SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Ready to Jump
Ready to Jump jest firmą doradczą specjalizującą się w obszarze
rozwoju zasobów ludzkich.
Wspieramy naszych klientów w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej
poprzez rozwój ich zasobów ludzkich m.in.: dzięki realizacji
kompleksowych programów doradczych.
www.readytojump.pl
O firmie
Oceniamy, tworzymy i rozwijamy zaangażowane zespoły naszych klientów wspierając budowanie ich przewagi
konkurencyjnej.
Wspieramy rozwój liderów i przyszłych liderów.
Budujemy i wdrażamy sprzyjającą i dostosowaną do celów strategicznych kulturę organizacyjną.
Pomagamy działom HR we wdrażaniu strategicznych programów.
Oferujemy:
► Zindywidualizowane programy doradczo – rozwojowe
► Usługi outplacement/ executive placement/ career transition
► Assessment / Development Center
► Audyty specjalistyczne
www.readytojump.pl
Programy doradczo - rozwojowe
Wspieramy naszych klientów w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój ich zasobów ludzkich m.in.:
dzięki realizacji kompleksowych programów doradczych:
► Program Leadership Pool (rozwój kadry menedżerskiej)
► Program Winning Teams (rozwój zespołów)
► Program Strategic HR (rozwój funkcji HR)
► Program Winning Culture (definicja i wdrażanie kultury organizacyjnej)
Nasze programy rozwojowe składają się z następujących etapów:
► Diagnoza obecnej sytuacji (rozmowa z klientem, AC/DC, badania ankietowe, wywiady)
► Informacja zwrotna (feedback, raport – rekomendacje rozwojowe, plan edukacyjny)
► Działania rozwojowe (szkolenia/ warsztaty, sesje coachingowe/ mentoringowe)
► „Follow up” (monitorowanie wdrożenia, grupowe/indywidualne sesje rozwojowe)
www.readytojump.pl
Programy doradczo - rozwojowe
LEADERSHIP POOL – przykładowy obszar działań
rozwojowych
► First Time Manager (od przyjaciela do lidera).
► Przywództwo.
► Budowanie zaangażowanych zespołów.
► Komunikacja inteligentna emocjonalnie – zwiększenie precyzji w komunikacji.
► Zarządzanie konfliktami.
► Efektywność własna.
► Motywowanie poprzez podejście coachingowe.
► Skuteczne delegowanie.
► Budowanie i zarządzanie relacjami w organizacji i poza nią.
► Radzenie sobie ze stresem.
► Techniki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
► Zarządzanie zmianą – przygotowanie organizacji do zmiany – ja w zmianie.
► Radzenie sobie z oporem wobec zmian w organizacji.
► Prowadzenie rozmów rozwojowych.
► NLP w zarządzaniu.
► Sztuka prezentacji.
► Zarządzanie w organizacji uczącej się.
► Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą.
► „Voice Workshop” – emisja głosu i dykcja wspierająca skuteczną autoprezentację.
www.readytojump.pl
Programy doradczo - rozwojowe
WINNING TEAMS– przykładowy obszar działań
rozwojowych
► Trening integracyjny.
► Zarządzanie konfliktem.
► „Ja w zmianie” – trening twórczego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w zespole.
► Współpraca w zespole.
► „Twój czas” – zarządzanie sobą w czasie – szkolenie i gra symulacyjna.
► Komunikacja inteligentna emocjonalnie – zwiększenie precyzji w komunikacji.
► Budowanie i zarządzanie relacjami w organizacji i poza nią.
www.readytojump.pl
Programy rozwojowe
STRATEGIC HR– przykładowy obszar działań rozwojowych
► HR Business Partner.
► Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym.
► Budowanie ścieżek rozwoju.
► Wdrażanie systemów ocen okresowych.
► Skuteczna rekrutacja i employer branding.
► Assessment/ Development Center – superwizja wdrożenia.
► Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów oceniających.
► Motywowanie poprzez podejście coachingowe.
► Planowanie sukcesji i stabilności organizacji.
► Wdrażanie systemu mentoringu.
► Budowanie wizerunku pracodawcy – employer branding.
► Budowanie systemów uczenia się organizacyjnego.
► Badanie efektywności HR.
www.readytojump.pl
Programy doradczo - rozwojowe
WINNING CULTURE– przykładowy obszar działań
rozwojowych
► Badanie, diagnozowanie, zmian kultury organizacyjnej – diagnoza patologii organizacji.
► Warsztaty strategiczne z definiowania wizji, misji i celów strategicznych.
► Kształtowanie kultury – warsztaty z zespołem zarządzającym i kluczowymi menedżerami dot.
definiowania optymalnej kultury (wymaganej przez strategię)
► Warsztaty z zarządzania zmianą.
► Zabudowanie planu wdrożenia optymalnej kultury organizacyjnej wspierającej strategię biznesową.
www.readytojump.pl
Outplacement
Executive Placement
Career Transition
Nasza usługa skierowana jest do firm/organizacji, które dbając o własnych pracowników objętych programami
zwolnień (indywidualnych bądź grupowych) chcą zapewnić im wsparcie w sprawnym wejściu na zewnętrzny rynek
pracy i pokonaniu stresu, wywołanego utratą dotychczasowego zatrudnienia.
Nasze programy skierowane są do grup (outplacement) bądź też do pojedynczych pracowników (Executive
Placement/ Career Transition).
Programy są ustalane indywidualnie z klientem i mogą obejmować następujące etapy:
► doradztwo zawodowe
► sesje coachingowe jeden na jeden lub też indywidualne konsultacje
► warsztaty psychologiczne
► ocenę kompetencji / mocnych i słabych stron
► ustalenie przyszłościowych strategii rozwoju zawodowego
► szkolenia specjalistyczne
► pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
► symulację rozmów rekrutacyjnych oraz szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji - przygotowanie do negocjacji
płacowych
► pomoc przy aktywnym poszukiwaniu pracy
► spotkania networkingowe (w przypadku kadry menedżerskiej)
www.readytojump.pl
Assessment
Development Center
Development Center (Centrum Rozwoju) polega na diagnozie potencjału i kompetencji zawodowych pracowników.
Metoda jest skuteczna ze względu na swoją kompleksowość: kompetencje pracowników są oceniane w różnorodnych
zadaniach przez kilku asesorów.
Metodę stosujemy w przypadku, gdy chcemy rozwijać pracowników objętych programem.
Assessment Center (Centrum Oceny) polega na diagnozie poziomu kompetencji zawodowych pracowników lub
potencjalnych pracowników (kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji) .
Metodę stosuje się w przypadku, gdy chcemy wyłonić najlepszego kandydata w procesie rekrutacyjnym .
Nasza usługa AC/DC obejmuje:
► definicję kluczowych kompetencji, ich wskaźników behawioralnych i skali oceny
► projektowanie sesji DC: przygotowanie narzędzi/ zadań do oceny kompetencji
► przeprowadzenie DC
► analizę wyników i dokonanie oceny w zespole asesorskim
► opracowanie raportów dla klienta i uczestników
► udzielenie informacji zwrotnych uczestnikom DC
► podsumowanie sesji i udzielenie naszych rekomendacji
www.readytojump.pl
Audyty specjalistyczne
Celem przeprowadzanych przez nas audytów jest usprawnienie organizacji.
Wspólnie z grupą ekspertów z różnych dziedzin biznesu (np. HR, zakupy, łańcuch dostaw, sprzedaż, obsługa klienta,
produkcja) realizujemy projekty w całym kraju.
Wynikiem audytu jest raport podsumowujący stan obecny vs stan pożądany oraz przedstawiający propozycję usprawnień.
Raport składa się z:
► analizy danych
► identyfikacji luk rozwojowych
► identyfikacji potencjału
► rekomendacji działań
Korzyści dla klientów:
całościowa, niezależna ocena wybranej części funkcjonowania organizacji. Identyfikacja niezgodności i krytycznych
punktów w funkcjonowaniu wybranego obszaru. Audyt jest punktem wyjścia do procesu doskonalenia organizacji, która by
zachować konkurencyjną pozycję musi się rozwijać i doskonalić oraz unikać błędów i kosztownych reklamacji.
www.readytojump.pl
Nasza przewaga konkurencyjna
► WIEDZA - zespół wysokiej klasy ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie
w dziedzinach szeroko pojętego HR, praktyków biznesu, przywództwa, coachingu, budowania i rozwijania
zespołów. Łączymy skuteczne przekazywanie wiedzy z ciekawą, stymulującą i wymagającą refleksji formą.
► ZINDYWIDUALIZOWANIE - elastyczne indywidualne podejście do klienta z nastawieniem na rozwiązanie jego
problemów i proponowaniu usług, które trwale zwiększają efektywność organizacji.
► EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA - pracujemy z klientem i jego zespołami – nasze programy doradczo
wdrożeniowe to przede wszystkim praca nad rozwojem zasobów, które już Państwo posiadacie. Wprowadzamy
zmiany maksymalnie angażując Państwa zespoły, co przekłada się na zmianę postaw i trwałość nowych
efektywnych rozwiązań.
www.readytojump.pl
Kontakt
Ready to Jump (FSM Sp. z o.o.)
ul. Foksal 18, Warszawa
00-372 Warszawa
www.readytojump.pl
Osoba kontaktowa:
Michał Piątkowski (Project Manager)
Tel. 505045645
@: michalpiatkowski@readytojump.pl
www.readytojump.pl

More Related Content

What's hot

Y-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HRY-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HRY-Consulting
 
OFFON Agency Szkolenia i Consulting
OFFON Agency Szkolenia i ConsultingOFFON Agency Szkolenia i Consulting
OFFON Agency Szkolenia i ConsultingOFFON Agency
 
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HR
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HRBrief Stażysta w obszarze doradztwa HR
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HRY-Consulting
 
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych Y-Consulting
 
PM 3 - Beata Elert
PM 3 - Beata ElertPM 3 - Beata Elert
PM 3 - Beata ElertBeata Elert
 
O strategii w Inkubatorze Starter
O strategii w Inkubatorze StarterO strategii w Inkubatorze Starter
O strategii w Inkubatorze StarterSchool of Form
 
Szkolenie marka a strategia biznesu
Szkolenie marka a strategia biznesuSzkolenie marka a strategia biznesu
Szkolenie marka a strategia biznesuSchool of Form
 
RPW™ - Rozwój Przez Wyzwania - jak efektywnie zmieniać zachowanie menedżerów
RPW™ - Rozwój Przez Wyzwania - jak efektywnie zmieniać zachowanie menedżerówRPW™ - Rozwój Przez Wyzwania - jak efektywnie zmieniać zachowanie menedżerów
RPW™ - Rozwój Przez Wyzwania - jak efektywnie zmieniać zachowanie menedżerówInstytut Analiz im. Karola Gaussa
 
Znaczenie zl w org
Znaczenie zl w orgZnaczenie zl w org
Znaczenie zl w orgJustynaG1991
 
RAPORT REKRUTACJA EMPLOYER BRANDING 2014
RAPORT REKRUTACJA EMPLOYER BRANDING 2014RAPORT REKRUTACJA EMPLOYER BRANDING 2014
RAPORT REKRUTACJA EMPLOYER BRANDING 2014Monika Walczak
 
Nowy wymiar zarządzania prezentacja
Nowy wymiar zarządzania  prezentacjaNowy wymiar zarządzania  prezentacja
Nowy wymiar zarządzania prezentacjaProjektanciKariery
 
9 ról potrzebnych w każdym zespole
9 ról potrzebnych w każdym zespole9 ról potrzebnych w każdym zespole
9 ról potrzebnych w każdym zespoleSandra Kluza
 
Cykl Życia Pracownika w organizacji - działania budujące zaangażowanie i mark...
Cykl Życia Pracownika w organizacji - działania budujące zaangażowanie i mark...Cykl Życia Pracownika w organizacji - działania budujące zaangażowanie i mark...
Cykl Życia Pracownika w organizacji - działania budujące zaangażowanie i mark...Y-Consulting
 

What's hot (20)

Y-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HRY-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HR
 
OFFON Agency Szkolenia i Consulting
OFFON Agency Szkolenia i ConsultingOFFON Agency Szkolenia i Consulting
OFFON Agency Szkolenia i Consulting
 
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HR
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HRBrief Stażysta w obszarze doradztwa HR
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HR
 
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
 
PM 3 - Beata Elert
PM 3 - Beata ElertPM 3 - Beata Elert
PM 3 - Beata Elert
 
Personal Branding
Personal BrandingPersonal Branding
Personal Branding
 
Kompetencje w organizacji
Kompetencje w organizacjiKompetencje w organizacji
Kompetencje w organizacji
 
O strategii w Inkubatorze Starter
O strategii w Inkubatorze StarterO strategii w Inkubatorze Starter
O strategii w Inkubatorze Starter
 
Szkolenie marka a strategia biznesu
Szkolenie marka a strategia biznesuSzkolenie marka a strategia biznesu
Szkolenie marka a strategia biznesu
 
Zakontraktuj się na sukces Westhill Consulting
Zakontraktuj się na sukces Westhill ConsultingZakontraktuj się na sukces Westhill Consulting
Zakontraktuj się na sukces Westhill Consulting
 
RPW™ - Rozwój Przez Wyzwania - jak efektywnie zmieniać zachowanie menedżerów
RPW™ - Rozwój Przez Wyzwania - jak efektywnie zmieniać zachowanie menedżerówRPW™ - Rozwój Przez Wyzwania - jak efektywnie zmieniać zachowanie menedżerów
RPW™ - Rozwój Przez Wyzwania - jak efektywnie zmieniać zachowanie menedżerów
 
Zarządzanie projektami HR przykład Akademia Menadżera
Zarządzanie projektami HR przykład Akademia MenadżeraZarządzanie projektami HR przykład Akademia Menadżera
Zarządzanie projektami HR przykład Akademia Menadżera
 
Znaczenie zl w org
Znaczenie zl w orgZnaczenie zl w org
Znaczenie zl w org
 
Akademia menadżera Śniadanie HR
Akademia menadżera Śniadanie HRAkademia menadżera Śniadanie HR
Akademia menadżera Śniadanie HR
 
RAPORT REKRUTACJA EMPLOYER BRANDING 2014
RAPORT REKRUTACJA EMPLOYER BRANDING 2014RAPORT REKRUTACJA EMPLOYER BRANDING 2014
RAPORT REKRUTACJA EMPLOYER BRANDING 2014
 
Nowy wymiar zarządzania prezentacja
Nowy wymiar zarządzania  prezentacjaNowy wymiar zarządzania  prezentacja
Nowy wymiar zarządzania prezentacja
 
Tworzenie standardów obsługi klienta
Tworzenie standardów obsługi klientaTworzenie standardów obsługi klienta
Tworzenie standardów obsługi klienta
 
9 ról potrzebnych w każdym zespole
9 ról potrzebnych w każdym zespole9 ról potrzebnych w każdym zespole
9 ról potrzebnych w każdym zespole
 
Wdrożenie coachingu w contact center westhill
Wdrożenie coachingu w contact center westhillWdrożenie coachingu w contact center westhill
Wdrożenie coachingu w contact center westhill
 
Cykl Życia Pracownika w organizacji - działania budujące zaangażowanie i mark...
Cykl Życia Pracownika w organizacji - działania budujące zaangażowanie i mark...Cykl Życia Pracownika w organizacji - działania budujące zaangażowanie i mark...
Cykl Życia Pracownika w organizacji - działania budujące zaangażowanie i mark...
 

Similar to Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy

Katalog usług Certes
Katalog usług CertesKatalog usług Certes
Katalog usług CertesCertes
 
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptimaDialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptimaTomasz Kras
 
Warsztaty_Kryzys_3011a.pdf
Warsztaty_Kryzys_3011a.pdfWarsztaty_Kryzys_3011a.pdf
Warsztaty_Kryzys_3011a.pdfPiotr Merkel
 
Management Week by SSWZUW
Management Week by SSWZUWManagement Week by SSWZUW
Management Week by SSWZUWMichaTutko
 
Usługi Strategiczne
Usługi StrategiczneUsługi Strategiczne
Usługi StrategiczneSocjomania
 
Strategic marketing - Warszawa
Strategic marketing - WarszawaStrategic marketing - Warszawa
Strategic marketing - Warszawaquestus_polska
 
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychReady To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychMichal Piatkowski
 
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychReady To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychMichal Piatkowski
 
Strategic marketing - Poznań
Strategic marketing - PoznańStrategic marketing - Poznań
Strategic marketing - Poznańquestus_polska
 
Innowator dolnośląski - prezentacja projektu
Innowator dolnośląski - prezentacja projektuInnowator dolnośląski - prezentacja projektu
Innowator dolnośląski - prezentacja projektuOknoPlus Sp. z o.o.
 
Strategy Leakage Survey©
Strategy Leakage Survey©Strategy Leakage Survey©
Strategy Leakage Survey©Tomasz Sudaj
 
Strateg bezpłatne doradztwo dla Twojej firmy
Strateg bezpłatne doradztwo dla Twojej firmyStrateg bezpłatne doradztwo dla Twojej firmy
Strateg bezpłatne doradztwo dla Twojej firmyOknoPlus Sp. z o.o.
 
PromoHolding - informacje
PromoHolding - informacjePromoHolding - informacje
PromoHolding - informacjePromo_Holding
 
ArronPartners Offerta
ArronPartners OffertaArronPartners Offerta
ArronPartners OffertaArronPartners
 

Similar to Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy (20)

Katalog usług Certes
Katalog usług CertesKatalog usług Certes
Katalog usług Certes
 
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptimaDialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
 
Warsztaty_Kryzys_3011a.pdf
Warsztaty_Kryzys_3011a.pdfWarsztaty_Kryzys_3011a.pdf
Warsztaty_Kryzys_3011a.pdf
 
House of Skills
House of SkillsHouse of Skills
House of Skills
 
#Przywództwo.pptx
#Przywództwo.pptx#Przywództwo.pptx
#Przywództwo.pptx
 
Management Week by SSWZUW
Management Week by SSWZUWManagement Week by SSWZUW
Management Week by SSWZUW
 
Usługi Strategiczne
Usługi StrategiczneUsługi Strategiczne
Usługi Strategiczne
 
Strategic marketing - Warszawa
Strategic marketing - WarszawaStrategic marketing - Warszawa
Strategic marketing - Warszawa
 
Oferta Agencja PR Exacto
Oferta Agencja PR Exacto Oferta Agencja PR Exacto
Oferta Agencja PR Exacto
 
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychReady To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
 
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowychReady To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych
 
Strategic marketing - Poznań
Strategic marketing - PoznańStrategic marketing - Poznań
Strategic marketing - Poznań
 
Aretes_General_2016
Aretes_General_2016Aretes_General_2016
Aretes_General_2016
 
#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji
 
#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf
 
Innowator dolnośląski - prezentacja projektu
Innowator dolnośląski - prezentacja projektuInnowator dolnośląski - prezentacja projektu
Innowator dolnośląski - prezentacja projektu
 
Strategy Leakage Survey©
Strategy Leakage Survey©Strategy Leakage Survey©
Strategy Leakage Survey©
 
Strateg bezpłatne doradztwo dla Twojej firmy
Strateg bezpłatne doradztwo dla Twojej firmyStrateg bezpłatne doradztwo dla Twojej firmy
Strateg bezpłatne doradztwo dla Twojej firmy
 
PromoHolding - informacje
PromoHolding - informacjePromoHolding - informacje
PromoHolding - informacje
 
ArronPartners Offerta
ArronPartners OffertaArronPartners Offerta
ArronPartners Offerta
 

More from Michal Piatkowski

R2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategyR2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategyMichal Piatkowski
 
Big Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacjiBig Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacjiMichal Piatkowski
 
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurementBig Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurementMichal Piatkowski
 
Big Fish kariera w zakupach SGH
Big Fish kariera w zakupach SGHBig Fish kariera w zakupach SGH
Big Fish kariera w zakupach SGHMichal Piatkowski
 
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...Michal Piatkowski
 
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach Michal Piatkowski
 
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interview
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interviewReady to jump interview coach przydatne informacje do interview
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interviewMichal Piatkowski
 
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Michal Piatkowski
 
R2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedinR2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedinMichal Piatkowski
 

More from Michal Piatkowski (11)

R2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategyR2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
 
Big Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacjiBig Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacji
 
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurementBig Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
 
Certyfikat Big Fish
Certyfikat Big FishCertyfikat Big Fish
Certyfikat Big Fish
 
Big Fish kariera w zakupach SGH
Big Fish kariera w zakupach SGHBig Fish kariera w zakupach SGH
Big Fish kariera w zakupach SGH
 
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
 
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
 
R2J application support
R2J application support R2J application support
R2J application support
 
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interview
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interviewReady to jump interview coach przydatne informacje do interview
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interview
 
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
 
R2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedinR2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedin
 

Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy

 • 1. Ready to Jump Ready to Jump jest firmą doradczą specjalizującą się w obszarze rozwoju zasobów ludzkich. Wspieramy naszych klientów w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój ich zasobów ludzkich m.in.: dzięki realizacji kompleksowych programów doradczych. www.readytojump.pl
 • 2. O firmie Oceniamy, tworzymy i rozwijamy zaangażowane zespoły naszych klientów wspierając budowanie ich przewagi konkurencyjnej. Wspieramy rozwój liderów i przyszłych liderów. Budujemy i wdrażamy sprzyjającą i dostosowaną do celów strategicznych kulturę organizacyjną. Pomagamy działom HR we wdrażaniu strategicznych programów. Oferujemy: ► Zindywidualizowane programy doradczo – rozwojowe ► Usługi outplacement/ executive placement/ career transition ► Assessment / Development Center ► Audyty specjalistyczne www.readytojump.pl
 • 3. Programy doradczo - rozwojowe Wspieramy naszych klientów w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój ich zasobów ludzkich m.in.: dzięki realizacji kompleksowych programów doradczych: ► Program Leadership Pool (rozwój kadry menedżerskiej) ► Program Winning Teams (rozwój zespołów) ► Program Strategic HR (rozwój funkcji HR) ► Program Winning Culture (definicja i wdrażanie kultury organizacyjnej) Nasze programy rozwojowe składają się z następujących etapów: ► Diagnoza obecnej sytuacji (rozmowa z klientem, AC/DC, badania ankietowe, wywiady) ► Informacja zwrotna (feedback, raport – rekomendacje rozwojowe, plan edukacyjny) ► Działania rozwojowe (szkolenia/ warsztaty, sesje coachingowe/ mentoringowe) ► „Follow up” (monitorowanie wdrożenia, grupowe/indywidualne sesje rozwojowe) www.readytojump.pl
 • 4. Programy doradczo - rozwojowe LEADERSHIP POOL – przykładowy obszar działań rozwojowych ► First Time Manager (od przyjaciela do lidera). ► Przywództwo. ► Budowanie zaangażowanych zespołów. ► Komunikacja inteligentna emocjonalnie – zwiększenie precyzji w komunikacji. ► Zarządzanie konfliktami. ► Efektywność własna. ► Motywowanie poprzez podejście coachingowe. ► Skuteczne delegowanie. ► Budowanie i zarządzanie relacjami w organizacji i poza nią. ► Radzenie sobie ze stresem. ► Techniki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. ► Zarządzanie zmianą – przygotowanie organizacji do zmiany – ja w zmianie. ► Radzenie sobie z oporem wobec zmian w organizacji. ► Prowadzenie rozmów rozwojowych. ► NLP w zarządzaniu. ► Sztuka prezentacji. ► Zarządzanie w organizacji uczącej się. ► Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą. ► „Voice Workshop” – emisja głosu i dykcja wspierająca skuteczną autoprezentację. www.readytojump.pl
 • 5. Programy doradczo - rozwojowe WINNING TEAMS– przykładowy obszar działań rozwojowych ► Trening integracyjny. ► Zarządzanie konfliktem. ► „Ja w zmianie” – trening twórczego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w zespole. ► Współpraca w zespole. ► „Twój czas” – zarządzanie sobą w czasie – szkolenie i gra symulacyjna. ► Komunikacja inteligentna emocjonalnie – zwiększenie precyzji w komunikacji. ► Budowanie i zarządzanie relacjami w organizacji i poza nią. www.readytojump.pl
 • 6. Programy rozwojowe STRATEGIC HR– przykładowy obszar działań rozwojowych ► HR Business Partner. ► Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym. ► Budowanie ścieżek rozwoju. ► Wdrażanie systemów ocen okresowych. ► Skuteczna rekrutacja i employer branding. ► Assessment/ Development Center – superwizja wdrożenia. ► Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów oceniających. ► Motywowanie poprzez podejście coachingowe. ► Planowanie sukcesji i stabilności organizacji. ► Wdrażanie systemu mentoringu. ► Budowanie wizerunku pracodawcy – employer branding. ► Budowanie systemów uczenia się organizacyjnego. ► Badanie efektywności HR. www.readytojump.pl
 • 7. Programy doradczo - rozwojowe WINNING CULTURE– przykładowy obszar działań rozwojowych ► Badanie, diagnozowanie, zmian kultury organizacyjnej – diagnoza patologii organizacji. ► Warsztaty strategiczne z definiowania wizji, misji i celów strategicznych. ► Kształtowanie kultury – warsztaty z zespołem zarządzającym i kluczowymi menedżerami dot. definiowania optymalnej kultury (wymaganej przez strategię) ► Warsztaty z zarządzania zmianą. ► Zabudowanie planu wdrożenia optymalnej kultury organizacyjnej wspierającej strategię biznesową. www.readytojump.pl
 • 8. Outplacement Executive Placement Career Transition Nasza usługa skierowana jest do firm/organizacji, które dbając o własnych pracowników objętych programami zwolnień (indywidualnych bądź grupowych) chcą zapewnić im wsparcie w sprawnym wejściu na zewnętrzny rynek pracy i pokonaniu stresu, wywołanego utratą dotychczasowego zatrudnienia. Nasze programy skierowane są do grup (outplacement) bądź też do pojedynczych pracowników (Executive Placement/ Career Transition). Programy są ustalane indywidualnie z klientem i mogą obejmować następujące etapy: ► doradztwo zawodowe ► sesje coachingowe jeden na jeden lub też indywidualne konsultacje ► warsztaty psychologiczne ► ocenę kompetencji / mocnych i słabych stron ► ustalenie przyszłościowych strategii rozwoju zawodowego ► szkolenia specjalistyczne ► pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych ► symulację rozmów rekrutacyjnych oraz szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji - przygotowanie do negocjacji płacowych ► pomoc przy aktywnym poszukiwaniu pracy ► spotkania networkingowe (w przypadku kadry menedżerskiej) www.readytojump.pl
 • 9. Assessment Development Center Development Center (Centrum Rozwoju) polega na diagnozie potencjału i kompetencji zawodowych pracowników. Metoda jest skuteczna ze względu na swoją kompleksowość: kompetencje pracowników są oceniane w różnorodnych zadaniach przez kilku asesorów. Metodę stosujemy w przypadku, gdy chcemy rozwijać pracowników objętych programem. Assessment Center (Centrum Oceny) polega na diagnozie poziomu kompetencji zawodowych pracowników lub potencjalnych pracowników (kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji) . Metodę stosuje się w przypadku, gdy chcemy wyłonić najlepszego kandydata w procesie rekrutacyjnym . Nasza usługa AC/DC obejmuje: ► definicję kluczowych kompetencji, ich wskaźników behawioralnych i skali oceny ► projektowanie sesji DC: przygotowanie narzędzi/ zadań do oceny kompetencji ► przeprowadzenie DC ► analizę wyników i dokonanie oceny w zespole asesorskim ► opracowanie raportów dla klienta i uczestników ► udzielenie informacji zwrotnych uczestnikom DC ► podsumowanie sesji i udzielenie naszych rekomendacji www.readytojump.pl
 • 10. Audyty specjalistyczne Celem przeprowadzanych przez nas audytów jest usprawnienie organizacji. Wspólnie z grupą ekspertów z różnych dziedzin biznesu (np. HR, zakupy, łańcuch dostaw, sprzedaż, obsługa klienta, produkcja) realizujemy projekty w całym kraju. Wynikiem audytu jest raport podsumowujący stan obecny vs stan pożądany oraz przedstawiający propozycję usprawnień. Raport składa się z: ► analizy danych ► identyfikacji luk rozwojowych ► identyfikacji potencjału ► rekomendacji działań Korzyści dla klientów: całościowa, niezależna ocena wybranej części funkcjonowania organizacji. Identyfikacja niezgodności i krytycznych punktów w funkcjonowaniu wybranego obszaru. Audyt jest punktem wyjścia do procesu doskonalenia organizacji, która by zachować konkurencyjną pozycję musi się rozwijać i doskonalić oraz unikać błędów i kosztownych reklamacji. www.readytojump.pl
 • 11. Nasza przewaga konkurencyjna ► WIEDZA - zespół wysokiej klasy ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinach szeroko pojętego HR, praktyków biznesu, przywództwa, coachingu, budowania i rozwijania zespołów. Łączymy skuteczne przekazywanie wiedzy z ciekawą, stymulującą i wymagającą refleksji formą. ► ZINDYWIDUALIZOWANIE - elastyczne indywidualne podejście do klienta z nastawieniem na rozwiązanie jego problemów i proponowaniu usług, które trwale zwiększają efektywność organizacji. ► EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA - pracujemy z klientem i jego zespołami – nasze programy doradczo wdrożeniowe to przede wszystkim praca nad rozwojem zasobów, które już Państwo posiadacie. Wprowadzamy zmiany maksymalnie angażując Państwa zespoły, co przekłada się na zmianę postaw i trwałość nowych efektywnych rozwiązań. www.readytojump.pl
 • 12. Kontakt Ready to Jump (FSM Sp. z o.o.) ul. Foksal 18, Warszawa 00-372 Warszawa www.readytojump.pl Osoba kontaktowa: Michał Piątkowski (Project Manager) Tel. 505045645 @: michalpiatkowski@readytojump.pl www.readytojump.pl