Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Història bloc IV: El final de l'Antic Règim. El segle XVIII.

Ad

Curs d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys/ HISTÒRIA

Bloc IV.


El final de l'Antic Règim. El segle XVIII.

Ad

1). Trets generals de la
societat d'Antic Règim.

Ad

ANTIC RÈGIM
És el nom amb que es coneix el conjunt de trets polítics, socials, jurídics i
econòmics de l'Europa dels segle...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 65 Ad
1 of 65 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Història bloc IV: El final de l'Antic Règim. El segle XVIII.

 1. 1. Curs d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys/ HISTÒRIA Bloc IV. El final de l'Antic Règim. El segle XVIII.
 2. 2. 1). Trets generals de la societat d'Antic Règim.
 3. 3. ANTIC RÈGIM És el nom amb que es coneix el conjunt de trets polítics, socials, jurídics i econòmics de l'Europa dels segles XVII i XVIII. En general s'identifica amb l'absolutisme monarquic en termes politics, amb una societat estamental social i jurídicament desigual amb una economia agraria de baix rendiment en quant a l'economia.
 4. 4. Característiques de l'Antic Règim • Demografia amb escàs creixement vegetatiu amb una elevada natalitat compensada per una mortalitat catastròfica. • Economia de subsistència de caràcter agrícola amb eventuals i períodes de crisi, (males collites, fam, malalties... ). • El sector primari, (el camp), aglutina les 3/4 parts de la població activa. • Escassa indústria de tipus artesanal, poc productiva, amb poc nivell d'especialització i amb poques innovaciones per implementar i millorar els processos de producció. • Comerç poc desenvolupat basat fonamentalment amb l'intrcanvi amb les colònies • Poc desenvolupament de les ciutats. • Estructura de la propietat encara de caràcter senyorial.
 5. 5. La societat estamental • Organitzada i dividida en estaments impermeables entre sí als que es pertany per naixement. • Minima mobilitat social, és una societat estàtica. • La divisió social es corresponia amb una divisió jurídica que privilegiava uns estaments en detriment dels altres. • És doncs una societat desigual en la que la noblesa i el clergat ostentaven uns privilegis jurídics.
 6. 6. La noblesa • Élite social privilegiada. • Eren una minoria, però posseien la major part de la terra. • Vivien de rendes i a més tenien importants exempcions fiscals. • Ocupaven els alts càrrecs polítics, militars i en l'administració. • Ostentaven privilegis jurídics per la seva condició i origen.
 7. 7. El clergat • L'alt clergat compartia els privilegis de la noblesa. • Igual que la noblesa, posseïa un gran patrimoni i terres. • Rebien elevades rendes i seguien cobrant el delme. • Tenien el control ideològic, moral i educatiu de la societat.
 8. 8. 2). Característiques generals de la Il.lustració.
 9. 9. Conceptes fonamentals del pensament Il.lustrat • Confiança en la Raó • Naturalesa com a model • Llibertat • Progrès • Felicitat • Optimisme
 10. 10. 3). Autors més importants de la Il.lustració. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Beccaria, Adam Smith
 11. 11. Jean Jacques Rousseau • Defensa la bondat natural de l'ésser humà. • Defensa la sobirania nacional que ha de recaure en el poble. • És el principal teòric del contractualisme social.
 12. 12. Voltaire • Molt crític amb el poder i l'església. • Utilitza la ironia per qüestionar l'autoritat.
 13. 13. Montesquieu • Elabora la teoria de la separació de poders iniciada per Locke. • Planteja una visió crítica de la societat.
 14. 14. Cesare Beccaria • Proposa una revisió dels codis penals entenent el delicte com una violació del contracte social. • Exigeix el reconeixement del dret a la defensa de qualsevol acusat. •Crea el concepte proporcionalitat de la pena. de • S'oposa frontalment a la pena de mort en la mjoria de delictes. • Igualment, planteja l'abolició de la tortura i de l'arbitri judicial.
 15. 15. Adam Smith • És considerat el pare del liberalisme econòmic. • Segons ell, l'Estat no ha d'intervenir en les relacions dels agents econòmics. • El mercat i l'economia es regulen sols en funció de les lleis de l'oferta i la demanda.
 16. 16. 5). El despotisme Il.lustrat
 17. 17. Despotisme Il.lustrat • En la segona part del segle XVIII, la majoria dels monarques europeus tractaran de fer compatibles les noves idees il.lustrades amb l'absolutisme. • Iniciaran una sèrie de reformes, (educatives, socials, infraestructurals), per tractar de millorar el nivell cultural i la qualitat de vida del poble pla, però sense modificar les estructures polítiques d'Antic Règim. • Aquestes reformes es feien però, sense comptar amb el poble ni les seves demandes. • En general, les reformes suposaran un intent de modernització d'Europa, però fracasaran per no atrevir-se a modificar profundament les estructures legislatives i jurídiques en les que es basava la societat d'Antic Règim.
 18. 18. 4). La revolució nord-americana i la creació dels Estats Units d'Amèrica.
 19. 19. 6). Causes i conseqüències de la Revolució Francesa La revolució entesa com una revolució burgesa
 20. 20. Conseqüències de la Revolució Francesa • Va ser la primera revolució burgesa basada en els principis il.lustrats a Europa • Va acabar amb l'absolutisme i va suposar la implantació del liberalisme. • S'implanta un model polític basat en la sobirania nacional, la divisió de poders i el reconeixement de les llibertats individuals. • Es modifica el tipus d'estructura de la propietat agrícola, els grans latifundis es converteixen en explotacions més petites. • La revolució es converteix eun referent polític i ideològic a tot el continent europeu, inspirant les revolucions liberals de la primera meitat del segle XIX i al continent americà, inspirant els processos d'independència de les colònies.
 21. 21. www.labanyeravoladora.com

×