Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DIA .Ió D'OCTUBRE 
DIA 17 D'OCTUBRE 
DADES PERSONALS: 
Nom 
cog nômq 
Adreça 
Codi postal Ciutat 
Telèfon 
Adreça electròn...
El Centre de Recursos Educatius del Mar del Museu 
Marítim de Barcelona dedica les jornades de Museus 
i Educació d'aquest...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

V Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2002

Activitats familiars als Museus. V Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2002

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

V Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2002

  1. 1. DIA .Ió D'OCTUBRE DIA 17 D'OCTUBRE DADES PERSONALS: Nom cog nômq Adreça Codi postal Ciutat Telèfon Adreça electrònica Professió lnstitució on trebal leu FORMA DE PAGAMENÎ lngrés o transferència bancària per I'import de ó0 € a: Consorci de les Drassanes de Barcelona Concepte: Jornades de Museus i Educació Caixa de Catalunya Entitat 2013, oficina 030ó, D.C. 18, c/c n" 0200255105 Sou pregats d'enviar còpia del justificant de pagament a l'atenció del CREM del Museu Marítim de Barcelona Fax: 933 019 580 Adreça: Av. Drassanes s/n. 08001 Barcelona DADES FISCALS (en cas que necessiteu factura) Nom o raó social DNI/ NIF Adreça Població
  2. 2. El Centre de Recursos Educatius del Mar del Museu Marítim de Barcelona dedica les jornades de Museus i Educació d'aquest any a les Activitats Familiars als Museus. Aquestes jornades, que se celebraran els dies 1ó i '17 d'octubre del 2002, estan dirigides, principalment, a tècnics dels departaments d'educació de museus catalans, però també a pedagogs, sociòlegs i, en general, interessada en aquest tema. En aquests moments la majoria de museus ja organitzen activitats per a escolars i, per contra, l'oferta destinada a grups familiars és molt més recent i menys estesa. L'objectiu d'aquestes jornades és reflexionar i debatre sobre la funció que han de tenir les activitats per a grups familiars en els museus- Jornades de Museus ¡ Educac¡ó del Museu Marítim aa ,,ACTIVITATS FAMILIARS als Museus" lnformació: Departament de Restauració Museu Marítim Av. de les Drassanes s/n 08001 Barcelona TeL 933.429.920 ext. 1 3ó e-mail: restauracio.mmaritim@diba.es @museu marítim Departament de Restauració DRASSANES REIAI.S DE BARCELONA @BDa¡prcuetalocnlóa CI? xafia de municip¡s ÂJuntamentde Barcelona port de Brr<elonð

×