Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geboren in Bethlehem, aanbeden in Noordwolde

266 views

Published on

Voorganger ds Huitema
organist Jelger Goudberg
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geboren in Bethlehem, aanbeden in Noordwolde

 1. 1. Welkom voorganger ds Huitema organist dhr Goudberg Thema: “Geboren in Bethlehem, aanbeden in Noordwolde”
 2. 2. VDD JdH 17 – 1, 3 Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
 3. 3. Als ik maar weet, dat hier mijn weg, door U, Heer, wordt bereid, en dat die weg hoe moeilijk ook, mij nader tot U leidt.
 4. 4. Nader tot U, nader tot U, nader mijn Heiland tot U; als ik maar weet, dat alles hier, mij nader brengt tot U.
 5. 5. Als ik maar weet, Uw liefd' 0 Heer, vertroost mij dag aan dag; dan juich ik voort, wat ook mijn lot op aarde wezen mag.
 6. 6. Nader tot U, nader tot U, nader mijn Heiland tot U; als ik maar weet, dat alles hier, mij nader brengt tot U.
 7. 7. Welkom voorganger ds Huitema organist dhr Goudberg Thema: “Geboren in Bethlehem, aanbeden in Noordwolde”
 8. 8. P 24 – 2, 5 Wie is de mens die op zal gaan
 9. 9. Psalm 24 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1542/1543
 10. 10. Psalm 24 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1542/1543
 11. 11. Psalm 24 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1542/1543
 12. 12. Psalm 24 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1542/1543
 13. 13. Votum en groet ELB 99 – 1, 4
 14. 14. Op aarde plant het kwaad zich voort (EL 99) t. W. Barnard; m. anoniem
 15. 15. Op aarde plant het kwaad zich voort (EL 99) t. W. Barnard; m. anoniem
 16. 16. Op aarde plant het kwaad zich voort (EL 99) t. W. Barnard; m. anoniem
 17. 17. Op aarde plant het kwaad zich voort (EL 99) t. W. Barnard; m. anoniem
 18. 18. Gebed
 19. 19. Lezen: Micha 5 : 1 t/m 5 Voorzegging van de Messias en zijn Rijk
 20. 20. 1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 2Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd,
 21. 21. dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten. 3 Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht desHEREN, in de majesteit van de naam des HEREN, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen
 22. 22. want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, 4 en Hij zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land komt, en wanneer hij onze paleizen betreedt, dan zullen wij tegen hem zeven herders stellen en acht vorsten uit de mensen,
 23. 23. 5 die het land Assur zullen weiden met het zwaard en het land van Nimrod in zijn poorten. En Hij zal bevrijden van Assur, wanneer die in ons land komt en wanneer hij ons gebied betreedt.
 24. 24. G 117 – 1, 3 Hoe zal ik U ontvangen
 25. 25. Hoe zal ik U ontvangen (LvdK 117) v. J.J.L. ten Kate, C.B. Burger; m. J. Crüger
 26. 26. Hoe zal ik U ontvangen (LvdK 117) v. J.J.L. ten Kate, C.B. Burger; m. J. Crüger
 27. 27. Hoe zal ik U ontvangen (LvdK 117) v. J.J.L. ten Kate, C.B. Burger; m. J. Crüger
 28. 28. Hoe zal ik U ontvangen (LvdK 117) v. J.J.L. ten Kate, C.B. Burger; m. J. Crüger
 29. 29. Lezen Lukas 2 : 1 t/m 7 De geboorte van Jezus
 30. 30. 1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. 2 Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde.
 31. 31. 3 En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, dieBetlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,
 32. 32. 5 om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou,
 33. 33. 7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
 34. 34. G 127 – 5, 6 Juicht,
 35. 35. allen: Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 36. 36. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 37. 37. allen: Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 38. 38. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 39. 39. Geboren in Bethlehem, aanbeden in Noordwolde.
 40. 40. P 118 – 7, 9 Ontsluit, nu voor mijn schreden
 41. 41. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 42. 42. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 43. 43. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 44. 44. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 45. 45. Lezen Apostolische Geloofsbelijdenis Opw 402
 46. 46. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U (Opw 402) t. & m. K. & D. Dearman; v. P. van Essen
 47. 47. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U (Opw 402) t. & m. K. & D. Dearman; v. P. van Essen
 48. 48. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U (Opw 402) t. & m. K. & D. Dearman; v. P. van Essen
 49. 49. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U (Opw 402) t. & m. K. & D. Dearman; v. P. van Essen
 50. 50. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U (Opw 402) t. & m. K. & D. Dearman; v. P. van Essen
 51. 51. Vader, Zoon en Geest, ik prijs U (Opw 402) t. & m. K. & D. Dearman; v. P. van Essen
 52. 52. Gebeden
 53. 53. Collecte 1ste Mensenkinderen 2de eigen gemeente
 54. 54. G 120 – 3, 4 Gezegend was het land, de stad
 55. 55. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 56. 56. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 57. 57. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 58. 58. Heft op uw hoofden (LvdK 120) t. G. Weissel; v. E.L. Smelik; m. Freylinghausen 1704
 59. 59. Zegen, 3 x amen

×