin contact kunnen treden met klanten en relaties. Hun aanwezigheid helpt de andere actievemedewerkers vervolgens om eenvoudig om te gaan met negatieve reacties.BEleefdheidWat mag je nu wel en niet roepen over je bedrijf via social media? Mag je dubbelzinnigegrappen maken of kan dat schade opleveren aan je persoonlijke of zakelijke imago? Sommigeorganisaties kiezen ervoor om daar richtlijnen voor op te stellen, maar in essentie is hetgedrag en de uitingen op social media niet anders dan de dagelijkse face-to-faceontmoetingen binnen een organisatie voert. Richtlijnen hiervoor zijn dan ook niet nodig, wantde eigen normen en waarden zijn online feitelijk niet anders dan offline. Val je ‘offline’ iemandaf of gebruik je schuttingtaal, dan heeft dat net zoveel invloed op hoe men tegen je aankijktdan wanneer dat via social media gebeurt.Een aandachtspunt is wel het noemen van andere personen of bedrijven via social media. Hetpast binnen de fatsoensnormen om daar zorgvuldig mee om te gaan, want hoewel de éénmisschien overtuigd is van social media en regelmatig berichten in de openbaarheid brengt,hoeft dat niet te betekenen dat collega’s of vrienden ook op die manier naar buiten gebrachtwillen worden. Wees dus zorgvuldig in het noemen van mensen die (bewust) niet op socialmedia actief zijn. Hetzelfde geldt voor collega-bedrijven of zakenrelaties; ook zij hebben erwellicht niet om gevraagd om in sociale media uitingen te verschijnen. Bovendien kan dezeinformatie ook nog eens concurrentiegevoelig zijn.BElevingEen laatste, belangrijke factor voor succesvolle inzet van social media door je medewerkers, isbeleving. Stimuleer uw medewerkers om te schrijven over hun werkzaamheden, maar laat henalleen actief zijn op social media als ze het leuk vinden. Stel derhalve geen verplichtingen inhet gebruik van social media of het hanteren van een bedrijfslogo, maar laat medewerkerszich vanuit hun eigen passie uiten als medewerker van jouw organisatie. Dan creëer jeoprechte ambassadeurs die een enorme impuls aan je merk kunnen geven!
 4. 4. Regisserend leiderschap, hoe zit het met jouw persoonlijke socialmedia strategie?Weblog Frank WillemsIn 2011 zullen vele blogs volgen over regisserend leiderschap. Ik zal deze blogs koppelen aande inzichten bij het ontwikkelen van onze leiderschapsmaster. Bij het in de kerstvakantie lezenvan boeken van Brian Solis (Engage), Nicholas Christakis (Connected) en Duncan Watts (SixDegrees) en een artikel van Soumitra Dutta (Whats you personal media strategy) kwam ik aleen paar aardige inzichten tegen.Het is geen nieuws meer dat door de sociale media-wereld consumentengedrag en deprofessionele werkomgeving sterk zullen veranderen. Het gebeurt volop om ons heen envele organisaties zijn druk bezig met het creëren van alomvattende social media strategieën. Bijeen kleine rondvraging bij klanten en professionals naar de organisatorische gevolgen vansociale media constateer ik dat steeds meer leiders er achter komen dat de impact van socialmedia niet alleen hun bedrijf raakt maar ook henzelf. De vermenging tussen persoon en bedrijf iseen nieuw paradigma met een noodzaak tot persoonlijke actie.Die actie start met het onderkennen van de verschillende social media toepassingen en deverschillende doelgroepen waar je actief moet of wilt zijn. Dat wordt op dit moment nogalbehoorlijk door elkaar gehaald.1. Omgeving familie en vrienden (persoonlijk en privé): Het doel is om in deze socialeomgeving in contact te blijven, persoonlijke informatie uit te wisselen en commitment aan derelatie te geven. Voorbeeld van handige Social media toepassingen hierbij zijn Facebook ofHyves in een gesloten groep.2. Omgeving werk en collegas (professioneel en besloten): Het doel is om in deze socialeomgeving teams samen te stellen om aan projecten te werken, samen te werken aan (gesloten)innovaties en op de hoogte te zijn van elkaars inhoudelijke kennis en ervaringen. Voorbeeldenvan handige Social media toepassingen hierbij zijn Yammer, Winkwaves Kenniscafé en Ning.3. Persoonlijk en publiek (maatschappelijk): Het doel is om in deze sociale omgeving jouw passievoor een onderwerp te delen en jouw visie en ideeen met anderen te delen. Hiermee zullenanderen jou leren kennen, leer jij anderen kennen en zal je aansluiten op sociale netwerken.Voorbeelden van handige Social media toepassingen hierbij zijn Blogs (Typepad, Wordpress,Posterous en Blogger) en natuurlijk de alom bekende Youtube, Myspace, Slideshare en Twitter.4. Professioneel en publiek (professionele peergroep): Het doel is om in deze socialeomgeving zichtbaarheid te creëren, aansluiting te vinden op competenties, kennis uit te wisselenen contacten (relatiebeheer) te onderhouden. Dit is meer de profilering vanuit een zakelijk enprofessioneel oogpunt. Voorbeelden van handige Social media toepassingen hierbij zijn LinkedIn,Twitter, Slideshare en sector specifieke communities en portals.Op alle vier de gebieden is het dus niet alleen handig maar ook belangrijk om een persoonlijkesocial media strategie te hebben. Je communiceert binnen alle vier de omgevingen verschillend.Niet iedereen hoeft overigens op alle vier de sociale omgevingen actief te zijn. Het hangt af welkdoel je wilt bereiken. Veel te vaak zien we dat deze vier omgevingen en toepassingen dwars doorelkaar worden gebruikt en de voorbeelden van uitgleiders zijn alom bekend.Waar moet je beginnen om je persoonlijke social media strategie te maken? Een paar praktischetips:
 5. 5. 1. Google jezelf regelmatig. Het klinkt vanzelfsprekend, maar doe het regelmatig en vergelijk dan jouw resultaten met die van collegas, vakgenoten of concurrenten. Hoe sta je ervoor en wil je dit? Bepaal hiermee je eigen mening en je toekomstige merk (brand).2. Bescherm je identiteit. Zorg dat je op de belangrijke eerder genoemde toepassingsomgevingen op zijn minst een account hebt. Zorg eventueel ook voor een persoonlijk internet domein met je naam. Het is voor je het weet bezet door een ander.3. Maak een professioneel profiel. Kies een breed netwerk, zoals LinkedIn of een industrie- specifieke en word lid van relevante groepen en sociale gemeenschappen.4. Deel jouw kennis en visie met anderen. Start als je het internet te groot vind met bijdragen leveren aan platforms van je eigen organisatie (groep 2). Draag kennis over aan je collegas.5. Post voorzichtig openbare inhoud (groep 3 en 4). Update je Facebook en LinkedIn profiel en neem deel aan een discussiegroep. Plaats dan enkele vakmatige en inhoudelijke tweets, upload een presentatie bij YouTube of Slideshare. Bedenk wel vooraf of dit de boodschap is die je de wereld in wilt sturen, terughalen is moeilijker als je er achteraf spijt van krijgt.6. Kijk wat er gebeurt en laat je ook verassen door dingen die je niet had voorzien, ook als er mensen je willen volgen die je niet kent. Reageer naar ze en nodig ze uit voor discussie.7. Ervaar, hou vol, leer en vertaal het effect naar hoe jij in de wereld bekend wilt staan. Nu begint een persoonlijke sociale media strategie te leven en werk je aan je persoonlijke merk. Het is vast leuker dan verwacht.
 6. 6. Een persoonlijke social media ‘strategie’by Menno Lanting on June 12, 2010 Als reactie op de vorige post stelde Tim Molendijk terecht dat hetprachtig is om het belang van een persoonlijke ‘social media strategie’ te benadrukken,maar dat dat toch nog steeds erg abstract blijft.Daarom hierbij een poging om daar invulling aan te geven. Daarbij ben ik uitgegaan vanmijn eigen aanpak. Niet dat die nu de ‘ golden rule’ is dan wel moet zijn, maar simpelomdat ik daar zeker iets over kan zeggen. Nu klinkt een ‘strategie’ wel als erg planmatigen van te voren bedacht, dat was het maar voor een deel. Het vormde zich eigenlijk meergaandeweg. Voor de hardcore gebruiker zal dit wellicht volkomen gesneden koek zijn.Zelf merk ik ook dat ik er vaak snel overheen ga om te kunnen praten over denetwerkeconomie, connectivity, social innovation. Echter zoals Tim terecht aangeeftstokt het bij heel veel (nieuwe) gebruikers juist in het begin. Volgens mij ook een van deoorzaken waarom de adoptie van social media binnen bedrijven nog beperkt is.Om te beginnen stelde ik mezelf de vraag hoe online sociale netwerken zouden kunnenbijdragen aan mijn strategie. Maar wat was mijn strategie eigenlijk? Of in drie deelvragengeformuleerd: Wat is mijn professie? Wat wil ik bereiken? Met wie wil ik dat doen? Nuis het voor professionals in kennisintensieve en/of creatieve bedrijven vaak nog helemaalniet zo makkelijk om hun strategie te benoemen. Wat is nu je vak? Wat doe je precies enwie heeft daar profijt van? Tijdenlang hakkelde ik me regelmatig op familiefeestjes metvage teksten langs vragen naar wat ik nu eigenlijk zo de hele dag deed. Maar om tebeginnen met mijn professie. Begin 2008 omschreef ik die voor mezelf als volgt: ‘Ik wilme richten op de impact van digitalisering op organisaties en leiderschap.’ Dat kon beter:‘Ik wil kennisintensieve en creatieve bedrijven en de professionals die daar werken, lerenmaximaal te profiteren van de netwerkeconomie.’ En hoe dan? ‘Door erover te lezen,schrijven, spreken en adviseren.’Ik ben een kenniswerker. Creativiteit, toegang tot relevante kennis en een goed netwerkzijn mijn belangrijkste instrumenten. Tenminste, dat heb ik voor mezelf zo benoemd.Steeds meer mensen bereiken het stadium dat ze een goed en overzichtelijkprofiel hebben, maar sociale media creëren pas echt waarde wanneer er sprake is vancommunicatie over en weer. Hierbij is het van belang te zorgen voor een voortdurendestroom van nieuwe informatie. Want dat is voor mij een van de twee belangrijkste‘grondstoffen’. De andere is contacten. Dit zijn communicerende vaten. Interessantecontacten leiden bijna altijd tot interessante informatie of weer nieuwe contacten.
 7. 7. Andersom werkt het ook: als ik interessante informatie deel, trekt dat ook weer potentiëlecontacten aan.Dit gedeelte schrikt vaak mensen af. Het lijkt al snel dat het vergaren van te delen kenniseen extra dagtaak is. Bijna iedereen isechter een bron van interessante informatie. Het is wel belangrijk dat je heel helderformuleert wat je expertise is. Om je te helpen om informatie uit allerlei verschillendebronnen te distilleren, kun je gebruik maken van allerlei tools. Ik streef ernaar meerkennis te delen dan te vragen. De informatie die ik deel komt grotendeels uit gesprekkendie ik voer, boeken en artikelen die ik lees, seminars en congressen die ik bezoek of deinteractie tijdens workshops, strategiesessies en presentaties die ik geef. Ook komt er veelinspiratie en kennis ‘binnen’ via allerhande weblogs en sites. Op mijn (Google)-startpagina heb ik daarvoor diverse rss-feeds samengebracht. Verder heb ik Google Alertsingesteld op een aantal kernwoorden. Als deze woorden online voorbijkomen, ontvang ikeen mailtje.De belangrijkste instroom en uitstroom van contacten en kennis loopt via Twitter. Als ikbehoefte heb om wat dieper in te gaanop een onderwerp, doe ik dat via mijn blog. Content zoals video’s of presentaties deel ikvia YouTube en SlideShare. Op Twitter volg ik vooral mensen die zich bezighouden metonderwerpen uit mijn ‘strategie’. Er zijn diverse zoekmachines voor Twitterwaarmee je op trefwoord kunt zoeken. In mijn geval zijn dat termen als ‘innovatie’,‘sociale netwerken’, ‘online marketing’ en ‘strategie’. Uit de resultaten heb ik een mixvan mensen samengesteld die ik ben gaan volgen, weer volgens de 80/20-regel. Het zijnvoornamelijk mensen uit Nederland, maar ook een aantal internationale experts/ auteursop de genoemde gebieden. Onderhand zijn het aardig wat mensen, maar met Tweetdecken een handige indeling, kan ik er behoorlijk wat volgen.Deze post is overigens direct een uitnodiging voor anderen om hun ervaringen en‘strategieen’ te delen.
 8. 8. De waarde van social mediaDoor Tom Gouman van Twynstra GuddeZolang mensen ergens de waarde niet van inzien, is de kans klein dat ze zich erin zullenverdiepen. Veel organisaties hebben te maken met een groep medewerkers die zich nietdirect geroepen voelt om ‘iets te gaan doen’ met social media. De vraag wat social mediakan betekenen voor jou als persoon, of voor de organisatie als geheel, is een vraag diedaarom ook steeds vaker wordt gesteld. In dit artikel bespreek ik de 3 belangrijkste‘waarden’ van social media; ‘Branding’, ‘Engaging’ en ‘Learning’.Voor de social media scepticiSocial media zijn wereldwijd, open, transparant, niet hiërarchisch, interactief en in‘realtime’. Duidelijk is dat social media een effect hebben op, onder andere, de maniervan werken in organisaties. Social media brengen zowel kansen als gevaren met zich mee,of zoals Cruijff het zou zeggen: “Elk voordeel heb zijn nadeel!” Hieronder staan de 3(belangrijkste?) waarden en de bijbehorende risico’s beschreven, misschien wel vooralvoor de ‘social media sceptici’ onder ons.1. BrandingSocial media zijn een makkelijke en ‘gratis’ manier om te werken aan je ‘personal brand’,je eigen ‘merk’. Binnen social media communiceer je over wie je bent en wat je doet. Ditkan zowel binnen als buiten de organisatie zijn. De meningen zijn nogal verdeeld als hetgaat om onzinnige ‘huis-tuin-en-keuken-tweets’, maar over het algemeen is het aan teraden om zakelijk social media gebruik ook af en toe een persoonlijk tintje mee te geven.Dit kan variëren van het vermelden van het aantal kinderen in je online profielen tot aanhet tweeten over de dingen die je meemaakt buiten je werk om. De gedachte hierachter isdat men naast dat ze weten wat je doet, ze ook het gevoel krijgen dat ze je kennen. Het isdus heel belangrijk om authenticiteit na te streven en vooraf goed na te denken over jedoelgroep (wie wil ik bereiken) en de inhoud (wat ga ik communiceren).Voorbeeld: ‘Blog’Een blog draagt bij aan je ‘personal brand’ omdat je daarmee specifieke inhoud koppeltaan je naam en gezicht. Met het plaatsen van een blog kan je laten zien wat je doet, ofwaar je verstand van hebt. Mensen lezen de informatie en zien je naam en foto erbij staan.Ze weten dan dat jij degene bent die daar verstand van heeft.RisicoInmiddels misschien overbodig om te zeggen, maar wat eenmaal online staat, blijkt nietmeer zo gemakkelijk te verwijderen. Een reactie onderaan een artikel plaatsen dat jemisschien beter iets genuanceerder had kunnen schrijven, of een direct message (privé
 9. 9. tweet) die door een verkeerde druk op de knop toch niet zo privé is, we hebben het vastallemaal wel eens meegemaakt.2. EngagingNaast een manier om jezelf te profileren, zijn social media geschikt om in contact tekomen met branchegenoten, collega’s, klanten, opdrachtgevers en het grote publiek. Doorgebruik te maken van het interactieve karakter van social media (niet alleen zenden, maarook luisteren en converseren) toon je betrokkenheid bij de mensen die deel uitmaken vanje (online) netwerk. Hiernaast is het een uitgelezen kans om de relaties die je al hebt teversterken en te benutten. Een goed voorbeeld is dat je op LinkedIn kan zien wie er in jenetwerk een andere baan of functie heeft gekregen. Als je vervolgens een berichtje stuurtwaarin je die persoon feliciteert met zijn nieuwe baan of functie, dan laat dat zien dat jebetrokken bent bij de mensen die deel uitmaken van je netwerk.Voor leidinggevenden in het bijzonder zijn social media uitermate geschikt om debetrokkenheid bij werknemers te vergroten. Het is niet voor niets dat social media vaakworden genoemd als technische ondersteuning bij ‘het nieuwe werken’. Onderbetrokkenheid kan ook ‘draagvlak’ worden gerekend. Social media zijn mooie tools omanderen te betrekken bij beslissingen en processen. Beslissingen worden op deze manierbreder gedragen en medewerkers voelen zich gehoord door het management.Voorbeeld: Yammer (interne Twitter)Het voordeel van een ‘interne Twitter’ als Yammer is dat je op een Twitter-manier metelkaar kan communiceren, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je berichten door de helewereld (of je klanten of opdrachtgevers) worden gelezen. Bij veranderingen kan eenmanager gebruikmaken van een besloten groep binnen Yammer, waarin hij een aantalmedewerkers betrekt bij de verandering om ervoor te zorgen dat er draagvlak is voor deverandering. De betrokken medewerkers kunnen optreden als ambassadeurs doordat zezich mede verantwoordelijk voelen door hun betrokkenheid.RisicoTe veel betrokkenheid van bovenaf kan zorgen voor een ‘big brother’ effect. Het gevoelkan ontstaan dat je constant in de gaten wordt gehouden. Hiernaast is het alsleidinggevende niet altijd wenselijk om je werknemers te betrekken bij bepaaldebeslissingen en processen.3. LearningOngeveer 80 procent van wat we leren, gebeurt in informele settings op of tijdens hetwerk. Slechts 20 procent vindt plaats tijdens formele settings als trainingen, cursussen enworkshops. Social media zijn dus, door het informele karakter, uitermate geschikt om teworden ingezet als informele leermiddelen. Social media tools bieden ondersteuning bijcocreatie, verbinden mensen met elkaar, versterken de communicatie en samenwerking
 10. 10. tussen individuen en ze maken het mogelijk om bronnen, ideeën en ervaringen uit tewisselen. Dit biedt medewerkers de kans om (op een informele manier) te leren van degrote stroom aan online beschikbare kennis en informatie. Onderaan een blog heb jebijvoorbeeld altijd ruimte om te reageren op een artikel. Vaak zijn de reacties een vormvan feedback op de inhoud van het artikel, in de vorm van aanvullende informatie enkritiek. Het effect hiervan is dat zowel de schrijver als de lezer meer informatie en meerinhoud krijgt dan het oorspronkelijke artikel bevat.Voorbeeld: LinkedIn groepenEen mooi voorbeeld van informeel leren met social media zijn de vele groepen opLinkedIn. Professionals en geïnteresseerden verzamelen zich rond een locatie, thema ofproduct. In de groep worden ideeën en tips uitgewisseld, kennis gedeeld en meninformeert elkaar over de nieuwste ontwikkelingen.RisicoSommige mensen kunnen niet of moeilijk omgaan met de grote stroom aan beschikbareinformatie waar ze toegang tot hebben via social media. Een voorbeeld is dat men hetgevoel heeft dat de Twitter timeline (alle berichten uit je netwerk) bijgehouden moetworden als een mail inbox, omdat men anders bang is dat er iets gemist wordt.Een ander risico is dat openbare feedback niet altijd positief bijdraagt aan deoorspronkelijke inhoud. In sommige gevallen wil je niet dat feedback of kritiek openbaaris omdat het, terecht of onterecht, een negatief beeld kan geven van je kennis ofmogelijkheden.Uiteraard hoop ik jullie mening, reactie, kritiek en feedback op dit artikel hieronder terugte lezen, zodat ook dit artikel meer waarde krijgt door de input die jullie zelf geven! Enstuur het gerust (via de mail) naar alle social-media-kritische collega’s, die detoegevoegde waarde van social media niet inzien.Bron: Soumitra Dutta, 2010. “Managing Yourself: What’s your personal social mediastrategy?” Harvard Business Review.

×