Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

I Fira de Museus i Educació de l'MMB 2001

289 views

Published on

I Fira de Museus i Educació. 2001

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

I Fira de Museus i Educació de l'MMB 2001

  1. 1. crem Amb la col'laboració de: soNo ANTENNA AUDIO MUSEUS ¡ Educac¡ó Barcelona , 2, 3 i 4 de juliol de 2001 @museu marítim DRASSANES REIALS DE BARCELONA DRASSANES REIALS DE BARCELONA Centre de Recursos Educatius del Mar Consorci de les Drassanes de Barcelona Avda. de les Drassanes (s/n) 08001 Barcelona Tel .: 93 .342 .99 .26 . F ax: 93 .31 I .7 I .7 6 e.mail: mayolascm@diba.es NtF P 580 00 29 J Centre de recursos educatius del mar Consorci format per: @museu marít¡m @Diputació o ? DRASSANES REIALS DE BARCELONA Barcelona xama de municipis Ajuntamentde Barcelona Port de Barcelona
  2. 2. Exposició "Museus i Educació" c 2 i 3 de juliol de 1óh a 18h . 4 de juliol de 10h a 18h Exposició de propostes, programes i materials de diferents museus de l'Estat Espanyol sobre temes educatius. Museus Participants: Museu d'Història de Catalunya Museo Provincial de Lugo Museu de Montserrat Museo Casa de Colón de Las Palmas Laboratori de les arts de la Fundació La Caixa Museu del Cinema-Col. Tomàs Mallol Museu Nacional Arqueològic de Tarragona Museu de la Xocolata de Barcelona Museu de Prehistòria i de les Cultures de València Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Consorci del Patrimoni de Sitges Museu Municipal de Gavà Museu Nacional d'Arqueologia de Catalunya Museu d'Història de l'Hospitalet Museu d'Història de Sabadell Fundación colección Thyssen-Bornemisza Museo Pablo Serrano deZaragoza Museo Nacional de Ciencias Naturales Red de Museos de Extremadura Direcció de Serveis Educatius - ¡MEB Associaq,ió Mar de Museus Museu Marítim de Barcelona Museu de l'Enrajolada. Casa Museu Santacana Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas Associació Museus Marítims Mediterrània (AMMM) Centres i Museus de Ciències de I'ICUB Museu de Ciències Naturals de Barcelona ¡ Educac¡ó Activitats de clausura del Seminari de formació permanent sobre Museus i Educació Aquest Seminari, destinat als professionals dels departaments d'Educació i Acció Cultural dels museus de Catalunya, s'ha realitzat al Museu MarÍtim de gener a juny del 2001 amb l'objectiu formar un grup de reflexió continuada sobre la funció educativa dels museus. Conferència Jerome Bruner, Universitat Nova York "Cultura, Educació i Museus" Dimecres, 4 de juliol de 2001 a les 12:30 h Jerome Bruner està considerat uns dels pares de la ciència cognitiva i un dels investigadors vius més importants en temes d'educació i psicologia cultural. Bruner ha defensat sempre una visió interdisciplinar i comprensiva dels problemes i ha contemplat la realitat del l'home com un producte complex no només biològic, sinó cultural. Molts llibres de museologia recullen cites de les seves obres, especialment aquells dedicats a educació i museus. Fins i tot algun llibre recent ha proposat les seves idees sobre narrativitat com a eix central tant del discurs expositiu com dels programes educatius. Comunicacions de l'Exposició "Museus i Educació" Dimecres, 4 de juliol de 2001 de 1óh. a 19h. Comunicacions dels participants a l'Exposició "Museus i Educació"

×