20140112, 09.30

480 views

Published on

Voorganger dhr de Lange
organist dhr de Harder
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20140112, 09.30

 1. 1. Welkom Voorganger dhr de Lange organist dhr de Harder Thema: “Waar gaat het eigenlijk om?”
 2. 2. Lied vdd G 429 Wie maar de goede God …
 3. 3. Wie maar de goede God laat zorgen (LvdK 429) t. & m. G. Neumark; v. A. Rutgers
 4. 4. Wie maar de goede God laat zorgen (LvdK 429) t. & m. G. Neumark; v. A. Rutgers
 5. 5. Wie maar de goede God laat zorgen (LvdK 429) t. & m. G. Neumark; v. A. Rutgers
 6. 6. Wie maar de goede God laat zorgen (LvdK 429) t. & m. G. Neumark; v. A. Rutgers
 7. 7. Wie maar de goede God laat zorgen (LvdK 429) t. & m. G. Neumark; v. A. Rutgers
 8. 8. Wie maar de goede God laat zorgen (LvdK 429) t. & m. G. Neumark; v. A. Rutgers
 9. 9. Welkom Voorganger dhr de Lange organist dhr de Harder Thema: “Waar gaat het eigenlijk om?”
 10. 10. P 105 – 1, 3 Looft God de Heer
 11. 11. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 12. 12. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 13. 13. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 14. 14. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 15. 15. Bemoediging en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 16. 16. Introïtustekst
 17. 17. JdH 258 – 1, 2 Kom in mijn hart
 18. 18. Kom in mijn hart, kom in mijn hart, o kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus.
 19. 19. Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart, o, blijf in mijn hart, Heer Jezus. Blijf op mijn vraag vanaf vandaag voorgoed in mijn hart, Heer Jezus.
 20. 20. Gebed
 21. 21. Kijk eens om je heen ELB 456
 22. 22. Kijk eens om je heen (AWN-2.28)(EL-456) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 23. 23. Kijk eens om je heen (AWN-2.28)(EL-456) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 24. 24. Wij gaan, tot straks!
 25. 25. Bijbellezingen: 1e: OT.: Jesaja 40 vers 1 t/m 11. Sions verlossing komt. 2e: NT.: Lucas 3 vers 1 t/m 18 Optreden van Johannes de Doper 3e: NT: Mattheüs 3 vers 13 t/m 17. De Doop van Jezus.
 26. 26. Troost voor Jeruzalem 1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
 27. 27. 3 Hoor, een stem roept: „Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. 4 Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.
 28. 28. 5 De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!‟
 29. 29. 6 Hoor, een stem zegt: „Roep!‟ En een stem antwoordt: „Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 7 Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.‟
 30. 30. 8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
 31. 31. 9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: „Ziehier jullie God!‟ 10 Ziehier God, de HEER!
 32. 32. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 11 Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
 33. 33. Lucas 3 Optreden van Johannes 1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene,
 34. 34. 2 en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen,
 35. 35. 4 zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: „Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! 5 Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend;
 36. 36. 6 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”‟ 7 Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: „Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8 Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf:
 37. 37. Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.‟
 38. 38. 10 De mensen vroegen hem: „Wat moeten we dan doen?‟ 11 Hij antwoordde: „Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.‟ 12 Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: „Meester, wat moeten wij doen?‟
 39. 39. 13 Hij zei tegen hen: „Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.‟ 14 Ook soldaten kwamen hem vragen: „En wij, wat moeten wij doen?‟ Tegen hen zei hij: „Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.‟
 40. 40. 15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: „Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken.
 41. 41. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 17 hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.‟ 18 Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.
 42. 42. Matteüs 3 13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: „Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?‟
 43. 43. 15 Jezus antwoordde: „Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.‟ Toen stemde Johannes ermee in.
 44. 44. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: „Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.‟
 45. 45. ELB 186a – 1, 2 Lied mij Heer, o machtig Heiland
 46. 46. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 47. 47. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 48. 48. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 49. 49. Leid mij Heer (EL 186a) t. anoniem; m. J. Hughes; v. T.M. Everaerts
 50. 50. Waar gaat het nu eigenlijk om?
 51. 51. G 300 – 1, 2, 6 Eens als de bazuinen
 52. 52. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 53. 53. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 54. 54. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 55. 55. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 56. 56. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 57. 57. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 58. 58. Gelezen Geloofsbelijdenis, daarna G 444 - 1
 59. 59. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 60. 60. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 61. 61. Dankgebed en voorbeden
 62. 62. Collecte 1ste Trans World Radio 2de eigen gemeente
 63. 63. ELB 79 Vrede zij u
 64. 64. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 65. 65. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 66. 66. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 67. 67. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 68. 68. Zegenbede 3 x amen
 69. 69. Vanavond Noordwolde zingt met …. Jubilate. Muzikale begeleiding Cornet Sjoerd en Marian de Vries orgel Joh. de Vries

×