Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La participació dels joves en la cultura, com cercar la seva implicació

Power point de la conferència d'Alícia Aguilera, Helena Guiu i Oriol Nicolau en el marc de les 19 Jornades de Museus i Educació: Joves, target impossible?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La participació dels joves en la cultura, com cercar la seva implicació

 1. 1. La participació dels i les joves en la cultura, com cercar la seva implicació, canals de comunicació i formes d’accés? JOVES Departament de Joventut
 2. 2. Característiques de la població jove de Barcelona Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran- Drets Socials Departament de Joventut JOVES
 3. 3. Dades de població juvenil: Evolució a Barcelona Font: Dades estadístiques de la ciutat de Barcelona. 30 juny 2015 23,2% 21,6% 19,8% 19,7% 19,2% 18,9% 18,5% 18,0% 17,9% 17,5% 17,0% 16,5% 16,1% 15,7% 15,3%15,6% 14,1% 11,4% 10,9% 10,4% 10,1% 9,8% 9,6% 9,5% 9,4% 9,1% 9,0% 8,9% 8,8% 8,7% 1991 1996 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % de 15 a 29 anys % de 15 a 24 anys Des de l’any 1991 la població juvenil de Barcelona ha disminuït un 7%. En total a la ciutat de Barcelona hi ha 244.353 persones d’entre 15 a 29 anys (15%), segons el padró de la població de 2015, i 141.363 que tenen entre 15 i 24 anys (9%). 244.353 persones de 15 a 29 anys 15% de la població Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran- Drets Socials Departament de Joventut
 4. 4. El percentatge d’estrangers disminueix segons l’edat, però és molt elevat en els grups d’edat de 20 a 24 anys i de 25 a 34 anys. Font: Dades estadístiques de la ciutat de Barcelona. Lectura del Padró continu de població, gener de 2015. Població estrangera Total població de Barcelona % població estrangera De 15 a 19 anys 9.370 64.221 14,6% De 20 a 24 anys 19.980 77.142 25,8% De 25 a 29 anys 37.909 102.990 36,8% 19,2% 13,0% 11,9% 14,6% 25,8% 36,8%36,4% 28,8% 20,9% 15,9% 11,3% 8,2% 5,7% 3,8% 2,7% 2,1% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% % de població estrangera per edat Padró gener 2015 Dades de població estrangera juvenil a Barcelona Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran- Drets Socials Departament de Joventut
 5. 5. Idees clau en relació a les dades Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran- Drets Socials Departament de Joventut JOVES
 6. 6. 55,7 57,7 0 10 20 30 40 50 60 70 2014 2015 2016 Joves 16-34 Població total Gràfic 1. Visita a museus o exposicions en els darrers sis mesos per grups d’edat. Barcelona, 2014-16. Percentatge Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran- Drets Socials Departament de Joventut Font: Omnibus municipal. Ajuntament de Barcelona
 7. 7. 2006 2014 Preu 2,2 44,7 Manca d'interès 49,0 37,8 Manca de temps 26,8 33,7 El preu un factor clau Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran- Drets Socials Departament de Joventut Gràfic 2. Principals factors que determinen l’absència de participació cultural entre població 14 i 30 anys, 2006 i 2014. Percentatge Font: estudi ‘la participació cultural de la joventut catalana 2001-2015. Conca
 8. 8. Gràfic 3. Museus concrets visitats en els darrers sis mesos per les persones de 16 a 34 anys. Barcelona, 2014. Percentatge 0 5 10 15 20 25 30 MNAC Cosmocaixa MACBA Museu Ciències Nat. (Blau) CCCB Museu Marítim BCN Museu Història de CAT Palau Robert Caixaforum Museu Picasso Fundació Joan Miró Museu Història de BCN Joves (16-34) Població total Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran- Drets Socials Departament de Joventut Font: Omnibus municipal. Ajuntament de Barcelona
 9. 9. 21,2 21,7 20,8 12 21,8 23 24,1 39,8 41,8 37,7 25,9 40,3 40,1 46,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Total joves Dones Homes 15-19 20-24 25-29 30-34 2015 Dies feiners Cap de setmana Gràfic 3. Joves que visiten museus com a activitat de lleure en dies feiners i caps de setmana (2015) per sexes i grups d’edat. Barcelona Com podem observar les dones joves tenen més tendència a visitar els museus que no pas els homes. En referència als grups d’edat les dades són força diferents, però en el cas de 2015 ens assenyalen que a més edat més probabilitat d’anar als museus. Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran- Drets Socials Departament de Joventut Font: Enquesta de Joventut 2015. Ajuntament de Barcelona.
 10. 10. 21,2 35,2 18,9 25,4 11,5 20,2 36,7 19,6 10 21,7 16,7 39,8 50,4 49,6 36,7 40,5 44,5 56,4 31,1 22,7 28,6 36,4 0 10 20 30 40 50 60 Dies feiners Cap de setmana Gràfic 4. Joves que visiten museus com a activitat de lleure en dies feiners i caps de setmana per districtes. Barcelona, 2015. Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Gent Gran- Drets Socials Departament de Joventut Font: Enquesta de Joventut 2015. Ajuntament de Barcelona.
 11. 11. Com es treballa des dels equipaments juvenils? JOVESEQUIPAMENTS
 12. 12. Com es treballa des dels equipaments juvenils? L’Experiència de l’Espai Jove La Fontana www.lafontana.org
 13. 13. • Equipament municipal de Barcelona de gestió ciutadana de referència de districte i ciutat. • Any d’inauguració: 2009. • Mida: 2.400 m2.
 14. 14. • Cessió d’espais • Espai de trobada • Programació d’activitats • Bucs d’assaig • Viver d’emprenedoria juvenil • Sala d’estudi nocturna puntual • Punt d’Informació Juvenil de Gràcia • Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona – CRAJ • Aquí t’escoltem Gràcia
 15. 15. • Target impossible • Objectius de treball amb els i les joves a llarg termini, mitjans i activitats programades a curt termini
 16. 16. • Quins canals utilitzem per comunicar-nos-hi? • Xarxes socials • Pàgina web i butlletí • Cartelleria i agenda d’activitats • Whats app? • Cartells i tríptics • Com arribem als i les joves que no coneixem? • Com sabem el que volen?
 17. 17. • La gran paraula, les majúscules: Participació!!
 18. 18. CJB un exemple de participació ciutadana de joves JOVESPARTICIPACIÓ
 19. 19. CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA - CJB.CAT - @CJBCN Consell de la Joventut de Barcelona
 20. 20. El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) és la plataforma interassociativa que coordina i representa més de 80 entitats juvenils de la ciutat, que engloben més de 400 entitats de base. Consell de la Joventut de Barcelona QUÈ ÉS? CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA - CJB.CAT - @CJBCN
 21. 21. Generar espais de debat que transformin els valors i discursos de les entitats en projectes i accions conjuntes. Potenciar la participació dels i les joves en els barris i districtes com una forma d’implicació directa en la vida de la ciutat i en la política municipal. Facilitar la interlocució entre les entitats i l’Ajuntament de Barcelona i esdevenir referent en polítiques de joventut i tots els temes que afecten a la gent jove. Afavorir el creixement i el desenvolupament de les associacions juvenils oferint assessorament, informació i recursos a través de la gestió del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils, l’Espai Jove La Fontana i el Punt d’Informació Juvenil de Gràcia. OBJECTIUS CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA - CJB.CAT - @CJBCN Consell de la Joventut de Barcelona
 22. 22. LA PARTICIPACIÓ Entenem la participació com a eina de: • Transformació social. • Compromís amb un projecte col·lectiu i compartit. • Compromís personal amb el grup. • Generació de valors (responsabilitat, solidaritat) • Escola de formació de ciutadania activa i compromesa. CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA - CJB.CAT - @CJBCN Consell de la Joventut de Barcelona
 23. 23. Consell de la Joventut de Barcelona LA PARTICIPACIÓ El CJB canalitza la participació de les associacions en projectes col·lectius o propostes dirigides a les administracions. Entitats juvenils Propostes d’interlocució Projectes interassociatius Consell de la Joventut de Barcelona Grups de treball Monogràfics Debats Estudis i diagnòstics Posicionamients Incidència en mitjans 10 programes CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA - CJB.CAT - @CJBCN
 24. 24. Consell de la Joventut de Barcelona LA PARTICIPACIÓ La base social del CJB són les associacions juvenils de la ciutat, on hi participen persones joves. Treballem per fer més fortes les associacions i promoure que els i les joves de la ciutat participin d’elles. Les entitats CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA - CJB.CAT - @CJBCN
 25. 25. Consell de la Joventut de Barcelona ENTITATS EN XARXA Àmbits Acció Sindical Acció Social i Cultural Cooperació i intercanvi Associacionisme educatiu Organitzacions polítiques Món estudiantil i universitari Plataformes territorials CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA - CJB.CAT - @CJBCN
 26. 26. Consell de la Joventut de Barcelona ORGANIZACIÓ El Secretariat El Secretariat és l’òrgan polític i d’execució del CJB, qui l’administra i el representa. Està format pels representants de les entitats membre de ple dret escollides a l’Assemblea General Ordinària. CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA - CJB.CAT - @CJBCN
 27. 27. Consell de la Joventut de Barcelona LA PARTICIPACIÓ Grups de Treball • GT Educatives • GT Gènere • GT Diversitat Funcional • GT Drogues • GT Emancipació • GT Estudiantil • GT Lali Jove • GT LGBT • GT Mobilitzacions Socials • GT Polítiques • GT Cooperació • GT Territori • GT Aixada Antiracista • GT Cultura Dispersa • GT Sostenibilitat CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA - CJB.CAT - @CJBCN TROBADA D’ENTITATS TROBADA D’ÀMBITS
 28. 28. Consell de la Joventut de Barcelona PROGRAMES CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA - CJB.CAT - @CJBCN EMANCIPACIÓPARTICIPACIÓ COHESIÓ SOCIALSALUT SOSTENIBILITAT CULTURA DE PAU VISIBILITAT DE L’ASSOCIACIONISME EDUCACIÓ
 29. 29. Consell de la Joventut de Barcelona PROJECTES INTERASSOCIATIUS CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA - CJB.CAT - @CJBCN
 30. 30. Consell de la Joventut de Barcelona PROJECTES INTERASSOCIATIUS CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA - CJB.CAT - @CJBCN
 31. 31. MOLTES GRÀCIES! JOVES

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Power point de la conferència d'Alícia Aguilera, Helena Guiu i Oriol Nicolau en el marc de les 19 Jornades de Museus i Educació: Joves, target impossible?

Views

Total views

199

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×