Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Els materials     De què estan fetes les coses?      Un GOT per beure aigua és un OBJECTE      que pot estar...
Objectes-Materials   De què estan fetes les coses?  2
OBJECTES i MATERIALSOBJECTES               MATERIALSLlibre             ●  PaperJersei    ...
Què és un material? Un material és una substància normalmentsòlida que té unes propietats determinades.Tot el que ens envo...
Quins materials coneixem?  De què estan fetes les coses?  5
Quins materials coneixem?                FUSTA             ●  És la part llenyosa      ...
Quins materials coneixem?               METALLS             ●  Saconsegueixen dels      ...
Quins materials coneixem?               PLÀSTICS             ●  Saconsegueixen del      ...
Quins materials coneixem?               PETRIS (de pedra)             ●  Saconsegueixen de  ...
Quins materials coneixem?               CERÀMICA I VIDRE             ●  Saconsegueixen de  ...
Quins materials coneixem?               TÈXTIL             ●  Saconsegueixen          ...
Com classifiquem els materials?   De què estan fetes les coses?  12
Com classifiquem els materials?●  Segons si són:              ●    Segons les seves:  NATURALS o    ...
Com classifiquem els materials?  NATURALS               ARTIFICIALS o                  ...
Com classifiquem els materials? Algunes PROPIETATS dels materials  ●estat  ●comportament amb la llum  ●atracció magnèt...
Com classifiquem els materials?                 ESTAT de la matèria                 Els cl...
Com classifiquem els materials?                Segons la llum hi ha                tres ti...
Com classifiquem els materials?                 MAGNÈTICS:              ●  Atreuen materia...
Com classifiquem els materials?                 DENSITAT:              ●  Relaciona el pes...
Com classifiquem els materials?                 FRAGILITAT:               ●  Si un materi...
Com classifiquem els materials?                 ELASTICITAT:               ●  Els materia...
Com classifiquem els materials?  CONDUCTORS ELÈCTRICS:●  Els materials conductors elèctrics deixen passar  lelectrici...
Com classifiquem els materials?               CONDUCTORS TÈRMICS:             ●  Els material...
Els materials canvien?  De què estan fetes les coses?  24
Els materials canvien?  A la NATURA              Pels HUMANS●  Hi ha canvis destat        ●  Cree...
Com sobtenenels materials?  De què estan fetes les coses?  26
Com sobtenen els materials?   Els materials tenen diferents origens:●Mineral: quan provenen dels minerals i roques  ● ...
Com sobtenen els materials?                MINERIA              ●  Les roques i els     ...
Com sobtenen els materials?        Les MINES                        Subterrània A cel obert ...
Com sobtenen els materials?                 MINERALS              ●  Material d’origen  ...
Com sobtenen els materials?                CRISTALLS              ●  Els minerals a    ...
Per què es fan serviruns materials i no uns altres per fer un   objecte?    De què estan fetes les coses?  32
Per què es fan servir uns materials i no uns altres per a fer un objecte?                  Per fer un ob...
Què en fem delsmaterials utilitzats?    De què estan fetes les coses?  34
Què en fem dels materials utilitzats?                   Tots els objectes tenen una vida        ...
Què en fem dels materials utilitzats?  EXEMPLES DE               EXEMPLES DE  REUTILITZACIÓ       ...
Què en fem dels materials utilitzats?                  Què podem reciclar:               ...
Què en fem dels materials utilitzats?Els contenidors ajuden a poder reciclar. Així ja no   es barregen els materials i ...
Què en fem dels materials utilitzats?             Reciclar és tornar a donar              una no...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els materials

34,980 views

Published on

Presentació sobre els materials per a (CM i CS).

Published in: Education
 • Be the first to comment

Els materials

 1. 1. Els materials De què estan fetes les coses? Un GOT per beure aigua és un OBJECTE que pot estar fet de diferents MATERIALS.Metall Fusta Plàstic Vidre De què estan fetes les coses? 1
 2. 2. Objectes-Materials De què estan fetes les coses? 2
 3. 3. OBJECTES i MATERIALSOBJECTES MATERIALSLlibre ● PaperJersei ● Llana o altres fibresForquilla ● AcerArmari ● FustaBossa de supermercat ● PlàsticFinestra ● Vidre i altres De què estan fetes les coses? 3
 4. 4. Què és un material? Un material és una substància normalmentsòlida que té unes propietats determinades.Tot el que ens envolta està format per algun material. De què estan fetes les coses? 4
 5. 5. Quins materials coneixem? De què estan fetes les coses? 5
 6. 6. Quins materials coneixem? FUSTA ● És la part llenyosa del tronc dalgunes plantes. ● Exemples: pi, roure, cirerer, faig... ● Propietats: no conductora, aïllant. De què estan fetes les coses? 6
 7. 7. Quins materials coneixem? METALLS ● Saconsegueixen dels minerals o daliatges (barreges). ● Exemples: or, ferro, bronze, coure, acer.. ● Propietats: Conductor tèrmic i elèctric. De què estan fetes les coses? 7
 8. 8. Quins materials coneixem? PLÀSTICS ● Saconsegueixen del petroli. ● Exemples: pvc, PET, porexpan, metacrilat... ● Propietats: lleuger, poc pesat, aïllant. De què estan fetes les coses? 8
 9. 9. Quins materials coneixem? PETRIS (de pedra) ● Saconsegueixen de les roques. ● Exemples: granit, pissarra, marbre, guix... ● Propietats: pesats, resistents, aïllant. De què estan fetes les coses? 9
 10. 10. Quins materials coneixem? CERÀMICA I VIDRE ● Saconsegueixen de les roques (en forma de sorra). ● Exemples: vidre, porcellana, terrissa, ceràmica... ● Propietats: fràgil, transparent (vidre). De què estan fetes les coses? 10
 11. 11. Quins materials coneixem? TÈXTIL ● Saconsegueixen danimals i plantes o sintètiques (artificials). ● Exemples: seda, llana, lli, cotó, niló, licra. ● Propietats: Flexible, resistent. De què estan fetes les coses? 11
 12. 12. Com classifiquem els materials? De què estan fetes les coses? 12
 13. 13. Com classifiquem els materials?● Segons si són: ● Segons les seves: NATURALS o PROPIETATS ARTIFICIALS De què estan fetes les coses? 13
 14. 14. Com classifiquem els materials? NATURALS ARTIFICIALS o ELABORATS● Els materials ● Els materials NATURALS els ARTIFICIALS no es trobem a la NATURA. troben a la natura, necessiten● Exemples: fusta, transformacions roques, minerals, importants. parts danimals (os, pell, pèl...) ● Exemples: plàstic, paper, vidre... De què estan fetes les coses? 14
 15. 15. Com classifiquem els materials? Algunes PROPIETATS dels materials ●estat ●comportament amb la llum ●atracció magnètica ●densitat ●fragilitat ●resistència ●elasticitat ●conductivitat elèctrica ●conductivitat tèrmica De què estan fetes les coses? 15
 16. 16. Com classifiquem els materials? ESTAT de la matèria Els classifiquem en: ● Sòlids forma fixa, com el marbre. ● Líquids amb la forma del recipient, com laigua. ● Gasos sense forma, com laire. De què estan fetes les coses? 16
 17. 17. Com classifiquem els materials? Segons la llum hi ha tres tipus de materials: ● OPACS no deixen passar la llum. ● TRANSPARENTS la deixen passar. ● TRANSLÚCIDS deixen passar part de la llum De què estan fetes les coses? 17
 18. 18. Com classifiquem els materials? MAGNÈTICS: ● Atreuen materials de ferro, acer... De què estan fetes les coses? 18
 19. 19. Com classifiquem els materials? DENSITAT: ● Relaciona el pes amb el volum (el que ocupen). ● Exemples: El plom és més dens que la palla perquè amb el mateix pes ocupa molt menys. De què estan fetes les coses? 19
 20. 20. Com classifiquem els materials? FRAGILITAT: ● Si un material és fràgil, vol dir que es trenca amb facilitat. ● Exemple: El vidre, la ceràmica, la porcellana... són molt fràgils. De què estan fetes les coses? 20
 21. 21. Com classifiquem els materials? ELASTICITAT: ● Els materials elàstics es deformen, però després recuperen la forma anterior. ● Exemple: algunes gomes, alguns teixits. De què estan fetes les coses? 21
 22. 22. Com classifiquem els materials? CONDUCTORS ELÈCTRICS:● Els materials conductors elèctrics deixen passar lelectricitat a través seu. Els que no deixen passar lelectricitat es diuen aïllants elèctrics.● Exemple: el ferro és conductor elèctric; el plàstic és aïllant elèctric. De què estan fetes les coses? 22
 23. 23. Com classifiquem els materials? CONDUCTORS TÈRMICS: ● Els materials conductors tèrmics deixen passar la calor a través seu. Els que no deisen passar la calor es diuen aïllants tèrmics. ● Exemple: el ferro és conductor tèrmic, la fusta és aïllant tèrmic. De què estan fetes les coses? 23
 24. 24. Els materials canvien? De què estan fetes les coses? 24
 25. 25. Els materials canvien? A la NATURA Pels HUMANS● Hi ha canvis destat ● Creem materials de la materia: sòlid, ARTIFICIALS i líquid i gas. SINTÈTICS.● Les roques es ● Barregem diferents transformen unes amb materials com en els altres: aliatges. magmàtiques → ● Modifiquem els sedimentàries → materials naturals. metamòrfiques ... De què estan fetes les coses? 25
 26. 26. Com sobtenenels materials? De què estan fetes les coses? 26
 27. 27. Com sobtenen els materials? Els materials tenen diferents origens:●Mineral: quan provenen dels minerals i roques ● Exemple: el marbre, el ferro, lor...●Vegetal: quan un material té origen en alguna planta, arbre o arbust... ● Exemple: el cotó, la fusta, el suro...●Animal: quan un material procedeix dalgun animal ● Exemple: el cuir, la llana, la seda... De què estan fetes les coses? 27
 28. 28. Com sobtenen els materials? MINERIA ● Les roques i els minerals es troben en jaciments ● Les mines són els jaciments dels que se nextreu minerals: ● Hi ha mines subterrànies i a cel obert. De què estan fetes les coses? 28
 29. 29. Com sobtenen els materials? Les MINES Subterrània A cel obert De què estan fetes les coses? 29
 30. 30. Com sobtenen els materials? MINERALS ● Material d’origen natural, homogeni i sòlid que compon les roques. De què estan fetes les coses? 30
 31. 31. Com sobtenen els materials? CRISTALLS ● Els minerals a vegades són geomètrics i s’anomenen cristalls. ● Altres cops són una massa sense forma. De què estan fetes les coses? 31
 32. 32. Per què es fan serviruns materials i no uns altres per fer un objecte? De què estan fetes les coses? 32
 33. 33. Per què es fan servir uns materials i no uns altres per a fer un objecte? Per fer un objecte es trien els materials per les seves propietats i pel cost que tenen. ● Plàstics (transparents, poc fràgils, econòmics). ● Metall (resistent, elàstic). De què estan fetes les coses? 33
 34. 34. Què en fem delsmaterials utilitzats? De què estan fetes les coses? 34
 35. 35. Què en fem dels materials utilitzats? Tots els objectes tenen una vida útil. Una vegada acabada és important recuperar els materials: ● REDUINT: no cal que comprem el que no necessitem. ● REUTILITZANT: tornant a fer servir un objecte. ● RECICLANT: recuperant el que ja no és útil, per tractar-ho i poder-ho fer servir una altra vegada. De què estan fetes les coses? 35
 36. 36. Què en fem dels materials utilitzats? EXEMPLES DE EXEMPLES DE REUTILITZACIÓ RECICLATGE● Fer servir una altra ● Vidre, en tornen a fer vegada les bosses de ampolles. supermercat. ● Paper, en tornen a● Fer servir el paper ja fer paper (reciclat). escrit per una cara, per laltra. ● Alumini, en tornen a fer alumini.● Tornar a omplir un envàs de vidre... De què estan fetes les coses? 36
 37. 37. Què en fem dels materials utilitzats? Què podem reciclar: ● Matèria orgànica: restes de menjar, vegetals, animals... ● Paper ● Vidre ● Envasos de metall i plàstic De què estan fetes les coses? 37
 38. 38. Què en fem dels materials utilitzats?Els contenidors ajuden a poder reciclar. Així ja no es barregen els materials i és més fàcil RECICLAR-LOS. De què estan fetes les coses? 38
 39. 39. Què en fem dels materials utilitzats? Reciclar és tornar a donar una nova vida als materials. Envasos de cartró → llibre Llauna dalumini → llanta Envàs de vidre → ampolla De què estan fetes les coses? 39

×