SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Creació de la xarxa d’equipaments per la cultura
    popular i tradicional: les Cases de la Festa
               
          Mesura de Govern 

 
 
 
                            00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesura de Govern
Creació de la xarxa d’equipaments per la cultura popular i tradicional: les Cases
de la Festa.

Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació. Abril 2012.
La cultura popular i tradicional, a més de ser un dels eixos vertebradors del caràcter de Barcelona com a
capital cultural, és un pilar de la participació ciutadana que s’expressa a través de la cultura. Per mitjà de
les noranta entitats i associacions que existeixen a la ciutat, la cultura popular i tradicional és avui una
realitat ben viva que es renova amb les aportacions de les joves generacions.

El govern municipal vol promoure la realitat de la cultura popular i tradicional mitjançant un major suport a
l’activitat del conjunt d’entitats de la ciutat que es dediquen a aquest sector. La creació d’una xarxa de
Cases de la Festa ha de ser una d’aquestes aportacions que permetin una major vertebració d’aquesta
realitat.

Actualment, diversos districtes impulsen la creació d’aquests equipaments de caràcter cultural que es
troben ja en sis districtes de la ciutat. L’Institut de Cultura de Barcelona proposa la creació d’una xarxa de
Cases de la Festa, amb la finalitat de projectar la contribució de la cultura d’arrel tradicional al projecte de
capitalitat cultural de la ciutat i, alhora, per tal d’optimitzar la inversió realitzada per l’Ajuntament al llarg
dels darrers anys.

La Xarxa de Cases de la Festa ha de representar un centre cultural de caire descentralitzat, que
comparteixi uns serveis comuns (comunicació, serveis pedagògics) però que permeti visibilitzar i enfortir
la cultura popular i tradicional com un fet singular de la cultura a la ciutat.

El govern municipal vol promoure amb aquesta iniciativa la transversalitat de projectes culturals de base
territorial, i teixir complicitats amb el sector associatiu de la cultura popular i tradicional per tal de fer
extensible la xarxa a tots els districtes de la ciutat.» 01. La Casa de la Festa, un tipus d’equipament singular per la cultura popular i tradicional.


Es defineix la Casa de la Festa com un equipament on resideixen les entitats de cultura popular catalana
d’un territori concret i que els seus espais físics i els objectius del centre permeten generar activitats de
promoció i difusió.
 
  www.bcn.cat
                                                     11111 
 
  
  
Tinència d’Alcaldia de Cultura,
Coneixement, Creativitat i Innovació
  
  
  
  
Es tracta d’un equipament cultural destinat a la conservació dels elements identitaris de la Festa, la seva
explicació pedagògica i la seva difusió turística. No el caracteritza la seva configuració tipològica ni
gerencial; pot estar dotada de sales expositives (permanents i/o temporals) i segons les seves
dimensions també pot ser espai d’assaig i residència d'entitats. Actualment la Generalitat de Catalunya
treballa en la identificació dels diferents equipaments del país amb aquestes característiques per a
catalogar-los com a Cases de la Festa. Barcelona, en el seu rol de capital, hi sumarà els equipaments
barcelonins que composen aquesta xarxa.

Les característiques que defineixen les Cases de la Festa com a equipament cultural es podrien resumir
en els següents punts:


      Un equipament que allotja les entitats del territori de proximitat que es dediquen a la cultura
      popular i tradicional.

      Un espai que produeix activitat pel territori al voltant de la cultura popular i tradicional.

      Un centre que promou la formació i la recerca per tal d’estendre la realitat de la cultura popular i
      tradicional, i que incorpora arxius documentals sobre aquesta realitat.

      Un espai per a la exposició i conservació dels elements de la imatgeria festiva del territori.

      Un equipament per acollir serveis i activitats pedagògiques i educatives que fomentin el
      coneixement de la cultura popular entre les joves generacions.
» 02. La xarxa d’equipaments de Cases de la Festa, una aposta per la cultura popular i tradicional.El govern municipal, amb aquesta mesura de govern, pretén fomentar la coordinació i el treball en xarxa
dels diferents equipaments de cultura populars dels districtes, amb la voluntat que s’hi vagin incorporant
els de nova creació previstos.

Actualment, els equipaments culturals, ja sigui d’iniciativa pública o d’iniciativa social, que realitzen la
funció de Casa de la Festa principalment són:

   •  La Casa dels Entremesos. Espai de la imagineria festiva de Ciutat Vella que allotja prop de 40
     figures, entre les més representatives de la ciutat, que incorpora 14 entitats que representa uns
     1.100 associats.

   •  Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Espai de residència de cultura popular i
     tradicional del districte, i alhora seu de les federacions nacionals com la de trabucaires,
     bastoners i tres tombs.

   •  Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí-Can Saladrigas. Especialitzat en l’exposició de les
     figures del barri del Poblenou que es complementen amb la Biblioteca Manuel Arranz, en el
     mateix edifici de Can Salaldrigas, especialitzada en cultura popular i tradicional.


www.bcn.cat                                                 22 
                              
 
  
  
Tinència d’Alcaldia de Cultura,
Coneixement, Creativitat i Innovació
  
  
  
  
   •  La Violeta - Centre Cultura Popular de Gràcia. Espai de la coordinadora de colles de cultura
     popular de Gràcia, que recull la història d’una de les cooperatives obreres més dinàmiques de la
     ciutat, i que obrirà les portes el setembre de 2012.

   •  Casa de la Festa Poble Sec – Albareda. Centre cívic del barri que acollirà les colles de diables,
     gegants, tabalers i el drac. Obertura prevista el setembre de 2012.

   •  Casa dels Castellers de Barcelona. Seu social de la colla castellera de la ciutat, que per les
     seves característiques arquitectòniques permet acollir una multitud d’activitats vinculats amb la
     difusió de la cultura popular i tradicional.

   •  Centre Albert Musons de Gràcia. Espai de les federacions de carrers de les Festes Majors de
     Gràcia, Colles de Sant Medir i Castellers de Gràcia. Obertura prevista: Juny de 2012.

   •  Orfeó Martinenc. Nova seu de l’històrica entitat del barri del Clot que dintre de les seves acciona
     ha estat el motor de la cultura popular al territori amb geganters, diables, bastoners i gegants.La creació d’una xarxa que agrupi els equipaments de la ciutat dedicats a la cultura popular i tradicional
respon a una iniciativa de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de Cultura de
Barcelona. L’Institut de Cultura (ICUB) ha acollit favorablement aquesta proposta, i a partir de la
presentació d’aquesta Mesura de govern convidarà aquests equipaments a constituir la Xarxa de Cases
de la Festa de Barcelona. De manera prèvia, l’Institut de Cultura ha informat ja aquesta proposta amb els
sis districtes que acullen aquests equipaments, i té previst presentar la proposta al Comitè Territorial de
l’Ajuntament per tal d’estendre la iniciativa a tota la ciutat.


La creació d’una marca, i/o denominació comú de Cases de la Festa, que englobi tots els centres i
espais de la ciutat, per tal de poder donar una difusió conjunta i unificada de les seves activitats
mitjançant diversos canals com ara:

   ‐  Elaboració d’un programa pedagògic de difusió escolar.

   ‐  Organització d’exposicions itinerants aprofitant les iniciatives ja existents.

   ‐  Promoure els intercanvis i col·laboracions sectorials.

   ‐  Producció d’una espai telemàtic ( web, xarxes socials, etc.) com a eix central de difusió de totes
     les activitats organitzades pels diferents centres.

   ‐  Anàlisi de les necessitats d’infraestructura del sector (magatzems, locals d’assaig, centres
     d’activitat) i dels equipaments ja existents, per tal de desenvolupar un pla d’inversions a mig
     termini.

Amb l’estructuració d’aquest Xarxa estem creant un nou Centre Cultura de Cultura Popular a Barcelona,
repartit pel territori que donarà nous serveis a les entitats que hi resideixen i alhora incrementarà
notablement la visibilitat de les activitat que produeixen.


La Xarxa de Cases de la Festa, amb la voluntat de teixir complicitats amb el sector del món de la cultura
popular i tradicional es proposa estendre la xarxa amb uns centres i locals associats.


www.bcn.cat                                                33 
                              
 
  
  
Tinència d’Alcaldia de Cultura,
Coneixement, Creativitat i Innovació
  
  
  
  
Centres associats:

        -  Museu Etnològic
        -  Centre Artesà .- Tradicionarius (CAT)
        -  Biblioteca Manel Arranz especialitzada en CPT

Locals associats:

        -  Centre de Cultura Popular de la Sagrada Família,
        -  Centre de Cultura Popular de Sant Antoni» 03. Creació d’una proposta educativa de la Xarxa de Cases de la Festa.


La prioritat del govern municipal en crear la Xarxa de Cases de la Festa és la de promoure un programa
educatiu que fomenti la divulgació i el coneixement de la cultura popular i tradicional. En aquest sentit
l’Institut de Cultura i l’Institut d’Educació es troben elaborant conjuntament una proposta que es preveu
posar en marxa al llarg del curs 2012/2013.

La finalitat del projecte és apropar el món de la cultura popular catalana a l’alumnat de les escoles, amb
la relació de visites pedagògiques als centre culturals existents a la ciutat, donant-la a conèixer a través
de tècniques de joc, de participació o eines audiovisuals.

La possibilitat de poder viure en primera persona i conèixer de prop tota l’activitat i preparació que es
genera arran d’una activitat festiva-popular per part dels centres educatius és una oportunitat
excepcional, atès que són activitats que es mostren a la ciutadania en format d’espectador i no de
participant.

D’aquesta forma, a més de treballar els continguts teòrics des les aules i amb materials específics, els
alumnes podran copsar mitjançant la pròpia experiència alguns dels elements que formen part del
desenvolupament d’aquestes activitats, vestuari, locals d’assaig, organització, preparació, història, etc.

Tots els programes escolars inclouran:

   •  Quadern per a l’alumne, una publicació divulgativa adreçada als alumnes que recull els
     continguts més genèrics del Projecte
   •  Guia pel professorat, guia adreçada al professorat que descriu el programa educatiu amb les
     informacions, orientacions necessàries per portar a terme el seu desenvolupament al centre
     educatiu
   •  Fitxes de les activitats, descripció de les diferents activitats a partir d’una fitxa tècnica que inclou
     informacions rellevants sobre els diferents àmbits: castellers i falcons, gegants i capgrossos,
     sardanes i ball de bastons, grallers i tabales, diables i dracs, etc.
www.bcn.cat                                                  44 
                              
 
  
  
Tinència d’Alcaldia de Cultura,
Coneixement, Creativitat i Innovació
  
  
  
  
Al llarg del curs escolar 2012/13 es duran a terme els següents programes:

   o  Els falcons i els castellers

   o  Les danses: la sardana, el ball de bastons

   o  Fabulari: els gegants, els capgrossos

   o  El món del foc: bèsties, diables

   o  La música: grallers i tabalers

   o  La cobla: els instruments Catalans Compota de Cobla

   o  Dotze per onze

   o  El flamenk: nascut a Catalunya

   o  Maleta de tonades: cançons tradicionals catalanes» 04. Posada en marxa d’una proposta de comunicació compartida per a la xarxa: exposicions
temporals i presència en les xarxes socials.


A més a més de la posada en marxa d’un projecte educatiu per la Xarxa de Cases de la Festa, l’Institut
de Cultura proposarà altres elements de comunicació conjunta per a la xarxa que promoguin la difusió de
la cultura popular i tradicional a la ciutat.

Es proposarà la presència a las xarxes socials de la marca CULTURAPOPULARBCN, com un espai per
a l’intercanvi i la difusió del sector de la cultura popular i tradicional a la ciutat a través del web. Les
aportacions de les diverses cases de la festa faran també possible la producció d’un programa web-
ràdio: FES TA FESTA, com un espai divulgatiu per a donar a conèixer l’agenda d’activitats i la innovació
al voltant d’aquest sector.

La proposta de difusió i comunicació es complementa amb una proposta d’exposicions itinerants
produïdes conjuntament amb el Museu Etnològic de Barcelona. Actualment es troben ja en itinerància les
exposicions: “La Patum i els altres patrimonis” (actualment a Sant Andreu), “Gent de festa” i “Calendari
dels Pagesos”; i pels propers mesos es troben ja en preparació les exposicions: “La Tarota” (produïda pel
CAT), “Sant Joan: Festa de Barcelona” i “Joan Amades”.

Per les tasques de coordinació de la xarxa, comunicació i serveis educatius compartits, l’ Institut de
Cultura disposa d’un pressupost de 70.000 euros per l’any 2012.
www.bcn.cat                                               55 
                             

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Memòria 2013 Figueres
Memòria 2013 FigueresMemòria 2013 Figueres
Memòria 2013 Figueres
 
Bondia Lleida 20062011
Bondia Lleida 20062011Bondia Lleida 20062011
Bondia Lleida 20062011
 
A napkitörés jelenségei 2003
A napkitörés jelenségei 2003A napkitörés jelenségei 2003
A napkitörés jelenségei 2003
 
Orientipassos
OrientipassosOrientipassos
Orientipassos
 
Fm clot 10_programa
Fm clot 10_programaFm clot 10_programa
Fm clot 10_programa
 
Wikimedia Sverige på bokmässan
Wikimedia Sverige på bokmässanWikimedia Sverige på bokmässan
Wikimedia Sverige på bokmässan
 
Google Wave - Msn - Skype (by Konstantinou Xristiana)
Google Wave - Msn - Skype (by Konstantinou Xristiana)Google Wave - Msn - Skype (by Konstantinou Xristiana)
Google Wave - Msn - Skype (by Konstantinou Xristiana)
 
Megmászni a tudás fáját, avagy hogyan készítettem életem első tezauruszát?
Megmászni a tudás fáját, avagy hogyan készítettem életem első tezauruszát?Megmászni a tudás fáját, avagy hogyan készítettem életem első tezauruszát?
Megmászni a tudás fáját, avagy hogyan készítettem életem első tezauruszát?
 
Konferencia2009 peter mederly
Konferencia2009 peter mederlyKonferencia2009 peter mederly
Konferencia2009 peter mederly
 
Prílohy 2008
Prílohy 2008Prílohy 2008
Prílohy 2008
 

Similar to Mesura de govern xarxa cases de la festa

Informe cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Informe cap a un canvi de model: Cultures de BarcelonaInforme cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Informe cap a un canvi de model: Cultures de BarcelonaAjuntament de Barcelona
 
Dp forum patrimoni creacion oc
Dp forum patrimoni creacion ocDp forum patrimoni creacion oc
Dp forum patrimoni creacion ocblogVAP
 
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Ajuntament de Barcelona
 
Banc de la Cultura
Banc de la CulturaBanc de la Cultura
Banc de la CulturaRosa Comes
 
Presentació del Banc de la Cultura
Presentació del Banc de la CulturaPresentació del Banc de la Cultura
Presentació del Banc de la CulturaTarragona Cultura
 
Infoturistmaig2015
Infoturistmaig2015Infoturistmaig2015
Infoturistmaig2015viuvallmoll
 
Biblioteques Barcelona Converses Amb Memoria
Biblioteques Barcelona  Converses Amb MemoriaBiblioteques Barcelona  Converses Amb Memoria
Biblioteques Barcelona Converses Amb MemoriaBiblioteques de Barcelona
 
Propostes Cultura Esquerra Manresa
Propostes Cultura Esquerra ManresaPropostes Cultura Esquerra Manresa
Propostes Cultura Esquerra ManresaEduard Cucurella
 
2015, Any de les Biblioteques
2015, Any de les Biblioteques2015, Any de les Biblioteques
2015, Any de les BibliotequesMiqui Mel
 
Act2 Mas Dapena.Pps
Act2 Mas Dapena.PpsAct2 Mas Dapena.Pps
Act2 Mas Dapena.Ppspmasd
 
Jornades iep 2012 cultura conclusions
Jornades iep 2012 cultura conclusionsJornades iep 2012 cultura conclusions
Jornades iep 2012 cultura conclusionsfoixaina
 
Informe sobre el Museu etnològic de barcelona
Informe sobre el Museu etnològic de barcelonaInforme sobre el Museu etnològic de barcelona
Informe sobre el Museu etnològic de barcelonaAjuntament de Barcelona
 
Maia Creus: "Els museus de Sabadell estan en crisi: com hem arribat fins aquí?"
Maia Creus: "Els museus de Sabadell estan en crisi: com hem arribat fins aquí?"Maia Creus: "Els museus de Sabadell estan en crisi: com hem arribat fins aquí?"
Maia Creus: "Els museus de Sabadell estan en crisi: com hem arribat fins aquí?"DiarideSabadell
 

Similar to Mesura de govern xarxa cases de la festa (20)

Informe cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Informe cap a un canvi de model: Cultures de BarcelonaInforme cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Informe cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
 
Creació del Museu de Cultures del Món
Creació del Museu de Cultures del MónCreació del Museu de Cultures del Món
Creació del Museu de Cultures del Món
 
La Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Reptes i perspectives de...
La Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Reptes i perspectives de...La Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Reptes i perspectives de...
La Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Reptes i perspectives de...
 
Catpecum
CatpecumCatpecum
Catpecum
 
Dp forum patrimoni creacion oc
Dp forum patrimoni creacion ocDp forum patrimoni creacion oc
Dp forum patrimoni creacion oc
 
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
 
Posada en funcionament de Fabra i Coats
Posada en funcionament de Fabra i CoatsPosada en funcionament de Fabra i Coats
Posada en funcionament de Fabra i Coats
 
Impacte del moviment festiu a Barcelona
Impacte del moviment festiu a BarcelonaImpacte del moviment festiu a Barcelona
Impacte del moviment festiu a Barcelona
 
Banc de la Cultura
Banc de la CulturaBanc de la Cultura
Banc de la Cultura
 
Presentació del Banc de la Cultura
Presentació del Banc de la CulturaPresentació del Banc de la Cultura
Presentació del Banc de la Cultura
 
Infoturistmaig2015
Infoturistmaig2015Infoturistmaig2015
Infoturistmaig2015
 
Biblioteques Barcelona Converses Amb Memoria
Biblioteques Barcelona  Converses Amb MemoriaBiblioteques Barcelona  Converses Amb Memoria
Biblioteques Barcelona Converses Amb Memoria
 
Propostes Cultura Esquerra Manresa
Propostes Cultura Esquerra ManresaPropostes Cultura Esquerra Manresa
Propostes Cultura Esquerra Manresa
 
2015, Any de les Biblioteques
2015, Any de les Biblioteques2015, Any de les Biblioteques
2015, Any de les Biblioteques
 
Act2 Mas Dapena.Pps
Act2 Mas Dapena.PpsAct2 Mas Dapena.Pps
Act2 Mas Dapena.Pps
 
El Canòdrom
El CanòdromEl Canòdrom
El Canòdrom
 
Jornades iep 2012 cultura conclusions
Jornades iep 2012 cultura conclusionsJornades iep 2012 cultura conclusions
Jornades iep 2012 cultura conclusions
 
Informe sobre el Museu etnològic de barcelona
Informe sobre el Museu etnològic de barcelonaInforme sobre el Museu etnològic de barcelona
Informe sobre el Museu etnològic de barcelona
 
Maia Creus: "Els museus de Sabadell estan en crisi: com hem arribat fins aquí?"
Maia Creus: "Els museus de Sabadell estan en crisi: com hem arribat fins aquí?"Maia Creus: "Els museus de Sabadell estan en crisi: com hem arribat fins aquí?"
Maia Creus: "Els museus de Sabadell estan en crisi: com hem arribat fins aquí?"
 
Programa primaries reus
Programa primaries reusPrograma primaries reus
Programa primaries reus
 

More from Ajuntament de Barcelona

240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdfAjuntament de Barcelona
 
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransAjuntament de Barcelona
 
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022Ajuntament de Barcelona
 
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsAjuntament de Barcelona
 
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Ajuntament de Barcelona
 
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Ajuntament de Barcelona
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022Ajuntament de Barcelona
 
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatAjuntament de Barcelona
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Ajuntament de Barcelona
 
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Ajuntament de Barcelona
 
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURATAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURAAjuntament de Barcelona
 
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025Ajuntament de Barcelona
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Ajuntament de Barcelona
 
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdfAjuntament de Barcelona
 
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfAjuntament de Barcelona
 
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfAjuntament de Barcelona
 
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"Ajuntament de Barcelona
 

More from Ajuntament de Barcelona (20)

240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
 
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
 
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
 
Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022
 
Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030
 
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
 
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
 
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
 
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
 
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
 
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURATAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
 
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
 
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
 
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
 
Barcelona Ciutat Patrimoni
 Barcelona Ciutat Patrimoni Barcelona Ciutat Patrimoni
Barcelona Ciutat Patrimoni
 
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
 
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
 

Mesura de govern xarxa cases de la festa

 • 1.                     Creació de la xarxa d’equipaments per la cultura popular i tradicional: les Cases de la Festa   Mesura de Govern        00 
 • 2.                     Mesura de Govern Creació de la xarxa d’equipaments per la cultura popular i tradicional: les Cases de la Festa. Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació. Abril 2012. La cultura popular i tradicional, a més de ser un dels eixos vertebradors del caràcter de Barcelona com a capital cultural, és un pilar de la participació ciutadana que s’expressa a través de la cultura. Per mitjà de les noranta entitats i associacions que existeixen a la ciutat, la cultura popular i tradicional és avui una realitat ben viva que es renova amb les aportacions de les joves generacions. El govern municipal vol promoure la realitat de la cultura popular i tradicional mitjançant un major suport a l’activitat del conjunt d’entitats de la ciutat que es dediquen a aquest sector. La creació d’una xarxa de Cases de la Festa ha de ser una d’aquestes aportacions que permetin una major vertebració d’aquesta realitat. Actualment, diversos districtes impulsen la creació d’aquests equipaments de caràcter cultural que es troben ja en sis districtes de la ciutat. L’Institut de Cultura de Barcelona proposa la creació d’una xarxa de Cases de la Festa, amb la finalitat de projectar la contribució de la cultura d’arrel tradicional al projecte de capitalitat cultural de la ciutat i, alhora, per tal d’optimitzar la inversió realitzada per l’Ajuntament al llarg dels darrers anys. La Xarxa de Cases de la Festa ha de representar un centre cultural de caire descentralitzat, que comparteixi uns serveis comuns (comunicació, serveis pedagògics) però que permeti visibilitzar i enfortir la cultura popular i tradicional com un fet singular de la cultura a la ciutat. El govern municipal vol promoure amb aquesta iniciativa la transversalitat de projectes culturals de base territorial, i teixir complicitats amb el sector associatiu de la cultura popular i tradicional per tal de fer extensible la xarxa a tots els districtes de la ciutat. » 01. La Casa de la Festa, un tipus d’equipament singular per la cultura popular i tradicional. Es defineix la Casa de la Festa com un equipament on resideixen les entitats de cultura popular catalana d’un territori concret i que els seus espais físics i els objectius del centre permeten generar activitats de promoció i difusió.   www.bcn.cat 11111 
 • 3.       Tinència d’Alcaldia de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació         Es tracta d’un equipament cultural destinat a la conservació dels elements identitaris de la Festa, la seva explicació pedagògica i la seva difusió turística. No el caracteritza la seva configuració tipològica ni gerencial; pot estar dotada de sales expositives (permanents i/o temporals) i segons les seves dimensions també pot ser espai d’assaig i residència d'entitats. Actualment la Generalitat de Catalunya treballa en la identificació dels diferents equipaments del país amb aquestes característiques per a catalogar-los com a Cases de la Festa. Barcelona, en el seu rol de capital, hi sumarà els equipaments barcelonins que composen aquesta xarxa. Les característiques que defineixen les Cases de la Festa com a equipament cultural es podrien resumir en els següents punts: Un equipament que allotja les entitats del territori de proximitat que es dediquen a la cultura popular i tradicional. Un espai que produeix activitat pel territori al voltant de la cultura popular i tradicional. Un centre que promou la formació i la recerca per tal d’estendre la realitat de la cultura popular i tradicional, i que incorpora arxius documentals sobre aquesta realitat. Un espai per a la exposició i conservació dels elements de la imatgeria festiva del territori. Un equipament per acollir serveis i activitats pedagògiques i educatives que fomentin el coneixement de la cultura popular entre les joves generacions. » 02. La xarxa d’equipaments de Cases de la Festa, una aposta per la cultura popular i tradicional. El govern municipal, amb aquesta mesura de govern, pretén fomentar la coordinació i el treball en xarxa dels diferents equipaments de cultura populars dels districtes, amb la voluntat que s’hi vagin incorporant els de nova creació previstos. Actualment, els equipaments culturals, ja sigui d’iniciativa pública o d’iniciativa social, que realitzen la funció de Casa de la Festa principalment són: • La Casa dels Entremesos. Espai de la imagineria festiva de Ciutat Vella que allotja prop de 40 figures, entre les més representatives de la ciutat, que incorpora 14 entitats que representa uns 1.100 associats. • Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Espai de residència de cultura popular i tradicional del districte, i alhora seu de les federacions nacionals com la de trabucaires, bastoners i tres tombs. • Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí-Can Saladrigas. Especialitzat en l’exposició de les figures del barri del Poblenou que es complementen amb la Biblioteca Manuel Arranz, en el mateix edifici de Can Salaldrigas, especialitzada en cultura popular i tradicional. www.bcn.cat 22   
 • 4.       Tinència d’Alcaldia de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació         • La Violeta - Centre Cultura Popular de Gràcia. Espai de la coordinadora de colles de cultura popular de Gràcia, que recull la història d’una de les cooperatives obreres més dinàmiques de la ciutat, i que obrirà les portes el setembre de 2012. • Casa de la Festa Poble Sec – Albareda. Centre cívic del barri que acollirà les colles de diables, gegants, tabalers i el drac. Obertura prevista el setembre de 2012. • Casa dels Castellers de Barcelona. Seu social de la colla castellera de la ciutat, que per les seves característiques arquitectòniques permet acollir una multitud d’activitats vinculats amb la difusió de la cultura popular i tradicional. • Centre Albert Musons de Gràcia. Espai de les federacions de carrers de les Festes Majors de Gràcia, Colles de Sant Medir i Castellers de Gràcia. Obertura prevista: Juny de 2012. • Orfeó Martinenc. Nova seu de l’històrica entitat del barri del Clot que dintre de les seves acciona ha estat el motor de la cultura popular al territori amb geganters, diables, bastoners i gegants. La creació d’una xarxa que agrupi els equipaments de la ciutat dedicats a la cultura popular i tradicional respon a una iniciativa de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell de Cultura de Barcelona. L’Institut de Cultura (ICUB) ha acollit favorablement aquesta proposta, i a partir de la presentació d’aquesta Mesura de govern convidarà aquests equipaments a constituir la Xarxa de Cases de la Festa de Barcelona. De manera prèvia, l’Institut de Cultura ha informat ja aquesta proposta amb els sis districtes que acullen aquests equipaments, i té previst presentar la proposta al Comitè Territorial de l’Ajuntament per tal d’estendre la iniciativa a tota la ciutat. La creació d’una marca, i/o denominació comú de Cases de la Festa, que englobi tots els centres i espais de la ciutat, per tal de poder donar una difusió conjunta i unificada de les seves activitats mitjançant diversos canals com ara: ‐ Elaboració d’un programa pedagògic de difusió escolar. ‐ Organització d’exposicions itinerants aprofitant les iniciatives ja existents. ‐ Promoure els intercanvis i col·laboracions sectorials. ‐ Producció d’una espai telemàtic ( web, xarxes socials, etc.) com a eix central de difusió de totes les activitats organitzades pels diferents centres. ‐ Anàlisi de les necessitats d’infraestructura del sector (magatzems, locals d’assaig, centres d’activitat) i dels equipaments ja existents, per tal de desenvolupar un pla d’inversions a mig termini. Amb l’estructuració d’aquest Xarxa estem creant un nou Centre Cultura de Cultura Popular a Barcelona, repartit pel territori que donarà nous serveis a les entitats que hi resideixen i alhora incrementarà notablement la visibilitat de les activitat que produeixen. La Xarxa de Cases de la Festa, amb la voluntat de teixir complicitats amb el sector del món de la cultura popular i tradicional es proposa estendre la xarxa amb uns centres i locals associats. www.bcn.cat 33   
 • 5.       Tinència d’Alcaldia de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació         Centres associats: - Museu Etnològic - Centre Artesà .- Tradicionarius (CAT) - Biblioteca Manel Arranz especialitzada en CPT Locals associats: - Centre de Cultura Popular de la Sagrada Família, - Centre de Cultura Popular de Sant Antoni » 03. Creació d’una proposta educativa de la Xarxa de Cases de la Festa. La prioritat del govern municipal en crear la Xarxa de Cases de la Festa és la de promoure un programa educatiu que fomenti la divulgació i el coneixement de la cultura popular i tradicional. En aquest sentit l’Institut de Cultura i l’Institut d’Educació es troben elaborant conjuntament una proposta que es preveu posar en marxa al llarg del curs 2012/2013. La finalitat del projecte és apropar el món de la cultura popular catalana a l’alumnat de les escoles, amb la relació de visites pedagògiques als centre culturals existents a la ciutat, donant-la a conèixer a través de tècniques de joc, de participació o eines audiovisuals. La possibilitat de poder viure en primera persona i conèixer de prop tota l’activitat i preparació que es genera arran d’una activitat festiva-popular per part dels centres educatius és una oportunitat excepcional, atès que són activitats que es mostren a la ciutadania en format d’espectador i no de participant. D’aquesta forma, a més de treballar els continguts teòrics des les aules i amb materials específics, els alumnes podran copsar mitjançant la pròpia experiència alguns dels elements que formen part del desenvolupament d’aquestes activitats, vestuari, locals d’assaig, organització, preparació, història, etc. Tots els programes escolars inclouran: • Quadern per a l’alumne, una publicació divulgativa adreçada als alumnes que recull els continguts més genèrics del Projecte • Guia pel professorat, guia adreçada al professorat que descriu el programa educatiu amb les informacions, orientacions necessàries per portar a terme el seu desenvolupament al centre educatiu • Fitxes de les activitats, descripció de les diferents activitats a partir d’una fitxa tècnica que inclou informacions rellevants sobre els diferents àmbits: castellers i falcons, gegants i capgrossos, sardanes i ball de bastons, grallers i tabales, diables i dracs, etc. www.bcn.cat 44   
 • 6.       Tinència d’Alcaldia de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació         Al llarg del curs escolar 2012/13 es duran a terme els següents programes: o Els falcons i els castellers o Les danses: la sardana, el ball de bastons o Fabulari: els gegants, els capgrossos o El món del foc: bèsties, diables o La música: grallers i tabalers o La cobla: els instruments Catalans Compota de Cobla o Dotze per onze o El flamenk: nascut a Catalunya o Maleta de tonades: cançons tradicionals catalanes » 04. Posada en marxa d’una proposta de comunicació compartida per a la xarxa: exposicions temporals i presència en les xarxes socials. A més a més de la posada en marxa d’un projecte educatiu per la Xarxa de Cases de la Festa, l’Institut de Cultura proposarà altres elements de comunicació conjunta per a la xarxa que promoguin la difusió de la cultura popular i tradicional a la ciutat. Es proposarà la presència a las xarxes socials de la marca CULTURAPOPULARBCN, com un espai per a l’intercanvi i la difusió del sector de la cultura popular i tradicional a la ciutat a través del web. Les aportacions de les diverses cases de la festa faran també possible la producció d’un programa web- ràdio: FES TA FESTA, com un espai divulgatiu per a donar a conèixer l’agenda d’activitats i la innovació al voltant d’aquest sector. La proposta de difusió i comunicació es complementa amb una proposta d’exposicions itinerants produïdes conjuntament amb el Museu Etnològic de Barcelona. Actualment es troben ja en itinerància les exposicions: “La Patum i els altres patrimonis” (actualment a Sant Andreu), “Gent de festa” i “Calendari dels Pagesos”; i pels propers mesos es troben ja en preparació les exposicions: “La Tarota” (produïda pel CAT), “Sant Joan: Festa de Barcelona” i “Joan Amades”. Per les tasques de coordinació de la xarxa, comunicació i serveis educatius compartits, l’ Institut de Cultura disposa d’un pressupost de 70.000 euros per l’any 2012. www.bcn.cat 55