Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 1 L Europa De L Antic RèGim

6,497 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Unitat 1 L Europa De L Antic RèGim

 1. 1. H.M.C. 2009/2010 1. L’EUROPA DE L’ANTIC RÈGIM
 2. 2. H.M.C. <ul><ul><li>Una economia agrícola i senyorial </li></ul></ul><ul><ul><li>La societat estamental </li></ul></ul><ul><ul><li>L’absolutisme monàrquic </li></ul></ul><ul><ul><li>La crisi de l’Antic Règim </li></ul></ul>Sumari
 3. 3. H.M.C. 1. Una economia agrícola i senyorial
 4. 4. H.M.C. 1. Una economia agrícola i senyorial <ul><li>1.1. La propietat de la terra </li></ul><ul><ul><li>Terres privades: petita part </li></ul></ul><ul><ul><li>Terres vinculades: major part </li></ul></ul><ul><ul><li>Senyoria territorial: reserva senyorial i masos </li></ul></ul><ul><li>1.2. Els drets senyorials </li></ul><ul><ul><li>T erritorials: prestacions personals, monopolis senyorials </li></ul></ul><ul><ul><li>Jurisdiccionals: regalies,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Econòmics: drets de pas... </li></ul></ul><ul><ul><li>Delme: a l’Església </li></ul></ul>
 5. 5. H.M.C. 1. Una economia agrícola i senyorial <ul><li>1.3. Una producció insuficient </li></ul><ul><ul><li>Agricultura de subsistència (policonreu, autoconsum </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipus explotació: camps oberts (openfields) guaret; terres comunals </li></ul></ul><ul><ul><li>Producció ramadera: insuficient </li></ul></ul><ul><ul><li>Crisis de subsistència, revoltes del pa </li></ul></ul><ul><li>1.4. Una població estancada </li></ul><ul><ul><li>Cicle demogràfic antic: mortalitat i natalitats elevades </li></ul></ul><ul><ul><li>Estancament demogràfic </li></ul></ul>
 6. 6. H.M.C. 1. Una economia agrícola i senyorial
 7. 7. H.M.C. 1. Una economia agrícola i senyorial <ul><li>1.5. La indústria tradicional i les manufactures </li></ul><ul><ul><li>Camp: família pagesa; ciutats: Gremis </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball domèstic (XVI-XVII): es va estendre, evitar el control gremial </li></ul></ul><ul><ul><li>Manufactures (XVIII): precedent fàbriques modernes </li></ul></ul><ul><li>1.6. La insuficiència dels transports: </li></ul><ul><ul><li>Xarxa comunicacions escassa: camins i carreteres; carro i diligència </li></ul></ul><ul><ul><li>Navegació marítima i fluvial </li></ul></ul><ul><li>1.7. El comerç interior i el comerç colonial: </li></ul><ul><ul><li>C. interior: a les fires </li></ul></ul><ul><ul><li>C. colonial: augmentant ; companyies de comerç, institucions financeres (Capitalisme comercial) </li></ul></ul>
 8. 8. H.M.C. 1. Una economia agrícola i senyorial
 9. 9. H.M.C. <ul><ul><li>Una economia agrícola i senyorial </li></ul></ul><ul><ul><li>La societat estamental </li></ul></ul><ul><ul><li>L’absolutisme monàrquic </li></ul></ul><ul><ul><li>La crisi de l’Antic Règim </li></ul></ul>Sumari
 10. 10. H.M.C. 2. La societat estamental <ul><li>2.1. Els estaments </li></ul><ul><ul><li>3 estaments/estats/ordres: clero, noblesa i estat pla </li></ul></ul><ul><ul><li>Desigualtat: privilegiats i no privilegiats </li></ul></ul><ul><li>2.2. Els privilegiats </li></ul><ul><ul><li>Clero (1%): alt i baix clero </li></ul></ul><ul><ul><li>Noblesa (2/3%): de la Cort, de províncies i de toga </li></ul></ul><ul><li>2.3. Els no privilegiats </li></ul><ul><ul><li>Tercer estat (90/95%): interès comú (oposició règim feudal, igualtat civil) </li></ul></ul><ul><ul><li>Burguesia: rendista, financera, industrial,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Classes populars urbanes i pagesia (lliures, jornalers i serfs) </li></ul></ul>
 11. 11. H.M.C. 2. La societat estamental
 12. 12. H.M.C. <ul><ul><li>Una economia agrícola i senyorial </li></ul></ul><ul><ul><li>La societat estamental </li></ul></ul><ul><ul><li>L’absolutisme monàrquic </li></ul></ul><ul><ul><li>La crisi de l’Antic Règim </li></ul></ul>Sumari
 13. 13. H.M.C. 3. L’absolutisme monàrquic <ul><li>3.1. La monarquia de dret diví </li></ul><ul><ul><li>Dret diví, poder absolut, arbitrarietat </li></ul></ul><ul><ul><li>Consell d’Estat, secretaris, governadors, funcionaris i buròcrates </li></ul></ul><ul><ul><li>Restriccions: Llei divina, dret natural i lleis de cada regne; parlaments </li></ul></ul><ul><li>3.2. Els inicis del parlamentarisme </li></ul><ul><ul><li>Anglaterra (XVII): habeas corpus, Declaració de Drets </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>monarquia parlamentària:model </li></ul></ul></ul>
 14. 14. H.M.C. 3. L’absolutisme monàrquic
 15. 15. H.M.C. <ul><ul><li>Una economia agrícola i senyorial </li></ul></ul><ul><ul><li>La societat estamental </li></ul></ul><ul><ul><li>L’absolutisme monàrquic </li></ul></ul><ul><ul><li>La crisi de l’Antic Règim </li></ul></ul>Sumari
 16. 16. H.M.C. 4. La crisi de l’Àntic Règim <ul><li>4.1. L’esperit de la Il.lustració </li></ul><ul><ul><li>Newton i Locke (XVII i XVIII) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fe absoluta en la raó </li></ul></ul><ul><li>4.2. La crítica a l’Antic Règim </li></ul><ul><ul><li>Nou model d’organització política i social (liberalisme) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Montesquieu: divisió de poders </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rousseau: contracte social; soberania nacional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voltaire: llibertat de consciència </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fisiòcrates: Quesnay: llibertat econòmica </li></ul></ul>
 17. 17. H.M.C. 4. La crisi de l’Àntic Règim <ul><li>4.3. El despotisme il.lustrat </li></ul><ul><ul><li>Experiències reformistes </li></ul></ul><ul><ul><li>Monarques il.lustrats: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Absolutisme centralitzador </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Racionalització de l’administració </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Foment de l’educació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Modernització econòmica </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Contradiccions reformisme: pas a les revolucions liberals </li></ul></ul>
 18. 18. H.M.C. 4. La crisi de l’Àntic Règim
 19. 19. H.M.C. 4. La crisi de l’Àntic Règim

×