Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Metodes separacio mescles

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Metodes separacio mescles

 1. 1. MÈTODES DE SEPARACIÓ DELS COMPONENTS D’UNA MESCLA MESCLES HETEROGÈNIES FILTRACIÓ DECANTACIÓ SEDIMENTACIÓ CENTRIFUGACIÓ MESCLES HOMOGÈNIES EVAPORACIÓ DESTIL·LACIÓ CRISTAL·LITZACIÓ CROMATOGRAFIA EXTRACCIÓ SÒLID-LÍQUID EXTRACCIÓ LÍQUID-LÍQUID
 2. 2. FILTRACIÓ BASE DE LA SEPARACIÓ : diferent mida de les partícules dels components de la mescla APLICACIÓ : mescles heterogènies sòlid-líquid FILTRACIÓ A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA FILTRACIÓ AL BUIT Separació de mescles heterogènies mescla sòlid-líquid embut i paper de filtre (o llana de vidre) suport, pinça i nou erlenmeyer Embut büchner amb paper de filtre filtrat matràs kitasato connexió al buit
 3. 3. FILTRACIÓ BASE DE LA SEPARACIÓ : diferent mida de les partícules dels components de la mescla APLICACIÓ : mescles heterogènies sòlid-líquid Separació de mescles heterogènies FILTRACIÓ A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA FILTRAT (LÍQUID) PRECIPITAT (SÒLID) FILTRACIÓ AL BUIT PRECIPITAT (SÒLID) FILTRAT (LÍQUID)
 4. 4. DECANTACIÓ BASE DE LA SEPARACIÓ : diferència de densitats entre els dos líquids (líquids immiscibles) APLICACIÓ : mescles heterogènies líquid-líquid líquid menys dens líquid més dens Embut de decantació ENTRADA MESCLA MANEIG DE L’EMBUT DE DECANTACIÓ agitar extreure el gas SORTIDA Separació de mescles heterogènies
 5. 5. SEDIMENTACIÓ BASE DE LA SEPARACIÓ : diferència de densitats entre el sòlid i el líquid (el sòlid és més dens i es diposita al fons) APLICACIÓ : mescles heterogènies sòlid-líquid Si les partícules del sòlid no són prou grosses per dipositar-se al fons elles soles, s’afegeixen FLOCULANTS per tal que s’aglomerin. APLICACIÓ DE LA SEDIMENTACIÓ Separació de mescles heterogènies LÍQUID SÒLID SEDIMENTAT Planta de tractament d’aigües residuals
 6. 6. CENTRIFUGACIÓ BASE DE LA SEPARACIÓ : diferència de densitats entre el sòlid i el líquid (el sòlid és més dens i es diposita al fons) APLICACIÓ : mescles heterogènies sòlid-líquid Centrífuga de laboratori MESCLA LÍQUID SÒLID Gran velocitat de rotació CENTRIFUGACIÓ = SEDIMENTACIÓ accelerada Separació de mescles heterogènies
 7. 7. EVAPORACIÓ BASE DE LA SEPARACIÓ : eliminació dels components més volàtils (punt d’ebullició més baix) APLICACIÓ : Separació de sòlids dissolts en líquids (exemple: dissolució de sal en aigua) o de líquids amb diferent volatilitat. Separació de mescles homogènies EVAPORACIÓ AL BUIT: ROTAVAPOR evaporació vapors es refreden recollida vapors condensats líquid volàtil s’evapora FONT DE CALOR sòlid o líquid menys volàtil queda al fons EVAPORACIÓ A PRESSIÓ ATMOSFÈRICA
 8. 8. EVAPORACIÓ BASE DE LA SEPARACIÓ : eliminació dels components més volàtils (punt d’ebullició més baix) APLICACIÓ : Separació de sòlids dissolts en líquids (exemple: dissolució de sal en aigua) o de líquids amb diferent volatilitat. Separació de mescles homogènies EVAPORACIÓ AL BUIT: ROTAVAPOR evaporació vapors es refreden recollida vapors condensats Fer el buit (pressió més baixa que l’atmosfèrica) permet que el líquid volàtil comenci a bullir i evaporar-se a una temperatura inferior al seu punt d’ebullició
 9. 9. DESTIL·LACIÓ BASE DE LA SEPARACIÓ : diferència de temperatures d’ebullició dels dos líquids a separar APLICACIÓ : mescla de dos líquids miscibles Separació de mescles homogènies DESTIL·LACIÓ SIMPLE matràs de destil·lació termòmetre colze refrigerant entrada aigua freda sortida aigua freda  Líquids amb punts d’ebullició separats almenys 10ºC
 10. 10. DESTIL·LACIÓ BASE DE LA SEPARACIÓ : diferència de temperatures d’ebullició dels dos líquids a separar APLICACIÓ : mescla de dos líquids miscibles Separació de mescles homogènies DESTIL·LACIÓ SIMPLE VAPORITZACIÓ CONDENSACIÓ RECOLLIDA DESTIL·LAT  Líquids amb punts d’ebullició separats almenys 10ºC
 11. 11. DESTIL·LACIÓ BASE DE LA SEPARACIÓ : diferència de temperatures d’ebullició dels dos líquids a separar APLICACIÓ : mescla de dos líquids miscibles Separació de mescles homogènies DESTIL·LACIÓ FRACCIONADA O RECTIFICACIÓ  Líquids amb punts d’ebullició propers columna de rectificació
 12. 12. EXTRACCIÓ LÍQUID-LÍQUID BASE DE LA SEPARACIÓ : Separació dels dos líquids mitjançant l’addició d’un tercer component. APLICACIÓ : mescla de dos líquids miscibles Separació de mescles homogènies separem per decantació afegim C èter ácid acètic dissolt en aigua Dissolució aquosa aigua àcid acètic dissolt en èter
 13. 13. EXTRACCIÓ SÒLID-LÍQUID BASE DE LA SEPARACIÓ : Separació d’un dels components sòlids de la mescla mitjançant l’addició d’un dissolvent líquid adient. APLICACIÓ : mescla sòlida homogènia Separació de mescles homogènies afegim dissolvent: aigua SOXHLET mostra sòlida dissolvent refrigerant (els vapors condensen) El dissolvent dissol el component de la mostra que ens interessa separar Mostra sòlida : sorra amb impureses (sals) sal (es dissol en l’aigua) sorra neta
 14. 14. CROMATOGRAFIA BASE DE LA SEPARACIÓ : Separació dels diferents components líquids de la mescla gràcies a la seva diferent interacció amb una fase mòbil (líquid) i una fase estacionària (sòlid) APLICACIÓ : mescla líquida homogènia Separació de mescles homogènies CROMATOGRAFIA EN COLUMNA Fase estacionària mescla Fase mòbil (dissolvent) surt el dissolvent La fase mòbil arrossega els components de la mescla La fase estacionària provoca una retenció diferent per a cada component
 15. 15. CROMATOGRAFIA BASE DE LA SEPARACIÓ : Separació dels diferents components líquids de la mescla gràcies a la seva diferent interacció amb una fase mòbil (líquid) i una fase estacionària (sòlid) APLICACIÓ : mescla líquida homogènia Separació de mescles homogènies CROMATOGRAFIA DE CAPA FINA Fase estacionària Fase mòbil (dissolvent) el dissolvent puja per la fase estacionària mescla

×