Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מידענות על פי החשיבה התוצאתית

1,256 views

Published on

יום עיון: כלים מידעניים בפעולה: פתרונות מעשיים לעולם המידענות

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מידענות על פי החשיבה התוצאתית

 1. 1. ‫מידענות על פי החשיבה‬ ‫התוצאתית‬ ‫כנס מידע 0102 , יום ב', 90.50.30‬ ‫מרצה: ענת קלומל‬ ‫‪www.bar-oriyan.com‬‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫1‬
 2. 2. ‫מידענות על פי "החשיבה‬ ‫התוצאתית"‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫2‬
 3. 3. ‫”‪“Information Broker‬‬ ‫ברוקר )‪ - (Broker‬אדם אשר מוסמך על ידי‬ ‫הבורסה לניירות ערך לבצע פעולות של קניה‬ ‫ומכירת ניירות ערך עבור לקוחותיו.‬ ‫• מידען – מוסמך לבצע פעולות של חיפוש מידע,‬ ‫ניהול תוכן וארגונו עבור לקוחותיו.‬ ‫• המידענים מספקים מוצר בצורת שירות.‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫3‬
 4. 4. ‫עידן‬ ‫מלחמת גוגל בפייסבוק‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫4‬
 5. 5. ‫איזה מנוע חיפוש יקבע מה רלוונטי?‬ ‫התפיסה של גוגל – הדגש על הרלוונטיות של המסמכים‬ ‫על פי ה - ‪.Link‬‬ ‫התפיסה של פייסבוק – הדגש על הרלוונטיות של‬ ‫המסמכים לפי ה"‪ " like‬בהתבסס על הגרף החברתי.‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫5‬
 6. 6. ‫עידן של חיפוש פרטני מול‬ ‫חיפוש חברתי‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫6‬
 7. 7. Social media is definitely on the rise ‫ענת קלומל - מידענות‬ 7
 8. 8. ‫הפרט בעידן 0.2 ‪web‬‬ ‫המעבר ממידע לידע מדגיש את הפרט כפעיל בבנית‬ ‫הידע שלו.‬ ‫הפרט משתמש בשכבה חברתית – צריכה של תכנים‬ ‫ושירותים רלוונטיים בעזרת החברים.‬ ‫על הפרט למפות את החברים, הקהילה או הקהילות שלו.‬ ‫הוא צריך לקבוע מי הם מומחי התוכן המתאימים לו שמהם‬ ‫הוא רוצה לשאוב את המידע )ולא בהכרח המידען(‬ ‫לאתר את הקבוצת או הקהילות המתאימות לו.‬ ‫לקבוע את מפת ההפצה לגורמים הרוולנטיים.‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫8‬
 9. 9. ‫המידען בעידן 0.2 ‪web‬‬ ‫• המידען כיועץ מנקודת מבט של הלקוח, היא השגת‬ ‫תוצאה מוגדרת, או שיפור הישגים ותוצאות, או פתרון‬ ‫בעיה.‬ ‫תהליך זה מורכב מחמישה שלבים:‬ ‫חוזה, למידה, החלטה מקצועית, יישום ומדידת הצלחה.‬ ‫• )ראובן כץ, 8002(.‬ ‫• אבל אנחנו לא הטכנולוגיה.‬ ‫• אבל אנחנו גם לא הקהילה... לא המומחים.‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫9‬
 10. 10. ‫אז מה התפקיד שלנו?‬ ‫התפקיד לא לספק מידע... התפקיד הוא תיווך בין‬ ‫•‬ ‫המידע לבין צרכן המידע.‬ ‫המידען הוא הברוקר.‬ ‫•‬ ‫התפקיד של המידענים ללוות תהליך זה.‬ ‫•‬ ‫התפקיד הוא לאתר את הקהילה המתאימה.‬ ‫•‬ ‫התפקיד הוא לאתר את הפלטפורמה הטכנולוגית‬ ‫•‬ ‫המתאימה.‬ ‫התפקיד הוא לאתר את כלי החיפוש המתאימים.‬ ‫•‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫01‬
 11. 11. ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫11‬
 12. 12. ‫השימוש במנועי חיפוש‬ ‫כל 8 חודשים האינטרנט מכפיל את כמות המידע שבו.‬ ‫מגוון מקורות המידע וסוגי המידע מתרבים.‬ ‫אילו דוקומנטים מתאימים לצרכן?‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫21‬
 13. 13. ‫המידענים מכווני עבודת‬ ‫המידענות‬ ‫מתמקדים בתהליך...‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫31‬
 14. 14. ‫חשיבה תוצאתית‬ ‫שימת מרכז הכובד והדגש על תהליך הגדרת‬ ‫התוצאה.‬ ‫התייחסות לכל תוצאה כדבר ייחודי.‬ ‫ההחלטות על המשאבים ודרכי הפעולה שנקצה‬ ‫לצורך השגת התוצאה, ייגזרו מהתוצאה הספציפית‬ ‫המבוקשת.‬ ‫התמקדות בקשר שבין התהליך לבין התוצאה‬ ‫העתידית עצמה.‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫41‬
 15. 15. ‫מטרת המידען‬ ‫מטרת המידענים הינה איתור הערוצים המאפשרים‬ ‫קבלת המידע האיכותי לשם יצירת ידע התורם להשגת‬ ‫מטרות הארגון.‬ ‫למעשה, הם מייעצים איזה מידע יכול לסייע בפתרון‬ ‫בעיות, או בהשגת התוצאות המיוחלות שיסייעו בהשגת‬ ‫מטרות הארגון.‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫51‬
 16. 16. ‫שלב א'‬ ‫הגדרת הצרכים של הלקוח והתוצאות אותן הוא מעוניין‬ ‫להשיג.‬ ‫הבנת צרכי המידע של הלקוח לשם השגת התוצאות.‬ ‫זיהוי פערי הידע ופערי המידע.‬ ‫מיפוי המערכת בה פועל הלקוח:‬ ‫מיפוי מקורות המידע הקיימים לו.‬ ‫מיפוי הגורמים עימם הלקוח מקיים אינטראקציה )ספקים,‬ ‫משווקים, מפיצים, לקוחות ועוד ( .‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫61‬
 17. 17. ‫שלב ב'‬ ‫הגדרת "המוצר" - המוצר ממוקד לקוח.‬ ‫מיפוי מקורות המידע הנדרשים להשגת המידע )קיימים‬ ‫ופוטנציילים(.‬ ‫מיפוי הכלים הקיימים להשגת המידע הנדרש.‬ ‫הגדרת התפוקות והמדדים להצלחת ה"מוצר",‬ ‫היינו, הגדרת התרומה של התוצר ללקוח והמדדים לבקרה.‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫71‬
 18. 18. ‫תפוקות ומדדים לתוצאות עבודת מידענות‬ ‫התאמת מידע‬ ‫איכות מידע‬ ‫אתיקה‬ ‫מקצועיות‬ ‫יצירתיות‬ ‫מידענית‬ ‫הפצה‬ ‫חדשנות‬ ‫תקשורת‬ ‫ניהול וארגון‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫81‬
 19. 19. ‫התאמת מידע‬ ‫הגדרת הרלוונטיות של המידע לשם קבלת ההחלטות להשגת‬ ‫התוצאה המיוחלת.‬ ‫רלוונטיות התוכן או רלוונטיות המקור.‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫91‬
 20. 20. ‫התאמת המידע‬ ‫חלק מהמידע הרלוונטי לנושא לא בהכרח יאוחזר‬ ‫בתוצאות מסודרות במנועי החיפוש ‪.web‬‬ ‫חלק מהמידע מומלץ לבדוק במנועי חיפוש ייעודיים:‬ ‫חלק ממידע רלוונטי יכול להיות רעיון או קישור למסמך‬ ‫קשור שדווקא ניתן לדלות אותו בפורומים, בלוגים, ציוצים‬ ‫בטוויטר, דיונים ברשתות חברתיות.‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫02‬
 21. 21. ‫חיפוש מוצרים ב – ‪? web‬‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫12‬
 22. 22. ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫22‬
 23. 23. -‫לא כל חיפוש מתאים ל‬ Youtube Anything that can be a video will be a video ‫ענת קלומל - מידענות‬ 23
 24. 24. ‫מדרגות חיפוש‬ ‫שלב א' – חיפוש כללי לשם בדיקת הנושא הנחקר.‬ ‫חיפוש מידע במנועי חיפוש יכול להציג את סוגי המידע וכיווני‬ ‫הכתיבה בנושא הנחקר.‬ ‫חיפושי מידע ברשתות חברתיות מצביע על אנשים, קבוצות,‬ ‫אירועים, קישורים לכתבות שהוזכרו על ידי אנשים.‬ ‫שלב ב' – הגדרה מתקדמת של הנושא הנחקר ובדיקת‬ ‫מקורות מידע מותאמים יותר.‬ ‫שלב ג' – מידת עיבוד המידע ואופן הפצתו ללקוח.‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫42‬
 25. 25. ‫יצירת אינטארציה‬ ‫עם שכבה חברתית שתספק‬ ‫מידע‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫52‬
 26. 26. ‫הגישה המידענית‬ ‫חשיבה תהליכית ממוקדת בחיפוש מידע‬ ‫השינוי בדגש‬ ‫חשיבה תוצאתית הממוקדת בהתאמת המידע‬ ‫ומקורות לסוג קבלת ההחלטות.‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫62‬
 27. 27. ‫ביבליוגרפיה‬ ‫ענת קלומל, "מי צריך מידענים? סטנדרטים למידענים על פי‬ ‫החשיבה התוצאתית", ניוזלטר "אינטליג'נס" – פימ"ת, גיליון‬ ‫6, 6002. קישור למאמר.‬ ‫ראובן כ"ץ, אימון לחיים – ‪ , Coaching‬אופוס: תל-אביב,‬ ‫5002.‬ ‫ראובן כ"ץ, המדריך הכפול: ייעוץ ממוקד תוצאות –‬ ‫‪ Coaching‬ניהולי, אופוס: תל-אביב, 8002.‬ ‫ענת קלומל - מידענות‬ ‫72‬
 28. 28. !‫תודה על ההקשבה‬ ‫מידענות ממוקדת‬ ‫תוצאות‬ ‫מרצה: ענת קלומל‬ www.bar-oriyan.com anatklumel@bar-oriyan.com http://www.linkedin.com/in/anatklumel http://friendfeed.com/anatklu http://twitter.com/Anatikl ‫ענת קלומל - מידענות‬ 28

×