Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Papadag

1,122 views

Published on

Voorganger Onno van Dijk
Organist Johannes de Vries
luister mee via kerknoordwolde.nl of audioserver.nl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Papadag

 1. 1. ‘ Papadag’ Voorganger: Onno van Dijk Organist: Johannes de Vries
 2. 2. Wij gaan op weg met brandend hart Lied voor de dienst: Opwekking 404
 3. 3. <ul><li>Wij gaan op weg met brandend hart, </li></ul><ul><li>met een gebed bij elke stap. </li></ul><ul><li>Het lied van hoop klinkt door de landen, </li></ul><ul><li>zingend van de nieuwe dag. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Tweeduizend jaar - en dag en nacht </li></ul><ul><li>brandt deze vlam, verlicht ons land. </li></ul><ul><li>Mensen wachten, harten smachten </li></ul><ul><li>naar een liefde die verwarmt. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Laat de vlam weer branden, </li></ul><ul><li>als een helder baken; </li></ul><ul><li>als heraut van 't morgenuur. </li></ul><ul><li>Laat het lied weer sprank'len, </li></ul><ul><li>laat de liefde branden, </li></ul><ul><li>als een vuur, als een vuur. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>De liefde roept, de waarheid spreekt; </li></ul><ul><li>dat is de kracht waarmee wij gaan, </li></ul><ul><li>om hen die vallen, hen die wank'len </li></ul><ul><li>op te vangen in uw naam. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Laat de vlam weer branden, </li></ul><ul><li>als een helder baken; </li></ul><ul><li>als heraut van 't morgenuur. </li></ul><ul><li>Laat het lied weer sprank'len, </li></ul><ul><li>laat de liefde branden, </li></ul><ul><li>als een vuur, als een vuur. </li></ul>
 8. 8. ‘ Papadag’ Voorganger: Onno van Dijk Organist: Johannes de Vries
 9. 9. Welkom Afkondigingen
 10. 10. We zijn hier bij elkaar Opwekking 573
 11. 11. <ul><li>We zijn hier bij elkaar </li></ul><ul><li>om de Koning te ontmoeten. </li></ul><ul><li>We zijn hier bij elkaar </li></ul><ul><li>om te eren onze Heer. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>We zijn hier bij elkaar </li></ul><ul><li>om te vieren dat Hij goed is. </li></ul><ul><li>En wij prijzen en aanbidden Hem, </li></ul><ul><li>Jezus, onze Heer! </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Heer, U bent welkom, welkom, </li></ul><ul><li>U bent welkom, grote koning. </li></ul><ul><li>Wij heffen onze handen op </li></ul><ul><li>naar de God van alle eeuwen. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Heer, U bent welkom, welkom, </li></ul><ul><li>U bent welkom, Zoon van God. </li></ul><ul><li>Wij richten heel ons hart op U; </li></ul><ul><li>U bent welkom in ons midden. </li></ul>
 15. 15. Vader, God ik vraag me af ELB 355
 16. 16. <ul><li>Vader God, ik vraag me af </li></ul><ul><li>hoe ik ooit heb geleefd </li></ul><ul><li>zonder te weten dat uw vaderhart </li></ul><ul><li>al zolang om mij geeft. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Maar nu ben ik uw kind, </li></ul><ul><li>nu mag ik wonen in uw huisgezin </li></ul><ul><li>en ik zal nooit meer eenzaam zijn, </li></ul><ul><li>want Vader, U bent altijd bij mij. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>1/2 </li></ul><ul><li>Heer, ik wil U prijzen. </li></ul><ul><li>Heer, ik wil U prijzen. </li></ul><ul><li>Heer, ik wil U prijzen zolang ik leef. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>2/2 </li></ul><ul><li>Heer, ik wil U prijzen. </li></ul><ul><li>Heer, ik wil U prijzen. </li></ul><ul><li>Heer, ik wil U prijzen zolang ik leef. </li></ul>
 20. 20. Gebed
 21. 21. God heeft het eerste woord Gezang 1
 22. 22. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>God heeft het eerste woord. </li></ul><ul><li>Hij heeft in den beginne </li></ul><ul><li>het licht doen overwinnen, </li></ul><ul><li>Hij spreekt nog altijd voort. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>God heeft het eerste woord. </li></ul><ul><li>Voor wij ter wereld kwamen, </li></ul><ul><li>riep Hij ons reeds bij name, </li></ul><ul><li>zijn roep wordt nog gehoord. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>God heeft het laatste woord. </li></ul><ul><li>Wat Hij van oudsher zeide, </li></ul><ul><li>wordt aan het eind der tijden </li></ul><ul><li>in heel zijn rijk gehoord. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>God staat aan het begin </li></ul><ul><li>en Hij komt aan het einde. </li></ul><ul><li>Zijn woord is van het zijnde </li></ul><ul><li>oorsprong en doel en zin. </li></ul>
 26. 26. Als een hert dat verlangt naar water Opwekking 281
 27. 27. <ul><li>Als een hert dat verlangt naar water, </li></ul><ul><li>zo verlangt mijn ziel naar U. </li></ul><ul><li>U alleen kunt mijn hart vervullen, </li></ul><ul><li>mijn aanbidding is voor U. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. </li></ul><ul><li>Aan U alleen geef ik mij geheel. </li></ul><ul><li>U alleen kunt mijn hart vervullen, </li></ul><ul><li>mijn aanbidding is voor U. </li></ul>
 29. 29. Schriftlezing
 30. 30. Genade zo oneindig groot Opwekking 428
 31. 31. <ul><li>Genade, zo oneindig groot. </li></ul><ul><li>Dat ik, die 't niet verdien </li></ul><ul><li>het leven vond, want ik was dood </li></ul><ul><li>en blind, maar nu kan 'k zien. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Genade die mij heeft geleerd </li></ul><ul><li>te vrezen voor het kwaad. </li></ul><ul><li>Maar ook - als ik mij tot Hem keer - </li></ul><ul><li>dat God mij nooit verlaat. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Want Jezus droeg mijn zondelast </li></ul><ul><li>en tranen aan het kruis. </li></ul><ul><li>Hij houdt mij door genade vast </li></ul><ul><li>en brengt mij veilig thuis. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Als ik daar in zijn heerlijkheid </li></ul><ul><li>mag stralen als de zon, </li></ul><ul><li>dan prijs ik Hem in eeuwigheid </li></ul><ul><li>dat ik genade vond. </li></ul><ul><li>dan prijs ik Hem in eeuwigheid </li></ul><ul><li>dat ik genade vond. </li></ul>
 35. 35. Ik heb Jezus nodig ELB 435
 36. 36. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. </li></ul><ul><li>'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, </li></ul><ul><li>in m'n handel, in m'n wandel, </li></ul><ul><li>in m'n slapen en ontwaken, </li></ul><ul><li>'k heb Hem nodig, dag aan dag. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, </li></ul><ul><li>'k Wil Jezus volgen, dag aan dag </li></ul><ul><li>in m'n handel, in m'n wandel, </li></ul><ul><li>in m'n slapen en ontwaken, </li></ul><ul><li>'k wil Hem volgen, dag aan dag. </li></ul>
 38. 38. Schriftlezing
 39. 39. ‘ Papadag’ Verkondiging
 40. 40. Dank, dank nu allen God Gezang 44
 41. 41. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Dankt, dankt nu allen God </li></ul><ul><li>met hart en mond en handen, </li></ul><ul><li>die grote dingen doet </li></ul><ul><li>hier en in alle landen, </li></ul>
 42. 42. <ul><li>die ons van kindsbeen aan, </li></ul><ul><li>ja, van de moederschoot, </li></ul><ul><li>zijn vaderlijke hand </li></ul><ul><li>en trouwe liefde bood. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Die eeuwig rijke God </li></ul><ul><li>moge ons reeds in dit leven </li></ul><ul><li>een vrij en vrolijk hart </li></ul><ul><li>en milde vrede geven. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Die uit genade ons </li></ul><ul><li>behoudt te allen tijd, </li></ul><ul><li>is hier en overal </li></ul><ul><li>een helper die bevrijdt. </li></ul>
 45. 45. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Lof, eer en prijs zij God </li></ul><ul><li>die troont in 't licht daarboven. </li></ul><ul><li>Hem, Vader, Zoon en Geest </li></ul><ul><li>moet heel de schepping loven. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Van Hem, de ene Heer, </li></ul><ul><li>gaf het verleden blijk, </li></ul><ul><li>het heden zingt zijn eer, </li></ul><ul><li>de toekomst is zijn rijk. </li></ul>
 47. 47. Grote God wij loven U Gezang 444
 48. 48. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Grote God, wij loven U, </li></ul><ul><li>Heer, o sterkste aller sterken! </li></ul><ul><li>Heel de wereld buigt voor U </li></ul><ul><li>en bewondert uwe werken. </li></ul><ul><li>Die Gij waart te allen tijd, </li></ul><ul><li>blijft Gij ook in eeuwigheid. </li></ul>
 49. 49. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Alles wat U prijzen kan, </li></ul><ul><li>U, de Eeuwge, Ongeziene, </li></ul><ul><li>looft uw liefd' en zingt ervan. </li></ul><ul><li>Alle englen, die U dienen, </li></ul><ul><li>roepen U nooit lovensmoe: </li></ul><ul><li>`Heilig, heilig, heilig' toe! </li></ul>
 50. 50. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Heer, ontferm U over ons, </li></ul><ul><li>open uwe Vaderarmen, </li></ul><ul><li>stort uw zegen over ons, </li></ul><ul><li>neem ons op in uw erbarmen. </li></ul><ul><li>Eeuwig blijft uw trouw bestaan - </li></ul><ul><li>laat ons niet verloren gaan. </li></ul>
 51. 51. Gebed Aansluitend zingen het ‘Onze Vader’
 52. 52. <ul><li>Onze Vader in de hemel, </li></ul><ul><li>heilig is uw naam. </li></ul><ul><li>Laat uw koninkrijk spoedig komen. </li></ul><ul><li>Laat uw wil worden gedaan. </li></ul><ul><li>In de hemel, </li></ul><ul><li>zo ook hier op aard'. </li></ul>
 53. 53. <ul><li>Onze Vader in de hemel, </li></ul><ul><li>heilig is uw naam. </li></ul><ul><li>Laat uw koninkrijk spoedig komen. </li></ul><ul><li>Laat uw wil worden gedaan. </li></ul><ul><li>In de hemel, </li></ul><ul><li>zo ook hier op aard'. </li></ul>
 54. 54. <ul><li>Want van U is het koninkrijk, </li></ul><ul><li>de kracht en de heerlijkheid, </li></ul><ul><li>tot in eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Want van U is het koninkrijk, </li></ul><ul><li>de kracht en de heerlijkheid, </li></ul><ul><li>tot in eeuwigheid. </li></ul>
 55. 55. <ul><li>Onze Vader in de hemel, </li></ul><ul><li>geef ons daaglijks brood. </li></ul><ul><li>En vergeef ons onze schulden, </li></ul><ul><li>gelijk ook wij dat doen. </li></ul><ul><li>Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. </li></ul>
 56. 56. <ul><li>Want van U is het koninkrijk, </li></ul><ul><li>de kracht en de heerlijkheid, </li></ul><ul><li>tot in eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Want van U is het koninkrijk, </li></ul><ul><li>de kracht en de heerlijkheid, </li></ul><ul><li>tot in eeuwigheid. </li></ul>
 57. 57. <ul><li>En leidt ons niet in verzoeking, </li></ul><ul><li>maar verlos ons van het kwaad. </li></ul>
 58. 58. <ul><li>Want van U is het koninkrijk, </li></ul><ul><li>de kracht en de heerlijkheid, </li></ul><ul><li>tot in eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Want van U is het koninkrijk, </li></ul><ul><li>de kracht en de heerlijkheid, </li></ul><ul><li>tot in eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Amen. Amen. </li></ul>
 59. 59. Collecte 1 e Diakonie 2 e Eigen gemeente
 60. 60. Over al wat leeft Opwekking 569
 61. 61. <ul><li>Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, </li></ul><ul><li>als de zon opkomt elke morgen weer. </li></ul><ul><li>Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: </li></ul><ul><li>neem ook mijn leven in uw hand. </li></ul>
 62. 62. <ul><li>Regeer in mij met al uw kracht </li></ul><ul><li>in mijn mooiste droom, </li></ul><ul><li>in mijn zwartste nacht. </li></ul><ul><li>Er is één ding dat ik U vraag: </li></ul><ul><li>o Heer, regeer in mij vandaag. </li></ul>
 63. 63. <ul><li>Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk </li></ul><ul><li>als een spiegel zijn van wie U in mij bent. </li></ul><ul><li>U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: </li></ul><ul><li>Heer, neem mijn leven in uw hand. </li></ul>
 64. 64. <ul><li>Regeer in mij met al uw kracht </li></ul><ul><li>in mijn mooiste droom, </li></ul><ul><li>in mijn zwartste nacht. </li></ul><ul><li>Er is één ding dat ik U vraag: </li></ul><ul><li>o Heer, regeer in mij vandaag. </li></ul>
 65. 65. Zegen
 66. 66. Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553
 67. 67. <ul><li>Laat het feest zijn in de huizen, </li></ul><ul><li>mensen dansen op de straat, </li></ul><ul><li>als het onrecht buigt voor Jezus </li></ul><ul><li>en het volk weer bidden gaat. </li></ul>
 68. 68. <ul><li>In de bergen, door de dalen, </li></ul><ul><li>hoor ons loflied overal, </li></ul><ul><li>in de hemel en op aarde, </li></ul><ul><li>als uw glorie komen zal. </li></ul>
 69. 69. <ul><li>Laat uw licht zien in het duister, </li></ul><ul><li>als wij buigen voor het kruis. </li></ul><ul><li>Laat uw heerlijkheid verschijnen </li></ul><ul><li>in de wereld, in ons huis. </li></ul>
 70. 70. <ul><li>In de bergen, door de dalen, </li></ul><ul><li>hoor ons loflied overal, </li></ul><ul><li>in de hemel en op aarde, </li></ul><ul><li>als uw glorie komen zal. </li></ul>
 71. 71. <ul><li>1/4 </li></ul><ul><li>Halleluja, halleluja, </li></ul><ul><li>halleluja, halleluja. </li></ul>
 72. 72. <ul><li>2/4 </li></ul><ul><li>Halleluja, halleluja, </li></ul><ul><li>halleluja, halleluja. </li></ul>
 73. 73. <ul><li>3/4 </li></ul><ul><li>Halleluja, halleluja, </li></ul><ul><li>halleluja, halleluja. </li></ul>
 74. 74. <ul><li>4/4 </li></ul><ul><li>Halleluja, halleluja, </li></ul><ul><li>halleluja, halleluja. </li></ul>
 75. 75. <ul><li>1/2 </li></ul><ul><li>In de bergen, door de dalen, </li></ul><ul><li>hoor ons loflied overal, </li></ul><ul><li>in de hemel en op aarde, </li></ul><ul><li>als uw glorie komen zal. </li></ul>
 76. 76. <ul><li>2/2 </li></ul><ul><li>In de bergen, door de dalen, </li></ul><ul><li>hoor ons loflied overal, </li></ul><ul><li>in de hemel en op aarde, </li></ul><ul><li>als uw glorie komen zal. </li></ul>

×