SlideShare a Scribd company logo

סיפורו של ניהול ידע בארגון

רקע על פרוייקט ניהול ידע בתשלובת החלב של תנובה. מטרות הפרוייקט, הנחות יסוד, נדבכי ניהול הידע, שיטת עבודה דגשים, תוכנית עבודה, צוותי העבודה, סיכונים. המצגת מאת דורית כספי, מנהלת ידע בתשלובת החלב תנובה, הוצגה בקורס ניהול ידע בארגון. www.leadersnet.co.il

1 of 41
Download to read offline
‫בארגון‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫של‬ ‫סיפורו‬
‫החלב‬ ‫תשלובת‬ ,‫תנובה‬
‫כספי‬ ‫דורית‬
‫ידע‬ ‫מנהלת‬
2
‫תנובה‬‫תנובה‬
”‫הוויתה‬ ‫שורשי‬ ‫ובזכות‬ ‫עוצמתה‬ ‫בזכות‬”‫הוויתה‬ ‫שורשי‬ ‫ובזכות‬ ‫עוצמתה‬ ‫בזכות‬
‫הבא‬ ‫למילניום‬ ‫המזון‬ ‫שוק‬ ‫את‬ ‫תוביל‬‫הבא‬ ‫למילניום‬ ‫המזון‬ ‫שוק‬ ‫את‬ ‫תוביל‬
‫מהטבע‬ ‫טרי‬ ‫מזון‬ ‫לצרכן‬ ‫ותביא‬‫מהטבע‬ ‫טרי‬ ‫מזון‬ ‫לצרכן‬ ‫ותביא‬
‫החיים‬ ‫ולאורח‬ ‫לצרכים‬ ‫המותאם‬‫החיים‬ ‫ולאורח‬ ‫לצרכים‬ ‫המותאם‬
““ -‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫המודרני‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬-‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫המודרני‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬20 0 020 0 0 ..
3
‫החלב‬ ‫תשלובת‬ ‫יעוד‬‫החלב‬ ‫תשלובת‬ ‫יעוד‬
‫משולבת‬ ‫מערכת‬ ‫הינה‬ ‫החלב‬ ‫תשלובת‬‫משולבת‬ ‫מערכת‬ ‫הינה‬ ‫החלב‬ ‫תשלובת‬
‫חלב‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫והפצה‬ ‫שיווק‬ ,‫לייצור‬‫חלב‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫והפצה‬ ‫שיווק‬ ,‫לייצור‬..
‫להיות‬ ‫שואפים‬ ‫אנו‬‫להיות‬ ‫שואפים‬ ‫אנו‬
‫בישראל‬ ‫המובילה‬ ‫המזון‬ ‫תשלובת‬‫בישראל‬ ‫המובילה‬ ‫המזון‬ ‫תשלובת‬
‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫ערך‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫ערך‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫מניותיה‬ ‫ולבעלי‬ ‫לתנובה‬‫מניותיה‬ ‫ולבעלי‬ ‫לתנובה‬..
4
‫תנובה‬ ‫משפחת‬‫תנובה‬ ‫משפחת‬
‫מחוייבת‬‫מחוייבת‬
‫החיים‬ ‫לאיכות‬‫החיים‬ ‫לאיכות‬
‫משפחה‬ ‫כל‬ ‫של‬‫משפחה‬ ‫כל‬ ‫של‬
‫בישראל‬‫בישראל‬
5
‫נתונים‬ - ‫החלב‬ ‫תשלובת‬
:‫כספי‬ ‫מחזור‬3,100‫ש”ח‬ ‫מיליון‬ :‫כספי‬ ‫מחזור‬3,100‫ש”ח‬ ‫מיליון‬
:‫גולמי‬ ‫חלב‬ ‫קליטת‬800‫ליטר‬ ‫מיליון‬ :‫גולמי‬ ‫חלב‬ ‫קליטת‬800‫ליטר‬ ‫מיליון‬
:‫עובדים‬ ’‫מס‬3,600 :‫עובדים‬ ’‫מס‬3,600
:‫ייצור‬ ‫מפעלי‬6‫מחלבות‬ :‫ייצור‬ ‫מפעלי‬6‫מחלבות‬
:‫הפצה‬ ‫מרכזי‬9‫הפצה‬ ‫מרכזי‬ :‫הפצה‬ ‫מרכזי‬9‫הפצה‬ ‫מרכזי‬
:‫שוק‬ ‫נתח‬% ‫כ‬65 :‫שוק‬ ‫נתח‬% ‫כ‬65
6
‫רקע‬‫רקע‬
‫הערכות‬ ‫פרויקט‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫מבוצע‬ ‫החלב‬ ‫בתשלובת‬
‫התפעוליות‬ ‫המערכות‬ ‫כל‬ ‫שדרוג‬ ‫שמטרתו‬ ‫מחדש‬.
‫מחדש‬ ‫ההערכות‬ ‫אגף‬ ‫הוקם‬ ‫התהליך‬ ‫להובלת‬.
‫האגף‬ ‫פורק‬ ‫בשלות‬ ‫לכדי‬ ‫הפרויקט‬ ‫הגעת‬ ‫עם‬.
‫שיווקי‬ ,‫טכנולוגי‬ ‫ידע‬ ‫נצבר‬ ‫האגף‬ ‫פעילות‬ ‫במסגרת‬
‫לשמר‬ ‫החלב‬ ‫תשלובת‬ ‫הנהלת‬ ‫מעונינת‬ ‫אותו‬ ‫ופרויקטלי‬
‫חוזר‬ ‫שימוש‬ ‫לטובת‬.

Recommended

יגאל חמיש סיפורי ידע - אל כנס ניהול הידע הראשון בישראל - 22.02.2010
יגאל חמיש  סיפורי ידע - אל כנס ניהול הידע הראשון בישראל - 22.02.2010יגאל חמיש  סיפורי ידע - אל כנס ניהול הידע הראשון בישראל - 22.02.2010
יגאל חמיש סיפורי ידע - אל כנס ניהול הידע הראשון בישראל - 22.02.2010Yigal Chamish
 
חשיפה לניהול ידע בעידן ב- ומודלים של ניהול ידע בארגונים- כלים יישומיים להתנע...
חשיפה לניהול ידע בעידן ב- ומודלים של ניהול ידע בארגונים- כלים יישומיים להתנע...חשיפה לניהול ידע בעידן ב- ומודלים של ניהול ידע בארגונים- כלים יישומיים להתנע...
חשיפה לניהול ידע בעידן ב- ומודלים של ניהול ידע בארגונים- כלים יישומיים להתנע...ronit2107
 
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאותהאם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאותLeadersNet.co.il
 
ניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולה
ניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולהניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולה
ניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולהLeadersNet.co.il
 
Knowladge managment
Knowladge managmentKnowladge managment
Knowladge managmentyuvala7
 
ניהול ידע בארגון
ניהול ידע בארגוןניהול ידע בארגון
ניהול ידע בארגוןicpanda
 
Enterprise2.0 (Hebrew) - ווב2.0 בארגונים: ארגז הכלים לארגון בסביבה משתנה
Enterprise2.0 (Hebrew) - ווב2.0 בארגונים: ארגז הכלים לארגון בסביבה משתנהEnterprise2.0 (Hebrew) - ווב2.0 בארגונים: ארגז הכלים לארגון בסביבה משתנה
Enterprise2.0 (Hebrew) - ווב2.0 בארגונים: ארגז הכלים לארגון בסביבה משתנהIsrael Blechman
 

More Related Content

Similar to סיפורו של ניהול ידע בארגון

ילקוט כלים - ניהול ידע
ילקוט כלים - ניהול ידעילקוט כלים - ניהול ידע
ילקוט כלים - ניהול ידעNOVA
 
מצגת נילי פורום הדרכה גלובאלית
מצגת נילי פורום הדרכה גלובאליתמצגת נילי פורום הדרכה גלובאלית
מצגת נילי פורום הדרכה גלובאליתSivan Cohen
 
מידענות על פי החשיבה התוצאתית
מידענות על פי החשיבה התוצאתיתמידענות על פי החשיבה התוצאתית
מידענות על פי החשיבה התוצאתיתDr. Anat Klumel
 
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודעניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודעLeadersNet.co.il
 
מצגת מכנס הדרכה 2009
מצגת מכנס הדרכה 2009מצגת מכנס הדרכה 2009
מצגת מכנס הדרכה 2009guest45d192c
 
מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5
מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5
מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5nomim
 
ניהול ידע בבזק סיפור המעשה
ניהול ידע בבזק סיפור המעשהניהול ידע בבזק סיפור המעשה
ניהול ידע בבזק סיפור המעשהLeadersNet.co.il
 
ילקוט כלים אפקטיביות ניהולית
ילקוט כלים  אפקטיביות ניהוליתילקוט כלים  אפקטיביות ניהולית
ילקוט כלים אפקטיביות ניהוליתNOVA
 
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטליתDigital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטליתAlon Schwartz
 
שיעור 9 ניהול השינוי תודות לטכנולוגיה זמינה
שיעור 9  ניהול השינוי תודות לטכנולוגיה זמינהשיעור 9  ניהול השינוי תודות לטכנולוגיה זמינה
שיעור 9 ניהול השינוי תודות לטכנולוגיה זמינהAmnon Elbee אמנון אלבי
 
האם הארגון מנהל ידע
האם הארגון מנהל ידעהאם הארגון מנהל ידע
האם הארגון מנהל ידעLeadersNet.co.il
 
HIT Lecture - Tin Can and Adapt July 2014 Amir Elion Kineo
HIT Lecture - Tin Can and Adapt July 2014 Amir Elion KineoHIT Lecture - Tin Can and Adapt July 2014 Amir Elion Kineo
HIT Lecture - Tin Can and Adapt July 2014 Amir Elion KineoKineo Israel
 
תכנית ניהול הידע בשירותי בריאות כללית
תכנית ניהול הידע בשירותי בריאות כלליתתכנית ניהול הידע בשירותי בריאות כללית
תכנית ניהול הידע בשירותי בריאות כלליתLeadersNet.co.il
 
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקרחזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקרLeadersNet.co.il
 
תשתית משאבי אנוש בקיבוץ שפיים מנוף לצמיחה ארגונית
תשתית משאבי אנוש בקיבוץ שפיים מנוף לצמיחה ארגוניתתשתית משאבי אנוש בקיבוץ שפיים מנוף לצמיחה ארגונית
תשתית משאבי אנוש בקיבוץ שפיים מנוף לצמיחה ארגוניתLeadersNet.co.il
 
Collaborating with the customer – a Bank Leumi Agile pilot
Collaborating with the customer – a Bank Leumi Agile pilotCollaborating with the customer – a Bank Leumi Agile pilot
Collaborating with the customer – a Bank Leumi Agile pilotAgileSparks
 
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישוםילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישוםNOVA
 
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש sheatufim
 
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1Sivan Cohen
 

Similar to סיפורו של ניהול ידע בארגון (20)

ילקוט כלים - ניהול ידע
ילקוט כלים - ניהול ידעילקוט כלים - ניהול ידע
ילקוט כלים - ניהול ידע
 
מצגת נילי פורום הדרכה גלובאלית
מצגת נילי פורום הדרכה גלובאליתמצגת נילי פורום הדרכה גלובאלית
מצגת נילי פורום הדרכה גלובאלית
 
מידענות על פי החשיבה התוצאתית
מידענות על פי החשיבה התוצאתיתמידענות על פי החשיבה התוצאתית
מידענות על פי החשיבה התוצאתית
 
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודעניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע
 
מצגת מכנס הדרכה 2009
מצגת מכנס הדרכה 2009מצגת מכנס הדרכה 2009
מצגת מכנס הדרכה 2009
 
מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5
מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5
מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5
 
ניהול ידע בבזק סיפור המעשה
ניהול ידע בבזק סיפור המעשהניהול ידע בבזק סיפור המעשה
ניהול ידע בבזק סיפור המעשה
 
ילקוט כלים אפקטיביות ניהולית
ילקוט כלים  אפקטיביות ניהוליתילקוט כלים  אפקטיביות ניהולית
ילקוט כלים אפקטיביות ניהולית
 
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטליתDigital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
 
שיעור 9 ניהול השינוי תודות לטכנולוגיה זמינה
שיעור 9  ניהול השינוי תודות לטכנולוגיה זמינהשיעור 9  ניהול השינוי תודות לטכנולוגיה זמינה
שיעור 9 ניהול השינוי תודות לטכנולוגיה זמינה
 
ISOCIL-Lecture
ISOCIL-LectureISOCIL-Lecture
ISOCIL-Lecture
 
האם הארגון מנהל ידע
האם הארגון מנהל ידעהאם הארגון מנהל ידע
האם הארגון מנהל ידע
 
HIT Lecture - Tin Can and Adapt July 2014 Amir Elion Kineo
HIT Lecture - Tin Can and Adapt July 2014 Amir Elion KineoHIT Lecture - Tin Can and Adapt July 2014 Amir Elion Kineo
HIT Lecture - Tin Can and Adapt July 2014 Amir Elion Kineo
 
תכנית ניהול הידע בשירותי בריאות כללית
תכנית ניהול הידע בשירותי בריאות כלליתתכנית ניהול הידע בשירותי בריאות כללית
תכנית ניהול הידע בשירותי בריאות כללית
 
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקרחזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
 
תשתית משאבי אנוש בקיבוץ שפיים מנוף לצמיחה ארגונית
תשתית משאבי אנוש בקיבוץ שפיים מנוף לצמיחה ארגוניתתשתית משאבי אנוש בקיבוץ שפיים מנוף לצמיחה ארגונית
תשתית משאבי אנוש בקיבוץ שפיים מנוף לצמיחה ארגונית
 
Collaborating with the customer – a Bank Leumi Agile pilot
Collaborating with the customer – a Bank Leumi Agile pilotCollaborating with the customer – a Bank Leumi Agile pilot
Collaborating with the customer – a Bank Leumi Agile pilot
 
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישוםילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום
 
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
 
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
 

More from LeadersNet.co.il

Production Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
Production Readiness Reviews of Information Systems in BezeqProduction Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
Production Readiness Reviews of Information Systems in BezeqLeadersNet.co.il
 
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונה
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונהניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונה
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונהLeadersNet.co.il
 
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמרטריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמרLeadersNet.co.il
 
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכהכמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכהLeadersNet.co.il
 
אוניברסיטה ארגונית מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
אוניברסיטה ארגונית  מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגונייםאוניברסיטה ארגונית  מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
אוניברסיטה ארגונית מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגונייםLeadersNet.co.il
 
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגוןלמידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגוןLeadersNet.co.il
 
מעגל למידה בארגון
מעגל למידה בארגוןמעגל למידה בארגון
מעגל למידה בארגוןLeadersNet.co.il
 
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגוניתהטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגוניתLeadersNet.co.il
 
הכלים כתומכי פעילות עסקית
הכלים כתומכי פעילות עסקיתהכלים כתומכי פעילות עסקית
הכלים כתומכי פעילות עסקיתLeadersNet.co.il
 
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאלמנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאלLeadersNet.co.il
 
לדעת למה ניהול ידע
לדעת למה ניהול ידעלדעת למה ניהול ידע
לדעת למה ניהול ידעLeadersNet.co.il
 
תהליך ניהול הידע ברפאל לקחים עד כאן
תהליך ניהול הידע ברפאל  לקחים עד כאןתהליך ניהול הידע ברפאל  לקחים עד כאן
תהליך ניהול הידע ברפאל לקחים עד כאןLeadersNet.co.il
 
ניהול ידע במיקרוסופט
ניהול ידע במיקרוסופטניהול ידע במיקרוסופט
ניהול ידע במיקרוסופטLeadersNet.co.il
 
ניהול משאבי הידע
ניהול משאבי הידעניהול משאבי הידע
ניהול משאבי הידעLeadersNet.co.il
 
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
ניהול ידע  למה זה כל כך קשהניהול ידע  למה זה כל כך קשה
ניהול ידע למה זה כל כך קשהLeadersNet.co.il
 
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאותהאם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאותLeadersNet.co.il
 
הנכס היחיד של חטיבת הנדסה ותכנון בבזק ידע
הנכס היחיד של חטיבת הנדסה ותכנון בבזק  ידעהנכס היחיד של חטיבת הנדסה ותכנון בבזק  ידע
הנכס היחיד של חטיבת הנדסה ותכנון בבזק ידעLeadersNet.co.il
 
בניית אתר אינטראנט כלל ביטוח
בניית אתר אינטראנט  כלל ביטוחבניית אתר אינטראנט  כלל ביטוח
בניית אתר אינטראנט כלל ביטוחLeadersNet.co.il
 

More from LeadersNet.co.il (20)

Production Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
Production Readiness Reviews of Information Systems in BezeqProduction Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
Production Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
 
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונה
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונהניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונה
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונה
 
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמרטריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
 
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכהכמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
 
ישראל עברון
ישראל עברוןישראל עברון
ישראל עברון
 
אוניברסיטה ארגונית מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
אוניברסיטה ארגונית  מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגונייםאוניברסיטה ארגונית  מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
אוניברסיטה ארגונית מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
 
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגוןלמידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון
 
מעגל למידה בארגון
מעגל למידה בארגוןמעגל למידה בארגון
מעגל למידה בארגון
 
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגוניתהטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
 
הכלים כתומכי פעילות עסקית
הכלים כתומכי פעילות עסקיתהכלים כתומכי פעילות עסקית
הכלים כתומכי פעילות עסקית
 
Knowledge Management
Knowledge ManagementKnowledge Management
Knowledge Management
 
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאלמנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל
 
לדעת למה ניהול ידע
לדעת למה ניהול ידעלדעת למה ניהול ידע
לדעת למה ניהול ידע
 
תהליך ניהול הידע ברפאל לקחים עד כאן
תהליך ניהול הידע ברפאל  לקחים עד כאןתהליך ניהול הידע ברפאל  לקחים עד כאן
תהליך ניהול הידע ברפאל לקחים עד כאן
 
ניהול ידע במיקרוסופט
ניהול ידע במיקרוסופטניהול ידע במיקרוסופט
ניהול ידע במיקרוסופט
 
ניהול משאבי הידע
ניהול משאבי הידעניהול משאבי הידע
ניהול משאבי הידע
 
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
ניהול ידע  למה זה כל כך קשהניהול ידע  למה זה כל כך קשה
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
 
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאותהאם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
 
הנכס היחיד של חטיבת הנדסה ותכנון בבזק ידע
הנכס היחיד של חטיבת הנדסה ותכנון בבזק  ידעהנכס היחיד של חטיבת הנדסה ותכנון בבזק  ידע
הנכס היחיד של חטיבת הנדסה ותכנון בבזק ידע
 
בניית אתר אינטראנט כלל ביטוח
בניית אתר אינטראנט  כלל ביטוחבניית אתר אינטראנט  כלל ביטוח
בניית אתר אינטראנט כלל ביטוח
 

סיפורו של ניהול ידע בארגון

 • 1. ‫בארגון‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫של‬ ‫סיפורו‬ ‫החלב‬ ‫תשלובת‬ ,‫תנובה‬ ‫כספי‬ ‫דורית‬ ‫ידע‬ ‫מנהלת‬
 • 2. 2 ‫תנובה‬‫תנובה‬ ”‫הוויתה‬ ‫שורשי‬ ‫ובזכות‬ ‫עוצמתה‬ ‫בזכות‬”‫הוויתה‬ ‫שורשי‬ ‫ובזכות‬ ‫עוצמתה‬ ‫בזכות‬ ‫הבא‬ ‫למילניום‬ ‫המזון‬ ‫שוק‬ ‫את‬ ‫תוביל‬‫הבא‬ ‫למילניום‬ ‫המזון‬ ‫שוק‬ ‫את‬ ‫תוביל‬ ‫מהטבע‬ ‫טרי‬ ‫מזון‬ ‫לצרכן‬ ‫ותביא‬‫מהטבע‬ ‫טרי‬ ‫מזון‬ ‫לצרכן‬ ‫ותביא‬ ‫החיים‬ ‫ולאורח‬ ‫לצרכים‬ ‫המותאם‬‫החיים‬ ‫ולאורח‬ ‫לצרכים‬ ‫המותאם‬ ““ -‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫המודרני‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬-‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫המודרני‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬20 0 020 0 0 ..
 • 3. 3 ‫החלב‬ ‫תשלובת‬ ‫יעוד‬‫החלב‬ ‫תשלובת‬ ‫יעוד‬ ‫משולבת‬ ‫מערכת‬ ‫הינה‬ ‫החלב‬ ‫תשלובת‬‫משולבת‬ ‫מערכת‬ ‫הינה‬ ‫החלב‬ ‫תשלובת‬ ‫חלב‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫והפצה‬ ‫שיווק‬ ,‫לייצור‬‫חלב‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫והפצה‬ ‫שיווק‬ ,‫לייצור‬.. ‫להיות‬ ‫שואפים‬ ‫אנו‬‫להיות‬ ‫שואפים‬ ‫אנו‬ ‫בישראל‬ ‫המובילה‬ ‫המזון‬ ‫תשלובת‬‫בישראל‬ ‫המובילה‬ ‫המזון‬ ‫תשלובת‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫ערך‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫ערך‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מניותיה‬ ‫ולבעלי‬ ‫לתנובה‬‫מניותיה‬ ‫ולבעלי‬ ‫לתנובה‬..
 • 4. 4 ‫תנובה‬ ‫משפחת‬‫תנובה‬ ‫משפחת‬ ‫מחוייבת‬‫מחוייבת‬ ‫החיים‬ ‫לאיכות‬‫החיים‬ ‫לאיכות‬ ‫משפחה‬ ‫כל‬ ‫של‬‫משפחה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בישראל‬‫בישראל‬
 • 5. 5 ‫נתונים‬ - ‫החלב‬ ‫תשלובת‬ :‫כספי‬ ‫מחזור‬3,100‫ש”ח‬ ‫מיליון‬ :‫כספי‬ ‫מחזור‬3,100‫ש”ח‬ ‫מיליון‬ :‫גולמי‬ ‫חלב‬ ‫קליטת‬800‫ליטר‬ ‫מיליון‬ :‫גולמי‬ ‫חלב‬ ‫קליטת‬800‫ליטר‬ ‫מיליון‬ :‫עובדים‬ ’‫מס‬3,600 :‫עובדים‬ ’‫מס‬3,600 :‫ייצור‬ ‫מפעלי‬6‫מחלבות‬ :‫ייצור‬ ‫מפעלי‬6‫מחלבות‬ :‫הפצה‬ ‫מרכזי‬9‫הפצה‬ ‫מרכזי‬ :‫הפצה‬ ‫מרכזי‬9‫הפצה‬ ‫מרכזי‬ :‫שוק‬ ‫נתח‬% ‫כ‬65 :‫שוק‬ ‫נתח‬% ‫כ‬65
 • 6. 6 ‫רקע‬‫רקע‬ ‫הערכות‬ ‫פרויקט‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫מבוצע‬ ‫החלב‬ ‫בתשלובת‬ ‫התפעוליות‬ ‫המערכות‬ ‫כל‬ ‫שדרוג‬ ‫שמטרתו‬ ‫מחדש‬. ‫מחדש‬ ‫ההערכות‬ ‫אגף‬ ‫הוקם‬ ‫התהליך‬ ‫להובלת‬. ‫האגף‬ ‫פורק‬ ‫בשלות‬ ‫לכדי‬ ‫הפרויקט‬ ‫הגעת‬ ‫עם‬. ‫שיווקי‬ ,‫טכנולוגי‬ ‫ידע‬ ‫נצבר‬ ‫האגף‬ ‫פעילות‬ ‫במסגרת‬ ‫לשמר‬ ‫החלב‬ ‫תשלובת‬ ‫הנהלת‬ ‫מעונינת‬ ‫אותו‬ ‫ופרויקטלי‬ ‫חוזר‬ ‫שימוש‬ ‫לטובת‬.
 • 7. 7 ‫הפרוייקט‬ ‫התפתחות‬‫הפרוייקט‬ ‫התפתחות‬ ‫מיידי‬‫צורך‬ ‫הדגיש‬ ‫מחדש‬ ‫ההערכות‬ ‫אגף‬ ‫פעילות‬ ‫סיום‬ : ‫ידע‬ ‫לניהול‬ ‫מיידי‬. ‫אסטרטגי‬‫על‬ ‫אסטרטגית‬ ‫חשיבה‬ ‫התניע‬ ‫המיידי‬ ‫הצורך‬ : ‫בתשלובת‬ ‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫תפיסת‬. ‫החזון‬‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫במסגרת‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫יישום‬ : ‫חיים‬ ‫כדרך‬ ,‫בתשלובת‬. ‫לחזון‬ ‫מצורך‬‫לחזון‬ ‫מצורך‬
 • 8. 8 ‫למה‬ - ‫ידע‬ ‫ניהול‬‫למה‬ - ‫ידע‬ ‫ניהול‬?? :‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫יוצרים‬ ‫פרמטרים‬ ‫שני‬ ‫הנוכחי‬ ‫בעידן‬ ‫מהירות‬ -.‫תגובה‬ ‫זמני‬ ,‫למוצרים‬ ‫קצרים‬ ‫חיים‬ ‫מחזורי‬ : ‫ידע‬ -‫רב‬ ‫ידע‬ ‫אוצרים‬ ‫עסקיים‬ ‫תהליכים‬ :. ‫ידע‬ ‫נכסי‬-‫שלא‬ ‫אנשים‬ ‫ע"י‬ ‫לשימוש‬ ‫הניתנים‬ ‫ניסיון‬ ‫או‬ ‫ידע‬ ‫ביצירתם‬ ‫מעורבים‬ ‫היו‬.
 • 9. 9 ‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫מטרת‬‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫מטרת‬ ‫יעדיו‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫לארגון‬ ‫לעזור‬ ‫הוא‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ :‫לזכור‬ ‫חשוב‬‫אמצעי‬.‫מטרה‬ ‫לא‬ - ‫איכות‬‫עלות‬ ‫מהירות‬
 • 10. 10 ‫יסוד‬ ‫הנחות‬‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫מטרה‬ ‫ולא‬ ‫אמצעי‬. ‫צורך‬ ‫מכוון‬ ‫פתרון‬. ‫תועלת‬ / ‫עלות‬. ‫מדרוג‬. ‫ללמידה‬ ‫אחראים‬ = ‫לביצוע‬ ‫האחראים‬. ‫נגישות‬ ;‫העבודה‬ ‫בתהליך‬ ‫שילוב‬. ‫תחזוקה‬ ‫מבוסס‬ ‫תכנון‬. ‫הטמעה‬. ‫פשטות‬-Keep it simple.
 • 11. 11 ‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫נדבכי‬‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫נדבכי‬ ‫תרבות‬ ‫תהליך‬ ‫מחשוב‬‫תוכן‬
 • 12. 12 ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫מדורג‬ ‫פרויקט‬ ‫)הסתיים‬ ‫פיילוט‬ :‫קצר‬ ‫טווח‬( ‫הנוכחי‬ ‫)השלב‬ ‫שיטתי‬ :‫בינוני‬ ‫טווח‬( ‫חיים‬ ‫דרך‬ :‫רחוק‬ ‫טווח‬
 • 13. 13 ‫ייעודי‬ ‫פתרון‬ -‫הקצר‬ ‫הטווח‬‫ייעודי‬ ‫פתרון‬ -‫הקצר‬ ‫הטווח‬ •‫מטרה‬: ‫החלב‬ ‫תשלובת‬ ‫מוכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫הטמעה‬ ,‫בתהליכים‬ ‫שילוב‬ ,‫)תכנים‬ ‫בפועל‬ ‫יישום‬ ‫יכולת‬ ‫בדיקת‬( ‫פלטפורמה‬ ‫בדיקת‬ •‫תכולה‬: ‫מרכזי‬ ‫מאגר‬ ,‫בפרוייקטים‬ ‫בטיחות‬ ,‫הנדסי‬ ‫רכש‬.
 • 14. 14 ‫הנדסי‬ ‫רכש‬ - ‫ידע‬ ‫ניהול‬
 • 15. 15 ‫דגשים‬‫דגשים‬ ‫לבחירה‬ ‫קריטריונים‬ - ‫הפיילוט‬ ‫נושאי‬ ‫בחירת‬. ’‫היח‬ ‫מתוך‬ ‫תוכן‬ ‫מומחי‬ ,‫התפקיד‬ ‫הבניית‬ - ‫תוכן‬ ‫מומחי‬ ‫בחירת‬ ‫התאמה‬ ‫בדיקת‬ ,‫מוקדם‬ ‫בשלב‬ ‫ועירוב‬ ‫שילוב‬ ,‫הרלוונטית‬ ‫שוטף‬ ‫ליווי‬ ,‫הדרך‬ ‫לאורך‬. ‫הכנסת‬ ,‫ומאפיינים‬ ‫עץ‬ ‫בניית‬ ,‫איתור‬ - ‫החומר‬ ‫וארגון‬ ‫איסוף‬ ‫איכותיים‬ ‫תכנים‬. ‫הטמעה‬ - ‫הטמעה‬ - ‫הטמעה‬. ‫תחזוקה‬ - ‫תחזוקה‬ - ‫תחזוקה‬.
 • 16. 16 ‫הבינוני‬ ‫הטווח‬‫הבינוני‬ ‫הטווח‬ ‫מטרה‬: ‫והפתרונות‬ ‫הלקוחות‬ ‫היקף‬ ‫הרחבת‬. ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫תומכות‬ ‫עבודה‬ ‫שיטות‬ ‫הטמעת‬. ‫תכולה‬: ,‫מכירות‬ ,‫שיווק‬ ,‫הנדסה‬ :‫הארגון‬ ‫בליבת‬ -‫ייעודיים‬ ‫נושאים‬ ‫איכות‬ ,‫טכנולוגים‬ ,‫)מו"פ‬ ‫טכנולוגיה‬.( ‫לקחים‬ ‫הפקת‬ ,‫קהילות‬ :‫משותפים‬ -‫רוחביים‬ ‫נושאים‬. ‫מסמכים‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ,‫פורטל‬ :‫טכנולוגיות‬ ‫תשתיות‬.
 • 17. 17 ‫עזר‬ ‫כלי‬ ‫חדשות‬ ‫קישורים‬ ‫פרסומים‬ ‫ידע‬ ‫לניהול‬ ‫כמנגנון‬ ‫קהילה‬ ‫שיחות‬ ‫מסמכים‬ ‫אירועים‬ ‫יומן‬ FAQ
 • 18. 18
 • 19. 19 ‫דגשים‬ ‫לבחירה‬ ‫קריטריונים‬ - ‫הקהילה‬ ‫בחירת‬. ‫מומחי‬ ,‫התפקיד‬ ‫הבניית‬ - ‫קהילה‬ ‫ומוביל‬ ‫תוכן‬ ‫מומחי‬ ‫בחירת‬ ,‫מוקדם‬ ‫בשלב‬ ‫ועירוב‬ ‫שילוב‬ ,‫הרלוונטית‬ ’‫היח‬ ‫מתוך‬ ‫תוכן‬ ‫שוטף‬ ‫ליווי‬ ,‫הדרך‬ ‫לאורך‬ ‫התאמה‬ ‫בדיקת‬. ‫איכותיים‬ ‫תכנים‬ ‫הכנסת‬ - ‫החומר‬ ‫וארגון‬ ‫איסוף‬. ‫בתהליך‬ ‫מנהלים‬ ‫שילוב‬. ‫ליווי‬ - ‫הטמעה‬ - ‫שיווק‬.
 • 20. 20
 • 21. 21
 • 22. 22 :‫ות‬‫וצא‬‫ת‬ :‫קנות‬‫מס‬ ‫רכיב‬‫שומן‬‫ון‬‫חלב‬‫פחמימות‬‫רן‬‫נת‬‫ן‬‫יד‬‫ס‬‫ק"ג‬‫ל‬ ‫מחיר‬ ‫הרכב‬ ‫מנה‬‫ב‬ ‫רומה‬‫ת‬ ‫ומן‬‫לש‬ ‫רומה‬‫ת‬ ‫ון‬‫לחלב‬ ‫רומה‬‫ת‬ ‫לפחמימות‬ ‫רומה‬‫ת‬ ‫רן‬‫ת‬‫לנ‬ ‫רומה‬‫ת‬ ‫ן‬‫יד‬‫לס‬ ‫רומה‬‫ת‬ ‫לקלוריות‬ ‫רומה‬‫ת‬ ‫למחיר‬ 000000084.90.00.00.00.00.00.00.0 00000007.10.00.00.00.00.00.00.0 00000001.70.00.00.00.00.00.00.0 00000006.20.00.00.00.00.00.00.0 00000000.20.00.00.00.00.00.00.0 00000000.00.00.00.00.00.00.0 00000000.00.00.00.00.00.00.0 '‫גר‬ 100 -‫ל‬ ‫כ‬"‫ה‬‫ס‬100.00.00.00.00.00.00.00.0 ‫ל‬"‫מ‬ 100 ‫ל‬ ‫כ‬"‫ה‬‫ס‬0.0000.0000.0000.0000.0000.000 ‫המשך‬ ‫יון‬‫ניס‬‫ל‬ ‫ה‬‫הצע‬ :(‫רון‬‫)פת‬ ‫קל‬‫מש‬ ‫הזן‬ ‫ל‬"‫מ‬ 100 - ‫ל‬ ‫יים‬‫ת‬‫זונ‬‫ת‬ ‫רכים‬‫ע‬ ‫לקבלת‬ '‫ר‬‫ג‬ 100 - ‫ל‬ ‫יים‬‫זונת‬‫ת‬ ‫רכים‬‫ע‬ ‫חישוב‬ carmit: ‫על‬ ‫הוד‬ ‫עם‬ ‫לשבת‬ ‫חה‬‫הנוס‬
 • 24. 24 - ‫פעילות‬ ‫סטטוס‬- ‫פעילות‬ ‫סטטוס‬22 ‫תחקור‬ ‫והפקת‬ ‫לקחים‬ ‫מכירות‬ ‫שיווק‬ ‫תרבות‬‫מודעות‬ ‫הרצאות‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫איכות‬ /‫ייזום‬ ‫התנעה‬ ‫אפיון‬‫כלי‬‫תוכן‬‫יציאה‬ ‫לדרך‬ ‫הטמעה‬‫תחזוקה‬ ‫ניהול‬ ‫פרוייקטים‬
 • 25. 25 ‫עבודה‬ ‫שיטת‬‫עבודה‬ ‫שיטת‬ ‫התנעה‬ ,‫ארגונית‬ ‫יחידה‬ ‫עם‬ ‫פעילות‬ ‫תחילת‬ ‫ייזום‬ ‫מידע‬ ‫מנהל+מערכות‬ ‫אישור‬ ,‫הפתרון‬ ‫כיוון‬ ‫גיבוש‬ ,‫הצרכים‬ ‫זיהוי‬ ‫תפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫ומינוי‬ ‫לקוחות‬ ‫מול‬ ‫פתרון‬ ‫אפיון‬ ‫מידע,לקוח‬ ‫לפתרון-מערכות‬ ‫אישור‬ ‫ומימושה‬ ‫תומכת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫זיהוי‬ ‫ותרבותי‬ ‫התוכני,תהליכי‬ ‫בהיבט‬ ‫הפתרון‬ ‫בניית‬ ‫לקחים‬ ‫והפקת‬ ‫פיילוט‬ ‫ביצוע‬ ‫תחזוקה‬ ,‫הטמעה‬ ,‫השקה‬ ,‫הדרכה‬ ,‫שיווק‬ ‫תוכניות‬ ‫מלא‬ ‫יישום‬
 • 26. 26 ‫העבודה‬ ‫צוותי‬‫העבודה‬ ‫צוותי‬ ‫עבודה‬ ‫צוות‬‫שוטף‬ ‫וביצוע‬ ‫תכנון‬ - ‫המשתמשים‬ ‫נציגי‬‫מנהלים‬ ,‫קהילה‬ ‫מוביל‬ ,‫התוכן‬ ‫מומחי‬ - ‫הרלונטי‬ ‫בפרויקט‬ ‫העבודה‬ ‫לצוות‬ ‫מלאים‬ ‫שותפים‬ - ‫שותפים‬ ‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫מינהלת‬‫ניהול‬ ,‫בעיות‬ ‫פתרון‬ ,‫פעילות‬ ‫בקרת‬ - ‫משאבים‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬‫אישור‬ ,‫עדיפויות‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ ,‫מדיניות‬ ‫התווית‬ - ‫פעילויות‬ ‫בקרת‬ ,‫עבודה‬ ‫תוכניות‬
 • 27. 27 ‫ביצוע‬ / ‫תכנון‬ ‫סיכום‬‫ביצוע‬ / ‫תכנון‬ ‫סיכום‬20022002 ‫המטרה‬‫ההישג‬ ♦‫ניהול‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫נושאי‬ ‫בעיקר‬ ,‫הידע‬ ‫נצבר‬ ‫כבר‬ ‫בהם‬ ‫הידע‬ ‫בתשלובת‬ ‫ידע‬. ♦‫המודעות‬ ‫הגברת‬ ‫הפיכתו‬ ;‫ידע‬ ‫לניהול‬ ‫הניהול‬ ‫משיטת‬ ‫לחלק‬ ‫בתנובה‬. ♦‫כלים‬ ‫סל‬ ‫העמדת‬ ‫ידע‬ ‫לניהול‬ ‫ומתודולוגיות‬ ‫בתשלובת‬ ‫כולל‬. ♦‫הלקוחות‬ ‫היקף‬ ‫הרחבת‬ ‫והפתרונות‬. ♦‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫עיקר‬ .‫בוצע‬ ‫ידע‬ ‫בשיתוף‬ ‫התמקד‬ ‫ידע‬ ‫ביצירת‬ ‫ולא‬ ‫קיים‬ ‫חדש‬. ♦‫המודעות‬ ‫הוגברה‬. ♦‫לניהול‬ ‫תשתית‬ ‫הוקמה‬ ‫תשתית‬ ‫הוקמה‬ .‫קהילות‬ .‫מסמכים‬ ‫לשיתוף‬ ‫מתודולוגיות‬ ‫הוקמו‬ ‫נוספות‬ ‫פרטניות‬. ♦.‫רבים‬ ‫לקוחות‬ ‫התווספו‬ ‫רוב‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬ ‫הותנעה‬ ‫הקריטי‬ ‫הידע‬ ‫תחומי‬ ‫בארגון‬.
 • 28. 28 ‫תוכנית‬‫תוכנית‬20032003 ‫עומק‬ ‫פעילויות‬ ‫ומכירות‬ ‫שיווק‬ ‫מבצע‬ ‫תיקי‬ ‫תובנות‬ ‫מאגר‬ ‫מיפוי‬ ‫הנדסה‬ ‫קהילה‬ ‫תבניות‬ ”‫פ‬ ‫מו‬ ‫ותבניות‬ ‫מסמכים‬ ‫מאגר‬ ‫תובנות‬ ‫מאגר‬ ‫ידע‬ ‫מוקדי‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫מיפוי‬ ‫איכות‬ “‫“אירועים‬ ‫ניהול‬ ‫מבדקים‬ ‫ניקוי‬ ‫חומרי‬ - - ”‫טכנולוגיה‬ ‫פ‬ ‫מו‬ ‫איכות‬ ‫משותפת‬ ‫קהילה‬ ‫בטיחות‬ ‫ידע‬ ‫מאגר‬ ‫רכש‬ ‫בתהליך‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫תבור‬ ‫אלון‬ ‫ידע‬ ‫מאגר‬
 • 29. 29 ‫תוכנית‬‫תוכנית‬20032003 ‫רוחב‬ ‫פעילויות‬ ‫לקחים‬ ‫והפקת‬ ‫תחקיר‬ ‫ידע‬ ‫קהילות‬ ‫מרכזי‬ ‫מאגר‬ ‫פרוייקטים‬ ‫ניהול‬ TNS ‫חדשנות‬ ‫מומחים‬ ‫תיעוד‬ ‫תשתיות‬ ‫מודעות‬ ‫פיתוח‬ ‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫תרבות‬ ‫פורטל‬
 • 30. 30 ‫סיכונים‬‫סיכונים‬ ‫נכונה‬ ‫לא‬ ‫השקעה‬. ‫הלקוחות‬ ‫של‬ ‫אחריות‬ ‫לקיחת‬ ‫אי‬. ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫בתרבות‬ ‫חסר‬. ‫“טוב‬ ‫לא‬ ‫ידע‬.”
 • 31. 31 ‫הרחוק‬ ‫הטווח‬‫הרחוק‬ ‫הטווח‬ ‫בתשלובת‬ ‫שונים‬ ‫באזורים‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬. ‫שרות‬ ‫ומתן‬ ‫לליווי‬ - ‫מפרוייקט‬ ‫הניהול‬ ‫אופי‬ ‫שינוי‬: •‫עבודתם‬ ‫בתהליכי‬ ‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫ביישום‬ ‫עבודה‬ ‫לקבוצות‬ ‫סיוע‬. •‫וההסמכה‬ ‫ההדרכה‬ ‫בתוכניות‬ ‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫לשילוב‬ ‫הדרכה‬ ‫מנהלי‬ ‫הנחיית‬. •‫מקצועיות‬ ‫קהילות‬ ‫מנהלי‬ ‫הנחיית‬. •‫משמעות‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫מרכיב‬ ‫בהם‬ ‫פרוייקטים‬ ‫ליווי‬. •‫לדרך‬ ‫שיצאו‬ ‫ידע‬ ‫פרוייקטי‬ ‫וליווי‬ ‫מעקב‬. ‫החלב‬ ‫בתשלובת‬ ‫עבודה‬ ‫כתרבות‬ ‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫הטמעת‬.
 • 33. -‫איכות‬ ‫אגף‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫ידע‬ ‫צורכי‬ ‫ותעדוף‬ ‫מיפוי‬ ‫כספי‬ ‫דורית‬, ‫הידע‬ ‫מנהלת‬
 • 34. 34 ‫ידע‬ ‫צרכי‬ ‫זיהוי‬‫ידע‬ ‫צרכי‬ ‫זיהוי‬ .‫א‬‫הארגונית‬ ‫הפונקציה‬ .‫הערך‬ ‫ובשרשרת‬ ‫בארגון‬ ‫הפונקציה‬ ‫מיקום‬ .‫ארגונית‬ ‫כפיפות‬ ‫לקוח‬ - ‫ספק‬ ‫קשרי‬ ‫שרשרת‬. ‫היחידה‬ ‫ייעוד‬. ‫עבודה‬ ‫תוכניות‬. .‫ב‬‫העבודה‬ ‫מהות‬ ‫על‬ ‫שאלות‬ .‫השוטף‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫אירועים‬. ‫פרוייקטים‬.
 • 35. 35 ‫ידע‬ ‫צרכי‬ ‫זיהוי‬‫ידע‬ ‫צרכי‬ ‫זיהוי‬ .‫ד‬‫העבודה‬ ‫סביבת‬ ‫על‬ ‫שאלות‬ ‫מערכות‬ ,‫תוכנות‬ ,‫ואמצעים‬ ‫כלים‬. ‫מחשב‬ ‫מול‬ ‫ישיבה‬. ‫מתקבלים‬ ,‫שנוצרים‬ ‫מסמכים‬ ‫וסוג‬ ‫כמות‬. .‫ה‬‫והידע‬ ,‫המידע‬ ,‫הנתונים‬ ‫מיפוי‬ ‫על‬ ‫שאלות‬ ‫השוטפים‬ ‫העבודה‬ ‫בתהליכי‬. ‫חריגים‬ ,‫אירועים‬ ,‫בפרוייקטים‬. ‫נדרש‬ ‫להן‬ ‫ההחלטות‬ ‫סוג‬. .‫ג‬‫עבודה‬ ‫קשרי‬ ‫על‬ ‫שאלות‬ ‫פנימיים‬‫עמיתים‬ ‫חיצוניים‬‫כפיפים‬ ‫הנהלה‬ ‫רוחביים‬ ,‫מקצועיים‬ ‫בפורומים‬ ‫חברות‬ ‫ניהולי‬ ‫בפורום‬ ‫חברות‬...
 • 36. 36 ‫ידע‬ ‫צרכי‬ ‫זיהוי‬‫ידע‬ ‫צרכי‬ ‫זיהוי‬ .‫ז‬‫ידע‬ ‫צרכי‬ ‫על‬ ‫שאלות‬ ‫זרימה‬‫ופונקציות‬ ‫מרכזיים/גורמים‬ ‫תהליכים/נושאים‬ ‫לפי‬ ‫שיתוף‬ ‫מקורות‬ ‫ארגון‬‫חוסר/עודף‬ .‫ו‬‫העבודה‬ ‫תרבות‬ ‫על‬ ‫שאלות‬ ,(‫שלישי‬ ‫גורם‬ ‫דרך‬ ,‫)ישיר‬ ‫חומר‬ ‫ומסירת‬ ‫קבלת‬ ,‫התייעצויות‬ :‫בידע‬ ‫שיתוף‬ ,‫צוות‬ ‫ישיבות‬ ‫מקצועיות‬ ‫ישיבות‬... ‫חדש‬ ‫בידע‬ ‫צורך‬. ‫החדשנות‬ ‫רמת‬. ‫החדשנות‬ ‫מקורות‬. ‫ממוחשב‬ ,‫פיזי‬ ‫תיעוד‬. ‫דיווחים‬ ,‫סיכומים‬. ‫לקחים‬ ‫והפקת‬ ‫תיחקור‬.
 • 37. 37 ‫ידע‬ ‫צרכי‬ ‫זיהוי‬‫ידע‬ ‫צרכי‬ ‫זיהוי‬ .‫ט‬‫הידע‬ ‫ניהול‬ ‫בתהליך‬ ‫המרואיין‬ ‫של‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫תפקיד‬ ‫זיהוי‬ ‫לנושא‬ ”‫“מתחבר‬ ‫האם‬. ‫כלמדן‬ ‫מוכר‬ ‫האם‬. ‫פנימיים/חיצוניים‬ ‫גישה/קשרים‬ ‫בעל‬ ‫האם‬. ‫סמכות‬ ‫בעל‬ ‫האם‬. ‫יוזם/באופן‬ ‫אקטיבי‬ ‫באופן‬ ‫וידיעותיו‬ ‫מנסיונו‬ ‫ותורם‬ ‫בידע‬ ‫משתף‬ ‫האם‬ ‫בקשה‬ ‫עפ”י‬ ‫פאסיבי‬. ‫ידע‬ ‫מקור‬ - - ‫מומחה‬ ‫יהיה‬ ‫האם‬. ‫תהליך‬ ‫מוביל‬ ‫יהיה‬ ‫האם‬. ‫יישום‬ ‫מוביל‬ ‫יהיה‬ ‫האם‬. .‫ח‬‫תיעדוף‬ ‫על‬ ‫שאלות‬ ‫אישי‬ ‫קבוצתי‬ ‫ארגוני‬
 • 38. 38 ‫באיכות‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫צורכי‬‫באיכות‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫צורכי‬ ‫חריגים‬ ‫אירועים‬ –‫במחלבה‬ ‫שוטפים‬ ‫חריגים‬ ‫אירועים‬ –‫במחלבה‬ ”‫“גדולים‬ ‫חריגים‬ ‫אירועים‬ -‫חריגים‬ ‫אירועים‬ ‫לתחקור‬ ‫מתודולוגיה‬ -‫חריגים‬ ‫אירועים‬ ‫לתיעוד‬ ‫מתודולוגיה‬ -‫בו‬ ‫עתידי‬ ‫ושימוש‬ ‫הידע‬ ‫הפצת‬ ‫מבדקים‬ –‫ספקים‬ ‫מבדקי‬ –‫פנימיים‬ ‫מבדקים‬ –‫חיצוניים‬ ‫מבדקים‬ -‫הרלוונטיים‬ ‫העובדים‬ ‫כלל‬ ‫לשימוש‬ ‫והפצתן‬ ‫הערות‬ ‫ריכוז‬. -‫מיון‬ ‫מנגנון‬
 • 39. 39 ‫באיכות‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫צורכי‬‫באיכות‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫צורכי‬ ‫ניסויים‬ –‫אריזה‬ ‫ניסויי‬ –‫תעשייתיים‬ ‫ניסויים‬ -‫לניסויים‬ ‫הצעות‬ - ‫ניסויים‬ ‫מאגר‬ -‫מניסויים‬ ‫טיפים‬ ‫מאגר‬ ‫טקסטים‬ –-‫לפי‬ ‫טקסטים‬ ‫רשימות‬ ‫ריכוז‬ ,‫טקסטים‬ ‫מאגר‬ ‫נושאים‬ ‫וחיטוי‬ ‫ניקוי‬ ‫בחומרי‬ ‫ושימוש‬ ‫טיפול‬ ‫בטיחות‬ ‫בנושאי‬ ‫ידע‬ ‫צרכנים‬ ‫שירות‬ ‫מוקד‬ –‫חודשי‬ ‫פניות‬ ‫דו”ח‬ -‫הדו”ח‬ ‫וארגון‬ ‫ניהול‬
 • 40. 40 ‫באיכות‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫צורכי‬‫באיכות‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫צורכי‬ ‫סיורים‬ ‫דו”חות‬ ‫ופנימיים‬ ‫חיצוניים‬ ‫ידע‬ ‫למאגרי‬ ‫חיבור‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫תערוכות‬ ‫הדרכות‬ ‫החלב‬ ‫תשלובת‬ - ‫כללי‬ ‫ידע‬ ‫התמחות‬ ‫ותחומי‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫רשימת‬
 • 41. 41 ‫דילמות‬‫דילמות‬ ‫שיתוף‬ ‫תרבות‬ –‫לשתף‬ ‫מוכנים‬ ‫בהם‬ ‫ידע‬ ‫פריטי‬ –‫בידע‬ ‫שיתוף‬ ‫לעידוד‬ ‫פעילויות‬ –‫מעכבים‬ ‫גורמים‬ ‫קהילה‬ ‫חברי‬ ‫היקף‬ –‫בלבד‬ ‫איכות‬ ‫מנהלי‬ –‫במחלבה‬ ‫האיכות‬ ‫צוות‬ ‫כלל‬ ‫ולטכנולוגיה‬ ‫למו”פ‬ ‫משיקים‬ ‫ידע‬ ‫פריטי‬ ‫זמן‬ ‫היעדר‬