SlideShare a Scribd company logo

Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 200kg mẻ.doc

Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 200kg mẻ.  Để đáp ứng cho những vấn đề này, mục đích chính là nghiên cứu, tính toán, thiết kế mô hình máy sấy lạnh tận dụng một phần nhiệt thải ra của dàn nóng để nung nóng tác nhân sấy (TNS).

1 of 33
Download to read offline
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ
MINH KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY SẤY BƠM NHIỆT SẤY THANH
LONG CẮT LÁT VỚI NĂNG SUẤT 200KG/MẺ
SINH VIÊN THỰC HIỆN
Phan Ngọc Sinh
Phạm Quốc Cường
Ngành: Công Nghệ Nhiệt lạnh
Niên Khóa: 2009-2013
Tháng 6 năm
i
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ –
CÔNG NGHỆ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY SẤY BƠM NHIỆT
SẤY THANH LONG CẮT LÁT VỚI NĂNG SUẤT
200KG/MẺ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN
TS. NGUYỄN HUY BÍCH Phan Ngọc Sinh
ThS. LÊ QUANG GIẢNG Phạm Quốc Cường
Tháng 6 năm
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
LỜI CẢM TẠ
Từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học cho đến khi hoàn thành
luận văn này, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ dạy và giúp đỡ tận tình của quý
thầy cô. Qua luận văn này, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến:
- Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh
- Ban Chủ Nhiệm Khoa Cơ Khí – Công Nghệ
- Quý thầy cô đã tận tình chỉ dạy chúng tôi trong thời gian học tập tại trường
- Thầy TS. Nguyễn Huy Bích và ThS. Lê Quang Giảng – người trực tiếp theo dõi,
tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng tôi thực hiện đề tài này
Xin cảm được cảm ơn quý thầy, quý cô, các anh, các bạn ở Trung tâm Công
Nghệ và Thiết bị Nhiệt lạnh đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện đề tài này
Cuối cùng, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến ba mẹ cùng mọi người trong gia
đình đã quan tâm, lo lắng, động viên chúng tôi trong những ngày học tập xa nhà
Chúng tôi xin gửi đến quý thầy cô, ba mẹ cùng tất cả mọi người lời chúc sức
khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất!
TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2013
Sinh viên thực hiện
Phan Ngọc Sinh
Phạm Quốc Cường
iii
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
TÓM TẮT
1. Tên đề tài
“ TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY SẤY BƠM NHIỆT SẤY THANH LONG
CẮT LÁT VỚI NĂNG SUẤT 200KG/MẺ”
2. Thời gian và địa điểm thực hiện
- Thời gian: từ 25/2/2013 đến 17/5/2013
- Địa điểm: tại Trung tâm Công Nghệ và Thiết bị Nhiệt Lạnh, Trường Đại
học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
3. Mục đích
- Khảo nghiệm mô hình đã có sẵn với các chế độ sấy nhiệt độ khác nhau
- Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt với năng suất 200 kg/mẻ dùng để
sấy thanh long cắt lát.
4. Nội dung
Đề tài thực hiện với những nội dung sau:
- Khảo nghiệm sấy thanh long cắt lát trên máy sấy bơm nhiệt đã có sẵn tại
Trung tâm Công Nghệ và Thiết bị Nhiệt Lạnh, Trường Đại Học Nông
Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh
- Thiết kế mô hình máy sấy bơm nhiệt với năng suất 200kg/mẻ
5. Kết quả
- Đã khảo nghiệm máy sấy bơm nhiệt tại Trung tâm Công Nghệ và Thiết
bị Nhiệt Lạnh, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt với năng suất 200kg/mẻ dùng để
sấy thanh long cắt lát
iv
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM TẠ .................................................................................................................................... iii
TÓM TẮT............................................................................................................................................iv
MỤC LỤC.............................................................................................................................................v
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT....................................................................................viii
DANH SÁCH CÁC BẢNG............................................................................................................ix
CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU ......................................................................................................................1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ...........................................................................................................................1
1.2 MỤC ĐÍCH ................................................................................................................................1
CHƯƠNG 2TỔNG QUAN.............................................................................................................3
2.1 TỔNG QUAN VỀ THANH LONG....................................................................................3
2.1.1 Đặc điểm, nguồn gốc thanh long .................................................................................3
2.1.2 Tiêu chuẩn thu hái thanh long.......................................................................................4
2.1.3 Tình hình sản xuất và tiêu thụ.......................................................................................4
2.1.4 Tính chất vật lý, thành phần hóa học..........................................................................6
2.2 Sơ lược về công nghệ sấy rau, quả ......................................................................................7
2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sấy....................................................................7
2.2.2 Giản đồ trắc ẩm.................................................................................................................8
2.2.3 Phân loại phương pháp sấy......................................................................................... 10
2.2.3.1 Phương pháp sấy nóng......................................................................................... 10
2.2.3.2 Phương pháp sấy lạnh .......................................................................................... 11
2.2.4 Giới thiệu về máy sấy bơm nhiệt.............................................................................. 12
2.2.5 Sơ lượt các loại máy sấy hiện nay ............................................................................ 18
2.2.5.1 Tính chất vật liệu sấy............................................................................................ 18
2.2.5.2 Hình dạng, kích thước.......................................................................................... 19
2.2.5.3 Tính chất ẩm............................................................................................................ 19
2.3 Không khí ẩm.......................................................................................................................... 20
2.3.1 Khái niệm cơ bản........................................................................................................... 20
v
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2.3.2 Các loại không khí ẩm. ................................................................................................ 20
2.3.3 Các thông số đặc tính của không khí ẩm................................................................ 20
CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................. 23
3.1 Thời gian và địa điểm........................................................................................................... 23
3.2 Nguyên liệu và trang thiết bị thí nghiệm......................................................................... 23
3.3 Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của VLS .................................................... 24
3.3.1 Xác định kích thước và khối lượng của VLS........................................................ 24
3.3.2 Xác định ẩm độ của VLS ............................................................................................ 24
3.3.3 Xác định dung trọng của VLS ................................................................................... 24
3.4 Phương pháp bố trí thí nghiệm........................................................................................... 24
3.4.1 Lựa chọn chế độ sấy ..................................................................................................... 24
3.4.2 Phương pháp thí nghiệm.............................................................................................. 25
3.4.3Phương pháp xác định các chỉ tiêu............................................................................ 25
3.4.4 Phương pháp phân tích cảm quan............................................................................. 25
3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu .......................................................................................... 25
3.4.6 Tính toán chi phí sấy và hiệu quả kinh tế............................................................... 26
CHƯƠNG 4KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................................... 27
4.1. Thí nghiệm sấy thanh long trên máy sấy....................................................................... 27
4.1.1 Mục đích và yêu cầu..................................................................................................... 27
4.1.2 Chọn chế độ sấy thí nghiệm ....................................................................................... 27
4.1.3 Kết quả khảo nghiệm.................................................................................................... 27
4.2 Tính toán thiết kế máy sấy bơm nhiệt.............................................................................. 29
4.2.1 Các thông số tính toán.................................................................................................. 29
4.2.2 Lựa chọn mô hình thiết kế .......................................................................................... 32
4.2.3 Kích thước cơ bản của buồng sấy............................................................................. 33
4.2.4 Xây dựng quá trình sấy lý thuyết trên đồ thị I-d .................................................. 40
4.2.5 Xây dựng quá trình sấy thực tế trên đồ thị I-d...................................................... 41
4.2.6 Tính toán thiết kế máy sấy.......................................................................................... 43
4.2.6.1 Chọn môi chất nạp và các thông số của môi chất ........................................ 43
4.2.6.2 Tính toán chu trình................................................................................................ 44
4.2.7 Tính toán dàn ngưng..................................................................................................... 47
vi

Recommended

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Trải Nghiệm Mua Sắm Tại Siêu Thị Co.Opmart Huế.docx
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Trải Nghiệm Mua Sắm Tại Siêu Thị Co.Opmart Huế.docxCác Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Trải Nghiệm Mua Sắm Tại Siêu Thị Co.Opmart Huế.docx
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Trải Nghiệm Mua Sắm Tại Siêu Thị Co.Opmart Huế.docxNhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Khóa Luận Nghiên Cứu Một Số Tác Động Chính Của Hoạt Động Sản Xuất Xốp Eps Đến...
Khóa Luận Nghiên Cứu Một Số Tác Động Chính Của Hoạt Động Sản Xuất Xốp Eps Đến...Khóa Luận Nghiên Cứu Một Số Tác Động Chính Của Hoạt Động Sản Xuất Xốp Eps Đến...
Khóa Luận Nghiên Cứu Một Số Tác Động Chính Của Hoạt Động Sản Xuất Xốp Eps Đến...sividocz
 
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Các Công Ty Dược Phẩ...
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Các Công Ty Dược Phẩ...Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Các Công Ty Dược Phẩ...
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Các Công Ty Dược Phẩ...Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 

More Related Content

Similar to Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 200kg mẻ.doc

Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 

Similar to Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 200kg mẻ.doc (20)

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêm.doc
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêm.docThiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêm.doc
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 1000m3 ngày đêm.doc
 
Phân tích công tác quản trị tiền lương tại công ty quản lý & khai thác hầm đư...
Phân tích công tác quản trị tiền lương tại công ty quản lý & khai thác hầm đư...Phân tích công tác quản trị tiền lương tại công ty quản lý & khai thác hầm đư...
Phân tích công tác quản trị tiền lương tại công ty quản lý & khai thác hầm đư...
 
Hệ thống phân loại cà chua theo màu sắc sử dụng PLC S7 - 1200.doc
Hệ thống phân loại cà chua theo màu sắc sử dụng PLC S7 - 1200.docHệ thống phân loại cà chua theo màu sắc sử dụng PLC S7 - 1200.doc
Hệ thống phân loại cà chua theo màu sắc sử dụng PLC S7 - 1200.doc
 
Các Nhân Tố Ảnh Hƣởng Đến Ý Định Mua Máy Tính Cá Nhân.doc
Các Nhân Tố Ảnh Hƣởng Đến Ý Định Mua Máy Tính Cá Nhân.docCác Nhân Tố Ảnh Hƣởng Đến Ý Định Mua Máy Tính Cá Nhân.doc
Các Nhân Tố Ảnh Hƣởng Đến Ý Định Mua Máy Tính Cá Nhân.doc
 
Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng đối với sản phẩm nội thất...
Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng đối với sản phẩm nội thất...Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng đối với sản phẩm nội thất...
Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng đối với sản phẩm nội thất...
 
Luận Văn Phân Tích Tác Động Lan Tỏa Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tại Việt ...
Luận Văn Phân Tích Tác Động Lan Tỏa Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tại Việt ...Luận Văn Phân Tích Tác Động Lan Tỏa Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tại Việt ...
Luận Văn Phân Tích Tác Động Lan Tỏa Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tại Việt ...
 
Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sản phẩm Marmalade từ trái tắc.doc
Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sản phẩm Marmalade từ trái tắc.docLuận văn tốt nghiệp nghiên cứu sản phẩm Marmalade từ trái tắc.doc
Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sản phẩm Marmalade từ trái tắc.doc
 
Phân tích tình hình tài chính công ty giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập ...
Phân tích tình hình tài chính công ty giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập ...Phân tích tình hình tài chính công ty giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập ...
Phân tích tình hình tài chính công ty giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập ...
 
Phân tích sự hài lòng của nhà bán lẻ đối với hệ thống kênh phân phối cà phê r...
Phân tích sự hài lòng của nhà bán lẻ đối với hệ thống kênh phân phối cà phê r...Phân tích sự hài lòng của nhà bán lẻ đối với hệ thống kênh phân phối cà phê r...
Phân tích sự hài lòng của nhà bán lẻ đối với hệ thống kênh phân phối cà phê r...
 
Luận văn thạc sĩ - Thiết kế, chế tạo máy cắt gas – oxy điều khiển số.doc
Luận văn thạc sĩ - Thiết kế, chế tạo máy cắt gas – oxy điều khiển số.docLuận văn thạc sĩ - Thiết kế, chế tạo máy cắt gas – oxy điều khiển số.doc
Luận văn thạc sĩ - Thiết kế, chế tạo máy cắt gas – oxy điều khiển số.doc
 
Tác Động Của Dịch Covid-19 Đến Hành Vi Mua Sắm Trực Tuyến.doc
Tác Động Của Dịch Covid-19 Đến Hành Vi Mua Sắm Trực Tuyến.docTác Động Của Dịch Covid-19 Đến Hành Vi Mua Sắm Trực Tuyến.doc
Tác Động Của Dịch Covid-19 Đến Hành Vi Mua Sắm Trực Tuyến.doc
 
Hoàn thiện công tác thực hiện an toàn lao động cho công nhân tại công ty Sứ K...
Hoàn thiện công tác thực hiện an toàn lao động cho công nhân tại công ty Sứ K...Hoàn thiện công tác thực hiện an toàn lao động cho công nhân tại công ty Sứ K...
Hoàn thiện công tác thực hiện an toàn lao động cho công nhân tại công ty Sứ K...
 
Giải pháp thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong ngành công nghiệp xe máy ở Việ...
Giải pháp thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong ngành công nghiệp xe máy ở Việ...Giải pháp thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong ngành công nghiệp xe máy ở Việ...
Giải pháp thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong ngành công nghiệp xe máy ở Việ...
 
Phân tích thực trạng hoạt động marketing tại công ty nhựa Sài Gòn.doc
Phân tích thực trạng hoạt động marketing tại công ty nhựa Sài Gòn.docPhân tích thực trạng hoạt động marketing tại công ty nhựa Sài Gòn.doc
Phân tích thực trạng hoạt động marketing tại công ty nhựa Sài Gòn.doc
 
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Doanh nghiệp...
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Doanh nghiệp...Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Doanh nghiệp...
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Doanh nghiệp...
 
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam...
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam...Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam...
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam...
 
Ứng dụng mạng nơron nhân tạo dự báo số học sinh tuyển vào trung tâm GDNN – GD...
Ứng dụng mạng nơron nhân tạo dự báo số học sinh tuyển vào trung tâm GDNN – GD...Ứng dụng mạng nơron nhân tạo dự báo số học sinh tuyển vào trung tâm GDNN – GD...
Ứng dụng mạng nơron nhân tạo dự báo số học sinh tuyển vào trung tâm GDNN – GD...
 
Nghiên cứu nhiệt phân gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm than hoa.doc
Nghiên cứu nhiệt phân gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm than hoa.docNghiên cứu nhiệt phân gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm than hoa.doc
Nghiên cứu nhiệt phân gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm than hoa.doc
 
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
 

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍 (20)

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựn...
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựn...Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựn...
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựn...
 
Luận văn thạc sĩ - Tính toán kiểm bền khung xe tải 500kg.doc
Luận văn thạc sĩ - Tính toán kiểm bền khung xe tải 500kg.docLuận văn thạc sĩ - Tính toán kiểm bền khung xe tải 500kg.doc
Luận văn thạc sĩ - Tính toán kiểm bền khung xe tải 500kg.doc
 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách s...
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách s...Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách s...
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách s...
 
Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba...
Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba...Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba...
Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba...
 
Nghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.doc
Nghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.docNghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.doc
Nghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.doc
 
Nghiên cứu về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệ...
Nghiên cứu về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệ...Nghiên cứu về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệ...
Nghiên cứu về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệ...
 
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả các dịch vụ tại vnpt Na...
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả các dịch vụ tại vnpt Na...Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả các dịch vụ tại vnpt Na...
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả các dịch vụ tại vnpt Na...
 
Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ cho vay mua nhà trả góp tại N...
Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ cho vay mua nhà trả góp tại N...Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ cho vay mua nhà trả góp tại N...
Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ cho vay mua nhà trả góp tại N...
 
Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của công ty bê tô...
Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của công ty bê tô...Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của công ty bê tô...
Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của công ty bê tô...
 
Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty Du Lịch Vòng...
Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty Du Lịch Vòng...Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty Du Lịch Vòng...
Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty Du Lịch Vòng...
 
Thiết kế hệ thống sấy thăng hoa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo năng suất 200...
Thiết kế hệ thống sấy thăng hoa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo năng suất 200...Thiết kế hệ thống sấy thăng hoa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo năng suất 200...
Thiết kế hệ thống sấy thăng hoa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo năng suất 200...
 
Nghiên cứu sấy khô cá trích xương bằng phương pháp sấy năng lượng mặt trời kế...
Nghiên cứu sấy khô cá trích xương bằng phương pháp sấy năng lượng mặt trời kế...Nghiên cứu sấy khô cá trích xương bằng phương pháp sấy năng lượng mặt trời kế...
Nghiên cứu sấy khô cá trích xương bằng phương pháp sấy năng lượng mặt trời kế...
 
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
 
Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...
Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...
Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...
 
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
 
Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việ...
Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việ...Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việ...
Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việ...
 
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
 
Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương pháp sấy đối lưu.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương pháp sấy đối lưu.docHoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương pháp sấy đối lưu.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương pháp sấy đối lưu.doc
 
ĐỒ ÁN - Tính toán thiết bị sấy nấm kểu sấy hầm, năng suất nhập liệu 650kgmẻ.doc
ĐỒ ÁN - Tính toán thiết bị sấy nấm kểu sấy hầm, năng suất nhập liệu 650kgmẻ.docĐỒ ÁN - Tính toán thiết bị sấy nấm kểu sấy hầm, năng suất nhập liệu 650kgmẻ.doc
ĐỒ ÁN - Tính toán thiết bị sấy nấm kểu sấy hầm, năng suất nhập liệu 650kgmẻ.doc
 
Thiết kế hệ thống điều hòa không khí công trình Bệnh viện quân đội 354 (Tổng ...
Thiết kế hệ thống điều hòa không khí công trình Bệnh viện quân đội 354 (Tổng ...Thiết kế hệ thống điều hòa không khí công trình Bệnh viện quân đội 354 (Tổng ...
Thiết kế hệ thống điều hòa không khí công trình Bệnh viện quân đội 354 (Tổng ...
 

Recently uploaded

CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfHongBiThi1
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (10)

CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 

Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 200kg mẻ.doc

 • 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY SẤY BƠM NHIỆT SẤY THANH LONG CẮT LÁT VỚI NĂNG SUẤT 200KG/MẺ SINH VIÊN THỰC HIỆN Phan Ngọc Sinh Phạm Quốc Cường Ngành: Công Nghệ Nhiệt lạnh Niên Khóa: 2009-2013 Tháng 6 năm i
 • 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY SẤY BƠM NHIỆT SẤY THANH LONG CẮT LÁT VỚI NĂNG SUẤT 200KG/MẺ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN TS. NGUYỄN HUY BÍCH Phan Ngọc Sinh ThS. LÊ QUANG GIẢNG Phạm Quốc Cường Tháng 6 năm
 • 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CẢM TẠ Từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học cho đến khi hoàn thành luận văn này, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ dạy và giúp đỡ tận tình của quý thầy cô. Qua luận văn này, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: - Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Ban Chủ Nhiệm Khoa Cơ Khí – Công Nghệ - Quý thầy cô đã tận tình chỉ dạy chúng tôi trong thời gian học tập tại trường - Thầy TS. Nguyễn Huy Bích và ThS. Lê Quang Giảng – người trực tiếp theo dõi, tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng tôi thực hiện đề tài này Xin cảm được cảm ơn quý thầy, quý cô, các anh, các bạn ở Trung tâm Công Nghệ và Thiết bị Nhiệt lạnh đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện đề tài này Cuối cùng, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến ba mẹ cùng mọi người trong gia đình đã quan tâm, lo lắng, động viên chúng tôi trong những ngày học tập xa nhà Chúng tôi xin gửi đến quý thầy cô, ba mẹ cùng tất cả mọi người lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất! TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2013 Sinh viên thực hiện Phan Ngọc Sinh Phạm Quốc Cường iii
 • 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TÓM TẮT 1. Tên đề tài “ TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY SẤY BƠM NHIỆT SẤY THANH LONG CẮT LÁT VỚI NĂNG SUẤT 200KG/MẺ” 2. Thời gian và địa điểm thực hiện - Thời gian: từ 25/2/2013 đến 17/5/2013 - Địa điểm: tại Trung tâm Công Nghệ và Thiết bị Nhiệt Lạnh, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 3. Mục đích - Khảo nghiệm mô hình đã có sẵn với các chế độ sấy nhiệt độ khác nhau - Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt với năng suất 200 kg/mẻ dùng để sấy thanh long cắt lát. 4. Nội dung Đề tài thực hiện với những nội dung sau: - Khảo nghiệm sấy thanh long cắt lát trên máy sấy bơm nhiệt đã có sẵn tại Trung tâm Công Nghệ và Thiết bị Nhiệt Lạnh, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Thiết kế mô hình máy sấy bơm nhiệt với năng suất 200kg/mẻ 5. Kết quả - Đã khảo nghiệm máy sấy bơm nhiệt tại Trung tâm Công Nghệ và Thiết bị Nhiệt Lạnh, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt với năng suất 200kg/mẻ dùng để sấy thanh long cắt lát iv
 • 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ .................................................................................................................................... iii TÓM TẮT............................................................................................................................................iv MỤC LỤC.............................................................................................................................................v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT....................................................................................viii DANH SÁCH CÁC BẢNG............................................................................................................ix CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU ......................................................................................................................1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ...........................................................................................................................1 1.2 MỤC ĐÍCH ................................................................................................................................1 CHƯƠNG 2TỔNG QUAN.............................................................................................................3 2.1 TỔNG QUAN VỀ THANH LONG....................................................................................3 2.1.1 Đặc điểm, nguồn gốc thanh long .................................................................................3 2.1.2 Tiêu chuẩn thu hái thanh long.......................................................................................4 2.1.3 Tình hình sản xuất và tiêu thụ.......................................................................................4 2.1.4 Tính chất vật lý, thành phần hóa học..........................................................................6 2.2 Sơ lược về công nghệ sấy rau, quả ......................................................................................7 2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sấy....................................................................7 2.2.2 Giản đồ trắc ẩm.................................................................................................................8 2.2.3 Phân loại phương pháp sấy......................................................................................... 10 2.2.3.1 Phương pháp sấy nóng......................................................................................... 10 2.2.3.2 Phương pháp sấy lạnh .......................................................................................... 11 2.2.4 Giới thiệu về máy sấy bơm nhiệt.............................................................................. 12 2.2.5 Sơ lượt các loại máy sấy hiện nay ............................................................................ 18 2.2.5.1 Tính chất vật liệu sấy............................................................................................ 18 2.2.5.2 Hình dạng, kích thước.......................................................................................... 19 2.2.5.3 Tính chất ẩm............................................................................................................ 19 2.3 Không khí ẩm.......................................................................................................................... 20 2.3.1 Khái niệm cơ bản........................................................................................................... 20 v
 • 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.3.2 Các loại không khí ẩm. ................................................................................................ 20 2.3.3 Các thông số đặc tính của không khí ẩm................................................................ 20 CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................. 23 3.1 Thời gian và địa điểm........................................................................................................... 23 3.2 Nguyên liệu và trang thiết bị thí nghiệm......................................................................... 23 3.3 Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của VLS .................................................... 24 3.3.1 Xác định kích thước và khối lượng của VLS........................................................ 24 3.3.2 Xác định ẩm độ của VLS ............................................................................................ 24 3.3.3 Xác định dung trọng của VLS ................................................................................... 24 3.4 Phương pháp bố trí thí nghiệm........................................................................................... 24 3.4.1 Lựa chọn chế độ sấy ..................................................................................................... 24 3.4.2 Phương pháp thí nghiệm.............................................................................................. 25 3.4.3Phương pháp xác định các chỉ tiêu............................................................................ 25 3.4.4 Phương pháp phân tích cảm quan............................................................................. 25 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu .......................................................................................... 25 3.4.6 Tính toán chi phí sấy và hiệu quả kinh tế............................................................... 26 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................................... 27 4.1. Thí nghiệm sấy thanh long trên máy sấy....................................................................... 27 4.1.1 Mục đích và yêu cầu..................................................................................................... 27 4.1.2 Chọn chế độ sấy thí nghiệm ....................................................................................... 27 4.1.3 Kết quả khảo nghiệm.................................................................................................... 27 4.2 Tính toán thiết kế máy sấy bơm nhiệt.............................................................................. 29 4.2.1 Các thông số tính toán.................................................................................................. 29 4.2.2 Lựa chọn mô hình thiết kế .......................................................................................... 32 4.2.3 Kích thước cơ bản của buồng sấy............................................................................. 33 4.2.4 Xây dựng quá trình sấy lý thuyết trên đồ thị I-d .................................................. 40 4.2.5 Xây dựng quá trình sấy thực tế trên đồ thị I-d...................................................... 41 4.2.6 Tính toán thiết kế máy sấy.......................................................................................... 43 4.2.6.1 Chọn môi chất nạp và các thông số của môi chất ........................................ 43 4.2.6.2 Tính toán chu trình................................................................................................ 44 4.2.7 Tính toán dàn ngưng..................................................................................................... 47 vi
 • 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 4.2.8 Tính toán dàn bay hơi ................................................................................ 53 4.2.9 Tính chọn máy nén ...................................................................................... 59 4.2.10 Tính toán trở lực và chọn quạt ................................................................. 59 4.3 Tính chi phí sấy và thời gian hoàn vốn............................................................. 63 4.3.1 Các thành phần chi phí ............................................................................... 63 4.3.2 Tổng thu và thời gian thu hồi vốn.............................................................. 65 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.................................................................. 67 5.1 Kết luận ............................................................................................................. 67 5.2 Đề nghị.............................................................................................................. 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................... 69 PHỤ LỤC ................................................................................................................... 70 vii
 • 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT HTS: Hệ thống sấy TNS: Tác nhân sấy VLS: Vật liệu sấy VLÂ: Vật liệu ẩm HTL: Hệ thống lạnh TNL: Tác nhân lạnh TBNT: Thiết bị ngưng tụ TBBH: Thiết bị bay hơi MN: Máy nén viii
 • 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang Bảng 4.1 Các thông số tại điểm nút ............................................................................................. 40 Bảng 4.2: Các tông số tại các điểm nút....................................................................................... 46 ix
 • 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Nội dung Trang Hình 2.1: Kết cấu giản đồ trắc ẩm t-d .......................................................................................8 Hình 2.2: Các quá trình trên giản đồ t-d..................................................................................9 Hình 2.3: Sơ đồ tổng quát phân loại máy nén lạnh........................................................... 13 Hình 2.4: Máy nén kín (a) và máy nén nữa kín (b) ........................................................... 14 Hình 2.5: Dàn bay hơi làm lạnh không khí. ......................................................................... 14 Hình 2.6: Dàn bay hơi làm lạnh bằng nước. ........................................................................ 15 Hình 2.7: Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí...................................................... 15 Hình 2.8: Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước................................................................ 15 Hình 2.9: Sơ đồ cấu tạo máy sấy bơm nhiệt......................................................................... 17 Hình 2.10: Sơ đồ nguyên lý máy sấy bơm nhiệt.................................................................. 17 Hình 2.11: Mô hình mẫu .............................................................................................................. 18 Hình 2.12: Hình ảnh máy sấy..................................................................................................... 19 Hình 4.1 : Quá trình giảm ẩm của thanh long..................................................................... 28 Hình 4.2: Sơ đồ nguyên lý............................................................................................................ 45 x
 • 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Thanh long là cây trồng giúp hàng chục nghìn hộ nông dân ở Bình Thuận thoát nghèo và làm giàu.Theo số liệu thống kê vào năm 1991, diện tích thanh long toàn tỉnh khi đó rất khiêm tốn, độ khoảng 750 ha. Nhưng nhờ những đặc điểm nổi trội: vị thanh mát, màu đỏ rực rỡ, bảo quản lâu ngày trong môi trường tự nhiên… nên loại trái cây này ngày càng được thị trường ưa chuộng. Nhờ đó giá cả tiêu thụ không ngừng tăng lên và thúc đẩy diện tích cây thanh long trên địa bàn tỉnh mở rộng đáng kể. Đến năm 2000, diện tích cây thanh long tại Bình Thuận tăng khoảng 3.220 ha và trong mười năm sau đó (năm 2010) đã phát triển lên hơn 13.400 ha. Trong khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thanh long đến năm 2015 “đóng khung” ở con số 15.000 ha, thì đến cuối năm 2011 diện tích loại cây này tại Bình Thuận đã vượt 18.600 ha. Tuy nhiên thời tiết nóng ẩm làm thanh long dễ bị hư khi thu hoạch. Một nguyên nhân khác do việc chế biến và bảo quản sau thu hoạch chưa tốt nên dẫn đến sự thất thoát sản phẩm. Vì vậy phương pháp bảo quản hiệu quả nhất hiện nay là bảo quản lạnh. Phương pháp này giúp thanh long bảo quản được lâu nhất với chất lượng gần như lúc thu hoạch. 1.2 MỤC ĐÍCH  Để đáp ứng cho những vấn đề này, mục đích chính là nghiên cứu, tính toán, thiết kế mô hình máy sấy lạnh tận dụng một phần nhiệt thải ra của dàn nóng để nung nóng tác nhân sấy (TNS).   Mục đích chung: Tính toán, thiết kế mô hình máy sấy lạnh.   Mục đích cụ thể: Chế tạo mô hình máy thiết kế, khảo nghiệm và đánh giá  khả năng làm việc của máy: năng suất, chi phí vận hành. 1.3YÊU CẦU Xác định các thông số nhiệt độ 0 C, độ ẩm %, tốc độ gió trong buồn sấy. Xác định quá trình sấy lý thuyết trên giản đồ trắc ẩm. 1
 • 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Tính năng suất lạnh của hệ thống lạnh (HTL). Tính toán chọn thiết bị của HTL: máy nén (MN), thiết bị ngưng tụ (TBNT), thiết bị bay hơi (TBBH), van tiết lưu ( với HTL công suất lớn) hoặc ống mao dẫn (cho HTL công suất lạnh nhỏ) phù hợp với mô hình hệ thống sấy (HTS). Xác định mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tế như khả năng lấy ẩm, thời gian sấy, vận tốc gió trong buồng sấy, nhiệt độ buồng sấy. 2
 • 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN VỀ THANH LONG 2.1.1 Đặc điểm, nguồn gốc thanh long Cây thanh long (tên tiếng Anh là Pitahaya, hay còn gọi là Dragon fruit, thuộc họ Xương rồng, có nguồn gốc ở các vùng sa mạc thuộc Mehico và Colombia. Thanh long được người Pháp đem vào trồng ở Việt Nam trên 100 năm nay, nhưng mới được đưa lên thành hàng hóa từ thập niên 1980. Việt Nam hiện nay là nước duy nhất ở Đông Nam á có trồng thanh long tương đối tập trung trên qui mô thương mại với diện tích ước lượng 4.000 hectare (1998), tập trung tại Bình Thuận 2.716 hectare, phần còn lại là Long An, Tiền Giang, TP. HCM, Khánh Hòa và rải rác ở một số nơi khác. Nông dân Việt Nam với sự cần cù sáng tạo đã đưa trái thanh long lên mặt hàng xuất khẩu làm nhiều người ngoại quốc ngạc nhiên. Hiện nay, nước ta đã xuất khẩu thanh long qua nhiều nước dưới dạng quả tươi. Riêng thị trường Nhật do sự kiểm dịch thực vật rất khắt khe trong vài năm gần đây đã chỉ nhập thanh long dưới dạng đông lạnh. Ở Bình Thuận nói riêng và Nam bộ nói chung mùa thanh long tự nhiên xảy ra từ tháng 4 tới vườn tháng 10, rộ nhất từ tháng 5 tới tháng 8. Vào thời điểm ấy giá rẻ, một số nhà vườn tiến bộ đã phát hiện, hoàn chỉnh dần từng bước kỹ thuật thắp đèn tạo quả trái vụ để chủ động thu hoạch, nâng cao hiệu quả kinh tế. Vài năm gần đây Thái Lan, Taiwan và cả Trung Quốc cũng đã bắt đầu nghiên cứu trồng cây này. Nguồn: ( http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_long_(th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt) 3
 • 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.1.2 Tiêu chuẩn thu hái thanh long Trước khi thu hoạch 10 – 15 ngày không được tưới nhiều nước, bón quá nhiều phân (nhất là phân đạm) và không phun các loại thuốc bảo vệ thực vật để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Khi trái Thanh Long chuyển màu hoàn toàn là thu hoạch được. Thời gian sinh trưởng của trái Thanh Long khác nhau về chế độ chăm sóc, về thời tiết vụ mùa, do đó việc thu hoạch cũng chênh lệch nhau về thời gian. Vì vậy, nên thu hoạch đúng lúc trái chín, trong khoảng 28 – 32 ngày sau khi nở hoa để trái có trọng lượng cao, chất lượng ngon nhất và bảo quản được lâu hơn. Nên thu hoạch trái vào lúc sáng sớm khi chưa có nắng gắt hoặc lúc chiều mát. Nếu thu hoạch lúc nắng gay gắt chiếu trực tiếp thì nhiệt độ trong trái tăng, sẽ gây mất nước nhanh, ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian bảo quản. Dùng kéo bén (loại cắt tỉa cành cây) cắt lấy trái cho vào giỏ nhựa và để nơi bóng râm mát. Tránh làm xây xát, không để trái dính đất hoặc làm giập cuống, giập tai Thanh Long để tránh nhiễm nấm bệnh gây hỏng cuống khi bảo quản. Hái xong, cần tiến hành loại bỏ những trái không đủ tiêu chuẩn ngay tại vườn, sau đó cho vào giỏ vận chuyển về nhà càng sớm càng tốt, không để lâu ngoài vườn.Khi vận chuyển nên sử dụng giỏ chứa đựng và không được chất quá đầy giỏ. Cần dùng giấy báo cũ hoặc lá cây tươi loại mềm bao lót kỹ và bao phủ trên mặt trái để tránh va đập hay nắng nóng. Nguồn: (http://www.khangnong.vn/ViewNews.aspx?ID=1&IDChild=43) 2.1.3Tình hình sản xuất và tiêu thụ Năm 2011, Việt Nam xuất khẩu 218.500 tấn thanh long, kim ngạch đạt 107 triệu USD, tăng 81% về sản lượng và 90% về giá trị so với năm 2010; 6 tháng đầu năm 2012 xuất khẩu thanh long cũng đã mang về 76,8 triệu USD.Ngoài những thị trường truyền thống như: Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Hà Lan… đã xuất hiện một số thị trường mới như: Chilê, Brunei và Greenland. Tuy kim ngạch xuất khẩu thanh long vào các thị trường này còn khiêm tốn nhưng bước đầu đã thâm nhập và tạo được sự đa dạng hóa trong cơ cấu thị trường xuất khẩu thanh long của Việt Nam. Đáng lưu ý là thanh long Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường khó tính như: 4
 • 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Mỹ, Nhật, Canada và châu Âu luôn đạt mức giá cao hơn các thị trường khác.Bên cạnh đó, năm 2011 thanh long xuất khẩu sang thị trường Nga đạt mức giá trung bình cao nhất (4.500 USD/tấn), kế tiếp là Nhật (3.630 USD/tấn), Mỹ (2.760 USD/tấn), Canada (2.160 USD/tấn) và Anh (2.100 USD/tấn). Giá trung bình xuất khẩu thanh long của nước ta năm 2011 sang thị trường Indonesia và Thái Lan đạt mức giá lần lượt là 565 và 489 USD/tấn. Trong khi đó, thanh long Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt mức giá 396 USD/tấn. Thanh long Việt Nam xuất khẩu sang khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu truyền thống và chiếm tỷ trọng lớn nhất của thanh long Việt Nam.Năm 2011, Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc đạt 169.500 tấn, tăng gấp đôi so với năm 2010 và giá trị thanh long xuất khẩu năm 2011 đạt 67,3 triệu USD, tăng 2,4 lần so với năm 2010. Nguồn (http://baoapbac.vn/kinh-te/201209/Xuat- khau-thanh-long-doanh-so-107-trieu-uSd-va-nhan-dien-thi-truong-125730/) 6 tháng đầu năm 2012, xuất khẩu thanh long của Việt Nam đạt 136.700 tấn, kim ngạch đạt 76,8 triệu USD, tăng 78,3% về số lượng và 93,7% về kim ngạch. Trong đó, thị trường Trung Quốc tăng 107% về số lượng và 176,5% về giá trị. Tiếp theo là Hàn Quốc (136% và 114%), Canada (105% và 99%), Nhật Bản (14% và 36%) và Thái Lan (13% và 30%). Nhu cầu tăng cao ở thị trường Trung Quốc đã đẩy kim ngạch xuất khẩu thanh long tăng mạnh trong nửa đầu năm 2012. Ngoài ra, yếu tố giá thanh long xuất khẩu cao hơn năm trước cũng góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu thanh long của nước ta. Giá xuất khẩu trung bình thanh long trong 6 tháng đầu năm đạt 539,5 USD/tấn (cao hơn 6% so với cùng kỳ năm trước). Theo dự báo, xuất khẩu trái thanh long vẫn còn tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Nguồn: (http://baoapbac.vn/kinh-te/201209/Xuat-khau-thanh-long-doanh-so-107-trieu- uSd-va-nhan-dien-thi-truong-125730/) 5
 • 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.1.4 Tính chất vật lý, thành phần hóa học Giá trị dinh dưỡng trong 100 g quả thanh long (trong đó có 55 g ăn được) như sau: Nước 80-90 g.Cacbohydrats 9-14 g. Protein 0,15-0,5 g.Chất béo 0,1-0,6 g. Chất xơ 0,3-0,9 g.Tro 0,4-0,7 g. Năng lượng 35-50 Cal.Canxi 6-10 mg. Sắt 0,3-0,7 mg.Phosphor 16-36 mg. Vitamin B1 0,28-0,30 mg.Vitamin B2 0,043-0,045 mg. Vitamin C 8-9 mg. Giá trị trên có thể thay đổi theo giống và điều kiện trồng. Hylocereus Hylocereus undatus polyrhizus Thanh long ruột Thanh long ruột đỏ trắng,vỏ đỏ Axit myristic 0,2% 0,3% Axit palmitic 17,9% 17,1% Axit stearic 5,49% 4,37% Axit 0,91% 0,61% palmitoleic Axit oleic 21,6% 23,8% Cis-axit 3,14% 2,81% vaccenic Axit linoleic 49,6% 50,1% Axit linolenic 1,21% 0,98% Bảng2.1: Thành phần dinh dưỡng của thanh long Nguồn:(http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_long_(th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt) 6
 • 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2 Sơ lược về quy trình sấy rau, quả Quy trình sấy 2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sấy  Nhiệt độ sấy  Nhiệt độ sấy ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm.Khi nhiệt độ sản phẩm sấy lớn hơn 600 C thì protein sẽ biến tính.Nếu trên 900 C thì fruetoza bắt đầu bị caramen hóa, các phản ứng tạo ra mebanoizin, polime hóa hợp chất cao phân tử… xảy ra mạnh và ở nhiệt độ cao hơn rau quả có thể bị cháy.Nếu loại rau quả ít thành phần protein thì nhiệt độ đốt nóng sản phẩm có thể lên đến 80-900 C.Nếu tiếp xúc nhiệt độ trong thời gian ngắn như sấy phun thì nhiệt độ sấy có thể lên đến 1500 C. Nguồn (http://text.123doc.vn/text- doc/205319-kt-say-nong-san-thuc-pham.htm) Quá trình sấy còn phụ thuộc vào tốc độ tăng nhiệt độ của VLS. Nếu tốc độ tăng quá nhanh thì bề mặt VLS sẽ bị rắn và ngăn quá trình thoát ẩm. Ngược lại, nếu tốc độ tăng chậm thì cường độ thoát ẩm yếu.  Độ ẩm không khí: Có 2 cách để làm giảm độ ẩm tương đối: - Tăng nhiệt độ không khí bằng cách dùng calorife. - Giảm nhiệt độ không khí bằng cách dùng máy hút ẩm.  Độ ẩm của TNS ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng sản phẩm sấy. Độ ẩm TNS càng thấp thì quá trình sấy càng nhanh nhưng tạo ra lớp vỏ khô bề mặt sản phẩm.Độ ẩm TNS càng cao sẽ làm giảm tốc độ sấy. Do đó người ta điều chỉnh độ ẩm không khí bằng cách điều chỉnh tốc độ lưu thông phù hợp với lượng sản phẩm ở trong buồng sấy.  Lưu lượng không khí: trong quá trình sấy, lưu lượng không khí có tốc độ lưu thông tự nhiên hay cưỡng bức. Nếu tốc độ tự nhiên thì khoảng dưới 0,4 m/s, gây kéo dài thời gian sấy, tăng chi phí sấy. Do đó người ta lắp thêm quạt thông gió để cưỡng bức lưu 7
 • 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 lượng không khí trong khoảng 0,4 – 4,0 m/s. Nếu tốc độ gió lớn ( trên 4,0 m/s) sẽ gây tổn thất năng lượng. Nguồn (http://luanvan.co/luan-van/do-an-qua-trinh-thiet-bi-say-3086/)  Độ dày của VLS: Lớp VLS càng mỏng thì quá trình sấy ra sản phẩm diễn ra nhanh chóng nhưng làm giảm năng suất của máy sấy, đối với những VLS đặc biệt khi cắt lát mỏng thì sẽ rất khó lấy ra khay vì bị dính trên khay sấy. Ngược lại, nếu VLS quá dày sẽ làm giảm lưu lượng không khí đi qua các lớp VLS ở phía trên và không khí sẽ không đồng đều trong buồng sấy.  2.2.2 Giản đồ trắc ẩm   Kết cấu giản đồ trắc ẩm: giản đồ trắc ẩm được vẽ từ phương pháp thống kê các thông số nhiệt động học của không khí dưới những điều kiện bình thường của môi trường cho nên nó cũng chỉ áp dụng được ở những điều kiện như vậy.   Giản đồ trắc ẩm cho ta biết 7 tính chất nhiệt động học của không khí ẩm ở áp suất 1 atmosphere:   Ẩm độ tương đối.   Nhiệt độ bầu khô.   Nhiệt độ bầu ướt.   Nhiệt độ điểm sương.   Thể tích riêng.   Enthalpy. Hình 2.1: kết cấu giản đồ trắc ẩm t-d  Trục tung thể hiện ẩm độ tuyệt đối của không khí pa (kgH20/kgkkk).   Trục hoành thể hiện nhiệt độ bầu khô của không khí.   Các đường nghiêng hướng xuống từ trái sang phải và song song nhau chỉ enthalpy của không khí I (kJ/kgkkk).   Giao của đường enthalpy và đường φ =100% chỉ nhiệt độ nhiệt kế ướt tw(0 C). 8
 • 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Các đường thẳng rất dốc hướng từ trái sang phải chỉ các giá trị thể tích riêng (m3 /kg) của không khí.   Các đường cong bắt đầu từ góc trái cho biết độ ẩm tương đối của kk φ%.   Các quá trình sấy trên giản đồ t-d: Hình 2.2: các quá trình trên giản đồ t-d Quá trình làm lạnh đẳng ẩm: không khí được làm lạnh khi đi vào dàn lạnh nhưng vẫn chưa tách được ẩm trong không khí (quá trình 1 → 2 trên hình 2.3) Quá trình làm lạnh tách ẩm: không khí tiếp tục trao đổi nhiệt với dàn lạnh. Đến khi nhiệt độ của không khí thấp hơn nhiệt độ điểm sương thì ẩm trong không khí bắt đầu ngưng tụ thành nước (quá trình 2→ 3 trên hình 2.3) Quá trình gia nhiệt: không khí sau khi được tách ẩm tiếp tục qua TBNT để gia nhiệt làm giảm độ ẩm tương đối φ% nhằm tăng khả năng lấy ẩm từ VLS. Đồng thời làm tăng nhiệt độ t (0 C), enthalpy I(kJ/kgkkk), thể tích riêng (m3 /kgkkk). Quá trình 3 → 4 trên hình 2.1 chính là quá trình gia nhiệt TNS. Quá trình sấy: không khí sau quá trình gia nhiệt được quạt thổi qua buồng sấy. Do áp suất riêng phần của hơi nước từ VLS chuyển thành hơi và đi vào TNS nhỏ hơn áp suất riêng phần của nước trong VLS nên nước từ VLS chuyển thành hơi và đi vào TNS ( quá trình 4 → 1 trên hình 2.1). 9
 • 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.3 Phân loại phương pháp sấy Dựa vào trạng thái tác nhân sấy hay cách tạo ra động lực quá trình dịch chuyển ẩm ra khỏi vật liệu ẩm mà chúng ta có hai phương pháp sấy: - Phương pháp sấy nóng - Phương pháp sấy lạnh. 2.2.3.1 Phương pháp sấy nóng Trong phương pháp sấy nóng TNS và VLS được đốt nóng. Do TNS được đốt nóng nên độ ẩm tương đối ω giảm dẫn đến phân áp suất hơi nước Pam trong TNS giảm. Mặt khác do VLS tăng lên nên mật độ hơi trong các mao quản tăng nên phân áp suất hơi nước trên bề mặt vật liệu cũng tăng theo công thức: φ = = exp { - } Trong đó: Pr : áp suất trên bề mặt cột mao dẫn, N/m2 . P0 : áp suất trên bề mặt thoáng,N/m2 . ∶sức căng bề mặt thoáng,N/m2 . Ph : mật độ hơi trên cột dịch thể trong ống mao dẫn,kg/m3 . P0: mật độ dịch thể, kg/m3 . Do có sự phân áp suất giữa bề mặt VLS và TNS nên có sự dịch chuyển ẩm từ trong lòng VLS ra bề mặt và đi vào môi trường.  Phân loại phương pháp sấy nóng: - Hệ thống sấy đối lưu: VLS sẽ tiếp xúc lượng nhiệt bằng cách đối lưu nhận từ không khí nóng hoặc khói lò. Hệ thống sấy đối lưu gồm: hệ thống sấy buồng, hệ thống sấy khí động, hệ thống sấy hầm… - Hệ thống sấy bức xạ: VLS nhận nhiệt từ một nguồn bức xạ để dẫn ẩm dịch chuyển từ lòng VLS ra bề mặt và từ bề mặt vào môi trường.Người ta tạo ra độ chênh lệch phân áp suất giữa VLS và môi trường bằng cách đốt nóng vật. - Hệ thống sấy tiếp xúc: VLS nhận nhiệt từ một bề mặt nóng. Trong hệ thống sấy tiếp xúc, người ta tạo ra độ chênh lệch áp suất nhờ tăng phân áp suất hơi nước trên bề mặt VLS. Hệ thống sấy tiếp xúc gồm : hệ thống sấy lô, hệ thống sấy tang… 10
 • 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Hệ thống sấy dùng dòng điện cao tầng hoặc dùng năng lượng điện từ trường: khi VLS đặt trong môi trường điện từ thì trong VLS xuất hiện các dòng điện và chính dòng điện này sẽ đốt nóng vật.  Ưu điểm phương pháp sấy nóng: - Thời gian sấy ngắn hơn phương pháp sấy lạnh. - Năng suất cao và chi phí ban đầu tư thấp. - Nguồn nhiệt dùng để sấy nóng có thể tận dụng từ các khói lò,hơi nước nóng, hay các nguồn nhiệt từ dầu mỏ…cho đến điện năng. - Tuổi thọ HTS nóng cao và sửa chữa đơn giản. - Giá cả của VLS sau khi sấy rẻ hơn sấy lạnh.  Nhược điểm phương pháp sấy nóng:  - Chỉ sấy được các VLS không yêu cầu cao về nhiệt độ. - Sản phẩm sau khi sấy thường hay biến màu và chất lượng không cao. - Gây mất nhiều chất dinh dưỡng. 2.2.3.2 Phương pháp sấy lạnh Trong phương pháp sấy lạnh người ta tạo ra độ chênh áp suất hơi nước giữa VLS và TNS bằng cách giảm phân áp suất hơi nước trong TNS Ph nhờ giảm độ chứa ẩm d. Mối quan hệ được thể hiện qua công thức: . , Trong đó: B là áp suất môi trường (áp suất khí trời)  HTS lạnh ở t > 0o C. Với HTS này, nhiệt độ VLS cũng như nhiệt độ TNS xấp xỉ bằng nhiệt độ môi trường.Trước hết không khí được khử ẩm bằng phương pháp làm lạnh hoặc bằng các máy khử ẩm hấp thụ. Sau đó được đốt nóng hay làm lạnh đến nhiệt độ yêu cầu rồi cho đi qua VLS. Khi đó, phân áp suất hơi nước trong TNS bé hơn phân áp suất hơi nước trên bề mặt 11
 • 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 VLS nên ẩm từ dạng lỏng sẽ bay hơi và đi vào TNS. Điểm khác nhau giữa 2 phương pháp sấy: Trong HTS nóng đối lưu người ta giảm Ph bằng cách đốt nóng TNS (d = const) để tăng áp suất bão hòa dẫn đến giảm độ ẩm tương đối φ. Còn trong HTS lạnh có nhiệt độ TNS xấp xỉ nhiệt độ môi trường, người ta tìm cách giảm phân áp suất hơi nước của TNS bằng cách giảm lượng chứa ẩm d khi không khí qua dàn lạnh.  Ưu điểm phương pháp sấy lạnh - Các chỉ tiêu về chất lượng dinh dưỡng, vitamin, mùi vị và màu sắt đều đạt rất cao. - Khả năng bảo quản lâu hơn và ít bị tác động bên ngoài. - Thích hợp với các yêu cầu chất lượng cao, đòi hỏi phải sấy ở nhiệt độ thấp. - Quá trình sấy kín nên không bị phụ thuộc vào môi trường bên ngoài.  Nhược điểm của phương pháp sấy lạnh. - Do yêu cầu chất lượng sản phẩm nên giá thành sản phẩm cao. - Giá thành thiết bị đầu tư và tiêu hao điện năng lớn. - Vận hành phức tạp, người vận hành phải có trình độ chuyên môn. - Không phù hợp với các vật liệu dễ bị ôi thui,mốc vì nhiệt độ sấy thường gần bằng nhiệt độ môi trường. - Dễ tắc nghẽn thiết bị làm lạnh do cuốn hút các VLS. 2.2.4 Giới thiệu về máy sấy bơm nhiệt. Bơm nhiệt là một thiết bị dùng để bơm một dòng nhiệt từ nhiệt độ thấp lên mức nhiệt độ cao hơn, phù hợp với nhu cầu cấp nhiệt. Để duy trì bơm nhiệt hoạt động cần tiêu tốn một dòng năng lượng khác ( điện năng hoặc nhiệt năng ). Như vậy máy lạnh cũng là một loại bơm nhiệt và có chung một nguyên lý hoạt động. Các thiết bị của chúng là giống nhau. Máy lạnh gắn với việc sử dụng nguồn lạnh ở thiết bị bay hơi còn bơm nhiệt gắn với việc sử dụng nguồn nhiệt ở thiết bị ngưng tụ. Do yêu cầu sử dụng nguồn nhiệt nên bơm nhiệt hoạt động ở cấp nhiệt độ cao hơn. 12
 • 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Cấu tạo máy sấy bơm nhiệt: Môi chất và cặp môi chất Môi chất và cặp môi chất bơm nhiệt có yêu cầu như máy lạnh, một vài yêu cầu đặc biệt xuất phát từ nhiệt độ sôi và ngưng tụ cao hơn. Đến nay người ta vẫn sử dụng các loại môi chất sau: R12, R22, R502 và MR cho máy tuabin. Gần đây người ta chú ý một số môi chất cho bơm nhiệt nhằm nâng cao nhiệt độ dàn ngưng như: R22, R113, R114, R12B1, R142… Máy nén lạnh Cũng như máy nén lạnh, máy nén là bộ phận quan trọng nhất của bơm nhiệt. Tất cả các dạng máy nén của máy lạnh đều được ứng dụng trong bơm nhiệt.Đặc biệt là máy nén piston trượt, máy nén trục vít và máy nén tuabin.Một máy nén bơm nhiệt phải đạt được các yêu cầu tuổi thọ cao, chạy êm và cần phải có hiệu suất cao trong điều kiện thiếu hoặc đủ tải. Trong kỹ thuật lạnh máy nén lạnh bao gồm Hình 2.3:Sơ đồ tổng quát phân loại máy nén lạnh. 13
 • 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 2.4: Máy nén kín (a) và máy nén nữa kín (b) Các thiết bị trao đổi nhiệt Các thiết bị trao đổi nhiệt cơ bản trong bơm nhiệt là thiết bị bay hơi và thiết bị ngưng tụ. Máy lạnh hấp thụ có thêm thiết bị sinh hơi và hấp thụ. Giống như máy lạnh, thiết bị ngưng tụ và bay hơi của bơm nhiệt cũng bao gồm các dạng: ống chùm, ống lồng ngược dòng, ống đứng và ống kiểu tấm. Hình 2.5: Dàn bay hơi làm lạnh không khí. 14
 • 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 2.6: Dàn bay hơi làm lạnh bằng nước. Hình 2.7: Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí. Hình 2.8:Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước. 15
 • 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Thiết bị phụ của bơm nhiệt Tất cả thiết bị phụ của bơm nhiệt giống như thiết bị phụ của máy lạnh.Từ những yêu cầu về nhiệt độ cao nên đòi hỏi độ tin cậy,gia công thiết bị cao hơn.Đây cũng là vấn đề đặt ra với dầu bôi trơn và đệm kín trong hệ thống lạnh. Do bơm nhiệt phải hoạt động ở chế độ áp suất và nhiệt độ gần sát với giới hạn tối đa. Nên các thiết bị tự động rất cần thiết để phòng ngừa hư hỏng cho hệ thống khi chế độ làm việc vượt quá giới hạn cho phép. Đối với van tiết lưu, bơm nhiệt có chế độ làm việc khác máy lạnh nên cần có van tiết lưu phù hợp. Thiết bị ngoại vi của bơm nhiệt Thiết bị ngoại vi là những thiết bị hỗ trợ cho bơm nhiệt phù hợp với từng phương án sử dụng. Thiết bị ngoại vi gồm một số loại sau: - Các phương án động lực máy nén như : động cơ điện, động cơ gas, động cơ diesel hoặc động cơ gió… - Các phương án dùng nhiệt thu ở dàn ngưng tụ. Nếu là sưởi ấm có thể sử dụng dàn ngưng trực tiếp hoặc gián tiếp qua một vòng tuần hoàn chất tải nhiệt, có thể sử dụng sấy, nấu ăn, hút ẩm…mỗi phương án đòi hỏi những thiết bị hỗ trợ khác nhau. - Các phương án cấp nhiệt cho dàn bay hơi. Trường hợp sử dụng dàn lạnh đồng thời với dàn nóng thì phía dàn bay hơi có thể là buồng lạnh hoặc chất tải lạnh.Ngoài ra cũng có thể sử dụng dàn bay hơi đặt ngoài không khí, dàn bay hơi sử dụng nước là môi trường cấp nhiệt. Cũng có những phương án như dàn bay hơi đặt ở dưới nước, đặt ở dưới đất hoặc sử dụng năng lượng mặt trời. - Các thiết bị điều khiển, kiểm tra tự động sự hoạt động của bơm nhiệt và các thiết bị hỗ trợ. Đây là những thiết bị tự động điều khiển các thiết bị phù hợp với hoạt động của bơm nhiệt. 16
 • 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Nguyên lý làm việc và đặc điểm: Hình 2.9:Sơ đồ cấu tạo máy sấy bơm nhiệt. Hình 2.10:Sơ đồ nguyên lý máy sấy bơm nhiệt. Nguyên lý làm việc: TNS là không khí ẩm được làm lạnh từ trạng thái ban đầu 3 đến trạng thái 1, quá trình làm lạnh này có t1< tds ứng với trạng thái 3 của không khí ẩm, phần lớn lượng nước trong KKA được tách ra trong giai đoạn này. Ở trạng thái 1 không khí có độ ẩm φ =100% và nhiệt độ rất thấp. Do đó ta phải gia nhiệt cho không khí bằng điện trở hay dàn nóng của máy lạnh đến nhiệt độ t2( ứng với độ ẩm tương đối φ2 nhỏ đến giá trị cần thiết). Sau đó không khí ở trạng thái 2 được đưa vào buồng sấy. 17
 • 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Do ở trạng thái 2 không khí có độ ẩm tương đối φ2 rất nhỏ nên nó sẽ hấp thụ nước từ vật cần sấy và ra khỏi buồng sấy ở trạng thái 3. Đặc điểm: - Quá trình có thể tái tuần hoàn toàn bộ TNS. - TNS đóng vai trò trung gian hấp thụ nước từ VLS, nước này được ngưng tụ ở dàn lạnh và được thải ra ngoài. - Quá trình sấy không cần thải bỏ TNS nên đảm bảo rất vệ sinh. - Có thể giữ được mùi vị và màu sắc của VLS như lúc còn tươi. - Ứng dụng để sấy các VLS không chịu được nhiệt độ cao như rau quả, mật ong, sản phẩm chứa nhiều vitamin… - Đầu tư ban đầu lớn (do có hệ thống máy lạnh). - Sản phẩm thu được có chất lượng cao. 2.2.5 Sơ lược các loại máy sấy hiện nay 2.2.5.1 Tính chất vật liệu sấy Rất ít máy sấy thích hợp cho nhiều loại sản phẩm có hình dạng khác nhau. Việc lựa chọn máy sấy phụ thuộc vào : hình dáng, kích thước và thành phần hóa học của vật liệu sấy, dạng vật liệu (dạng lát, dạng cục, dạng bột, dạng đặc, dạng lỏng…). ngoài ra cần biết sự thay đổi hình dạng và trạng thái của vật liệu trong quá trình sấy như sự co lại, sự rạn nứt…tính chất nào bị thay đổi mạnh nhất. Hình 2.11: Mô hình mẫu 18
 • 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.5.2 Hình dạng, kích thước  Đối với nguyên liệu giàu tinh bột, lớp sấy dày (thường sấy chậm) : sử dụng phòng sấy, hầm sấy, tháp sấy…  Đối với vật liệu rời, nhỏ và lớp sấy mỏng: sử dụng máy sấy nhanh, như máy sấy phun, máy sấy khí động, hoặc máy sấy trục lăn. Để sấy nhanh người ta có thể làm nhỏ, làm mỏng vật liệu trước khi sấy. Đối với lớp sấy mỏng: có thể dùng máy sấy bức xạ.  Có thể sử dụng máy sấy có kết cấu cơ học đặc biệt để phân bố đều VLS. Ví dụ: máy sấy cánh đảo, máy sấy thùng quay, máy sấy đĩa quay…có thể kết hợp với máy sấy nghiền trục vít. 2.2.5.3 Tính chất ẩm  Để bốc ẩm tự do : dùng những máy sấy tuần hoàn để tiết kiệm năng lượng ( có thể tách ẩm tự do và ẩm dính ướt nhanh nhất bằng ly tâm và ép). Đối với vật liệu keo: có thể sử dụng máy sấy nhanh, sau khi nguyên liệu được xử lý thành dạng bột và lớp sấy mỏng.  Để tách nước liên kết người ta thường sử dụng máy sấy, mà ở đó sản phẩm sấy chịu được nhiệt độ cao hơn.  Người ta cũng cần chú ý đến độ ẩm ban đầu và độ ẩm cuối của sản phẩm. Hình 2.12: Hình ảnh máy sấy 19
 • 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.3 Không khí ẩm 2.3.1 Khái niệm cơ bản Không khí ẩm là một hỗn hợp của không khí khô (gồm O2, N2, CO2…) và hơi nước. Không khí thông thường dù ít hay nhiều đều chứa một lượng hơi nước và một phần nhỏ các khí khác, trong kỹ thuật không khí ẩm là một chất môi giới được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ trong kỹ thuật sấy không khí ẩm đóng vai trò chất tải ẩm, trong nhiều lĩnh vực khác như kỹ thuật thông gió vệ sinh công nghiệp, kỹ thuật điều hòa nhiệt độ… đều có liên quan với đặc tính xử lý không khí ẩm. 2.3.2 Các loại không khí ẩm. Phụ thuộc vào lượng hơi nước có chứa trong không khí ẩm mà ta có thể chia không khí ẩm ra làm hai loại là không khí ẩm bão hòa (Saturated Moist Air) và không khí ẩm chưa bão hòa (Unsaturated Moist Air). - Không khí ẩm chưa bão hòa: Là trạng thái mà hơi nước còn có thể bay hơi thêm vào được trong không khí, nghĩa là không khí vẫn còn tiếp tục có thể nhận thêm hơi nước. - Không khí ẩm bão hòa: Là trạng thái mà hơi nước trong không khí đã đạt tối đa và không thể bay hơi thêm vào đó được. Nếu tiếp tục cho bay hơi nước vào không khí thì có bao nhiêu hơi bay vào không khí sẽ có bấy nhiêu hơi ẩm ngưng tụ lại. - Không khí ẩm quá bão hòa: Là không khí ẩm bão hòa và còn chứa thêm một lượng hơi nước nhất định. Tuy nhiên trạng thái quá bão hòa là trạng thái không ổn định và có xu hướng biến đổi đến trạng thái bão hòa do lượng hơi nước dư bị tách dần ra khỏi không khí. Ví dụ như trạng thái sương mù là không khí quá bão hòa. 2.3.3 Các thông số đặc tính của không khí ẩm. Độ ẩm tuyệt đối ρh, kg hơi nước/m3 Gọi: mh – lượng hơi nước chứa trong không khí ẩm, kg hơi nước Vkka – thể tích của khối không khí ẩm đang khảo sát, m3 20
 • 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Lúc đó, ta gọi độ ẩm tuyệt đối là tỷ số sau đây: Độ ẩm tương đối φ, % Độ ẩm tương đối là tỉ số giữa lượng hơi nước hiện có trong khối không khí ẩm đang khảo sát so với lượng hơi nước chứa trong không khí đó khi nó được làm cho bão hòa ở nhiệt độ không đổi. (2.4) Trong đó: mh – lượng hơi nước có chứa trong không khí ẩm đang khảo sát, kg hơi nước. mbh – lượng hơi nước chứa trong không khí đó khi nó được làm cho bão hòa ở nhiệt độ không đổi, kg hơi nước. Độ chứa hơi Được xác định như sau: (2.5) Trong đó: d – độ chứa hơi, kg hơi nước/kg không khí khô. mh – lượng hơi nước có chứa trong không khí ẩm đang khảo sát, kg hơi nước. mk – lượng không khí khô chứa trong không khí ẩm đang khảo sát, kg không khí khô. Enthalpy của không khí ẩm . (2.6) Nếu quy ước chọn điểm gốc tại t = 00 C và p = 101,325 kPa thì: ik = 1,006t 21
 • 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ih = 2500,77 + 1,84t Trong đó: ik – Enthalpy của không khí khô có trong không khí ẩm đang khảo sát, kJ/kg không khí khô. ih – Enthalpy của hơi nước có trong không khí ẩm đang khảo sát, kJ/kg hơi nước. I – Enthalpy của không khí ẩm, kJ/kg không khí khô. t – nhiệt độ không khí ẩm, 0 C. Như vậy, ta có thể tính enthalpy không khí ẩm bằng công thức sau: 1,006 2500,77 1,84 . (2.7) Để thuận tiện trong tính toán, ta có thể dùng công thức sau: 2500 2 . (2.8) Nhiệt hiện và nhiệt ẩn Từ công thức dùng để tính enthalpy của không khí ẩm, ta có thể viết lại như sau: 1,006 1,84 2500,77 (2.9) Thành phần thứ nhất của vế phải được gọi là nhiệt hiện, thành phần thứ hai gọi là nhiệt ẩn. Vì giá trị của 1,84d chỉ chiếm khoảng 3% so với tổng (1,006 + 1,84d), nên ta có thể xem gần đúng tổng số (1,006 + 1,84d) = cp = 1,024 kJ.(kg.K)-1 . Như vậy, thành phần nhiệt hiện đã nói ở trên có thể hiểu là nhiệt lượng để làm cho 1 kg không khí biến đổi nhiệt độ từ 00 C đến giá trị t. Còn quá trình nào làm cho độ chứa hơi thay đổi thì quá trình đó có xuất hiện nhiệt ẩn. 22
 • 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU