Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comparació i metàfora

73,735 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Comparació i metàfora

  1. 1. COMPARACIÓ I METÀFORA Sílvia Montals Escolàpies Sant Martí
  2. 2. COMPARACIÓ • Recurs expressiu que relaciona 2 conceptes que tenen una semblança. – Exemple: En Josep està vermell com un tomàquet més vermell que un tomàquet tan vermell com un tomàquet
  3. 3. • Consten de 3 elements: – Terme real (allò que es compara): • vermell – Terme imaginari (allò amb què es compara). • tomàquet – Nexe (uneix els 2 termes de la comparació). • Com • Més que • Tan com En Josep està vermell com un tomàquet Terme real Nexe Terme imaginari
  4. 4. METÀFORA • És un recurs expressiu que també es basa en la comparació entre 2 conceptes, però NO té nexe d’unió. – Exemple: – La Joana és una gallina
  5. 5. • Consten de 2 elements: – Terme real (allò que es compara): • La Joana – Terme imaginari (allò amb què es compara). • Gallina La Joana Terme real és una gallina Terme imaginari
  6. 6. • Així doncs, podem utilitzar comparacions i metàfores a la vegada: – En Josep està vermell com un tomàquet (comparació) – En Josep és un tomàquet. (metàfora) – La Joana és covarda com una gallina. (comparació) – La Joana és una gallina. (metàfora)
  7. 7. Altres exemples Al matí, el sol s’allargava com un riu d’or. Un riu d’or encetava el matí.
  8. 8. exerCICIs • Feu comparacions i metàfores a partir de les imatges següents:

×