Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els aparells que intervenen a la nutrició

58,432 views

Published on

 • Login to see the comments

Els aparells que intervenen a la nutrició

 1. 1. Els Aparells QueIntervenenen laNutrició
 2. 2. La nutricióLa nutrició és un procés que realitzem per obtenirenergia i fer funcionar el nostre cos.El procés de la nutrició comença quan menjam.Dels aliments i els líquids que ingerim obtenim elsnutrients que ens aporten: 1- energia; 2- ens ajuden a créixer i viure; 3- i ens ajuden a tenir salut.
 3. 3. Aparells de la nutricióEn la nutrició participen els següents aparells: 1- Aparell digestiu, 2- Aparell Respiratori, 3- Aparell Circulatori, i 4- Aparell excretor.I a més trobarem el sistema nerviós, que seràl’encarregat de que tots els aparells duguin a terme lesseves funcions.Cada un d’ells té una funció diferent en el procés de lanutrició, les quals ara coneixerem.
 4. 4. Aparells de la nutrició Aquesta SISTEMA informació NERVIÓS arriba al I el seu òrgan principal, el CERVELL, s’encarrega de donar l’ordre al cos per a que comenci el procés de nutrició.
 5. 5. Aparells de la nutrició
 6. 6. 1. Aparell DigestiuFUNCIÓ: L’aparell digestiu s’encarrega dedescompondre els aliments i extreure les substànciesútils per al nostre cos. Aquestes substàncies útils són elsnutrients.L’aparell digestiu està compost per diversos òrgans queformen un tub molt llarg per on circulen els aliments,aquest és l’anomenat tub digestiu.El recorregut de l’aparell digestiu comença a la boca icontinua amb l’esòfag, l’estómac i l’intestí, acabant així al’anus.
 7. 7. 1. Aparell Digestiu La boca: és l’entrada del tub digestiu. Hi ha: - Les dents: els fem servir per tallar i moldre els aliments. - La llengua: ens ajuda a mesclar els aliments amb la saliva i a engolir-los. - Les glàndules salivals: produeixen la saliva.
 8. 8. 1. Aparell Digestiu Els aliments, ja triturats i mesclats amb la saliva, passen de la boca a l’esòfag i de l’esòfag a l’estómac. L’esòfag: és un tub que comunica la boca amb l’estómac. L’estómac: és un òrgan amb forma de bossa en què els aliments es trituren, es mesclen i formen una massa que després passa a l’intestí.
 9. 9. 1. Aparell Digestiu L’intestí: és un òrgan que està situat al ventre amb forma de tub enrotllat. Mesura devers 7m de longitud i consta de dues parts: - L’intestí prim: surt de l’estómac i és la part més llarga de l’òrgan intestinal. És per on els nutrients que contenen els aliments passen a la sang. - L’intestí gros: és una prolongació de l’intestí prim. Desemboca a l’anus, per on són expulsats els excrements.
 10. 10. 2. Aparell Respiratori Per poder aprofitar els aliments, el nostre cos necessita l’oxigen, que aconsegueix per mitjà de la respiració. Com l’oxigen no es pot emmagatzemar, hem de respirar contínuament. FUNCIÓ: L’aparell respiratori serveix per aconseguir de l’aire l’oxigen que necessitem per viure.
 11. 11. 2. Aparell Respiratori L’aire entra al nostre cos pel nas i per la boca, i arriba fins a la tràquea. Tràquea: és el tub que es troba davant l’esòfag i du l’aire fins als pulmons. Pulmons: Són dos òrgans en forma de bossa que es troben a la caixa toràcica. S’encarreguen d’obtenir oxigen de l’aire i expulsar el diòxid de carboni. L’oxigen passarà a la sang i, així a l’aparell circulatori.
 12. 12. 3. Aparell Circulatori FUNCIÓ:L’aparell circulatori és l’encarregat de fer que la sang viatgi contínuament per tot el cos. Està format per la sang, el cor i els vasos sanguinis (arteries i venes).
 13. 13. 3. Aparell Circulatori Durant la nutrició la sang s’encarrega de transportar diferents substàncies, circulant per tot el cos: - Arreplega nutrients a l’intestí i els du per tot el cos. - Arreplega oxigen als pulmons i els reparteix per tot el cos. - Arreplega rebuigs de tot el cos i els du als ronyons.
 14. 14. 4. Aparell Excretor FUNCIÓ: L’aparell excretor s’encarrega de netejar les impureses de la sang o substàncies de rebuig, a través dels ronyons. Les substàncies de rebuig són expulsades del cos a través de la bufeta que emmagatzema i expulsa l’orina.
 15. 15. Procés de Nutrició El SISTEMA NERVIÓS mitjançant el seu òrgan principal, el cervell, rep la informació i la transforma en resposta. CERVELL Aquest s’encarregarà de que comenci el procés de nutrició i, de que tots els aparells duguin a terme les seves funcions.
 16. 16. Funció dels aparells de la nutrició
 17. 17. NUTRICIÓTot aquest procés esdonarà de maneracontínua cada vegadaque mengem, ja que elnostre cos traurà delsaliments els nutrientsper poder tenir energiasuficient per viure.

×