SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
KARIERA W ZAKUPACH
JAK ROZPOCZĄĆ KARIERĘ W ZAKUPACH?
Agnieszka Piątkowska – Headhunter – Partner w firmie Big Fish specjalizującej się w projektach
rekrutacyjnych w obszarze zakupów
Career Coach w ReadyToJump
AGENDA
• Czym są zakupy – czym się zajmują (KPI’s) ?
• Jakie umiejętności są potrzebne w tym zawodzie?
• Ścieżki karier
• Kariera w zakupach – co warto wziąć pod uwagę?
• Proces rekrutacyjny
• Zarządzanie karierą – podstawowe narzędzia
• Wynagrodzenia
Wpływ na
realizację
celów
strategicznych
Rola
strategiczna:
[orientacja na wzrost wartości]
planowanie zakupów ▪ analiza
rynku ▪ zarządzanie kategoriami ▪
SRM
ROLA ZAKUPÓW W ORGANIZACJI
POZIOM DOJŻAŁOŚCI FUNKCJI ZAKUPOWEJ
POZIOM DOJŻAŁOŚCI FUNKCJI ZAKUPOWEJ MA ZASADNICZY WPŁYW NA POSTRZEGANIE
KUPCA W ORGANIZACJI
PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚĆI
• Wyższe wykształcenie
• Zdolności analityczne
• Biegła znajomość j. angielskiego
• Znajomość SAP/ Oracle lub innych programów klasy ERP
• Znajomość procesu zakupowego
• Umiejętność negocjacji
• Umiejętność efektywnego zarządzania czasem
• Zdolności komunikacyjne
• Umiejętność budowania relacji
informacjezebranenapodstawieprowadzonychprojektów
rekrutacyjnych
Doświadczenie w zarządzaniu konkretną
(pod)kategorią
Global sourcing / LCC
SRM + rozwój dostawców
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie projektami
Zwiększone zainteresowanie obszarem
„indirect”
Świadomość biznesowa
Niższy stopień
zaawansowani
a
Wyższy stopień
zaawansowani
a
Doświadczenie w kupowaniu konkretnych
dóbr / zarządzaniu konkretną kategorią
zakupową
Wysokie zdolności negocjacyjne
Biegła znajomość j. angielskiego
Wyższe wykształcenie (preferowane kierunki
ścisłe)
Zdolności analityczne
Znajomość procesu zakupowego
HARDSKILLSSOFTSKILLS
Praca w zespole/ zarządzanie zespołem/
zarządzanie rozproszonym geograficznie
zespołem
Wysokie zdolności komunikacyjne
Orientacja na rezultaty
Rozwiązywanie problemów
Zarządzanie czasem
Umiejętność działania w warunkach
niepewności
Przywództwo
Budowanie długotrwałych relacji/ budowanie
networku poza organizacją
Orientacja na klienta
Coaching/ Mentoring
Zdolności prezentacji
Zarządzanie zmianą
Odwaga menedżerska
POSZUKIWANE KOMPETENCJE – PERSPEKTYWA
LOKALNA
BadanieDeloitte–2014r.(CPOsurvey)
Budowanie relacji
Soft SkillsEmpatia w stosunku do klientów wewnętrznych
Podstawowa analiza danych Analytical
SkillsModele kosztowe („Should cost model”/ cost modeling”)
„Cash flow” Financial
acumen„Cost of capital”
Poszukiwanie dostawców („Supplier discovery”)
ResearchZnajomość trendów rynkowych
Znajomość kategorii lub typu biznesu Business
Znajomość technologii/ systemów (P2P, spend analysis) Tech Savvy
POSZUKIWANE KOMPETENCJE – PERSPEKTYWA
MIĘDZYNARODOWA
„Consulting/BPO/SSC”
„Nonconsulting/corporate”
Purchasing Assistant
Buyer (local, lead, strategic, category)
Purchasing Coordinator
Cost Analyst/ Manager
Supplier Development Specialist / Manager
Sourcing Specialist/ Manager
Subcontracting Manager
Contract Specialist/ Manager
Purchasing Controller
Advanced Purchasing Engineer
Site Manufacturing Buyer/ Manager
Project/ Program Buyer/ Manager
NPD Buyer/ Manager
Category Buyer/ Leader/ Manager
Supplier Account Manager
Purchasing Manager/ Director (Local, Corporate,
Regional, Global)
CPO/ VP Purchasing
Procurement/ Sourcing Agent
Procurement/ Sourcing Associatee
Procurement/ Sourcing (Senior, Junior)
Consultant
Principal/ Partner
Procurement/ Sourcing Analyst
Category Manager/ Leader
Practice Leader
Procurement Executive
(Spot) Buyer
Procurement/ Sourcing Professional
Category Management Associate
Sourcing Execution Specialist
Spend Management Consultant
Team Lead
Commodity Buyers/ Managers
TYPOWE ROLE/ STANOWISKA W ZAKUPACH
KIERUNKI BUDOWANIA KARIER W ZAKUPACH
Usługi
HandelPrzemysł
„Direct” „Resale”
„Indirect”
ŚCIEŻKI KARIER
KARIERA W ZAKUPACH
• Jaka jest rola funkcji zakupowej (strategiczna, taktyczna, operacyjna)
• Poziom dojrzałości funkcji zakupowej
• Organizacja – sektor, model biznesowy, konkurencja, marka
• Kultura organizacyjna
• Stanowisko
• Przełożony – jak długo pracuje w firmie? Jak długo pracuje na tym
stanowisku? Co osiągnął? Jakie są o nim opinie? Jaki ma styl zarządzania?
Aspekty do przeanalizowania
KARIERA W ZAKUPACH
ORGANIZACJA
• W jakim sektorze biznesowym operuje potencjalna organizacja ? Jakie są możliwe
zagrożenia rynkowe mające wpływ na wynik finansowy? (analiza PESTLE)
• Czym firma konkuruje? Jak plasuje się na tle innych graczy rynkowych?
• Jaki jest model biznesowy?
• Jaka jest kondycja finansowa firmy?
• Czy marka/ produkt/ usługa są dobrze znane?
• W jaki sposób firma się rozwija (np. rozwój przez akwizycję/ innowacje)?
• Czy rynek na którym firma się rozwija, czy jest perspektywiczny?
• Opinie o firmie
STANOWISKO:
- możliwości jakie oferuje firma (rozwój zawodowy, wynagrodzenie etc.)
- w jaki sposób zorganizowany jest dział i funkcja zakupowa?
- główne obowiązki, cele stanowiska, wyzwania na tym stanowisku
- kultura organizacyjna
- jak to stanowisko wpłynie na moją dalszą karierę zawodową?
Aspekty do przeanalizowania
POSZUKIWANIE PRACY
• Praktyki / projekty czasowe
• Networking – budowanie własnej profesjonalnej marki
• Agencje rekrutacyjne/ agencje doradztwa personalnego
• Ogłoszenia
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
• Aplikacja bezpośrednia - wysyłanie aplikacji do konkretnych firm (zakładka
„kariera” na stronie firmowej lub konkretnych osób z działu HR lub
menedżerów/ szefów zakupów)
PROCES REKRUTACYJNY – RÓŻNE PODEJŚCIE
(1). Rozmowa z headhunterem/ rekruterem – telefoniczna, F2F lub/i AC.
2. Rozmowa z przedstawicielem działu HR lub/i Assessment Center (AC)
3. Rozmowa z bezpośrednim przełożonym.
Lub rozmowa z przedstawicielem HR i bezpośrednim przełożonym
4. Rozmowa z przełożonym bezpośredniego przełożonego.
5.* Rozmowy z przedstawicielami zespołu lub Project Managerami
(głównie na stanowiska w firmach doradczych)
Dodatkowo ewentualnie (w zależności od firmy/ stanowiska/ procedury wewnętrznej):
prezentacja, case study do rozwiązania/ próbki pracy, testy numeryczne np. SHL,
kwestionariusze wiedzy, testy psychologiczne, AC
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INTERVIEW - OGÓLNE
WSKAZÓWKI
• Przeczytaj wszystkie możliwe informacje na temat firmy (nie ograniczaj się jedynie
do strony internetowej).
• Minimum informacji jakie powinieneś posiadać:
- Kiedy firma powstała?
- Jakie produkty/ usługi oferuje. Jak obecnie kształtuje się rynek?
- Jaką ma misję, wizję, wartości?
- Gdzie ma swoją siedzibę?
- Kto reprezentuje zarząd firmy?
- W ilu krajach jest obecna?
- Jakie są krótko i długo terminowe cele firmy?
- Ilu zatrudnia pracowników?
- Kto należy do grona jej klientów?
- Jaką ma reputację? (portale: gowork, glassdoor, praca do kitu)
- Jakie firmy stanowią dla niej konkurencję/ czym konkuruje?
- Jakie informacje Cię szczególnie zainteresowały/ dlaczego?
Informacje te przydadzą Ci
się, aby wykazać
autentyczne
zainteresowanie firmą i
jeszcze bardziej
uwiarygodnić Twoją
motywację do podjęcia
pracy.
ROZMOWA REKRUTACYJNA - przykłady pytań
do potencjalnego pracodawcy
1. Jakie są krótko/ długoterminowe cele tego stanowiska?
2. Czy firma ma opracowany system szkoleń wewnętrznych?
3. Do kogo będę raportować (w przypadku struktury macierzowej)?
4. W jaki sposób będę rozliczny z osiągania celów? Jak często?
5. W jak dużym zespole będę pracować?
6. Jakie wyzwania stoją przed kandydatem zatrudnionym na to stanowisko?
7. Jaki jest średni staż pracy w firmie?
8. Jaka jest ścieżka kariery dla tego stanowiska?
9. Jakie umiejętności sprawiają, że pracownicy Państwa firmy odnoszą sukcesy?
10. Jaka jest kultura organizacji?
11. Jak wygląda proces wdrożenia nowego pracownika w obowiązki?
■ Jakie kompetencje/ talenty posiadam (test Gallupa)* ?
■ Jakich kompetencji mi brakuje?/ czego chcę się nauczyć?
■ Co jest dla mnie w pracy ważne (wartości/ zasady)?
■ Z jakimi ludźmi pracuje mi się najlepiej?
■ Jakie są moje wartości?/ Jakimi zasadami kieruję się w postępowaniu?
■ Co motywuje mnie do pracy?
■ W jaki sposób pracuję / jaki jest mój styl? (test kotwice Scheina).
HR/Headhunter
PRZYGOTOWANIE DO INTERVIEW – HR
*https://www.gallupstrengthscenter.com/Purchase/en-US/Product?Path=Clifton%20StrengthsFinder
TO GDZIE ZACZNIESZ MA ZNACZENIE
• Dualny rynek pracy wg. P. Doeringera i M. Piore’a zakłada, że nie ma
,,dobrych” i ,,złych” pracowników, są tylko ,,dobrzy” i ,,źli” pracodawcy
• Doeringer i Piore udowodnili, że rynek pracy dzieli się na dwa segmenty:
pierwszorzędny (primary) i drugorzędny (secondary).
• Zatrudnienie i płace są odmiennie determinowane w każdym z tych dwóch
segmentów, a segment pierwszorzędny ma lepsze warunki trwania i rozwoju
pracowników, ale też wykorzystania ich kompetencji.
Opracowanie: Dr. Irmina Gocan – Akademia Leona Koźmińskiego – Kontroling HR
PIERWSZORZĘDNY RYNEK PRACY WG.
P. Doeringera i M. Piore’a
Opracowanie: Dr. Irmina Gocan – Akademia Leona Koźmińskiego – Controling HR
TO JAK ZAKOŃZYSZ WSPÓŁPRACĘ Z
PRACODAWCĄ MA ZNACZENIE
• Nie rozstawaj się w sposób emocjonalny z Twoim pracodawcą
• Pamiętaj, że świat „jest mały” szczególnie w dobie ery „social/ business
media” – nie masz pewności kogo spotkasz na dalszym etapie swojej kariery i
w jakiej roli
• „Nie pal mostów”
• Każda organizacja, dla której będziesz pracował/ pracowała daje Ci możliwość
budowana Twojej zawodowej sieci kontaktów – wykorzystaj to i buduj swoją
profesjonalną markę
“Make Career Planning an
Annual Event “
PODSTAWY ZARZĄDZANIA KARIERĄ
Firma X Firma Y Firma Z
Nazwa firmy
Stanowisko
Czas zatrudnienia
Cele (KPI’s) – rezultaty
– sposoby osiągnięcia
Budżet zakupowy
Materiały:
nieprodukcyjne: (jakie?/
wolumen zakupowy?)
…………..
produkcyjne: (jakie?/
wolumen zakupowy?)
………………
towary handlowe
(jakie?/ wolumen
zakupowy?)
Nowe umiejętności
WYRÓB SOBIE NAWYK PODSUMOWANA
WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ
WYRÓB SOBIE NAWYK PODSUMOWANA
WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ
Czego nauczyłem się podczas projektu x? Co zrobiłem i czego nie będę robił?/
(„lesson learned”)
Czego nie zrobiłem i co zacznę robić? Podsumowanie : jakiej wiedzy/
kompetencji mi brakuje?
ANALIZA KARIERY
■ Gdzie jestem/ Jaka jest moja obecna sytuacja zawodowa?
■ Gdzie chcę być?
■ Jakich kompetencji mi brakuje?
Stanowisko Min/ Opt./ Max
Indirect Buyer 6 000 / 9 000 / 12 000
Regional Indirect Buyer 8 000 / 11 000 / 15 000
Indirect Procurement Manager 10 000 / 15 000 / 20 000
Procurement Specialist 6 000 / 8 000 / 9 000
Strategic Buyer/ Lead Buyer 10 000 / 12 000 / 15 000
Commodity Manager 12 000 / 15 000 / 18 000
Procurement Manager (Production
plant)
10 000 / 15 000 / 20 000
Procurement Director (Production
plant)
20 000/ 25 000 / 35 000
Główne czynniki mające
wpływ na
wynagrodzenie:
• Lokalizacja
• Firma –
rodzima/międzynarodowa
• Zakres obowiązków
• Typ zakupów
WYNAGRODZENIA W ZAKUPACH
Źródło: raport płacowy Hays 2015
MATERIAŁY DODATKOWE
27
KARIERA W ZAKUPACH
• Jaka jest strategia zakupowa potencjalnego pracodawcy?
• Jak jest zorganizowana funkcja zakupowa?
• Jak w tej organizacji wygląda proces zakupowy – za co byłbyś konkretnie odpowiedzialny?
• Jakie będą cele na tym stanowisku/ w jaki sposób będą mierzone efekty pracy?
• Jakich efektów pracy spodziewa się potencjalny pracodawca po 6-12 miesiącach?
• Jakie narzędzia wspierające osiągnięcie celów oferuje (np. czy istnieje spójny system
ERP)?
• Jakie są największe wyzwania na tym stanowisku?
• Jakie są najważniejsze wyzwania związane z bazą dostawców na tym stanowisku (w tej
kategorii)?
• Jakie jest postrzeganie działu zakupów w organizacji?
• Jaki jest styl zarządzania w tej organizacji?
• Jakie organizacja oferuje możliwości rozwoju?
• Jakie są główne wartości organizacji/ jaka jest kultura organizacyjna?
• Jak będzie wyglądał proces wdrożenia nowej osoby w organizację/ nowe obowiązki?
Pytania do potencjalnego pracodawcy
WSPÓŁPRACA Z HEADHUNTEREM*
– CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ?
• Bardziej szczegółowych informacji na temat stanowiska/ odpowiedzialności/ struktury/
zadań/ kultury organizacyjnej.
• Podpowiedzi w zakresie wynagrodzenia na danym stanowisku.
• Informowania o etapach procesu rekrutacyjnego.
• Informacji zwrotnej po „interview” z klientem.
Czasami też:
• Zaopiniowania dokumentów aplikacyjnych pod kątem danego procesu
rekrutacyjnego.
• Pomocy w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej – „debriefing”/ wskazówki.
• Pomocy w negocjacjach wynagrodzenia z klientem.
• Informacji na temat tego jak plasuje się nasza kandydatura na tle innych.
kandydatów- pomysłu na to jaki jest Twój „unique selling point”.
• Poinformuje nas o kluczowych kryteriach wyboru kandydata.
* Headhunterem, rekruterem, pracownikiem agencji rekrutacyjnej
• Jeśli zależy Ci na oferowanej pracy i wiesz, że HH poleci Twoją kandydaturę
klientowi – napisz maila – podsumuj swoje kompetencje w świetle oferowanego
stanowiska.
• Szanuj jego czas (np. dzwoń w konkretnej sprawie – sprawdź stronę internetową
– HH nie jest Twoim sekretarzem), nie naciskaj – nie nalegaj na spotkania
(technika na zasadzie zamęczenia nie działa).
• Zadawaj konkretne pytania (nie „czy może mi Pan/ Pani coś więcej powiedzieć na
temat tego stanowiska – coś więcej = co więcej??).
• Czytaj dokładnie maile i odpowiadaj na nie – nie zwlekaj (czas na dostarczanie
kandydatów ulega diametralnemu skróceniu – kilka dni – 2 tygodnie).
• Dotrzymuj słowa, dotrzymuj terminów.
• Jeśli współpracujecie na projekcie – to jest osoba, która Cię reprezentuje –
informuj ją o każdych krokach w rekrutacji – może być nieocenionym
sojusznikiem.
UWAGA:HHpracujedlaklientaniedlakandydata
EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z HH
GŁÓWNE TYPY ROZMÓW REKRUTACYJNYCH
Wywiad bezpośredni – ukierunkowany na analizę doświadczeń zawodowych
kandydata - głównym jego celem jest zdobycie jak największej ilości informacji na temat
uprzednich doświadczeń kandydata (miejsc pracy, zakresu obowiązków, przyczyn
odejścia z firmy, etc.).
Wywiad kompetencyjny - ukierunkowany na określenie, czy aplikant posiada
interesujące firmę umiejętności wynikające z opisu stanowiska pracy. Jest opracowany
według schematu dyktowanego głównie określonymi na danym
stanowisku kompetencjami.
Wywiad łączony w trakcie którego prowadzący stara się poznać aktualną sytuację
zawodową kandydata (pytając o obecne miejsce pracy, zakres obowiązków), zdobyć
informacje na temat poprzednich doświadczeń i w oparciu o uzyskane informacje i dalsze
pytania stara się określić nasilenie kompetencji badanego.
EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z HH
BĄDŹ PROFESJONALNY:
• Odpowiadaj na wiadomości.
• Nie odwiedzaj HH bez umówienia.
• Bądź przygotowany do rozmowy z HH.
• Efektywna komunikacja – kluczem do dobrej relacji. Pomóż mu zrozumieć
swoje obowiązki i kontekst stanowiska.
• Bądź szczery – nie ukrywaj faktów, macie wspólny cel.
• Jeśli z jakichkolwiek powodów nie chcesz przyjąć oferowanego przez klienta
stanowiska przede wszystkim poinformuj HH.
• „nie pal mostów” – najprawdopodobniej będziesz kilkakrotnie zmieniał pracę w
swojej karierze.
• Zapytaj czy możesz coś dodać do swojego cv pod kątem oferowanego
stanowiska/ poproś o informację zwrotną.
UWAGA:HHpracujedlaklientaniedlakandydata
ROZMOWA TELEFONICZNA/ SKYPE
• Traktuj ten typ interview tak jak klasyczne interview, często jest wstępem do
kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego lub może okazać się jego pierwszym
i ostatnim etapem.
• Dotrzymuj terminu – jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie możesz dotrzymać
terminu – uprzedź o tym drugą stronę.
• Zadbaj o dogodne warunki (najlepiej zacisze domowe, zadbaj, żeby nikt Ci nie
przeszkadzał).
• Jeśli nie możesz zadbać o dogodne warunki to poinformuj wcześniej HH –
przełóż termin rozmowy. Nie powtarzaj klasycznych błędów. (HH: „witam
umawialiśmy się na godzinę 17:00 na interview czy możemy porozmawiać? K
„ właściwie to tak, co prawda jestem w pociągu/ w centrum handlowym, w parku,
ale chyba będzie dobrze” – nie, dobrze nie będzie).
• Jeśli jest to interview poprzez Skype – zadbaj o profesjonalny wizerunek i
ubiór.
ROZMOWA REKRUTACYJNA
komunikacja - STAR
Omawianiewłasnegodoświadczania–skuteczna
technika
Situation („the context”): opowiedz w jakich warunkach pracowałeś? jakie
towarzyszyły mu okoliczności?
Task („what you had to do”): opowiedz jakie było zadanie? jaki był cel działania
Action („what and how did you do it”): opowiedz co zrobiłeś i w jaki sposób?
Result („the outcome and what difference it made”): wskaż skutki omawianych
działań
* „Lesson learned” – warto w ten sposób podsumować swoją wypowiedź
Situation
Task
Action
Result
ROZMOWA REKRUTACYJNA – POPEŁNIANE
BŁĘDY
1. Brak odpowiedniego przygotowania.
2. Spóźnienie.
3. Nieodpowiedni ubiór.
4. Komunikacja podczas interview – brak sensownej argumentacji.
5. Brak entuzjazmu – motywacji.
6. Zbyt duża pewność siebie lub brak pewności siebie.
7. Wypowiadanie się źle o byłych pracodawcach.
8. Nie zadawanie pytań pod koniec interview.
35
POLECANE LINKI
• Najlepsze światowe uczelnie (SCM):
http://www.forbes.com/sites/kevinomarah/2015/10/12/the-scm-world-university-100-best-b-schools-for-supply
• Network: http://www.procurementleaders.com/
• Inne portale informacyjne: http://www.procurementleaders.com/ , http://www.procurementnews.eu,
http://www.procurement.com, http://www.sourcingfocus.com http://www.scmr.com
http://buyersmeetingpoint.com https://www.procurious.com
• Strony internetowe/ prezentacje/ „white papers” firm specjalizujących się w „procurement outsourcing
np.: http://www.atkearneypas.com, www.xchanging.com, www.gep.com
• Twitter przykłady grup: Purchasing Magazine, Procure Tools, Supply Management,
Procurement A to Z, Optimum Procurement, Spendnavigator, Spendmatters, ISM,
SupplyChainReview, Purchasing Insight, Purchasing & Supply, SupplyChain Observer,
SupplyChainBrain
• „Self Study” – intersujące strony, kursy on-line: http://www.inc.com/lolly-daskal/30-websites-that-will-
make-you-unbelievably-smarter.html?fb_ref=Default, https://www.facebook.com/procurementtoday/
• Zarządzanie karierą: https://www.facebook.com/career.fr/
• Jak przygotować się do Assessment Center ?- https://www.linkedin.com/pulse/bra%C5%82em-udzia
%C5%82-w-acdc-dowiedzia%C5%82em-si%C4%99-o-sobie-czyli-fakty-piatkowska?trk=pulse_spock-
articles
• Kto jest kim na rynku pracy? https://www.linkedin.com/pulse/headhunter-znalaz%C5%82-mi-prac
%C4%99-czyli-fakty-i-mity-o-rynku-piatkowska?trk=pulse_spock-articles
POLECANE LINKI
• Kultura organizacyjna i jej znaczenie: https://www.linkedin.com/pulse/u-nas-w-firmie-wszyscy-
czyli-kilka-s%C5%82%C3%B3w-o-kulturze-i-piatkowska?trk=pulse_spock-articles
• Poszukiwanie pracy za granicą – UK – polecany portal pracy: www.supplychainrecruit.com , inne:
https://www.eurosupplychainjobs.com

More Related Content

Viewers also liked

Recommendation letter & certificate from X-culture Wemaere
Recommendation letter & certificate from X-culture WemaereRecommendation letter & certificate from X-culture Wemaere
Recommendation letter & certificate from X-culture WemaereMathieu Wemaere
 
Laura Tanzer LB S17 Web-compressed
Laura Tanzer LB S17 Web-compressedLaura Tanzer LB S17 Web-compressed
Laura Tanzer LB S17 Web-compressedLaura Tanzer
 
Enseñanza de las matemáticas, ¿existe el
Enseñanza de las matemáticas, ¿existe elEnseñanza de las matemáticas, ¿existe el
Enseñanza de las matemáticas, ¿existe elKarla Sepulveda Obreque
 
16 Campaign brochure_pages_print
16 Campaign brochure_pages_print16 Campaign brochure_pages_print
16 Campaign brochure_pages_printCortney Christensen
 
El medio ambiente destruido pos las manos del hombre
El medio ambiente destruido pos las manos del hombreEl medio ambiente destruido pos las manos del hombre
El medio ambiente destruido pos las manos del hombreJaime Alzate
 
Fleet maintenance knoxville tn
Fleet maintenance knoxville tnFleet maintenance knoxville tn
Fleet maintenance knoxville tnjhonjoy
 
Proyecto final tecnologico
Proyecto final tecnologicoProyecto final tecnologico
Proyecto final tecnologicocristian aneuis
 
Tudo sobre cálculo de r...r para led robô livre
Tudo sobre cálculo de r...r para led  robô livreTudo sobre cálculo de r...r para led  robô livre
Tudo sobre cálculo de r...r para led robô livreWagner Allegrini
 
Tema 7. variedad de los espacios españoles y su consecuencia en la actividad ...
Tema 7. variedad de los espacios españoles y su consecuencia en la actividad ...Tema 7. variedad de los espacios españoles y su consecuencia en la actividad ...
Tema 7. variedad de los espacios españoles y su consecuencia en la actividad ...CandelaDeCruzRomero
 

Viewers also liked (15)

SAIC
SAICSAIC
SAIC
 
Recommendation letter & certificate from X-culture Wemaere
Recommendation letter & certificate from X-culture WemaereRecommendation letter & certificate from X-culture Wemaere
Recommendation letter & certificate from X-culture Wemaere
 
Eco
EcoEco
Eco
 
Laura Tanzer LB S17 Web-compressed
Laura Tanzer LB S17 Web-compressedLaura Tanzer LB S17 Web-compressed
Laura Tanzer LB S17 Web-compressed
 
Enseñanza de las matemáticas, ¿existe el
Enseñanza de las matemáticas, ¿existe elEnseñanza de las matemáticas, ¿existe el
Enseñanza de las matemáticas, ¿existe el
 
16 Campaign brochure_pages_print
16 Campaign brochure_pages_print16 Campaign brochure_pages_print
16 Campaign brochure_pages_print
 
El medio ambiente destruido pos las manos del hombre
El medio ambiente destruido pos las manos del hombreEl medio ambiente destruido pos las manos del hombre
El medio ambiente destruido pos las manos del hombre
 
Fleet maintenance knoxville tn
Fleet maintenance knoxville tnFleet maintenance knoxville tn
Fleet maintenance knoxville tn
 
Proyecto final tecnologico
Proyecto final tecnologicoProyecto final tecnologico
Proyecto final tecnologico
 
Tudo sobre cálculo de r...r para led robô livre
Tudo sobre cálculo de r...r para led  robô livreTudo sobre cálculo de r...r para led  robô livre
Tudo sobre cálculo de r...r para led robô livre
 
Research
ResearchResearch
Research
 
Trabajo de tec
Trabajo de tecTrabajo de tec
Trabajo de tec
 
Leadership
LeadershipLeadership
Leadership
 
Diretiva reagrumanento familiar
Diretiva reagrumanento familiarDiretiva reagrumanento familiar
Diretiva reagrumanento familiar
 
Tema 7. variedad de los espacios españoles y su consecuencia en la actividad ...
Tema 7. variedad de los espacios españoles y su consecuencia en la actividad ...Tema 7. variedad de los espacios españoles y su consecuencia en la actividad ...
Tema 7. variedad de los espacios españoles y su consecuencia en la actividad ...
 

Similar to Big Fish kariera w zakupach SGH

Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach Michal Piatkowski
 
Prezentacja ALK zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja ALK zarządzanie karierą w zakupach Prezentacja ALK zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja ALK zarządzanie karierą w zakupach Agnieszka Piatkowska
 
Jak znaleźć dobrego pracownika działu zakupów?
Jak znaleźć dobrego pracownika działu zakupów?Jak znaleźć dobrego pracownika działu zakupów?
Jak znaleźć dobrego pracownika działu zakupów?Agnieszka Piatkowska
 
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...Michal Piatkowski
 
Employer Branding Polska: Monika Walczak
Employer Branding Polska: Monika WalczakEmployer Branding Polska: Monika Walczak
Employer Branding Polska: Monika WalczakMonika Walczak
 
R2J prezentacja usług professional
R2J prezentacja usług professionalR2J prezentacja usług professional
R2J prezentacja usług professionalAgnieszka Piatkowska
 
Badania EVP - jak robic to dobrze? Marta Dobrzanska
Badania EVP - jak robic to dobrze? Marta DobrzanskaBadania EVP - jak robic to dobrze? Marta Dobrzanska
Badania EVP - jak robic to dobrze? Marta DobrzanskaMarta Pawlak-Dobrzanska
 
Palladium webinar 2g13-menedżerowie i pracownicy
Palladium webinar 2g13-menedżerowie i pracownicyPalladium webinar 2g13-menedżerowie i pracownicy
Palladium webinar 2g13-menedżerowie i pracownicyFabrizio Rotunno
 
Jak optymalizować proces rekrutacyjny i zwiększać jego efektywność
Jak optymalizować proces rekrutacyjny i zwiększać jego efektywnośćJak optymalizować proces rekrutacyjny i zwiększać jego efektywność
Jak optymalizować proces rekrutacyjny i zwiększać jego efektywnośćMarta Pawlak-Dobrzanska
 
R2J_przydatne informacje do interview
R2J_przydatne informacje do interviewR2J_przydatne informacje do interview
R2J_przydatne informacje do interviewAgnieszka Piatkowska
 
Buyer persony w strategii content marketingowej
Buyer persony w strategii content marketingowejBuyer persony w strategii content marketingowej
Buyer persony w strategii content marketingowejAnna Kreiser
 
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interview
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interviewReady to jump interview coach przydatne informacje do interview
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interviewMichal Piatkowski
 
Employer branding - narzędzia i strategie
Employer branding - narzędzia i strategieEmployer branding - narzędzia i strategie
Employer branding - narzędzia i strategieSandra Kluza
 
Rynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułceRynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułceAlbert1809
 
7 typów stanowisk pracy - Impetum HR
7 typów stanowisk pracy - Impetum HR7 typów stanowisk pracy - Impetum HR
7 typów stanowisk pracy - Impetum HRGrzegorz Modlibowski
 
Joanna Gdaniec
Joanna GdaniecJoanna Gdaniec
Joanna GdaniecArchitekci
 
Kamila Czarnomska
Kamila CzarnomskaKamila Czarnomska
Kamila CzarnomskaArchitekci
 
Elżbieta Kryńska
Elżbieta KryńskaElżbieta Kryńska
Elżbieta KryńskaArchitekci
 

Similar to Big Fish kariera w zakupach SGH (20)

Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
 
Prezentacja ALK zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja ALK zarządzanie karierą w zakupach Prezentacja ALK zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja ALK zarządzanie karierą w zakupach
 
Jak znaleźć dobrego pracownika działu zakupów?
Jak znaleźć dobrego pracownika działu zakupów?Jak znaleźć dobrego pracownika działu zakupów?
Jak znaleźć dobrego pracownika działu zakupów?
 
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
 
EB& Marketing Rekrutacyjny
EB& Marketing RekrutacyjnyEB& Marketing Rekrutacyjny
EB& Marketing Rekrutacyjny
 
Buduj swoją karierę z pomysłem
Buduj swoją karierę z pomysłemBuduj swoją karierę z pomysłem
Buduj swoją karierę z pomysłem
 
Employer Branding Polska: Monika Walczak
Employer Branding Polska: Monika WalczakEmployer Branding Polska: Monika Walczak
Employer Branding Polska: Monika Walczak
 
R2J prezentacja usług professional
R2J prezentacja usług professionalR2J prezentacja usług professional
R2J prezentacja usług professional
 
Badania EVP - jak robic to dobrze? Marta Dobrzanska
Badania EVP - jak robic to dobrze? Marta DobrzanskaBadania EVP - jak robic to dobrze? Marta Dobrzanska
Badania EVP - jak robic to dobrze? Marta Dobrzanska
 
Palladium webinar 2g13-menedżerowie i pracownicy
Palladium webinar 2g13-menedżerowie i pracownicyPalladium webinar 2g13-menedżerowie i pracownicy
Palladium webinar 2g13-menedżerowie i pracownicy
 
Jak optymalizować proces rekrutacyjny i zwiększać jego efektywność
Jak optymalizować proces rekrutacyjny i zwiększać jego efektywnośćJak optymalizować proces rekrutacyjny i zwiększać jego efektywność
Jak optymalizować proces rekrutacyjny i zwiększać jego efektywność
 
R2J_przydatne informacje do interview
R2J_przydatne informacje do interviewR2J_przydatne informacje do interview
R2J_przydatne informacje do interview
 
Buyer persony w strategii content marketingowej
Buyer persony w strategii content marketingowejBuyer persony w strategii content marketingowej
Buyer persony w strategii content marketingowej
 
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interview
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interviewReady to jump interview coach przydatne informacje do interview
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interview
 
Employer branding - narzędzia i strategie
Employer branding - narzędzia i strategieEmployer branding - narzędzia i strategie
Employer branding - narzędzia i strategie
 
Rynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułceRynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułce
 
7 typów stanowisk pracy - Impetum HR
7 typów stanowisk pracy - Impetum HR7 typów stanowisk pracy - Impetum HR
7 typów stanowisk pracy - Impetum HR
 
Joanna Gdaniec
Joanna GdaniecJoanna Gdaniec
Joanna Gdaniec
 
Kamila Czarnomska
Kamila CzarnomskaKamila Czarnomska
Kamila Czarnomska
 
Elżbieta Kryńska
Elżbieta KryńskaElżbieta Kryńska
Elżbieta Kryńska
 

More from Michal Piatkowski

R2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategyR2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategyMichal Piatkowski
 
Big Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacjiBig Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacjiMichal Piatkowski
 
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurementBig Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurementMichal Piatkowski
 
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyReady To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyMichal Piatkowski
 
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychReady To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychMichal Piatkowski
 
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Michal Piatkowski
 
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyReady To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyMichal Piatkowski
 
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychReady To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychMichal Piatkowski
 
R2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedinR2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedinMichal Piatkowski
 

More from Michal Piatkowski (11)

R2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategyR2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
 
Big Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacjiBig Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacji
 
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurementBig Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
 
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyReady To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
 
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychReady To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
 
Certyfikat Big Fish
Certyfikat Big FishCertyfikat Big Fish
Certyfikat Big Fish
 
R2J application support
R2J application support R2J application support
R2J application support
 
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
 
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyReady To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
 
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychReady To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
 
R2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedinR2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedin
 

Big Fish kariera w zakupach SGH

 • 1. KARIERA W ZAKUPACH JAK ROZPOCZĄĆ KARIERĘ W ZAKUPACH? Agnieszka Piątkowska – Headhunter – Partner w firmie Big Fish specjalizującej się w projektach rekrutacyjnych w obszarze zakupów Career Coach w ReadyToJump
 • 2. AGENDA • Czym są zakupy – czym się zajmują (KPI’s) ? • Jakie umiejętności są potrzebne w tym zawodzie? • Ścieżki karier • Kariera w zakupach – co warto wziąć pod uwagę? • Proces rekrutacyjny • Zarządzanie karierą – podstawowe narzędzia • Wynagrodzenia
 • 3. Wpływ na realizację celów strategicznych Rola strategiczna: [orientacja na wzrost wartości] planowanie zakupów ▪ analiza rynku ▪ zarządzanie kategoriami ▪ SRM ROLA ZAKUPÓW W ORGANIZACJI
 • 4. POZIOM DOJŻAŁOŚCI FUNKCJI ZAKUPOWEJ POZIOM DOJŻAŁOŚCI FUNKCJI ZAKUPOWEJ MA ZASADNICZY WPŁYW NA POSTRZEGANIE KUPCA W ORGANIZACJI
 • 5. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚĆI • Wyższe wykształcenie • Zdolności analityczne • Biegła znajomość j. angielskiego • Znajomość SAP/ Oracle lub innych programów klasy ERP • Znajomość procesu zakupowego • Umiejętność negocjacji • Umiejętność efektywnego zarządzania czasem • Zdolności komunikacyjne • Umiejętność budowania relacji
 • 6. informacjezebranenapodstawieprowadzonychprojektów rekrutacyjnych Doświadczenie w zarządzaniu konkretną (pod)kategorią Global sourcing / LCC SRM + rozwój dostawców Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie projektami Zwiększone zainteresowanie obszarem „indirect” Świadomość biznesowa Niższy stopień zaawansowani a Wyższy stopień zaawansowani a Doświadczenie w kupowaniu konkretnych dóbr / zarządzaniu konkretną kategorią zakupową Wysokie zdolności negocjacyjne Biegła znajomość j. angielskiego Wyższe wykształcenie (preferowane kierunki ścisłe) Zdolności analityczne Znajomość procesu zakupowego HARDSKILLSSOFTSKILLS Praca w zespole/ zarządzanie zespołem/ zarządzanie rozproszonym geograficznie zespołem Wysokie zdolności komunikacyjne Orientacja na rezultaty Rozwiązywanie problemów Zarządzanie czasem Umiejętność działania w warunkach niepewności Przywództwo Budowanie długotrwałych relacji/ budowanie networku poza organizacją Orientacja na klienta Coaching/ Mentoring Zdolności prezentacji Zarządzanie zmianą Odwaga menedżerska POSZUKIWANE KOMPETENCJE – PERSPEKTYWA LOKALNA
 • 7. BadanieDeloitte–2014r.(CPOsurvey) Budowanie relacji Soft SkillsEmpatia w stosunku do klientów wewnętrznych Podstawowa analiza danych Analytical SkillsModele kosztowe („Should cost model”/ cost modeling”) „Cash flow” Financial acumen„Cost of capital” Poszukiwanie dostawców („Supplier discovery”) ResearchZnajomość trendów rynkowych Znajomość kategorii lub typu biznesu Business Znajomość technologii/ systemów (P2P, spend analysis) Tech Savvy POSZUKIWANE KOMPETENCJE – PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA
 • 8. „Consulting/BPO/SSC” „Nonconsulting/corporate” Purchasing Assistant Buyer (local, lead, strategic, category) Purchasing Coordinator Cost Analyst/ Manager Supplier Development Specialist / Manager Sourcing Specialist/ Manager Subcontracting Manager Contract Specialist/ Manager Purchasing Controller Advanced Purchasing Engineer Site Manufacturing Buyer/ Manager Project/ Program Buyer/ Manager NPD Buyer/ Manager Category Buyer/ Leader/ Manager Supplier Account Manager Purchasing Manager/ Director (Local, Corporate, Regional, Global) CPO/ VP Purchasing Procurement/ Sourcing Agent Procurement/ Sourcing Associatee Procurement/ Sourcing (Senior, Junior) Consultant Principal/ Partner Procurement/ Sourcing Analyst Category Manager/ Leader Practice Leader Procurement Executive (Spot) Buyer Procurement/ Sourcing Professional Category Management Associate Sourcing Execution Specialist Spend Management Consultant Team Lead Commodity Buyers/ Managers TYPOWE ROLE/ STANOWISKA W ZAKUPACH
 • 9. KIERUNKI BUDOWANIA KARIER W ZAKUPACH Usługi HandelPrzemysł „Direct” „Resale” „Indirect”
 • 11. KARIERA W ZAKUPACH • Jaka jest rola funkcji zakupowej (strategiczna, taktyczna, operacyjna) • Poziom dojrzałości funkcji zakupowej • Organizacja – sektor, model biznesowy, konkurencja, marka • Kultura organizacyjna • Stanowisko • Przełożony – jak długo pracuje w firmie? Jak długo pracuje na tym stanowisku? Co osiągnął? Jakie są o nim opinie? Jaki ma styl zarządzania? Aspekty do przeanalizowania
 • 12. KARIERA W ZAKUPACH ORGANIZACJA • W jakim sektorze biznesowym operuje potencjalna organizacja ? Jakie są możliwe zagrożenia rynkowe mające wpływ na wynik finansowy? (analiza PESTLE) • Czym firma konkuruje? Jak plasuje się na tle innych graczy rynkowych? • Jaki jest model biznesowy? • Jaka jest kondycja finansowa firmy? • Czy marka/ produkt/ usługa są dobrze znane? • W jaki sposób firma się rozwija (np. rozwój przez akwizycję/ innowacje)? • Czy rynek na którym firma się rozwija, czy jest perspektywiczny? • Opinie o firmie STANOWISKO: - możliwości jakie oferuje firma (rozwój zawodowy, wynagrodzenie etc.) - w jaki sposób zorganizowany jest dział i funkcja zakupowa? - główne obowiązki, cele stanowiska, wyzwania na tym stanowisku - kultura organizacyjna - jak to stanowisko wpłynie na moją dalszą karierę zawodową? Aspekty do przeanalizowania
 • 13. POSZUKIWANIE PRACY • Praktyki / projekty czasowe • Networking – budowanie własnej profesjonalnej marki • Agencje rekrutacyjne/ agencje doradztwa personalnego • Ogłoszenia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • Aplikacja bezpośrednia - wysyłanie aplikacji do konkretnych firm (zakładka „kariera” na stronie firmowej lub konkretnych osób z działu HR lub menedżerów/ szefów zakupów)
 • 14. PROCES REKRUTACYJNY – RÓŻNE PODEJŚCIE (1). Rozmowa z headhunterem/ rekruterem – telefoniczna, F2F lub/i AC. 2. Rozmowa z przedstawicielem działu HR lub/i Assessment Center (AC) 3. Rozmowa z bezpośrednim przełożonym. Lub rozmowa z przedstawicielem HR i bezpośrednim przełożonym 4. Rozmowa z przełożonym bezpośredniego przełożonego. 5.* Rozmowy z przedstawicielami zespołu lub Project Managerami (głównie na stanowiska w firmach doradczych) Dodatkowo ewentualnie (w zależności od firmy/ stanowiska/ procedury wewnętrznej): prezentacja, case study do rozwiązania/ próbki pracy, testy numeryczne np. SHL, kwestionariusze wiedzy, testy psychologiczne, AC
 • 15. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INTERVIEW - OGÓLNE WSKAZÓWKI • Przeczytaj wszystkie możliwe informacje na temat firmy (nie ograniczaj się jedynie do strony internetowej). • Minimum informacji jakie powinieneś posiadać: - Kiedy firma powstała? - Jakie produkty/ usługi oferuje. Jak obecnie kształtuje się rynek? - Jaką ma misję, wizję, wartości? - Gdzie ma swoją siedzibę? - Kto reprezentuje zarząd firmy? - W ilu krajach jest obecna? - Jakie są krótko i długo terminowe cele firmy? - Ilu zatrudnia pracowników? - Kto należy do grona jej klientów? - Jaką ma reputację? (portale: gowork, glassdoor, praca do kitu) - Jakie firmy stanowią dla niej konkurencję/ czym konkuruje? - Jakie informacje Cię szczególnie zainteresowały/ dlaczego? Informacje te przydadzą Ci się, aby wykazać autentyczne zainteresowanie firmą i jeszcze bardziej uwiarygodnić Twoją motywację do podjęcia pracy.
 • 16. ROZMOWA REKRUTACYJNA - przykłady pytań do potencjalnego pracodawcy 1. Jakie są krótko/ długoterminowe cele tego stanowiska? 2. Czy firma ma opracowany system szkoleń wewnętrznych? 3. Do kogo będę raportować (w przypadku struktury macierzowej)? 4. W jaki sposób będę rozliczny z osiągania celów? Jak często? 5. W jak dużym zespole będę pracować? 6. Jakie wyzwania stoją przed kandydatem zatrudnionym na to stanowisko? 7. Jaki jest średni staż pracy w firmie? 8. Jaka jest ścieżka kariery dla tego stanowiska? 9. Jakie umiejętności sprawiają, że pracownicy Państwa firmy odnoszą sukcesy? 10. Jaka jest kultura organizacji? 11. Jak wygląda proces wdrożenia nowego pracownika w obowiązki?
 • 17. ■ Jakie kompetencje/ talenty posiadam (test Gallupa)* ? ■ Jakich kompetencji mi brakuje?/ czego chcę się nauczyć? ■ Co jest dla mnie w pracy ważne (wartości/ zasady)? ■ Z jakimi ludźmi pracuje mi się najlepiej? ■ Jakie są moje wartości?/ Jakimi zasadami kieruję się w postępowaniu? ■ Co motywuje mnie do pracy? ■ W jaki sposób pracuję / jaki jest mój styl? (test kotwice Scheina). HR/Headhunter PRZYGOTOWANIE DO INTERVIEW – HR *https://www.gallupstrengthscenter.com/Purchase/en-US/Product?Path=Clifton%20StrengthsFinder
 • 18. TO GDZIE ZACZNIESZ MA ZNACZENIE • Dualny rynek pracy wg. P. Doeringera i M. Piore’a zakłada, że nie ma ,,dobrych” i ,,złych” pracowników, są tylko ,,dobrzy” i ,,źli” pracodawcy • Doeringer i Piore udowodnili, że rynek pracy dzieli się na dwa segmenty: pierwszorzędny (primary) i drugorzędny (secondary). • Zatrudnienie i płace są odmiennie determinowane w każdym z tych dwóch segmentów, a segment pierwszorzędny ma lepsze warunki trwania i rozwoju pracowników, ale też wykorzystania ich kompetencji. Opracowanie: Dr. Irmina Gocan – Akademia Leona Koźmińskiego – Kontroling HR
 • 19. PIERWSZORZĘDNY RYNEK PRACY WG. P. Doeringera i M. Piore’a Opracowanie: Dr. Irmina Gocan – Akademia Leona Koźmińskiego – Controling HR
 • 20. TO JAK ZAKOŃZYSZ WSPÓŁPRACĘ Z PRACODAWCĄ MA ZNACZENIE • Nie rozstawaj się w sposób emocjonalny z Twoim pracodawcą • Pamiętaj, że świat „jest mały” szczególnie w dobie ery „social/ business media” – nie masz pewności kogo spotkasz na dalszym etapie swojej kariery i w jakiej roli • „Nie pal mostów” • Każda organizacja, dla której będziesz pracował/ pracowała daje Ci możliwość budowana Twojej zawodowej sieci kontaktów – wykorzystaj to i buduj swoją profesjonalną markę
 • 21. “Make Career Planning an Annual Event “ PODSTAWY ZARZĄDZANIA KARIERĄ
 • 22. Firma X Firma Y Firma Z Nazwa firmy Stanowisko Czas zatrudnienia Cele (KPI’s) – rezultaty – sposoby osiągnięcia Budżet zakupowy Materiały: nieprodukcyjne: (jakie?/ wolumen zakupowy?) ………….. produkcyjne: (jakie?/ wolumen zakupowy?) ……………… towary handlowe (jakie?/ wolumen zakupowy?) Nowe umiejętności WYRÓB SOBIE NAWYK PODSUMOWANA WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ
 • 23. WYRÓB SOBIE NAWYK PODSUMOWANA WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ Czego nauczyłem się podczas projektu x? Co zrobiłem i czego nie będę robił?/ („lesson learned”) Czego nie zrobiłem i co zacznę robić? Podsumowanie : jakiej wiedzy/ kompetencji mi brakuje?
 • 24. ANALIZA KARIERY ■ Gdzie jestem/ Jaka jest moja obecna sytuacja zawodowa? ■ Gdzie chcę być? ■ Jakich kompetencji mi brakuje?
 • 25. Stanowisko Min/ Opt./ Max Indirect Buyer 6 000 / 9 000 / 12 000 Regional Indirect Buyer 8 000 / 11 000 / 15 000 Indirect Procurement Manager 10 000 / 15 000 / 20 000 Procurement Specialist 6 000 / 8 000 / 9 000 Strategic Buyer/ Lead Buyer 10 000 / 12 000 / 15 000 Commodity Manager 12 000 / 15 000 / 18 000 Procurement Manager (Production plant) 10 000 / 15 000 / 20 000 Procurement Director (Production plant) 20 000/ 25 000 / 35 000 Główne czynniki mające wpływ na wynagrodzenie: • Lokalizacja • Firma – rodzima/międzynarodowa • Zakres obowiązków • Typ zakupów WYNAGRODZENIA W ZAKUPACH Źródło: raport płacowy Hays 2015
 • 26.
 • 28. KARIERA W ZAKUPACH • Jaka jest strategia zakupowa potencjalnego pracodawcy? • Jak jest zorganizowana funkcja zakupowa? • Jak w tej organizacji wygląda proces zakupowy – za co byłbyś konkretnie odpowiedzialny? • Jakie będą cele na tym stanowisku/ w jaki sposób będą mierzone efekty pracy? • Jakich efektów pracy spodziewa się potencjalny pracodawca po 6-12 miesiącach? • Jakie narzędzia wspierające osiągnięcie celów oferuje (np. czy istnieje spójny system ERP)? • Jakie są największe wyzwania na tym stanowisku? • Jakie są najważniejsze wyzwania związane z bazą dostawców na tym stanowisku (w tej kategorii)? • Jakie jest postrzeganie działu zakupów w organizacji? • Jaki jest styl zarządzania w tej organizacji? • Jakie organizacja oferuje możliwości rozwoju? • Jakie są główne wartości organizacji/ jaka jest kultura organizacyjna? • Jak będzie wyglądał proces wdrożenia nowej osoby w organizację/ nowe obowiązki? Pytania do potencjalnego pracodawcy
 • 29. WSPÓŁPRACA Z HEADHUNTEREM* – CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ? • Bardziej szczegółowych informacji na temat stanowiska/ odpowiedzialności/ struktury/ zadań/ kultury organizacyjnej. • Podpowiedzi w zakresie wynagrodzenia na danym stanowisku. • Informowania o etapach procesu rekrutacyjnego. • Informacji zwrotnej po „interview” z klientem. Czasami też: • Zaopiniowania dokumentów aplikacyjnych pod kątem danego procesu rekrutacyjnego. • Pomocy w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej – „debriefing”/ wskazówki. • Pomocy w negocjacjach wynagrodzenia z klientem. • Informacji na temat tego jak plasuje się nasza kandydatura na tle innych. kandydatów- pomysłu na to jaki jest Twój „unique selling point”. • Poinformuje nas o kluczowych kryteriach wyboru kandydata. * Headhunterem, rekruterem, pracownikiem agencji rekrutacyjnej
 • 30. • Jeśli zależy Ci na oferowanej pracy i wiesz, że HH poleci Twoją kandydaturę klientowi – napisz maila – podsumuj swoje kompetencje w świetle oferowanego stanowiska. • Szanuj jego czas (np. dzwoń w konkretnej sprawie – sprawdź stronę internetową – HH nie jest Twoim sekretarzem), nie naciskaj – nie nalegaj na spotkania (technika na zasadzie zamęczenia nie działa). • Zadawaj konkretne pytania (nie „czy może mi Pan/ Pani coś więcej powiedzieć na temat tego stanowiska – coś więcej = co więcej??). • Czytaj dokładnie maile i odpowiadaj na nie – nie zwlekaj (czas na dostarczanie kandydatów ulega diametralnemu skróceniu – kilka dni – 2 tygodnie). • Dotrzymuj słowa, dotrzymuj terminów. • Jeśli współpracujecie na projekcie – to jest osoba, która Cię reprezentuje – informuj ją o każdych krokach w rekrutacji – może być nieocenionym sojusznikiem. UWAGA:HHpracujedlaklientaniedlakandydata EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z HH
 • 31. GŁÓWNE TYPY ROZMÓW REKRUTACYJNYCH Wywiad bezpośredni – ukierunkowany na analizę doświadczeń zawodowych kandydata - głównym jego celem jest zdobycie jak największej ilości informacji na temat uprzednich doświadczeń kandydata (miejsc pracy, zakresu obowiązków, przyczyn odejścia z firmy, etc.). Wywiad kompetencyjny - ukierunkowany na określenie, czy aplikant posiada interesujące firmę umiejętności wynikające z opisu stanowiska pracy. Jest opracowany według schematu dyktowanego głównie określonymi na danym stanowisku kompetencjami. Wywiad łączony w trakcie którego prowadzący stara się poznać aktualną sytuację zawodową kandydata (pytając o obecne miejsce pracy, zakres obowiązków), zdobyć informacje na temat poprzednich doświadczeń i w oparciu o uzyskane informacje i dalsze pytania stara się określić nasilenie kompetencji badanego.
 • 32. EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z HH BĄDŹ PROFESJONALNY: • Odpowiadaj na wiadomości. • Nie odwiedzaj HH bez umówienia. • Bądź przygotowany do rozmowy z HH. • Efektywna komunikacja – kluczem do dobrej relacji. Pomóż mu zrozumieć swoje obowiązki i kontekst stanowiska. • Bądź szczery – nie ukrywaj faktów, macie wspólny cel. • Jeśli z jakichkolwiek powodów nie chcesz przyjąć oferowanego przez klienta stanowiska przede wszystkim poinformuj HH. • „nie pal mostów” – najprawdopodobniej będziesz kilkakrotnie zmieniał pracę w swojej karierze. • Zapytaj czy możesz coś dodać do swojego cv pod kątem oferowanego stanowiska/ poproś o informację zwrotną. UWAGA:HHpracujedlaklientaniedlakandydata
 • 33. ROZMOWA TELEFONICZNA/ SKYPE • Traktuj ten typ interview tak jak klasyczne interview, często jest wstępem do kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego lub może okazać się jego pierwszym i ostatnim etapem. • Dotrzymuj terminu – jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie możesz dotrzymać terminu – uprzedź o tym drugą stronę. • Zadbaj o dogodne warunki (najlepiej zacisze domowe, zadbaj, żeby nikt Ci nie przeszkadzał). • Jeśli nie możesz zadbać o dogodne warunki to poinformuj wcześniej HH – przełóż termin rozmowy. Nie powtarzaj klasycznych błędów. (HH: „witam umawialiśmy się na godzinę 17:00 na interview czy możemy porozmawiać? K „ właściwie to tak, co prawda jestem w pociągu/ w centrum handlowym, w parku, ale chyba będzie dobrze” – nie, dobrze nie będzie). • Jeśli jest to interview poprzez Skype – zadbaj o profesjonalny wizerunek i ubiór.
 • 34. ROZMOWA REKRUTACYJNA komunikacja - STAR Omawianiewłasnegodoświadczania–skuteczna technika Situation („the context”): opowiedz w jakich warunkach pracowałeś? jakie towarzyszyły mu okoliczności? Task („what you had to do”): opowiedz jakie było zadanie? jaki był cel działania Action („what and how did you do it”): opowiedz co zrobiłeś i w jaki sposób? Result („the outcome and what difference it made”): wskaż skutki omawianych działań * „Lesson learned” – warto w ten sposób podsumować swoją wypowiedź Situation Task Action Result
 • 35. ROZMOWA REKRUTACYJNA – POPEŁNIANE BŁĘDY 1. Brak odpowiedniego przygotowania. 2. Spóźnienie. 3. Nieodpowiedni ubiór. 4. Komunikacja podczas interview – brak sensownej argumentacji. 5. Brak entuzjazmu – motywacji. 6. Zbyt duża pewność siebie lub brak pewności siebie. 7. Wypowiadanie się źle o byłych pracodawcach. 8. Nie zadawanie pytań pod koniec interview. 35
 • 36. POLECANE LINKI • Najlepsze światowe uczelnie (SCM): http://www.forbes.com/sites/kevinomarah/2015/10/12/the-scm-world-university-100-best-b-schools-for-supply • Network: http://www.procurementleaders.com/ • Inne portale informacyjne: http://www.procurementleaders.com/ , http://www.procurementnews.eu, http://www.procurement.com, http://www.sourcingfocus.com http://www.scmr.com http://buyersmeetingpoint.com https://www.procurious.com • Strony internetowe/ prezentacje/ „white papers” firm specjalizujących się w „procurement outsourcing np.: http://www.atkearneypas.com, www.xchanging.com, www.gep.com • Twitter przykłady grup: Purchasing Magazine, Procure Tools, Supply Management, Procurement A to Z, Optimum Procurement, Spendnavigator, Spendmatters, ISM, SupplyChainReview, Purchasing Insight, Purchasing & Supply, SupplyChain Observer, SupplyChainBrain • „Self Study” – intersujące strony, kursy on-line: http://www.inc.com/lolly-daskal/30-websites-that-will- make-you-unbelievably-smarter.html?fb_ref=Default, https://www.facebook.com/procurementtoday/ • Zarządzanie karierą: https://www.facebook.com/career.fr/ • Jak przygotować się do Assessment Center ?- https://www.linkedin.com/pulse/bra%C5%82em-udzia %C5%82-w-acdc-dowiedzia%C5%82em-si%C4%99-o-sobie-czyli-fakty-piatkowska?trk=pulse_spock- articles • Kto jest kim na rynku pracy? https://www.linkedin.com/pulse/headhunter-znalaz%C5%82-mi-prac %C4%99-czyli-fakty-i-mity-o-rynku-piatkowska?trk=pulse_spock-articles
 • 37. POLECANE LINKI • Kultura organizacyjna i jej znaczenie: https://www.linkedin.com/pulse/u-nas-w-firmie-wszyscy- czyli-kilka-s%C5%82%C3%B3w-o-kulturze-i-piatkowska?trk=pulse_spock-articles • Poszukiwanie pracy za granicą – UK – polecany portal pracy: www.supplychainrecruit.com , inne: https://www.eurosupplychainjobs.com