SlideShare a Scribd company logo

למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון

מצגת פאוור פוינט המתארת את תהליך ניהול ידע של שירותי בריאות כללית במחוז דן- פתח תיקוה. מוצג תהליך הלמידה הבין מרפאתי מארבע נקודות מבט. מאת: גב'' רחל המר שמש -יועצת ארגונית ודר'' אירנה מלצר -מנהלת מינהלת פתח תיקווה. הוצג בכנס הדרכה יוני 2002.

1 of 20
Download to read offline
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון
‫אותנו‬ ‫מכריחים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ "
"‫באים‬ ‫היינו‬ ‫לא‬
.‫פלוני‬ '‫דר‬ :‫מאת‬
‫הלמידה‬
.‫הארגונית‬
‫איכות‬ ‫אבטחת‬.
‫ויעדי‬ ‫מטרות‬
.‫הארגון‬
‫ראשית‬ ‫הנהלה‬
‫דן-פ"ת‬ ‫מחוז‬
‫פ"ת‬ ‫מנהלת‬
:‫מרפאה‬
‫סיעוד‬ ,‫רופאים‬
'‫אדמיניס‬ ,‫רוקחות‬
:‫התהליך‬ ‫מטרות‬
•‫לכלל‬ ‫גלוי‬ ‫לידע‬ ‫אישי/מרפאתי‬ ‫ידע‬ ‫להפוך‬ ‫היכולות‬ ‫פיתוח‬
.‫המרפאות‬
•.‫המידע‬ ‫והפצת‬ ‫שימור‬ ,‫לתיעוד‬ ‫מנגנון‬ ‫יצירת‬
•.‫מרפאתיות‬ ‫יוזמות‬ ‫עידוד‬
•‫כקבוצת‬ ‫והעובדים‬ ‫המנהלים‬ ‫פיתוח‬ :‫למידה‬ ‫תרבות‬ ‫פיתוח‬
.‫לקחים‬ ‫והנחיה,הפקת‬ ‫חניכה‬ ‫תהליכי‬ ‫העמקת‬ ,‫משתפת‬ ‫למידה‬
:‫התהליך‬ ‫תיאור‬
•.‫ישירה‬ ‫תצפית‬
•.‫ודווח‬ ‫ללמידה‬ ‫קבוצתיים‬ ‫מפגשים‬
•‫והפצתו‬ ‫המידע‬ ‫עיבוד‬
•.‫והמנהלת‬ ‫המשתתפים‬ ‫ע"י‬ ‫הנמדדים‬ ‫התכנים‬ ‫קביעת‬
•.‫המשתתפים‬ ‫ע"י‬ ‫והמדדים‬ ‫הכלי‬ ‫בנית‬

Recommended

DisIdentification Skill Building
DisIdentification Skill BuildingDisIdentification Skill Building
DisIdentification Skill BuildingResiliency for Life
 
Residential school counselors_2018-05-30
Residential school counselors_2018-05-30Residential school counselors_2018-05-30
Residential school counselors_2018-05-30mjbinstitute
 
הטמעת תפיסת שירות במציאות מורכבת - המצגת של קב' נירם גיתן בוועידת ישראל לשיר...
הטמעת תפיסת שירות במציאות מורכבת - המצגת של קב' נירם גיתן בוועידת ישראל לשיר...הטמעת תפיסת שירות במציאות מורכבת - המצגת של קב' נירם גיתן בוועידת ישראל לשיר...
הטמעת תפיסת שירות במציאות מורכבת - המצגת של קב' נירם גיתן בוועידת ישראל לשיר...קבוצת נירם גיתן NGG
 
תכנית לטיפול בקשב וריכוז באחיה
תכנית לטיפול בקשב וריכוז באחיהתכנית לטיפול בקשב וריכוז באחיה
תכנית לטיפול בקשב וריכוז באחיהAchiya - Learn that you can
 
החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים .
החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים . החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים .
החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים . Rami Yulzari רמי יולזרי
 
אין שום ייאוש
אין שום ייאושאין שום ייאוש
אין שום ייאושromem aronshtam
 
תוכנית קידום בריאות נשים בגיל השלישי בקהילת גוננים ופת
תוכנית קידום בריאות נשים בגיל השלישי בקהילת גוננים ופתתוכנית קידום בריאות נשים בגיל השלישי בקהילת גוננים ופת
תוכנית קידום בריאות נשים בגיל השלישי בקהילת גוננים ופתThe Jerusalem Institute for Israel Studies
 
קבלת החלטות אופירה 2-
קבלת החלטות  אופירה 2-קבלת החלטות  אופירה 2-
קבלת החלטות אופירה 2-romem aronshtam
 

More Related Content

Similar to למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון

ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיNOVA
 
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאותהאם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאותLeadersNet.co.il
 
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאותהאם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאותLeadersNet.co.il
 
מצגת מניפה1
מצגת מניפה1מצגת מניפה1
מצגת מניפה1hamenifa
 
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגת
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני  מצגתהנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני  מצגת
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגתLeadersNet.co.il
 
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקרחזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקרLeadersNet.co.il
 
תכנית העבודה הפילנתרופית שלך מצגת
תכנית העבודה הפילנתרופית שלך  מצגתתכנית העבודה הפילנתרופית שלך  מצגת
תכנית העבודה הפילנתרופית שלך מצגתsheatufim
 
פילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילה
פילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילהפילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילה
פילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילהsheatufim
 
עמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהעמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהAlfred Cohen
 
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחן
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחןעמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחן
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחןNOVA
 
Usability in medical environments: Medicine rooms
Usability in medical environments: Medicine roomsUsability in medical environments: Medicine rooms
Usability in medical environments: Medicine roomsAvital Zik
 
צעדים ראשונים במסע הפילנתרופי
צעדים ראשונים במסע הפילנתרופיצעדים ראשונים במסע הפילנתרופי
צעדים ראשונים במסע הפילנתרופיsheatufim
 
לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות
לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות
לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות sheatufim
 
efsharibari_brand book_j
efsharibari_brand book_jefsharibari_brand book_j
efsharibari_brand book_jRommey Hassman
 
זכויות סוציאליות של המטופל בדיאליזה
זכויות סוציאליות של המטופל בדיאליזהזכויות סוציאליות של המטופל בדיאליזה
זכויות סוציאליות של המטופל בדיאליזהA.P.C Health Specialists Clinics Ltd
 
מצגת נאדה ישראל 1
מצגת נאדה ישראל 1מצגת נאדה ישראל 1
מצגת נאדה ישראל 1erangold
 
שום דבר אודותינו בלעדינו: "השמעת הקול" בכל הזירות
שום דבר אודותינו בלעדינו: "השמעת הקול" בכל הזירותשום דבר אודותינו בלעדינו: "השמעת הקול" בכל הזירות
שום דבר אודותינו בלעדינו: "השמעת הקול" בכל הזירותBeitissie1
 
במת תוצרים תשע
במת תוצרים תשעבמת תוצרים תשע
במת תוצרים תשעpisga
 

Similar to למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון (18)

ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
 
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאותהאם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
 
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאותהאם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
האם ניהול ידע מתאים לארגון בריאות
 
מצגת מניפה1
מצגת מניפה1מצגת מניפה1
מצגת מניפה1
 
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגת
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני  מצגתהנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני  מצגת
הנסתר והגלוי בהזמנת ייעוץ לתהליך שינוי ארגוני מצגת
 
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקרחזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
 
תכנית העבודה הפילנתרופית שלך מצגת
תכנית העבודה הפילנתרופית שלך  מצגתתכנית העבודה הפילנתרופית שלך  מצגת
תכנית העבודה הפילנתרופית שלך מצגת
 
פילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילה
פילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילהפילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילה
פילנתרופיה מגוונת, מכילה ויעילה
 
עמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהעמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונה
 
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחן
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחןעמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחן
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחן
 
Usability in medical environments: Medicine rooms
Usability in medical environments: Medicine roomsUsability in medical environments: Medicine rooms
Usability in medical environments: Medicine rooms
 
צעדים ראשונים במסע הפילנתרופי
צעדים ראשונים במסע הפילנתרופיצעדים ראשונים במסע הפילנתרופי
צעדים ראשונים במסע הפילנתרופי
 
לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות
לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות
לתת בחוכמה: עשייה פילנתרופית שמשיגה תוצאות
 
efsharibari_brand book_j
efsharibari_brand book_jefsharibari_brand book_j
efsharibari_brand book_j
 
זכויות סוציאליות של המטופל בדיאליזה
זכויות סוציאליות של המטופל בדיאליזהזכויות סוציאליות של המטופל בדיאליזה
זכויות סוציאליות של המטופל בדיאליזה
 
מצגת נאדה ישראל 1
מצגת נאדה ישראל 1מצגת נאדה ישראל 1
מצגת נאדה ישראל 1
 
שום דבר אודותינו בלעדינו: "השמעת הקול" בכל הזירות
שום דבר אודותינו בלעדינו: "השמעת הקול" בכל הזירותשום דבר אודותינו בלעדינו: "השמעת הקול" בכל הזירות
שום דבר אודותינו בלעדינו: "השמעת הקול" בכל הזירות
 
במת תוצרים תשע
במת תוצרים תשעבמת תוצרים תשע
במת תוצרים תשע
 

More from LeadersNet.co.il

Production Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
Production Readiness Reviews of Information Systems in BezeqProduction Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
Production Readiness Reviews of Information Systems in BezeqLeadersNet.co.il
 
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונה
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונהניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונה
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונהLeadersNet.co.il
 
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמרטריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמרLeadersNet.co.il
 
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכהכמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכהLeadersNet.co.il
 
אוניברסיטה ארגונית מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
אוניברסיטה ארגונית  מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגונייםאוניברסיטה ארגונית  מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
אוניברסיטה ארגונית מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגונייםLeadersNet.co.il
 
ניהול ידע בבזק סיפור המעשה
ניהול ידע בבזק סיפור המעשהניהול ידע בבזק סיפור המעשה
ניהול ידע בבזק סיפור המעשהLeadersNet.co.il
 
מעגל למידה בארגון
מעגל למידה בארגוןמעגל למידה בארגון
מעגל למידה בארגוןLeadersNet.co.il
 
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגוניתהטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגוניתLeadersNet.co.il
 
הכלים כתומכי פעילות עסקית
הכלים כתומכי פעילות עסקיתהכלים כתומכי פעילות עסקית
הכלים כתומכי פעילות עסקיתLeadersNet.co.il
 
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודעניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודעLeadersNet.co.il
 
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאלמנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאלLeadersNet.co.il
 
לדעת למה ניהול ידע
לדעת למה ניהול ידעלדעת למה ניהול ידע
לדעת למה ניהול ידעLeadersNet.co.il
 
סיפורו של ניהול ידע בארגון
סיפורו של ניהול ידע בארגוןסיפורו של ניהול ידע בארגון
סיפורו של ניהול ידע בארגוןLeadersNet.co.il
 
תהליך ניהול הידע ברפאל לקחים עד כאן
תהליך ניהול הידע ברפאל  לקחים עד כאןתהליך ניהול הידע ברפאל  לקחים עד כאן
תהליך ניהול הידע ברפאל לקחים עד כאןLeadersNet.co.il
 
ניהול ידע במיקרוסופט
ניהול ידע במיקרוסופטניהול ידע במיקרוסופט
ניהול ידע במיקרוסופטLeadersNet.co.il
 
ניהול משאבי הידע
ניהול משאבי הידעניהול משאבי הידע
ניהול משאבי הידעLeadersNet.co.il
 
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
ניהול ידע  למה זה כל כך קשהניהול ידע  למה זה כל כך קשה
ניהול ידע למה זה כל כך קשהLeadersNet.co.il
 
ניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולה
ניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולהניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולה
ניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולהLeadersNet.co.il
 

More from LeadersNet.co.il (20)

Production Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
Production Readiness Reviews of Information Systems in BezeqProduction Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
Production Readiness Reviews of Information Systems in Bezeq
 
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונה
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונהניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונה
ניהול איכות תוכנה - נכון בפעם הראשונה
 
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמרטריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
טריקים ליצירת מצגת PowerPoint מדליקה - מצגת מלווה למאמר
 
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכהכמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
כמעט עשור של מיקור חוץ בניהול הדרכה
 
ישראל עברון
ישראל עברוןישראל עברון
ישראל עברון
 
אוניברסיטה ארגונית מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
אוניברסיטה ארגונית  מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגונייםאוניברסיטה ארגונית  מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
אוניברסיטה ארגונית מהדרכה ללמידה - ממוקדת ביצועים ארגוניים
 
ניהול ידע בבזק סיפור המעשה
ניהול ידע בבזק סיפור המעשהניהול ידע בבזק סיפור המעשה
ניהול ידע בבזק סיפור המעשה
 
מעגל למידה בארגון
מעגל למידה בארגוןמעגל למידה בארגון
מעגל למידה בארגון
 
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגוניתהטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
 
הכלים כתומכי פעילות עסקית
הכלים כתומכי פעילות עסקיתהכלים כתומכי פעילות עסקית
הכלים כתומכי פעילות עסקית
 
Knowledge Management
Knowledge ManagementKnowledge Management
Knowledge Management
 
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודעניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע
ניהול ידע בקבוצת שירותי בריאות כללית 'מהרבה חכמים – לארגון יודע
 
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאלמנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל
מנהיגות לחדשנות הניסיון, הלקחים וכללי המשחק ברפאל
 
לדעת למה ניהול ידע
לדעת למה ניהול ידעלדעת למה ניהול ידע
לדעת למה ניהול ידע
 
סיפורו של ניהול ידע בארגון
סיפורו של ניהול ידע בארגוןסיפורו של ניהול ידע בארגון
סיפורו של ניהול ידע בארגון
 
תהליך ניהול הידע ברפאל לקחים עד כאן
תהליך ניהול הידע ברפאל  לקחים עד כאןתהליך ניהול הידע ברפאל  לקחים עד כאן
תהליך ניהול הידע ברפאל לקחים עד כאן
 
ניהול ידע במיקרוסופט
ניהול ידע במיקרוסופטניהול ידע במיקרוסופט
ניהול ידע במיקרוסופט
 
ניהול משאבי הידע
ניהול משאבי הידעניהול משאבי הידע
ניהול משאבי הידע
 
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
ניהול ידע  למה זה כל כך קשהניהול ידע  למה זה כל כך קשה
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
 
ניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולה
ניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולהניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולה
ניהול ידע ברפא''ל – תכנית פעולה
 

למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון

 • 2. ‫אותנו‬ ‫מכריחים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ " "‫באים‬ ‫היינו‬ ‫לא‬ .‫פלוני‬ '‫דר‬ :‫מאת‬
 • 4. ‫ראשית‬ ‫הנהלה‬ ‫דן-פ"ת‬ ‫מחוז‬ ‫פ"ת‬ ‫מנהלת‬ :‫מרפאה‬ ‫סיעוד‬ ,‫רופאים‬ '‫אדמיניס‬ ,‫רוקחות‬
 • 5. :‫התהליך‬ ‫מטרות‬ •‫לכלל‬ ‫גלוי‬ ‫לידע‬ ‫אישי/מרפאתי‬ ‫ידע‬ ‫להפוך‬ ‫היכולות‬ ‫פיתוח‬ .‫המרפאות‬ •.‫המידע‬ ‫והפצת‬ ‫שימור‬ ,‫לתיעוד‬ ‫מנגנון‬ ‫יצירת‬ •.‫מרפאתיות‬ ‫יוזמות‬ ‫עידוד‬ •‫כקבוצת‬ ‫והעובדים‬ ‫המנהלים‬ ‫פיתוח‬ :‫למידה‬ ‫תרבות‬ ‫פיתוח‬ .‫לקחים‬ ‫והנחיה,הפקת‬ ‫חניכה‬ ‫תהליכי‬ ‫העמקת‬ ,‫משתפת‬ ‫למידה‬
 • 6. :‫התהליך‬ ‫תיאור‬ •.‫ישירה‬ ‫תצפית‬ •.‫ודווח‬ ‫ללמידה‬ ‫קבוצתיים‬ ‫מפגשים‬ •‫והפצתו‬ ‫המידע‬ ‫עיבוד‬ •.‫והמנהלת‬ ‫המשתתפים‬ ‫ע"י‬ ‫הנמדדים‬ ‫התכנים‬ ‫קביעת‬ •.‫המשתתפים‬ ‫ע"י‬ ‫והמדדים‬ ‫הכלי‬ ‫בנית‬
 • 8. :‫ביניים‬ ‫תוצאות‬ :‫שיתוף‬ •.‫ותרומתו‬ ‫הנושא‬ ‫הצגת‬ •‫עניין‬ ‫ויצירת‬ ‫בתהליך‬ ‫להשתתף‬ ‫המשתתפים‬ ‫הסכמת‬ ‫קבלת‬ .‫בנושא‬ •.‫הלמידה‬ ‫ומדדי‬ ‫נושאי‬ ‫משותפת‬ ‫קביעה‬ •‫הבדלים‬ ‫גילוי‬ ,‫מקצועי‬ ‫דיון‬ :‫ולמידה‬ ‫פתיחות‬ ‫של‬ ‫אקלים‬ .‫נתון‬ ‫בתחום‬ ‫איכותי‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫מהותו‬ ‫לגבי‬ ‫הסכמות‬ ‫ויצירת‬
 • 9. :‫ביניים‬ ‫תוצאות‬ :‫העשרה‬ •‫איכותי‬ ‫משוב‬ •‫ויצירתיות‬ ‫יזמות‬ :‫מידע‬ ‫ארגון‬ •‫התוצרים‬ ‫איסוף‬ •‫למרפאות‬ ‫ההפצה‬ ‫ובדרכי‬ ‫במשמעויות‬ ‫דיון‬ , ‫המינהלת‬ ‫במרפאות‬ ‫התהליך‬ ‫המשך‬ ‫ועיצוב‬ •.‫בתהליך‬ ‫והיועצת‬ ‫המנהלת‬ , ‫המרפאות‬ ‫תפקיד‬ ‫הגדרת‬
 • 10. guide lines‫קביעת‬ ‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫פעולה‬ ‫לאחר‬ ‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫השינוי‬ ‫ביצוע‬ :‫האיכות‬ ‫אבטחת‬ ‫מעגל‬
 • 12. ‫איכות‬ ‫אבטחת‬ ‫על‬ ‫השונות‬ ‫הרמות‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫מבט‬ ‫נקודות‬   ‫מדד‬ ‫פרקטיקה‬ ‫מדד‬ ‫הארגון‬ ‫לקוח‬ ‫זמין‬ ‫תור‬ ‫הגדרת‬ ‫זמינות‬ ‫רופא‬ ‫טיפול‬ ‫מתן‬ ‫במחלה‬ ‫תמותה‬ ‫מדד‬ ‫ממחלה‬
 • 13. :‫נושא‬ ‫לבחירת‬ ‫קריטריונים‬ ‫רלוונטי‬ ‫רצון‬ ‫ושביעות‬ ‫בריאות‬ ‫ברמת‬ ‫שיפור‬ ‫מנחים‬ ‫קווים‬ ‫לגבי‬ ‫לקונצנזוס‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬
 • 14. :‫היישום‬ ‫תהליך‬ ‫מנחים‬ ‫קווים‬ ‫קביעת‬ ‫המשתתפים‬ ‫קביעת‬ ‫הנתונים‬ ‫איסוף‬ ‫תהליך‬ ‫משוב‬ :‫הנתונים‬ ‫איסוף‬ ‫רישום‬ ‫איכות‬ ‫תהליך‬ ‫איכות‬ ‫תוצאות‬
 • 15. :‫ביניים‬ ‫תוצאות‬ :‫התהליך‬ ‫תוצאות‬ .‫כה‬ ‫עד‬ ‫מרפאות‬ ‫בארבע‬ ‫בוצע‬ ‫התהליך‬ •.‫במינהלת‬ ‫איכות‬ ‫אבטחת‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫הווצרות‬ •‫למשתמש‬ ‫יותר‬ ‫ידידותי‬ ‫שיהיה‬ ‫כך‬ ‫הראשוני‬ ‫הטופס‬ ‫שיפור‬ .‫רלוונטי‬ ‫מידע‬ ‫וייתן‬ •.‫במרפאות‬ ‫המידע‬ ‫איסוף‬ ‫שיפור‬ •‫נבדקו‬34‫מהן‬ ‫הפניות‬33‫טובה‬ ‫עד‬ ‫טובה‬ ‫איכות‬ ‫בעלות‬ ‫נמצאו‬ .‫לשיפור‬ ‫ניתן‬ ‫אחת‬ ‫הפניה‬ .‫מאד‬
 • 16. – ‫המרפאה‬ ‫את‬ ‫מעצים‬ ‫התהליך‬ :‫הארגון‬ ‫ביעדי‬ ‫תומך‬ ‫התהליך‬ .‫בכללית‬ ‫הביזור‬ ‫בתהליך‬ ‫משתלב‬ ‫והיעדים‬ ‫המטרות‬ ‫עם‬ ‫העובדים‬ ‫הזדהות‬ ‫מבטאת‬ ‫הנושאים‬ ‫בחירת‬ ‫הכללית‬ ‫של‬ ‫לפעילויות‬ ‫ויצירתית‬ ‫יוזמת‬ ‫לפעילות‬ ‫המכוון‬ ‫מנגנון‬ ‫יצירת‬ .‫בעיות‬ ‫ופתרון‬
 • 18. :‫המשתתפות‬ ‫המרפאות‬ :‫כיבוש‬ ‫נווה‬ .‫המרפאה‬ ‫מנהלת‬ – ‫פרידלנדר‬ ‫קרן‬ '‫דר‬ ‫הסיעוד‬ ‫מנהלת‬ - ‫גרשנזון‬ ‫קלרה‬ '‫גב‬ ‫אדמיניסטרטיבית‬ ‫מנהלת‬ -‫שמן‬ ‫אילנה‬ '‫גב‬ ‫אחראית‬ ‫רוקחת‬ - ‫לופשקו‬ ‫מירה‬ '‫גב‬ :‫גנים‬ ‫כפר‬ ‫המרפאה‬ ‫מנהלת‬ – ‫זלצר‬ ‫צרנה‬ '‫דר‬ ‫סיעוד‬ ‫מנהלת‬ – ‫וידר‬ ‫נינה‬ '‫גב‬ :‫אורלנסקי‬ ‫מרפאה‬ ‫מנהל‬ – ‫שטראוסברג‬ ‫אילן‬ '‫דר‬ ‫סיעוד‬ ‫מנהלת‬ – ‫צונץ‬ ‫עדה‬ '‫גב‬ ‫אדמיניסטרטיבית‬ ‫מנהלת‬ – ‫שרה‬ ‫ברגמן‬ '‫גב‬ ‫אחראית‬ ‫רוקחת‬ – ‫שוורץ‬ ‫רימה‬ '‫גב‬ :‫ורבר‬ ‫רמת‬ ‫מרפאה‬ ‫מנהל‬ – ‫גולדברג‬ ‫יוסף‬ '‫דר‬ ‫סיעוד‬ ‫מנהלת‬ – ‫פרידמן‬ ‫דליה‬ '‫גב‬ ‫אדמיניסטרטיבית‬ ‫מנהלת‬ – ‫עוקשי‬ ‫מאירה‬ '‫גב‬ ‫אחראית‬ ‫רוקחת‬ – ‫הלר‬ ‫זיגית‬ '‫גב‬
 • 19. :‫שעריה‬ ‫המרפאה‬ ‫מנהלת‬ -‫ברנר‬ '‫דר‬ ‫הסיעוד‬ ‫מנהלת‬ – ‫אלטר‬ ‫בלה‬ '‫גב‬ ‫אדמיניסטרטיבית‬ ‫מנהלת‬ – ‫כהן‬ ‫גלית‬ '‫גב‬ ‫אחראי‬ ‫רוקח‬ – ‫שוחט‬ ‫אלכס‬ ‫מר‬ :‫עממי‬ ‫שיכון‬ ‫המרפאה‬ ‫מנהל‬ – ‫צבי‬ ‫לוזובר‬ '‫דר‬ ‫סיעוד‬ ‫מנהלת‬ – ‫בר‬ ‫מירי‬ '‫גב‬ ‫אדמיניסטרטיבי‬ ‫מנהל‬ – ‫תם‬ ‫חננאל‬ ‫מר‬ ‫אחראית‬ ‫רוקחת‬ -‫אליעזר‬ ‫תמרה‬ '‫גב‬ :‫קראון‬ ‫המרפאה‬ ‫מנהלת‬ – ‫אברמוביץ‬ ‫יוליה‬ '‫דר‬ ‫סיעוד‬ ‫מנהלת‬ -‫בזנוסי‬ ‫אלקה‬ '‫גב‬ ‫אדמיניסטרטיבית‬ ‫מנהלת‬ – ‫רוטנר‬ ‫סיגל‬ '‫גב‬ ‫אחראית‬ ‫רוקחת‬ -‫רוזומובסקוב‬ ‫גלינה‬ '‫גב‬