Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1

2,142 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1

 1. 1. פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש I
 2. 2. מטרות <ul><li>מטרות הפורום : </li></ul><ul><ul><li>התייעצות ולמידת עמיתים </li></ul></ul><ul><ul><li>שימוש בפורום וירטואלי להתייעצות והעברת ידע ומידע </li></ul></ul><ul><li>מטרות המפגש : </li></ul><ul><ul><li>הבנת השינוי במיקוד הדרכה ופיתוח ארגוני על רקע שינויי המאקרו </li></ul></ul><ul><ul><li>קבלה ושיתוף בידע לאור השתנות העבודה בהדרכה פיתוח ארגוני </li></ul></ul><ul><ul><li>מתן כלים פרקטים לעשייה של יותר בפחות </li></ul></ul><ul><ul><li>למידת עמיתים – הקשר בין תוכן לתהליך </li></ul></ul>
 3. 3. סדר יום 10:00-09:30 לעשות יותר בפחות , רשמים מה ASTD – ניל &quot; י גולדפיין 12:30-11:30 “ walk the talk” – רעיונות יישומיים לעבודה ארגונית פנימית , שרון שחורי 11:30-10:00 שולחנות עגולים – איסוף רעיונות 09:30-08:30 התכנסות וארוחת בוקר לו &quot; ז תכנים
 4. 4. &quot; כשזה נוגע לעתיד ישנם שלושה סוגי אנשים : אלה שמאפשרים לו לקרות , אלה שגורמים לו לקרות ואלה התוהים מה קרה &quot; John M. Richardson
 5. 5. ארגונים בפעולה הגל החדש <ul><ul><ul><ul><ul><li>חזון לטווח הארוך – תכניות עבודה לטווח הקצר </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>לנהל את העולם על פי &quot; הגיון עסקי &quot; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>להתמקד בתמונה הכללית </li></ul></ul></ul></ul></ul>אסטרטגיה תשתיות אנשים <ul><ul><ul><ul><ul><li>הגדרת תפקיד – שינוי תוך כדי הליכה </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>שינוי מבנה מתמיד </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>מאטריציוני , גמיש , וירטואלי </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>מעגלי למידה , שיתוף בידע </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>אימוץ יכולות למידה ורצון לשינוי </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ללכת אחרי המנהיגים ( כצוות מוביל ) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>תקשורת פתוחה ורב ערוצית </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>מיקוד בהשפעה ולא על סמכות </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. David Ulrich <ul><li>דויד אולריך הוא פרופסור לניהול בבית הספר לעסקים &quot; Ross &quot; באוניברסיטת מישיגן </li></ul><ul><li>אולריך מוסיף מימד דינאמי לקונספט של משאבי אנוש </li></ul><ul><li>הנחות הבסיס הן : </li></ul><ul><ul><li>משאבי אנוש צריכים להתמקד במישור האסטרטגי של הארגון </li></ul></ul><ul><ul><li>לשחק תפקיד דינאמי בהובלה והטמעה של שינוי כלל ארגוני </li></ul></ul><ul><ul><li>למדוד , כמו כל תחום אחר , את התרומה שלו לארגון ולמטרותיו </li></ul></ul>http :// www . daveulrich . com /
 7. 7. מודל היכולות החדש ל HR אנשי HR צריכים לשלוט ביכולות הנוגעות הן לאנשים והן לעניינים עסקיים אנשי HR צריכים להיות מכוונים לציפיות הלקוחות והמשקיעים , ולוודא עיצוב ויישום של אסטרטגיות אנשי HR צריכים לשרת את האנשים בארגון , לתקשר טיפול , דאגה ואכפתיות כלפי העובדים אנשים עסקים פונקציית הדרכה ופיתוח ארגוני מתקרבת ל HR והופכת משמעותית ורלוונטית יותר
 8. 8. מודל היכולות החדש ל HR מקצוענות HR יכולות ארגוניות מערכות ותהליכים מערכות יחסים מנהלת טאלנטים ומעצב ארגוני סוכן תרבות ושינוי אדריכל אסטרטגיה שותף עסקי מבצע תפעולי שותף עסקי אנשים עסקים
 9. 9. ASTD - American Society for Training & Development <ul><li>ארגון ה - ASTD הינו הארגון הבינלאומי הגדול והחשוב ביותר בעולם לנושאי פיתוח והדרכה . בארגון חברים אלפי ארגונים ממאה מדינות </li></ul><ul><li>כנס ה ASTD הינו הכנס הגדול בעולם לתחום ההדרכה בארגונים </li></ul><ul><li>נושאים שעולים כ BAZZ בכנס משפיעים באופן ישיר על פעילותינו השוטפת </li></ul><ul><li>בכנס 2009 ה BAZZ המרכזים היו : </li></ul><ul><ul><li>Virtual World </li></ul></ul><ul><ul><li>משמעויות יומיומיות של complexity </li></ul></ul><ul><ul><li>טיפול ב Talent ( עם דגש על talent מנהיגות עסקי ) </li></ul></ul><ul><ul><li>קשר ישיר בין ביזנס לתהליכים רכים </li></ul></ul>
 10. 10. Blue Ocean Strategy ההרצאה המרכזית בכנס <ul><li>שלושה מרכיבים מרכזיים : </li></ul><ul><li>תפיסת מציאות חדשה </li></ul><ul><li>פרדיגמה עסקית חדשה </li></ul><ul><li>יצירת הזדמנויות חדשות </li></ul>Prof. Ranee Mauborgne
 11. 11. מאוקינוס אדום לאוקינוס כחול <ul><li>אוקינוס אדום </li></ul><ul><li>עסקים מסורתיים מתחרים זה בזה על ידי שיפור מאפיינים במוצר או בתהליכי הייצור , במטרה להגדיל את נתח השוק שלהם בפלח שוק מסוים . </li></ul><ul><li>אוקינוס כחול </li></ul><ul><li>המתחרים בשוק אינם נאבקים באמצעות כלים מסורתיים , אלא באמצעות יצירת מוצר שלו מאפיינים שונים בתכלית , תוך שימוש במבנה ארגוני ובתהליכי ייצור ייחודיים . </li></ul>
 12. 12. מאוקינוס אדום לאוקינוס כחול בהדרכה ובפיתוח ארגוני <ul><li>שימוש בשפה תהליכית ארגונית </li></ul><ul><li>מדידת איכות של תהליכים ולא רק תוצאות </li></ul><ul><li>שימוש מושכל ב Out sourcing </li></ul><ul><li>שימוש במשאבים פנימיים </li></ul><ul><li>ריכוז ספקים </li></ul><ul><li>העברת אחריות הלמידה ללומד </li></ul>אסטרטגיה תוצאות תהליכים
 13. 13. מיקוד ופוקוס בתקופת מיעוט משאבים Satyam Technology <ul><li>מיתוג מפוקס של מנהיגות – כל חברה צריכה להעביר מסר אחד למנהלים שלה </li></ul><ul><li>השאלה שעליה ניסו לענות : </li></ul><ul><li>“ How can an organization build a leadership brand plan that is strategic rather than “spray and pray ?” </li></ul><ul><li>דוגמאות : </li></ul><ul><li>Satyam Technology – “Think like a CEO” </li></ul><ul><li>Google – Creativity </li></ul>
 14. 14. &quot; מתוך מורכבויות עצומות צומחות פשטויות עצומות &quot; Winstone Churchil
 15. 15. מהי הסביבה הארגונית בה אנו פועלים ? IQ – אינטליגנציה שכלית SQ - אינטליגנציה רוחנית EQ – אינטליגנציה רגשית הבטים ארגוניים בעולם העכשווי
 16. 16. מהי הסביבה הארגונית בה אנו פועלים ? <ul><li>נקודות למחשבה בניהול התהליכים </li></ul><ul><li>&quot; מאמצים חדשים &quot; </li></ul><ul><li>יכולות למידה עצמית ב &quot; זמן אמת &quot; </li></ul><ul><li>חשיבה &quot; מחוץ לקופסא &quot; </li></ul><ul><li>Speed </li></ul><ul><li>ארגז הכלים </li></ul><ul><li>מיקוד בתוצאות עסקיות </li></ul><ul><li>מודעות גבוהה לסביבות מסוגים שונים </li></ul><ul><li>קבלת החלטות מהירה </li></ul><ul><li>תבניות חשיבה יצירתיות </li></ul>הבטים ארגוניים בעולם העכשווי IQ – אינטליגנציה שכלית
 17. 17. <ul><li>נקודות למחשבה בניהול תהליכים ? </li></ul><ul><li>מנהלים ועובדים מאתגרים את גבולותיהם הפסיכולוגיים </li></ul><ul><li>מנהלים ועובדים בעלי יכולת להכיל כאוס ושינוי תמיד </li></ul><ul><li>צורך בעובדים עם שונות גבוהה </li></ul><ul><li>Sense & Sensitivity! </li></ul><ul><li>ארגז הכלים </li></ul><ul><li>מודעות עצמית </li></ul><ul><li>עבודת צוות </li></ul><ul><li>מיומנויות תקשורת </li></ul><ul><li>מקבל ונותן משוב בונה ( ועושה עם זה משהו ) </li></ul><ul><li>מיומנויות השפעה </li></ul>מהי הסביבה הארגונית בה אנו פועלים ? הבטים ארגוניים בעולם העכשווי EQ – אינטליגנציה רגשית
 18. 18. <ul><li>נקודות למחשבה בניהול התהליכים ? </li></ul><ul><li>כבוד כלפי שונות </li></ul><ul><li>תפיסה גלובאלית </li></ul><ul><li>Brave Heart </li></ul><ul><li>ארגז הכלים </li></ul><ul><li>מתחזק חזום וערכים ארגוניים </li></ul><ul><li>משמרת חזון וערכים אישיים </li></ul><ul><li>לקוח אחריות חברתית </li></ul>מהי הסביבה הארגונית בה אנו פועלים ? הבטים ארגוניים בעולם העכשווי SQ - אינטליגנציה רוחנית
 19. 19. Bhagwan Shree Ranjeesh “ Each living thing is an organism. Each dead thing is an organization”

×