Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20 maart 2011 09:30 Dhr. Dickhof

459 views

Published on

Voorganger Dhr. Dickhof
Organist Dhr. Meinema
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20 maart 2011 09:30 Dhr. Dickhof

 1. 1. Welkom<br />Voorganger: Dhr. Dickhof<br />Organist: Dhr. Meinema<br />
 2. 2. Ik wil mij gaan vertroosten<br />Lied voor de dienst:<br />Gezang 174: 1 en 2<br />
 3. 3. 1<br />Ik wil mij gaan vertroosten<br />in Jesu lijden groot.<br />Al heeft 't gestaan ten boosten,<br />het mocht nog worden goed.<br />
 4. 4. Al om mijn zondig leven<br />ben ik met druk bevaân.<br />Dat wil ik gaan begeven.<br />o Jesu, zie mij aan!<br />
 5. 5. 2<br />Mijn zuchten en mijn kermen<br />zie aan, genadig God!<br />Eilaas, wil mijns ontfermen,<br />al heb ik uw gebod<br />
 6. 6. versmaad te meen'ger ure,<br />ik wil mij beetren gaan.<br />Dit doet mijn herte treuren:<br />o Jesu, zie mij aan!<br />
 7. 7. Welkom<br />Voorganger: Dhr. Dickhof<br />Organist: Dhr. Meinema<br />
 8. 8. God is tegenwoordig, God is in ons midden<br />Gezang 323: 1, 2 en 4<br />
 9. 9. 1<br />God is tegenwoordig, God is in ons midden,<br />laat ons diep in 't stof aanbidden.<br />God is in ons midden, laat nu alles zwijgen<br />alles in ons voor Hem neigen.<br />Wie de stem heft tot Hem<br />sla de ogen neder,<br />geve 't hart Hem weder.<br />
 10. 10. 2<br />God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven<br />dag en nacht de engelen loven.<br />Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere<br />al de hoge hemelsferen.<br />Laat o Heer, U ter eer,<br />ons lied ook U prijzen,<br />lof en dank bewijzen.<br />
 11. 11. 4<br />Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,<br />U volkomen eer bewijzen.<br />Kon ik als een engel eeuwig opgetogen<br />naar U zien met eigen ogen.<br />Laat mij nu reeds aan U<br />alles mogen geven,<br />lieve God, mijn leven.<br />
 12. 12. Votum en Groet<br />
 13. 13. Heer ik kom tot U<br />JdH 94<br />
 14. 14. 1 <br />Heer. ik kom tot U, <br />hoor naar mijn gebed. <br />Vergeef mijn zonden <br />nu en reinig mijn hart. <br />
 15. 15. 2 <br />Met Uw liefde, Heer, <br />kom mij tegemoet, <br />nu ik mij tot U keer, <br />en maak alles goed. <br />
 16. 16. 3 <br />Zie mij voor U staan, <br />zondig en onrein. <br />O, Jezus raak mij aan, <br />van U wil ik zijn. <br />
 17. 17. 4 <br />Jezus op Uw woord, <br />vestig ik mijn hoop. <br />U leeft en U verhoort <br />mijn bede tot U. <br />
 18. 18. Gebed<br />
 19. 19. Kinderlied:<br />Laat de kind'ren tot Mij komen<br />ELB 278<br />
 20. 20. 1<br />Laat de kind'ren tot Mij komen,<br />alle allekind'ren<br />Laat de kind'ren tot Mij komen,<br />niemand mag ze hind'ren.<br />Want de poorten van mijn rijk <br />staan voor kind'ren open,<br />laat ze allen groot en klein<br />bij mij binnen lopen.<br />
 21. 21. 2<br />Laat de mensen tot Mij komen<br />over alle wegen.<br />Laat de mensen tot Mij komen<br />houdt ze toch niet tegen!<br />Want de poorten van mijn rijk<br />gaan ook voor hen open,<br />als ze aan een kind gelijk<br />bij Mij binnen lopen.<br />
 22. 22. Wij gaan, tot straks!!<br />
 23. 23. Gedicht<br />
 24. 24. Zoekt eerst het koninkrijk van God<br />JdH 105<br />
 25. 25. 1 <br />Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, <br />en dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, halleluja. <br />KOOR: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu halleluja. <br />
 26. 26. 2 <br />Gij kunt niet leven van brood alleen, <br />maar van ieder woord. <br />dat door de Heer gesproken wordt. Halleluja, halleluja. <br />KOOR: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu halleluja. <br />
 27. 27. 3 <br />Bidt en u zal gegeven zijn, <br />zoekt en gij zult het zien, <br />klopt en de deur zal voor u opengaan. <br />Halleluja, halleluja.<br />KOOR: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu halleluja. <br />
 28. 28. Schriftlezing<br />Tekst komt niet op de beamer<br />
 29. 29. Samen in de naam van Jezus<br />JdH 98<br />
 30. 30. 1 <br />Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, <br />want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. <br />
 31. 31. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer. <br />
 32. 32. 2 <br />Heel de wereld moet het weten, dat God niet veranderd is. <br />En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. <br />
 33. 33. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, <br />en de Geest doorbreekt de grenzen <br />die door mensen zijn gemaakt. <br />
 34. 34. 3 <br />Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. <br />Jezus Christus, Triomfator, <br />mijn Verlosser, Middelaar. <br />
 35. 35. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. <br />'t Is Uw Geest die mij doet zeggen: <br />Jezus Christus is de Heer! <br />
 36. 36. Verkondiging<br />
 37. 37. Heer wat een voorrecht<br />JdH 983<br />
 38. 38. Heer, wat een voorrechtom in liefde te gaan,schouder aan schouderin uw wijngaard te staan,samen te dienen, te zien wie U bent,want uw woord maakt uw wegen bekend.<br />
 39. 39. Samen op weg gaan, dat is ons gebed,als een volk, dat juist daarvoordoor U apart is gezet.Vol van uw liefde, genade en kracht,als een lamp, die nog schijnt in de nacht.<br />
 40. 40. Samen te strijden in woord en in werk.Één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,als uw kerk, die waarachtig wil zijn.<br />
 41. 41. Samen op weg gaan, dat is ons gebed,als een volk, dat juist daarvoordoor U apart is gezet.Vol van uw liefde, genade en kracht,als een lamp, die nog schijnt in de nacht.<br />
 42. 42. Dankgebed<br />
 43. 43. Collecte<br />1e Landelijke Collecte: CasaSperantia<br />2e voor de kerk<br />
 44. 44. Vrede zij u<br />JdH 699<br />
 45. 45. Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zondzend Ik ook u. <br />2x<br />
 46. 46. Blijf gij in mijBlijf gij in mijMijn woord, dat moet in u zijn,<br />Dat maakt u vrij.<br />2x<br />
 47. 47. Ontvang mijn Geest, heilige Geest.en Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.<br />2x <br />
 48. 48. Zegen<br />3x Amen<br />
 49. 49. Vanavond 19:00<br />Ds. Huitema<br />Lucas 20 : 15 a<br />

×