Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avui investigues tu MMB

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Avui investigues tu MMB

 1. 1. AVUI INVESTIGUES TU! EL PROJECTE MUSEOGRÀFIC INTERACTIU DE L’INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA ! XVII Jornades de Museus i Educació Museu Marítim de Barcelona, 2014
 2. 2. AVUI INVESTIGUES TU!
 3. 3. PENSAR EL CONCEPTE DES DE TOTS ELS ANGLES ! EQUIP DE TREBALL MULTIDISCIPLINAR: ! DISSENYADORA GRÀFICA DISSENYADOR DE PRODUCTE DISSENYADOR D'INTERACTIUS ARQUITECTE PERIODISTA www.touche.cat
 4. 4. El nostre enfocament: VIURE UNA EXPERIÈNCIA ! LA MANERA MÉS DIRECTA DE CONEIXEMENT ! (INTEL·LECTUAL, FÍSIC I EMOCIONAL) ! EL ROL ACTIU DEL VISITANT: L'USUARI COM A PROTAGONISTA ! COEXISTÈNCIA DE VISITA CLÀSSICA I PROACTIVA !
 5. 5. PUNT DE PARTIDA: ! UN NOU POSICIONAMENT DE L’ICP: ! DE “LA PEÇA” A “L’INVESTIGADOR”
 6. 6. A QUIN PÚBLIC ENS DIRIGIM: ! ESCOLAR I FAMILIAR, EL MÉS NOMBRÓS ! CIUTADANIA GENERAL
 7. 7. REPTES ! ESPAI DE 156 M2 I COMPLEXITAT DE CONCEPTES PER TRANSMETRE
 8. 8. REPTES ! ESPAI DE 156 M2 I COMPLEXITAT DE CONCEPTES PER TRANSMETRE SOLUCIÓ ! COMBINACIÓ DE RECURSOS, GUIÓ I NIVELLS DE LECTURA (FÍSICS I VIRTUALS) ! 3 NIVELLS DE LECTURA !
 9. 9. ! ! 3 NIVELLS DE LECTURA !
 10. 10. 5 FASES EN LA RECERCA: ! EXCAVACIÓ / PREPARACIÓ / INVESTIGACIÓ / PUBLICACIÓ / DIFUSIÓ 1 5 2 4 3
 11. 11. 4 CASOS D'ESTUDI REAL PER A LES 4 LÍNIES D'INVESTIGACIÓ: ! PRIMATOLOGIA / PALEOBIOLOGIA / FAUNES DEL MESOZOIC / FAUNES DEL NEOGEN I QUATERNARI ! !
 12. 12. LA TUTORA VIRTUAL
 13. 13. 5 FASES: EXCAVACIÓ / PREPARACIÓ / INVESTIGACIÓ / PUBLICACIÓ / DIFUSIÓ
 14. 14. 5 FASES: EXCAVACIÓ / PREPARACIÓ / INVESTIGACIÓ / PUBLICACIÓ / DIFUSIÓ
 15. 15. 5 FASES: EXCAVACIÓ / PREPARACIÓ / INVESTIGACIÓ / PUBLICACIÓ / DIFUSIÓ
 16. 16. 5 FASES: EXCAVACIÓ / PREPARACIÓ / INVESTIGACIÓ / PUBLICACIÓ / DIFUSIÓ
 17. 17. 5 FASES: EXCAVACIÓ / PREPARACIÓ / INVESTIGACIÓ / PUBLICACIÓ / DIFUSIÓ
 18. 18. UN GUIÓ COMPLEX! REGULAR EL FLUXE DE VISITANTS (GRUP DE 28 PERSONES ALHORA) ! QUALSEVOL PUNT DE PARTIDA ! REPETIR LA VISITA (4 VEGADES!)
 19. 19. LA PEÇA !
 20. 20. EL RECORREGUT VIRTUAL
 21. 21. LA METÀFORA DEL QUADERN
 22. 22. LA GESTIÓ DE L’ERROR
 23. 23. 40 MINUTS DE PEL·LÍCULA INTERACTIVA! 15 JOCS INTERACTIUS ! Selecció múltiple + Ordenar processos ! 10 LOCALITZACIONS ! 15 ESCENES DE VÍDEO i 3D ! molt de contingut…
 24. 24. i…UN FINAL FELIÇ
 25. 25. i…UN FINAL FELIÇ
 26. 26. ALGUNES REFLEXIONS EN L’ÚS DEL RECORREGUT INTERACTIU PLANTEJA PREGUNTES, NO RESPOSTES ! IMPLICACIÓ CONSTANT AMB CONTINUÏTAT EN L’ARGUMENT ! COL·LABORACIÓ EN GRUP I PERSONIFICACIÓ ! EXPLORACIÓ, DESCOBRIMENT, COMPETICIÓ, ! NARRATIVA
 27. 27. DIVERSES EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE
 28. 28. LA TAULA DE RECONSTRUCCIÓ En col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra: Comunicació Interactiva, Facultat de Comunicació, MAIn, Digidoc i Narís Parés.
 29. 29. INNOVACIONS (A MODE DE CONCLUSIONS) INTERRELACIONAR ESPAI I RECORREGUT A TRAVÉS D’UN INTERACTIU ! RETORN DE L’EXPERÈNCIA > QUOTIDIANITAT ! ÚS DE MAQUETES COM A INTERFÍCIES DIGITALS ! COEXISTÈNCIA DE DIFERENTS INTERACTIUS PER A DIFERENTS APROXIMACIONS
 30. 30. +? Arnal, M.; Ayala, M.; Celià-Gelabert, L.; Martínez, J.; Queral, J.; Sora, C.. Avui investigues tu! La proposta experiencial del nou Museu de l'Institut Català de Paleontologia. Mnemòsine 6, Barcelona, 2011.! ! ! Sora, Carles. Learning about Paleontology Through Interactive Games. Museums at Play. Games, Interaction and Learning. MuseumsEtc, Edinburgh, 2011.! !
 31. 31. GRÀCIES! MARTA ARNAL ! martaarnalp@gmail.com! ! CARLES SORA ! carlesora! www.csora.cat! !

×