SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
1www.readytojump.pl
PRZYDATNE INFORMACJE DO INTERVIEW
Agenda
• Główne typy rozmów rekrutacyjnych.
• Skype/ Phone interview.
• Skuteczna komunikacja podczas interview.
• Etapy procesu rekrutacyjnego.
• Rozmowa rekrutacyjna z headhunterem.
• Rozmowa rekrutacyjna z HR.
• Rozmowa rekrutacyjna z potencjalnym bezpośrednim przełożonym („Hiring Manager”).
• Po rozmowie rekrutacyjnej – najlepsze praktyki.
• Analiza rozmowy rekrutacyjnej/ autorefleksja.
• Często popełniane błędy.
2www.readytojump.pl
Główne typy rozmów rekrutacyjnych
Wywiad bezpośredni – ukierunkowany na analizę doświadczeń zawodowych
kandydata –
głównym jego celem jest zdobycie jak największej ilości informacji na temat uprzednich
doświadczeń kandydata (miejsc pracy, zakresu obowiązków, przyczyn odejścia z firmy, etc.).
Wywiad kompetencyjny - ukierunkowany na określenie, czy aplikant posiada
interesujące firmę umiejętności wynikające z opisu stanowiska pracy. Jest opracowany
według schematu dyktowanego głównie określonymi na danym stanowisku kompetencjami.
Wywiad łączony w trakcie którego prowadzący stara się poznać aktualną sytuację
zawodową kandydata (pytając o obecne miejsce pracy, zakres obowiązków), zdobyć
informacje na temat poprzednich doświadczeń i w oparciu o uzyskane informacje i dalsze
pytania stara się określić nasilenie kompetencji badanego.
3www.readytojump.pl
Skype/ Phone interview
• Traktuj ten typ interview tak jak klasyczne interview. Skype/ Phone interview często jest
wstępem do kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego lub może okazać się jego
pierwszym i ostatnim etapem.
• Dotrzymuj terminu – jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie możesz dotrzymać terminu –
uprzedź o tym drugą stronę.
• Zadbaj o dogodne warunki (najlepiej zacisze domowe, zadbaj, żeby nikt Ci nie
przeszkadzał).
• Jeśli nie możesz zadbać o dogodne warunki to poinformuj wcześniej HH – przełóż termin
rozmowy. Nie powtarzaj klasycznych błędów. (HH: „witam umawialiśmy się na godzinę
17:00 na interview czy możemy porozmawiać? K „ właściwie to tak, co prawda jestem w
pociągu/ w centrum handlowym, w parku, ale chyba będzie dobrze” – nie, dobrze nie
będzie).
• Jeśli jest to interview poprzez Skype – zadbaj o profesjonalny wizerunek i ubiór.
4www.readytojump.pl
Rozmowa rekrutacyjna - komunikacja
5www.readytojump.pl
Omawianie własnego doświadczenia – skuteczna technika
Situation ( the context) : w jakich warunkach pracowałeś, jakie towarzyszyły mu okoliczności.
Task (what you had to do): jakie było zadanie Twoje , jaki był cel działania.
Action (what and how did you do it): co zrobiłeś i w jaki sposób.
Result (the outcome and what difference it made): jakie były skutki Twoich działań.
Situation
Task
Action
Result
Proces rekrutacyjny – różne podejście
1). Rozmowa z headhunterem – telefoniczna , F2F lub/i AC.
2. Rozmowa z przedstawicielem działu HR.
3. Rozmowa z bezpośrednim przełożonym.
Lub rozmowa z przedstawicielem HR i bezpośrednim przełożonym
4. Rozmowa z przełożonym bezpośredniego przełożonego.
5.* Rozmowy z przedstawicielami zespołu lub Project Managerami (głównie na stanowiska
w firmach doradczych)
Dodatkowo ewentualnie (w zależności od firmy/ stanowiska/ procedury wewnętrznej):
Badanie metodą 360 stopni, prezentacja, case study do rozwiązania, testy numeryczne, testy
psychologiczne, próbki pracy, AC (Assessment Centre)
6www.readytojump.pl
Rozmowy rekrutacyjne – przygotowanie
(HH)
• Headhunter: cel- znalezienie kandydata spełniającego wymagania klienta.
• Jeśli jest to interview jedynie na określone stanowisko (rzadka sytuacja) to mimo wszystko
starajmy się być w miarę możliwości konkretni (świadczy o naszym przygotowaniu) –
przekazujmy informacje o kompetencjach, które są zasadne na danym stanowisku,
następnie opowiedzmy o innych aspektach, które mogą być interesujące w kontekście
innych stanowisk.
• Przygotuj przykłady na Twoje „hard skills” (umiejętności zawodowe) / „soft skills”
(umiejętności społeczne).
• Przygotuj odpowiedzi na standardowe pytania dotyczące Twojej motywacji do zmiany
pracy/ zainteresowania danym stanowiskiem.
• Przygotuj pytania do headhuntera.
7www.readytojump.pl
Rozmowy rekrutacyjne – przygotowanie
(HH)
• Headhunter: cel- znalezienie kandydata spełniającego wymagania klienta.
• Co biorą pod uwagę: dopasowanie kandydata do wymagań stanowiska (doświadczenie,
kompetencje, wykształcenie, znajomość j. obcych, oczekiwania finansowe).
• Wskazówki: nie przeceniaj wiedzy headhuntera o specyfice Twojej pracy
(z wyłączeniem sytuacji gdy rozmawiamy z firmą specjalizującą się w danej dziedzinie).
• Określ sposób pracy headhuntera: czy chce przeprowadzić ogólne interview, określić sobie
nasz profil również w kontekście przyszłych stanowisk czy skupi się jedynie na danym
stanowisku.
• Zapytaj w jaki sposób możesz przygotować się do rozmowy (element budowania
pozytywnych relacji + skuteczna komunikacja podczas procesu).
• Pomóż headhunterowi zrozumieć zbieżność naszego profilu z oczekiwaniami klienta.
• Jeśli używasz słownictwa „branżowego” upewnij się delikatnie, że współrozmówca rozumie
o czym mówisz.
8www.readytojump.pl
Rozmowy rekrutacyjne – przygotowanie
(HR)
• HR – cel weryfikacja kandydata z naciskiem na „umiejętności miękkie” oraz dopasowanie
do kultury organizacji.
• Weryfikacja „luk w cv”/ powodów zmian stanowiska.
• Rozmowa z działem HR może być pierwszą rozmową u potencjalnego pracodawcy i tym
samym również ostatnią (nie zawsze – w przypadku stanowisk menedżerskich rozmowy
mogą być prowadzone przez HR i bezpośredniego przełożonego).
• Wskazówki: tak jak w przypadku niektórych headhunterów – używając słownictwa
„branżowego” upewnij się delikatnie, że Twój współrozmówca rozumie o czym mówisz.
• Przygotuj pytania.
• Jeśli masz bezpośredni kontakt z osobą z działu HR zapytaj w jaki sposób możesz się
przygotować do tej rozmowy lub czy powinieneś przygotować coś szczególnego? (mały
gest świadczący o Twojej motywacji i zaangażowaniu)
9www.readytojump.pl
Rozmowy rekrutacyjne – przygotowanie
(„Hiring Manager”)
• Bezpośredni przełożony („hiring manager”)– cel weryfikacja doświadczenia i
kompetencji kandydata i jego przełożenia na potrzeby przyszłego stanowiska.
• Rozmowa merytoryczna – przygotuj przykłady na „hard skills” / choć mogą pojawić się też
pytania dotyczące „soft skills”.
• Używaj słownictwa branżowego.
• Przygotuj pytania dotyczące stanowiska/ zadań/ celów/ sposobu pracy …
10www.readytojump.pl
Rozmowy rekrutacyjne – przykłady pytań
do potencjalnego pracodawcy
1. Jakie są krótko/ długoterminowe cele tego stanowiska?
2. Czy firma ma opracowany system szkoleń wewnętrznych?
3. Do kogo będę raportować (w przypadku struktury macierzowej)?
4. W jaki sposób będę rozliczny z osiągania celów? Jak często?
5. W jak dużym zespole będę pracować?
6. Jakie wyzwania stoją przed kandydatem zatrudnionym na to stanowisko?
7. Jaki jest średni staż pracy w firmie?
8. Jaka jest ścieżka kariery dla tego stanowiska?
9. Jakie umiejętności sprawiają, że pracownicy Państwa firmy odnoszą sukcesy?
11www.readytojump.pl
Po rozmowie rekrutacyjnej
1. Wyślij maila z podziękowaniem za rozmowę (do HH/ bezpośrednio do osoby, która
przeprowadzała rozmowę).
2. W mailu uwzględnij:
- Podziękuj za czas i miłą rozmowę.
- Podkreśl swoje zainteresowanie stanowiskiem.
- Podkreśl swoje kompetencje oraz wartość dodaną jaką możesz wnieść do organizacji.
3. Warto dodać Project Portfolio jako załącznik do maila (tylko te projekty, które potwierdzają
kompetencje poszukiwane na tym stanowisku).
12www.readytojump.pl
Best practices =
„Thank you note”
Analiza rozmowy rekrutacyjnej
/ autorefleksja
Po rozmowie rekrutacyjnej warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
1. Czy jestem zadowolony z rozmowy rekrutacyjnej i dlaczego?
2. Co zrobię inaczej następnym razem?
3. Które pytania były dla mnie zaskoczeniem/ dlaczego ? Czy jestem zadowolony ze swojej
wypowiedzi? Co mógłbym poprawić?
4. Co mógłbym wnieść do tej firmy?
5. Co mógłbym zyskać pracując w tej firmie (oprócz wynagrodzenia)?
Jeśli proces jest prowadzony za pośrednictwem HH – warto poinformować go o powyższych
punktach.
13www.readytojump.pl
Rozmowa rekrutacyjna
często popełniane błędy
1. Brak odpowiedniego przygotowania.
2. Spóźnienie.
3. Nieodpowiedni ubiór.
4. Komunikacja podczas interview – brak sensownej argumentacji.
5. Brak entuzjazmu – motywacji.
6. Zbyt duża pewność siebie lub brak pewności siebie.
7. Wypowiadanie się źle o byłych pracodawcach.
8. Nie zadawanie pytań pod koniec interview.
14www.readytojump.pl
Firma Ready to Jump powstała z myślą o osobach poszukujących nowego wyzwania zawodowego
bądź zainteresowanych rozwojem zawodowym. Wieloletnie doświadczenie związane z rekrutacją,
oceną i selekcją na różnych poziomach organizacyjnych (dyrektorzy/menedżerowie/specjaliści) w
regionie Europy Centralno Wschodniej pozwala nam na skuteczne wspieranie naszych klientów w
efektywnym procesie zmiany pracy.
Wsparliśmy wielu klientów w:
definicji efektywnych strategii poszukiwania pracy
skutecznym przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych
budowaniu swojej marki w Social Media
przygotowaniu efektywnych dokumentów aplikacyjnych
skutecznym poruszaniu się po rynku pracy
Jeśli czujesz, że Twoja kariera utknęła w martwym punkcie, poszukujesz nowej
perspektywicznej pracy, a metody z jakich korzystasz nie przynoszą zamierzonego
efektu – skontaktuj się z nami.
15
www.readytojump.pl

More Related Content

What's hot

Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja  Rozmowa KwalifikacyjnaPrezentacja  Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjnaguest939154
 
Określ swój plan działania!
Określ swój plan działania!Określ swój plan działania!
Określ swój plan działania!ecam_ohp
 
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjna
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjnaPrezentacja rozmowa kwalifikacyjna
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjnaedstar8
 
Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?
Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?
Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?Zielona Linia
 
Skuteczne CV dla handlowca
Skuteczne CV dla handlowcaSkuteczne CV dla handlowca
Skuteczne CV dla handlowcaArchitekci
 
Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjnadksm
 
Biblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskim
Biblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskimBiblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskim
Biblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskimBibliotekaHRM
 
Jak przygotować się do rozmowy prezentacja
Jak przygotować się do rozmowy prezentacjaJak przygotować się do rozmowy prezentacja
Jak przygotować się do rozmowy prezentacjabnaczk.gwsh
 

What's hot (10)

Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja  Rozmowa KwalifikacyjnaPrezentacja  Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna
 
Określ swój plan działania!
Określ swój plan działania!Określ swój plan działania!
Określ swój plan działania!
 
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjna
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjnaPrezentacja rozmowa kwalifikacyjna
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjna
 
R2J - skuteczna współpraca z hh
R2J - skuteczna współpraca z hhR2J - skuteczna współpraca z hh
R2J - skuteczna współpraca z hh
 
Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?
Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?
Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?
 
Skuteczne CV dla handlowca
Skuteczne CV dla handlowcaSkuteczne CV dla handlowca
Skuteczne CV dla handlowca
 
Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna
 
Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna
 
Biblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskim
Biblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskimBiblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskim
Biblioteka HRM Przygotowanie profesjonalnej aplikacji w języku angielskim
 
Jak przygotować się do rozmowy prezentacja
Jak przygotować się do rozmowy prezentacjaJak przygotować się do rozmowy prezentacja
Jak przygotować się do rozmowy prezentacja
 

Viewers also liked

Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyReady To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyMichal Piatkowski
 
Técnicas de estudio
Técnicas de estudioTécnicas de estudio
Técnicas de estudioComunicarte
 
Logo Design Tips
Logo Design TipsLogo Design Tips
Logo Design Tipsdin islam
 
Uso de twitter en las empresas
Uso de twitter en las empresasUso de twitter en las empresas
Uso de twitter en las empresasSoledad Burgos
 
2013 040. Est-ce qu’une prothèse de rotule “custom” limite la flexion dans le...
2013 040. Est-ce qu’une prothèse de rotule “custom” limite la flexion dans le...2013 040. Est-ce qu’une prothèse de rotule “custom” limite la flexion dans le...
2013 040. Est-ce qu’une prothèse de rotule “custom” limite la flexion dans le...jofdf
 
Setting the Scene: After Brexit
Setting the Scene: After BrexitSetting the Scene: After Brexit
Setting the Scene: After BrexitEmma Williams
 
Grade 12, U7 L10-Magnetic & E Fields
Grade 12, U7 L10-Magnetic & E Fields Grade 12, U7 L10-Magnetic & E Fields
Grade 12, U7 L10-Magnetic & E Fields gruszecki1
 
Семинары с налогоплательщиками
Семинары с налогоплательщикамиСеминары с налогоплательщиками
Семинары с налогоплательщикамиuzao media
 
La educaciòn en àfrica
La educaciòn en àfricaLa educaciòn en àfrica
La educaciòn en àfricaMaribel Narvaez
 
Uso del blog como recurso de enseñanza2
Uso del blog como recurso de enseñanza2Uso del blog como recurso de enseñanza2
Uso del blog como recurso de enseñanza2Maribel Narvaez
 

Viewers also liked (16)

Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyReady To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
 
Técnicas de estudio
Técnicas de estudioTécnicas de estudio
Técnicas de estudio
 
Logo Design Tips
Logo Design TipsLogo Design Tips
Logo Design Tips
 
Li fi
Li fiLi fi
Li fi
 
Uso de twitter en las empresas
Uso de twitter en las empresasUso de twitter en las empresas
Uso de twitter en las empresas
 
Las tic
Las tic Las tic
Las tic
 
2013 040. Est-ce qu’une prothèse de rotule “custom” limite la flexion dans le...
2013 040. Est-ce qu’une prothèse de rotule “custom” limite la flexion dans le...2013 040. Est-ce qu’une prothèse de rotule “custom” limite la flexion dans le...
2013 040. Est-ce qu’une prothèse de rotule “custom” limite la flexion dans le...
 
Final word laura
Final word lauraFinal word laura
Final word laura
 
Setting the Scene: After Brexit
Setting the Scene: After BrexitSetting the Scene: After Brexit
Setting the Scene: After Brexit
 
Grade 12, U7 L10-Magnetic & E Fields
Grade 12, U7 L10-Magnetic & E Fields Grade 12, U7 L10-Magnetic & E Fields
Grade 12, U7 L10-Magnetic & E Fields
 
Семинары с налогоплательщиками
Семинары с налогоплательщикамиСеминары с налогоплательщиками
Семинары с налогоплательщиками
 
Reino animal
Reino animalReino animal
Reino animal
 
La educaciòn en àfrica
La educaciòn en àfricaLa educaciòn en àfrica
La educaciòn en àfrica
 
Niveles de educación
Niveles de educaciónNiveles de educación
Niveles de educación
 
Uso del blog como recurso de enseñanza2
Uso del blog como recurso de enseñanza2Uso del blog como recurso de enseñanza2
Uso del blog como recurso de enseñanza2
 
Linked in of everything possible v2
Linked in of everything possible v2Linked in of everything possible v2
Linked in of everything possible v2
 

Similar to Ready to jump interview coach przydatne informacje do interview

jak przygotowac sie do rozmowy
jak przygotowac sie do rozmowyjak przygotowac sie do rozmowy
jak przygotowac sie do rozmowyolaben
 
Prezentacja 2
Prezentacja 2Prezentacja 2
Prezentacja 2edstar8
 
szkolenie dla bezrobotnych kobiet
szkolenie dla bezrobotnych kobietszkolenie dla bezrobotnych kobiet
szkolenie dla bezrobotnych kobietmonikagru
 
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...Donata Wiatrowska
 
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnej
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnejPrezentacja rozmowy kwalifikacyjnej
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnejd.glowa19850
 
Rozmowa kwalifikacyjna.ł.z
Rozmowa kwalifikacyjna.ł.zRozmowa kwalifikacyjna.ł.z
Rozmowa kwalifikacyjna.ł.zsandramonika
 
Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1
Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1
Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1KoletaFalgowska
 
Nie bój się pytać!
Nie bój się pytać!Nie bój się pytać!
Nie bój się pytać!Grupa ATERIMA
 
Rozmowa kwalifikacyjna-pytania dla osób prowadzących proces rekrutacji
Rozmowa kwalifikacyjna-pytania dla osób prowadzących proces rekrutacjiRozmowa kwalifikacyjna-pytania dla osób prowadzących proces rekrutacji
Rozmowa kwalifikacyjna-pytania dla osób prowadzących proces rekrutacjiBibliotekaHRM
 
Big Fish kariera w zakupach SGH
Big Fish kariera w zakupach SGHBig Fish kariera w zakupach SGH
Big Fish kariera w zakupach SGHMichal Piatkowski
 
Rozmowa kwalifikacyjna dziewczyny
Rozmowa kwalifikacyjna dziewczynyRozmowa kwalifikacyjna dziewczyny
Rozmowa kwalifikacyjna dziewczynyGosia Rychlak
 
Zasady pisania cv, IT, Confitura, Infomeet
Zasady pisania cv, IT, Confitura, Infomeet Zasady pisania cv, IT, Confitura, Infomeet
Zasady pisania cv, IT, Confitura, Infomeet EwelinaMalarowska
 
Rynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułceRynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułceAlbert1809
 
R2J prezentacja usług professional
R2J prezentacja usług professionalR2J prezentacja usług professional
R2J prezentacja usług professionalAgnieszka Piatkowska
 
7. innowacja na całe życie
7. innowacja na całe życie7. innowacja na całe życie
7. innowacja na całe życiecaniceconsulting
 
ProductTank Warsaw - Mariusz Kuźniewicz "Productive Product Team"
ProductTank Warsaw - Mariusz Kuźniewicz "Productive Product Team"ProductTank Warsaw - Mariusz Kuźniewicz "Productive Product Team"
ProductTank Warsaw - Mariusz Kuźniewicz "Productive Product Team"ProductTank Warsaw
 

Similar to Ready to jump interview coach przydatne informacje do interview (20)

jak przygotowac sie do rozmowy
jak przygotowac sie do rozmowyjak przygotowac sie do rozmowy
jak przygotowac sie do rozmowy
 
Prezentacja 2
Prezentacja 2Prezentacja 2
Prezentacja 2
 
szkolenie dla bezrobotnych kobiet
szkolenie dla bezrobotnych kobietszkolenie dla bezrobotnych kobiet
szkolenie dla bezrobotnych kobiet
 
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
 
Idealny kupiec - Procon 2018
Idealny kupiec - Procon 2018Idealny kupiec - Procon 2018
Idealny kupiec - Procon 2018
 
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnej
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnejPrezentacja rozmowy kwalifikacyjnej
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnej
 
Rozmowa kwalifikacyjna.ł.z
Rozmowa kwalifikacyjna.ł.zRozmowa kwalifikacyjna.ł.z
Rozmowa kwalifikacyjna.ł.z
 
Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1
Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1
Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1
 
Big Fish kariera w zakupach SGH
Big Fish kariera w zakupach SGHBig Fish kariera w zakupach SGH
Big Fish kariera w zakupach SGH
 
Nie bój się pytać!
Nie bój się pytać!Nie bój się pytać!
Nie bój się pytać!
 
Rozmowa kwalifikacyjna-pytania dla osób prowadzących proces rekrutacji
Rozmowa kwalifikacyjna-pytania dla osób prowadzących proces rekrutacjiRozmowa kwalifikacyjna-pytania dla osób prowadzących proces rekrutacji
Rozmowa kwalifikacyjna-pytania dla osób prowadzących proces rekrutacji
 
Big Fish kariera w zakupach SGH
Big Fish kariera w zakupach SGHBig Fish kariera w zakupach SGH
Big Fish kariera w zakupach SGH
 
Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna
 
Rozmowa kwalifikacyjna dziewczyny
Rozmowa kwalifikacyjna dziewczynyRozmowa kwalifikacyjna dziewczyny
Rozmowa kwalifikacyjna dziewczyny
 
Zasady pisania cv, IT, Confitura, Infomeet
Zasady pisania cv, IT, Confitura, Infomeet Zasady pisania cv, IT, Confitura, Infomeet
Zasady pisania cv, IT, Confitura, Infomeet
 
Rynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułceRynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułce
 
R2J prezentacja usług professional
R2J prezentacja usług professionalR2J prezentacja usług professional
R2J prezentacja usług professional
 
7. innowacja na całe życie
7. innowacja na całe życie7. innowacja na całe życie
7. innowacja na całe życie
 
R2J application support
R2J application support R2J application support
R2J application support
 
ProductTank Warsaw - Mariusz Kuźniewicz "Productive Product Team"
ProductTank Warsaw - Mariusz Kuźniewicz "Productive Product Team"ProductTank Warsaw - Mariusz Kuźniewicz "Productive Product Team"
ProductTank Warsaw - Mariusz Kuźniewicz "Productive Product Team"
 

More from Michal Piatkowski

R2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategyR2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategyMichal Piatkowski
 
Big Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacjiBig Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacjiMichal Piatkowski
 
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurementBig Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurementMichal Piatkowski
 
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyReady To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyMichal Piatkowski
 
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychReady To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychMichal Piatkowski
 
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...Michal Piatkowski
 
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach Michal Piatkowski
 
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Michal Piatkowski
 
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychReady To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychMichal Piatkowski
 
R2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedinR2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedinMichal Piatkowski
 

More from Michal Piatkowski (11)

R2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategyR2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
 
Big Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacjiBig Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacji
 
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurementBig Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
 
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyReady To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
 
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychReady To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
 
Certyfikat Big Fish
Certyfikat Big FishCertyfikat Big Fish
Certyfikat Big Fish
 
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
 
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
 
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
 
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychReady To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
 
R2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedinR2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedin
 

Ready to jump interview coach przydatne informacje do interview

 • 2. Agenda • Główne typy rozmów rekrutacyjnych. • Skype/ Phone interview. • Skuteczna komunikacja podczas interview. • Etapy procesu rekrutacyjnego. • Rozmowa rekrutacyjna z headhunterem. • Rozmowa rekrutacyjna z HR. • Rozmowa rekrutacyjna z potencjalnym bezpośrednim przełożonym („Hiring Manager”). • Po rozmowie rekrutacyjnej – najlepsze praktyki. • Analiza rozmowy rekrutacyjnej/ autorefleksja. • Często popełniane błędy. 2www.readytojump.pl
 • 3. Główne typy rozmów rekrutacyjnych Wywiad bezpośredni – ukierunkowany na analizę doświadczeń zawodowych kandydata – głównym jego celem jest zdobycie jak największej ilości informacji na temat uprzednich doświadczeń kandydata (miejsc pracy, zakresu obowiązków, przyczyn odejścia z firmy, etc.). Wywiad kompetencyjny - ukierunkowany na określenie, czy aplikant posiada interesujące firmę umiejętności wynikające z opisu stanowiska pracy. Jest opracowany według schematu dyktowanego głównie określonymi na danym stanowisku kompetencjami. Wywiad łączony w trakcie którego prowadzący stara się poznać aktualną sytuację zawodową kandydata (pytając o obecne miejsce pracy, zakres obowiązków), zdobyć informacje na temat poprzednich doświadczeń i w oparciu o uzyskane informacje i dalsze pytania stara się określić nasilenie kompetencji badanego. 3www.readytojump.pl
 • 4. Skype/ Phone interview • Traktuj ten typ interview tak jak klasyczne interview. Skype/ Phone interview często jest wstępem do kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego lub może okazać się jego pierwszym i ostatnim etapem. • Dotrzymuj terminu – jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie możesz dotrzymać terminu – uprzedź o tym drugą stronę. • Zadbaj o dogodne warunki (najlepiej zacisze domowe, zadbaj, żeby nikt Ci nie przeszkadzał). • Jeśli nie możesz zadbać o dogodne warunki to poinformuj wcześniej HH – przełóż termin rozmowy. Nie powtarzaj klasycznych błędów. (HH: „witam umawialiśmy się na godzinę 17:00 na interview czy możemy porozmawiać? K „ właściwie to tak, co prawda jestem w pociągu/ w centrum handlowym, w parku, ale chyba będzie dobrze” – nie, dobrze nie będzie). • Jeśli jest to interview poprzez Skype – zadbaj o profesjonalny wizerunek i ubiór. 4www.readytojump.pl
 • 5. Rozmowa rekrutacyjna - komunikacja 5www.readytojump.pl Omawianie własnego doświadczenia – skuteczna technika Situation ( the context) : w jakich warunkach pracowałeś, jakie towarzyszyły mu okoliczności. Task (what you had to do): jakie było zadanie Twoje , jaki był cel działania. Action (what and how did you do it): co zrobiłeś i w jaki sposób. Result (the outcome and what difference it made): jakie były skutki Twoich działań. Situation Task Action Result
 • 6. Proces rekrutacyjny – różne podejście 1). Rozmowa z headhunterem – telefoniczna , F2F lub/i AC. 2. Rozmowa z przedstawicielem działu HR. 3. Rozmowa z bezpośrednim przełożonym. Lub rozmowa z przedstawicielem HR i bezpośrednim przełożonym 4. Rozmowa z przełożonym bezpośredniego przełożonego. 5.* Rozmowy z przedstawicielami zespołu lub Project Managerami (głównie na stanowiska w firmach doradczych) Dodatkowo ewentualnie (w zależności od firmy/ stanowiska/ procedury wewnętrznej): Badanie metodą 360 stopni, prezentacja, case study do rozwiązania, testy numeryczne, testy psychologiczne, próbki pracy, AC (Assessment Centre) 6www.readytojump.pl
 • 7. Rozmowy rekrutacyjne – przygotowanie (HH) • Headhunter: cel- znalezienie kandydata spełniającego wymagania klienta. • Jeśli jest to interview jedynie na określone stanowisko (rzadka sytuacja) to mimo wszystko starajmy się być w miarę możliwości konkretni (świadczy o naszym przygotowaniu) – przekazujmy informacje o kompetencjach, które są zasadne na danym stanowisku, następnie opowiedzmy o innych aspektach, które mogą być interesujące w kontekście innych stanowisk. • Przygotuj przykłady na Twoje „hard skills” (umiejętności zawodowe) / „soft skills” (umiejętności społeczne). • Przygotuj odpowiedzi na standardowe pytania dotyczące Twojej motywacji do zmiany pracy/ zainteresowania danym stanowiskiem. • Przygotuj pytania do headhuntera. 7www.readytojump.pl
 • 8. Rozmowy rekrutacyjne – przygotowanie (HH) • Headhunter: cel- znalezienie kandydata spełniającego wymagania klienta. • Co biorą pod uwagę: dopasowanie kandydata do wymagań stanowiska (doświadczenie, kompetencje, wykształcenie, znajomość j. obcych, oczekiwania finansowe). • Wskazówki: nie przeceniaj wiedzy headhuntera o specyfice Twojej pracy (z wyłączeniem sytuacji gdy rozmawiamy z firmą specjalizującą się w danej dziedzinie). • Określ sposób pracy headhuntera: czy chce przeprowadzić ogólne interview, określić sobie nasz profil również w kontekście przyszłych stanowisk czy skupi się jedynie na danym stanowisku. • Zapytaj w jaki sposób możesz przygotować się do rozmowy (element budowania pozytywnych relacji + skuteczna komunikacja podczas procesu). • Pomóż headhunterowi zrozumieć zbieżność naszego profilu z oczekiwaniami klienta. • Jeśli używasz słownictwa „branżowego” upewnij się delikatnie, że współrozmówca rozumie o czym mówisz. 8www.readytojump.pl
 • 9. Rozmowy rekrutacyjne – przygotowanie (HR) • HR – cel weryfikacja kandydata z naciskiem na „umiejętności miękkie” oraz dopasowanie do kultury organizacji. • Weryfikacja „luk w cv”/ powodów zmian stanowiska. • Rozmowa z działem HR może być pierwszą rozmową u potencjalnego pracodawcy i tym samym również ostatnią (nie zawsze – w przypadku stanowisk menedżerskich rozmowy mogą być prowadzone przez HR i bezpośredniego przełożonego). • Wskazówki: tak jak w przypadku niektórych headhunterów – używając słownictwa „branżowego” upewnij się delikatnie, że Twój współrozmówca rozumie o czym mówisz. • Przygotuj pytania. • Jeśli masz bezpośredni kontakt z osobą z działu HR zapytaj w jaki sposób możesz się przygotować do tej rozmowy lub czy powinieneś przygotować coś szczególnego? (mały gest świadczący o Twojej motywacji i zaangażowaniu) 9www.readytojump.pl
 • 10. Rozmowy rekrutacyjne – przygotowanie („Hiring Manager”) • Bezpośredni przełożony („hiring manager”)– cel weryfikacja doświadczenia i kompetencji kandydata i jego przełożenia na potrzeby przyszłego stanowiska. • Rozmowa merytoryczna – przygotuj przykłady na „hard skills” / choć mogą pojawić się też pytania dotyczące „soft skills”. • Używaj słownictwa branżowego. • Przygotuj pytania dotyczące stanowiska/ zadań/ celów/ sposobu pracy … 10www.readytojump.pl
 • 11. Rozmowy rekrutacyjne – przykłady pytań do potencjalnego pracodawcy 1. Jakie są krótko/ długoterminowe cele tego stanowiska? 2. Czy firma ma opracowany system szkoleń wewnętrznych? 3. Do kogo będę raportować (w przypadku struktury macierzowej)? 4. W jaki sposób będę rozliczny z osiągania celów? Jak często? 5. W jak dużym zespole będę pracować? 6. Jakie wyzwania stoją przed kandydatem zatrudnionym na to stanowisko? 7. Jaki jest średni staż pracy w firmie? 8. Jaka jest ścieżka kariery dla tego stanowiska? 9. Jakie umiejętności sprawiają, że pracownicy Państwa firmy odnoszą sukcesy? 11www.readytojump.pl
 • 12. Po rozmowie rekrutacyjnej 1. Wyślij maila z podziękowaniem za rozmowę (do HH/ bezpośrednio do osoby, która przeprowadzała rozmowę). 2. W mailu uwzględnij: - Podziękuj za czas i miłą rozmowę. - Podkreśl swoje zainteresowanie stanowiskiem. - Podkreśl swoje kompetencje oraz wartość dodaną jaką możesz wnieść do organizacji. 3. Warto dodać Project Portfolio jako załącznik do maila (tylko te projekty, które potwierdzają kompetencje poszukiwane na tym stanowisku). 12www.readytojump.pl Best practices = „Thank you note”
 • 13. Analiza rozmowy rekrutacyjnej / autorefleksja Po rozmowie rekrutacyjnej warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania: 1. Czy jestem zadowolony z rozmowy rekrutacyjnej i dlaczego? 2. Co zrobię inaczej następnym razem? 3. Które pytania były dla mnie zaskoczeniem/ dlaczego ? Czy jestem zadowolony ze swojej wypowiedzi? Co mógłbym poprawić? 4. Co mógłbym wnieść do tej firmy? 5. Co mógłbym zyskać pracując w tej firmie (oprócz wynagrodzenia)? Jeśli proces jest prowadzony za pośrednictwem HH – warto poinformować go o powyższych punktach. 13www.readytojump.pl
 • 14. Rozmowa rekrutacyjna często popełniane błędy 1. Brak odpowiedniego przygotowania. 2. Spóźnienie. 3. Nieodpowiedni ubiór. 4. Komunikacja podczas interview – brak sensownej argumentacji. 5. Brak entuzjazmu – motywacji. 6. Zbyt duża pewność siebie lub brak pewności siebie. 7. Wypowiadanie się źle o byłych pracodawcach. 8. Nie zadawanie pytań pod koniec interview. 14www.readytojump.pl
 • 15. Firma Ready to Jump powstała z myślą o osobach poszukujących nowego wyzwania zawodowego bądź zainteresowanych rozwojem zawodowym. Wieloletnie doświadczenie związane z rekrutacją, oceną i selekcją na różnych poziomach organizacyjnych (dyrektorzy/menedżerowie/specjaliści) w regionie Europy Centralno Wschodniej pozwala nam na skuteczne wspieranie naszych klientów w efektywnym procesie zmiany pracy. Wsparliśmy wielu klientów w: definicji efektywnych strategii poszukiwania pracy skutecznym przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych budowaniu swojej marki w Social Media przygotowaniu efektywnych dokumentów aplikacyjnych skutecznym poruszaniu się po rynku pracy Jeśli czujesz, że Twoja kariera utknęła w martwym punkcie, poszukujesz nowej perspektywicznej pracy, a metody z jakich korzystasz nie przynoszą zamierzonego efektu – skontaktuj się z nami. 15 www.readytojump.pl