Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Welkom
Voorganger dhr Wiersma
organist dhr de Harder
Thema: “Vertrouwd over
de drempel!”
VDD G 296 – 1, 3, 5
't Jaar heeft haast zijn loop
volbracht,
't Jaar heeft haast zijn loop
volbracht,
't afscheid klinkt ons tegen.
Ziet, een nieuwe tijdkring wacht
met ellend' of zeg...
Hoopt op God! Gij hebt zijn
trouw
altoos ondervonden,
ook in dagen vol van rouw,
ook in bange stonden.
Ja, Hij gaf
steun e...
Alzo was 't en alzo zij 't,
ieders hart zegg': "Amen!"
Dank en eer zij God gewijd,
stemt in 't loflied samen!
Smaakt met l...
Welkom
Voorganger dhr Wiersma
organist dhr de Harder
Thema: “Vertrouwd over
de drempel!”
VDD P 89 – 1, 3, 6
Ik zal zolang ik leef, …
Psalm 89 (LvdK)

t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
Psalm 89 (LvdK)

t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
Psalm 89 (LvdK)

t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
Psalm 89 (LvdK)

t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
Psalm 89 (LvdK)

t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
Psalm 89 (LvdK)

t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
Psalm 89 (LvdK)

t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
Psalm 89 (LvdK)

t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
Psalm 89 (LvdK)

t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
Stil gebed

Votum en groet
Ere zij de Vader en de Zoon
En de Heilige Geest,
Als in den beginne, nu en immer,
En van eeuwig...
gebed
JdH 847 – 1, 2, 3
Rust mijn ziel, uw God is Koning
1
Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet...
2
Ieder woelt hier om verand'ring
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien
zal,
wenst terug 't geen hij e...
3
Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God!
Gebed bij de opening van
Gods Woord.
1ste lezing
Deut. 32 : 1 t/m 4 NBG
Het lied van Mozes
1 Neigt uw oor, gij hemelen,
dan wil ik spreken,en de
aarde hore naar de woorden
van mijn mond.
2 Mijn leer druipe als reg...
3 want ik zal de naam des
Heren uitroepen; geeft
grootheid onze God,
4 de Rots, wiens werk
volkomen is, omdat al zijn
wege...
2de lezing
Rom. 5 : 1 t/m 11 Telos-vertaling
1. Wij dan, gerechtvaardigd op grond
van geloof, hebben vrede met God door
onze Heer Jezus Christus,
2. door Wie wij ook d...
3. En dat niet alleen, maar wij roemen
ook in de verdrukkingen, daar wij
weten dat de verdrukking volharding
werkt,
4. en ...
5. en de hoop beschaamt niet, omdat
de liefde van God in onze harten is
uitgestort door de Heilige Geest die ons
gegeven i...
7. Want ternauwernood zal iemand
voor een rechtvaardige sterven;
immers, voor de goede heeft misschien
iemand nog wel de m...
9. Veel meer dan zullen wij, nu wij
gerechtvaardigd zijn door zijn bloed,
door Hem behouden worden van de
toorn.
10. Want ...
met God verzoend zijn door de dood
van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu
wij verzoend zijn, behouden worden
door zijn le...
JdH 916 – 1
Door de wereld gaat een woord ..
Door de wereld gaat een woord (OT 169)

t. J. Wit; m. Israëlisch volkslied
Door de wereld gaat een woord (OT 169)

t. J. Wit; m. Israëlisch volkslied
Vertrouwd over de drempel!
Opw 223 – 1, 2, 4
Jezus, uw naam zij d’ hoogste eer
Jezus, uw naam zij d'hoogste eer
in hemel, aard en lucht.
Voor U knielt mens en engel neer
en satan vreest en vlucht.
refrein
Geen and're pleitgrond hebben wij,
niets maakt naast Hem ons vrij.
Het is genoeg, dat Jezus stierf,
ja, stierf voo...
Zijn naam brengt hoop
aan 't bangste hart
vol twijfel, vrees en pijn.
Hij brengt er vreugd' in plaats van
smart,
een hemel...
refrein
Geen and're pleitgrond hebben wij,
niets maakt naast Hem ons vrij.
Het is genoeg, dat Jezus stierf,
ja, stierf voo...
O, zag de wereld slechts als wij
die rijkdom van gena!
In teed're liefde rijk en vrij
slaat Hij zijn scheps'len ga.
refrein
Geen and're pleitgrond hebben wij,
niets maakt naast Hem ons vrij.
Het is genoeg, dat Jezus stierf,
ja, stierf voo...
Geloofsbelijdenis,
daarna zingen G 477
Geest van hierboven (LvdK 477)

t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
Geest van hierboven (LvdK 477)

t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
Geest van hierboven (LvdK 477)

t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
Geest van hierboven (LvdK 477)

t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
Geest van hierboven (LvdK 477)

t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
Geest van hierboven (LvdK 477)

t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
Danken en bidden
Collecte
1ste diakonie
2de eigen gemeente
Slotlied G 397 – 1, 3, 5, 6
O God, die droeg
ons voorgeslacht…..
O God, die droeg ons voorgeslacht (LvdK 397)

t. I. Watts; v. E.L. Smelik; m. anoniem 1708
O God, die droeg ons voorgeslacht (LvdK 397)

t. I. Watts; v. E.L. Smelik; m. anoniem 1708
O God, die droeg ons voorgeslacht (LvdK 397)

t. I. Watts; v. E.L. Smelik; m. anoniem 1708
O God, die droeg ons voorgeslacht (LvdK 397)

t. I. Watts; v. E.L. Smelik; m. anoniem 1708
Zegening,
3 x amen
Goede jaarwisseling.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vertrouwd over de drempel!

384 views

Published on

Voorganger dhr Wiersma
organist dhr de Harder
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vertrouwd over de drempel!

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Wiersma organist dhr de Harder Thema: “Vertrouwd over de drempel!”
 2. 2. VDD G 296 – 1, 3, 5 't Jaar heeft haast zijn loop volbracht,
 3. 3. 't Jaar heeft haast zijn loop volbracht, 't afscheid klinkt ons tegen. Ziet, een nieuwe tijdkring wacht met ellend' of zegen? Niet geklaagd, niet gevraagd naar de and're morgen: 't antwoord blijft verborgen.
 4. 4. Hoopt op God! Gij hebt zijn trouw altoos ondervonden, ook in dagen vol van rouw, ook in bange stonden. Ja, Hij gaf steun en staf, laaf'nis, rust en zegen op uw pelgrimswegen.
 5. 5. Alzo was 't en alzo zij 't, ieders hart zegg': "Amen!" Dank en eer zij God gewijd, stemt in 't loflied samen! Smaakt met lust, sluit met rust dag en jaar en leven, u door God gegeven.
 6. 6. Welkom Voorganger dhr Wiersma organist dhr de Harder Thema: “Vertrouwd over de drempel!”
 7. 7. VDD P 89 – 1, 3, 6 Ik zal zolang ik leef, …
 8. 8. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 9. 9. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 10. 10. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 11. 11. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 12. 12. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 13. 13. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 14. 14. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 15. 15. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 16. 16. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 17. 17. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 18. 18. gebed
 19. 19. JdH 847 – 1, 2, 3 Rust mijn ziel, uw God is Koning
 20. 20. 1 Rust mijn ziel, uw God is Koning, heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar Hij zelf verandert niet.
 21. 21. 2 Ieder woelt hier om verand'ring en betreurt ze dag aan dag, hunkert naar hetgeen hij zien zal, wenst terug 't geen hij eens zag.
 22. 22. 3 Rust mijn ziel, uw God is Koning! Wees tevreden met uw lot! Zie, hoe alles hier verandert, en verlang alleen naar God!
 23. 23. Gebed bij de opening van Gods Woord.
 24. 24. 1ste lezing Deut. 32 : 1 t/m 4 NBG Het lied van Mozes
 25. 25. 1 Neigt uw oor, gij hemelen, dan wil ik spreken,en de aarde hore naar de woorden van mijn mond. 2 Mijn leer druipe als regen, mijn rede druppele als dauw, als regenbuien op het jonge groen, en als regenstromen op het kruid;
 26. 26. 3 want ik zal de naam des Heren uitroepen; geeft grootheid onze God, 4 de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.
 27. 27. 2de lezing Rom. 5 : 1 t/m 11 Telos-vertaling
 28. 28. 1. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, 2. door Wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.
 29. 29. 3. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding werkt, 4. en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop;
 30. 30. 5. en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. 6. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus te rechter tijd voor goddelozen gestorven.
 31. 31. 7. Want ternauwernood zal iemand voor een rechtvaardige sterven; immers, voor de goede heeft misschien iemand nog wel de moed te sterven. 8. Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
 32. 32. 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10. Want als wij, toen wij vijanden waren,
 33. 33. met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. 11. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
 34. 34. JdH 916 – 1 Door de wereld gaat een woord ..
 35. 35. Door de wereld gaat een woord (OT 169) t. J. Wit; m. Israëlisch volkslied
 36. 36. Door de wereld gaat een woord (OT 169) t. J. Wit; m. Israëlisch volkslied
 37. 37. Vertrouwd over de drempel!
 38. 38. Opw 223 – 1, 2, 4 Jezus, uw naam zij d’ hoogste eer
 39. 39. Jezus, uw naam zij d'hoogste eer in hemel, aard en lucht. Voor U knielt mens en engel neer en satan vreest en vlucht.
 40. 40. refrein Geen and're pleitgrond hebben wij, niets maakt naast Hem ons vrij. Het is genoeg, dat Jezus stierf, ja, stierf voor u en mij.
 41. 41. Zijn naam brengt hoop aan 't bangste hart vol twijfel, vrees en pijn. Hij brengt er vreugd' in plaats van smart, een hemelvreugd' zo rein.
 42. 42. refrein Geen and're pleitgrond hebben wij, niets maakt naast Hem ons vrij. Het is genoeg, dat Jezus stierf, ja, stierf voor u en mij.
 43. 43. O, zag de wereld slechts als wij die rijkdom van gena! In teed're liefde rijk en vrij slaat Hij zijn scheps'len ga.
 44. 44. refrein Geen and're pleitgrond hebben wij, niets maakt naast Hem ons vrij. Het is genoeg, dat Jezus stierf, ja, stierf voor u en mij.
 45. 45. Geloofsbelijdenis, daarna zingen G 477
 46. 46. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 47. 47. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 48. 48. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 49. 49. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 50. 50. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 51. 51. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 52. 52. Danken en bidden
 53. 53. Collecte 1ste diakonie 2de eigen gemeente
 54. 54. Slotlied G 397 – 1, 3, 5, 6 O God, die droeg ons voorgeslacht…..
 55. 55. O God, die droeg ons voorgeslacht (LvdK 397) t. I. Watts; v. E.L. Smelik; m. anoniem 1708
 56. 56. O God, die droeg ons voorgeslacht (LvdK 397) t. I. Watts; v. E.L. Smelik; m. anoniem 1708
 57. 57. O God, die droeg ons voorgeslacht (LvdK 397) t. I. Watts; v. E.L. Smelik; m. anoniem 1708
 58. 58. O God, die droeg ons voorgeslacht (LvdK 397) t. I. Watts; v. E.L. Smelik; m. anoniem 1708
 59. 59. Zegening, 3 x amen
 60. 60. Goede jaarwisseling.

×